به وب سایت شرکت وارش اروند خوش آمدید

بخشنامه ها

بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش یک مدل سواری HYUNDAIمدل 2015
شماره: 170093/4902/205/24/402تاریخ:15/09/1393
گمرک....
باسلام و احترام–در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 554 مورخ 4/9/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI مدل SONATA LF سال 2015 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
C+F BANDAR ABBAS(USD) FREIGHT (USD) FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
21900 835 21065 HYUNDAI SONATA LF 2359CC A/T

خداکرم اسکندری– مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش یک مدل کامیون کشنده FAW سال 2014
شماره:171228/8648/205/24/405تاریخ: 16/09/1393
گمرک.....
باسلام و احترام–در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 552 مورخ 20/8/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده FAW سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB (RMB) MODEL DESCRIPTION
314170.20 TRUCK FAW CA4180 J6 EURO JV (4×2)

خداکرم اسکندری– مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص واردات نفت خام و فرآورده های نفتی اصلی تنها با مجوز وزارت نفت تا اطلاع ثانوی
شماره: 175888/93/172822/113/720/73/420تاریخ:26/09/1393
گمرک.....
با سلام و احترام-پیرو بخشنامه 11228/93/10929/113/720/73 مورخ 19/6/93 ضمن ارسال نامه 50930/210/93 مورخ 16/9/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مبنی بر موکول شدن واردات نفت خام و فرآورده های نفتی اصلی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) موضوع ردیف تعرفه های 2709، 2713، 2712، 2711، 2710 تا اطلاع ثانوی به اخذ مجوز از وزارت نفت ضمن لغو بخشنامه پیروی در خصوص کالاهای مورد اشاره خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص بر اساس مفاد نامه اخیرالذکر و پس از اخذ مجوز از وزارت نفت و رعایت کامل مقررات اقدام فرمایید.
فرود عسگری– مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/10/11

اصلاح تصویب‌نامه ‌های شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳و شماره ۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳
شماره : 113138/ت51364هـتاریخ : 27/09/1393
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 19/9/93 به پیشنهاد شماره190712/60 مورخ 11/9/93 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
تصویب نامه شماره 44655/ت50738هـ مورخ 24/4/93 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 69452/ت51019هـ مورخ 20/6/93 به شرح زیر اصلاح می شود:
1 – در بند (الف) عبارت «و رئیس اتاق تعاون ایران» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران» اضافه می شود.
2 – در بند (ب) عبارت «در صورت لزوم» حذف می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت واردات دام و طیور از اروپا به ویژه انگلستان، هلند و آلمان
شماره: 53578/210/93تاریخ: 01/10/1393
گمرک ایران-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 68154/10/93 مورخ 18/9/93 سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت واردات دام و طیور از منطقه اروپا به ویژه انگلستان، هلند و آلمان به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 4 شرکت به عنوان واحد تولیدی مرجع جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پارافین
شماره : 182340/93/71/423تاریخ : 06/10/1393
گمرک.......
باسلام و احترام –پیرو بند 2 بخشنامه ردیف 321 مورخ 29/9/91 به پیوست تصویر نامه های شماره 2584/93/ص مورخ 1/6/93 و 3897/93/ص مورخ 23/9/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر معرفی چهار شرکت تولیدی روغن تصفیه اول شامل 1-شرکت نفت بهران 2-شرکت نفت ایرانول 3-شرکت نفت سپاهان 4-شرکت نفت پارس به عنوان واحد تولیدی مرجع جهت تأمین مواد اولیه (اسلاک وکس و فورفورال اکستراکت) مورد نیاز صنایع پارافین، خواهشمند است دستور فرمایید در زمان اظهار محموله صادراتی پارافین توسط واحدهای تولیدی و بازرگانی نست به پذیرش اسناد منشأ خرید اسلاک و کس و فورفورال اکستراکت صرفاً از چهار شرکت نام برده به عنوان مرجع صدور فاکتور با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره : 182628/93/71/425تاریخ : 06/10/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - به پیوست تصویر اعلام جرم های اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول ذیل ارسال و اعلام می داردتا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت های مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
نام شرکت در گمرک شماره نامه
مرزنشینان کیله شین تمرچین-پیرانشهر 8274/525/93 سال 93
طلوع گستران پاییز دوغارون 39143/93/688/175 سال 93
مجتمع صنایع شیمیایی گسترنیما شهید رجایی بندر عباس 136910/28/165 سال 93
درخشان شیمی همدان گمرکات استان مرکزی 14116/127/93 سال 93
ترخیص تجارت غزل گمرکات استان مرکزی 14149/127 سال 93
گلزار تجارت پارسیان دوغارون 40079/...../175 سال 93
مجتمع صنایع شیمیایی گسترنیما شهید رجایی بندر عباس 136910/28/165 سال 93
تکتاز شیمی غرب گمرک تهران 29317/...../1042 سال 91
دنا شیمی مهر گمرک تهران 10938/......./1042 سال 92
حسن علیدوستی - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط دو شرکت صنایع پتروشیمی محمد ارمغان فریمان و شرکت تبریز پترولیوم ارس
شماره: 183407/93/426تاریخ:07/10/1393
گمرک.....
با سلام و احترام - پیرو بخشنامه های ردیف 534 مورخ 13/12/92 و 70 مورخ 22/2/93 موضوع معرفی شرکت های صنایع پتروشیمی، محمد ارمغان فریمان و تبریز پترولیوم ارس جهت استفاده از تسهیلات صادرات فرآورده های نفتی با عنایت به اعلام جرم های شماره 43915/93 مورخ 12/9/93 گمرک دوغارون و 26975/93 مورخ 29/9/93 گمرک جلفا بدین وسیله اعلام می دارد از تاریخ صدور این نامه تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/92 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت های موصوف با رعایت دستورالعمل اصلاحی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت و گاز امکان پذیر می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 5 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صادرات فرآورده های نفتی
شماره : 184175/93/178653/71/427تاریخ : 08/10/1393
گمرک.....
با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 3939/93/ص-25/9/93 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی پنج شرکت به عنوان شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ نامه یاد شده می باشند.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکت های مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 اطلس سینا شیمی تولیدی 25/09/94
2 فرآیند شیمی زنگان تولیدی 25/09/94
3 ثمین شیمی تولیدی 25/09/94
4 پارسا ادیب پویا تولیدی 25/09/94
5 گروه شیمیایی کمال نام کیمیا تولیدی 25/09/94
6 پترو زیست البرز تولیدی 25/09/94
حسن علیدوستی - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/10/11

تصویب‌نامه در مورد عدم شمول مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شماره : ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ تاریخ : 04/۱۰/۱۳۹۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۱۱/۱۹۰۶۲ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر به شرکتهای دولتی بوده و برای آنها سود ویژه در قانون بودجه سال پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.
‎ معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه گمرک ایران در خصوص انجام تشریفات ترانزیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی
شماره : 184277/93/758/22/55تاریخ : 08/10/1393
گمرک...
با سلام و احترام –پیرو بخشنامه شماره 83219/93 مورخ 12/5/93 مبنی بر طبقه بندی دوره ای شرکتهای حمل و نقل بین المللی نظر به اینکه بازنگری و بررسی نهایی تا وصول پاسخ استعلامهای انجام گرفتهمتحمل زمان کافی می باشد و با توجه به ارسال مستندات و اعلام گمرکات اجرایی و بررسی برخی از پرونده های شرکت های حمل و نقل بین المللی مشروحه ذیل مقتضی است تغییرات مورد اشاره مطابق بندهای زیر و انجام تشریفات ترانزیت سایر شرکت های حمل و نقل بین المللی که ذکر نگردیده است مطابق بندهای ذکر گردیده در بخشنامه پیروی به شماره صدرالاشاره تا اطلاع ثانوی صورت پذیرد.
1 – انجام تشریفات ترانزیت شرکت های حمل و نقل بین المللی اوشن واید – باربان پارس با توجه به صدور حکم محکومیت توسط مراجع محترم قضائی ذیربط مطابق با بند 1 صورت پذیرد.
2 - انجام تشریفات ترانزیت شرکت های حمل و نقل بین المللی بارکاس –زمان تیر تبریز-فرنود ترابر-کاردان-امیر فرابر بناب- پرشیا سپید ترابر-سیف ایران-شهاب سهند-پایاب بار-آزمین-هودج ترابر-پادینا-فرامرز طوس-نامداران ترابر با توجه به اعلام جرم از سوی گمرکات اجرایی و عدم اقدام و ارائه اسناد مثبته از سوی شرکتهای موصوف با توجه به اخطاریه های متعدد مطابق بند 2 صورت پذیرد.
3 - انجام تشریفات ترانزیت شرکت های حمل و نقل بین المللیخط آبی شرق – رامون راه – آریا ترابر ایرانیان – متین رو – هژیر راه – بی تا ترابر – تهران – بارجو با توجه به بررسی پرونده های قضائی مطروحه و در برخی موارد تودیع وثایق توسط متهمین پرونده با استفاده از تسهیلات بن بیمه امکان پذیر می باشد.
دشتانی – مدیر کل نظارت بر امور ترانزیت

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام فهرست کالاهای مشمول ثبت سفارش با ارز مبادله ای
شماره: 54368/210/93تاریخ: 06/10/1393
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها:
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد
سلام علیکم-احتراماً پیرو نامه شماره 27593/210/93 مورخ 25/5/93 تعرفه های جدول زیر مشمول ثبت سفارش با ارز مبادله ای می گردند.
ردیف شماره تعرفه شرح کالا توضیحات
1 72083900 به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر
2 72091700 به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند
3 72092700 به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند
4 73279000 سایر (میله ها، گرم نور شده)
5 73041100 لوله از فولاد زنگ نزن
6 73041990 سایر (لوله های اندود شده)
7 73042200 لوله حفاری از فولاد زنگ نزن
8 73042300 سایر لوله های حفاری
9 73042400 سایر، از فولاد زنگ نزن
10 73042900 سایر (لوله برای جداره سازی)
11 73043100 سرد کشیده شده یا سرد نورد شده
12 73043900 سایر (لوله های سرد کشیده شده)
13 73044100 سرد کشیده شده یا سرد نورد شده
14 73044900 سایر (لوله های سرد کشیده شده یا سرد نورد شده)
15 73045110 لوله های فولادی پر کردن کرم دار
16 73045190 سایر (لوله های فولادی پر کربن کرم دار)
17 73045900 سایر (لوله ها)
18 73049000 سایر (لوله ها)
19 73062010 لوله ها با قطر خارجی یک سانتی متر و کمتر
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/10/11

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اضافه شدن تعداد 243 ردیف تعرفه در سایت ثبتارش
شماره: 54837/210/93تاریخ: 08/10/1393
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها:
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد
سلام علیکم-احتراماً پیرو نامه شماره 45920/210/93 مورخ 24/8/93 این دفتر در راستای ادامه تسهیل فرآیند رویه ثبت سفارش به اطلاع می رساند، در ادامه فاز دوم اجرایی مقرر شد تعداد 243 ردیف تعرفه دیگر که فهرست نهایی آن در سایت ثبتارش جهت اطلاع عموم قابل رؤیت است، از مورخ 8/10/93 به صورت اتوماتیک ثبت سفارش شود.خواهشمند ست در این خصوص اطلاع رسانی کافی به ذینفعان صورت پذیرد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/10/04

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو جهت محموله های گندم وارداتی
شماره: 52641/210/93تاریخ:25/09/1393
گمرک ایران-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
باسلام و احترام –بازگشت به نامه شماره 160436/93 مورخ 1/9/93، به پیوست تصویر نامه شماره 109891/675 مورخ 18/9/93 سازمان غذا و دارو-وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو جهت محموله های گندم وارداتی به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی– مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/10/04

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص محدودیت صادرات شیرخشک اطفال تحت ردیف تعرفه های مورد اشاره
شماره: 52964/210/93تاریخ: 26/09/1393
گمرک ایران-دفتر صادرات
باسلام و احترام–به پیوست تصویر نامه شماره 105268/665 مورخ 9/9/93 سازمان غذا و دارو در خصوص رفع محدودیت صادرات شیرخشک اطفال تحت ردیف های تعرفه 04021010، 04022110، 04021090 ارسال می گردد.خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.
سید عباس حسینی– مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/10/04

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت واردات طیور زنده و تخم مرغ نطفه دار از اروپا تا اطلاع ثانوی
شماره: 52968/210/93تاریخ:26/09/1393
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها:
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد
سلام علیکم–به پیوست تصویر نامه شماره 68154/10/93 مورخ 18/9/93 سازمان دامپزشکی کشور ارسال می گردد.خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از صدور ثبت سفارش طیور زنده و تخم مرغ نطفه دار از منطقه اروپا تا اطلاع ثانوی جلوگیری به عمل آید.
سید عباس حسینی– مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 68154/10/93 مورخ 18/9/93 سازمان دامپزشکی به شرح زیر است:
معاون محترم وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام و احترام-نظر به اینکه گزارشات متعددی از آنفولانزای حاد پرندگان در چند کشور اروپایی توسط سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) گزارش گردیده است و متاسفانه تعدد کانون های اعلام شده رو به افزایش می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید از صدور مجوز واردات از منطقه اروپا تا تعیین وضعیت بهداشت مثبت طیور در کشورهای عضو به ویژه انگلستان، هلند و آلمان توسط سازمان جهانی بهداشت دام تا اطلاع ثانوی خودداری گردد.

دکتر مهدی خلج-رییس سازمان دامپزشکی کشور

 


بخشنامه 1393/10/04

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی از مالیات بر ارزش افزوده
شماره : 179503/93/177301/113/73/418تاریخ : 29/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه 992/260/ص مورخ 16/9/93 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به انضمام نامه 102732/664 مورخ 4/9/93 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه های فوق الذکر پس از ارائه اسناد معتبر مبنی بر تأیید ماهیت کالا و با اخذ مجوزهای لازم و رعایت کامل مقررات اقدام فرمایید.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/10/04

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام فهرست تکمیلی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری
شماره: 52966/210/93تاریخ:26/09/1393
گمرک ایران-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 69735 مورخ 15/9/93 سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص فهرست تکمیلی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری سال جاری به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی– مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/10/04

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعمال تغییرات در فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری
شماره : 175503/93/170837/113/73/414تاریخ : 23/09/1393
گمرک.....
با سلام و احترام –پیرو نامه شماره 91394/93/86827/113/73/219 مورخ 25/5/93 به پیوست تصویر نامه شماره 69735 مورخ 15/9/93 سازمان ملی استاندارد ایران به انضمام دو فهرست "کالاهای اضافه شده به فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری" و کالاهای حذف شده از فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.ضمناً تاریخ اجرا جهت کالاهای حذف شده از مورخ 17/9/93 و برای کالاهای اضافه شده از مورخ 15/10/93 می باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*بخشنامه مورخ 25/5/93 در مجموعه هفتگی شماره 974 درج شده است.
**متن نامه شماره 69735 مورخ 15/9/93 سازمان ملی استاندارد به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر کرباسیان-ریاست محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام-به پیوست دو فهرست "کالاهای اضافه شده به فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری" و "کالاهای حذف شده از فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری" جهت استحضار و ابلاغ به ادارات تحت نظارت ایفاد می گردد.لازم به ذکر است تاریخ اجرا جهت کالاهای حذف شده از مورخ 17/9/93 و برای کالاهای اضافه شده از مورخ 15/10/93 می باشد.
محمدرضا ممدوحی- معاون ارزیابی کیفیت

 


بخشنامه 1393/09/27

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری JAC SUNRAY
شماره : 163609/93/161079/113/73/389 تاریخ : 04/09/1393
گمرک.....
با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 46994/210/93 مورخ 28/8/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 177627/60 مورخ 21/8/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری JAC SUNRAY به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرای صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 177627/60 مورخ 21/8/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ایران اتومبیل نماینده رسمی برند JAC SUNRAY کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 6/8/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
JAC SUNRAY ANHUI JIANGHUAL AUTOMOBILE CO. MINIBUS (M2) JAC M2090V2 (SUNRAY) HFC4DA 1-2C
مجوز سازمان محیط زیست شماره 36612 مورخ 4/10/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 9005160169 مورخ 12/07/93 تا 29/12/94 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/09/27

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات دامپتراک قابل ورود با نشان تجاری NHL
شماره : 163567/93/157269/113/73/390 تاریخ : 04/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 46057/210/93 مورخ 25/8/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 171555/60 مورخ 11/8/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع دامپتراک قابل ورود با نشان تجاری NHL به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرای صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
*متن نامه شماره 171555/60 مورخ 11/8/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ماشین آلات آفتاب شرق نماینده رسمی برند NHL کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 6/8/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
NHL INNER MONGOLIAN NORTH HAULER JOINT STOCK… دامپتراک NHL TR 100 CUMMINS KTA 380CC

مجوز سازمان استاندارد شماره 30406 مورخ 24/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000726903 مورخ 25/12/92 تا 09/10/93 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/09/27

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری PORSCHE
شماره : 163608/93/161084/113/9/73/391 تاریخ : 04/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 46975/210/93 مورخ 28/8/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 177628/60 مورخ 21/8/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری PORSCHE به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودروهای وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرای صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 177628/60 مورخ 21/8/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت معین موتور نماینده رسمی برند PORSCHEکشور آلمان در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 6/8/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروهخودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
PORSCHE PORSCHE سواری (M1) PORSCHE MACAN
(STATION WAGON)
(A/T) CNC (1984CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 2804 مورخ 25/6/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 58745 مورخ 6/8/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000135755 مورخ 9/11/92 تا 10/10/93 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/09/27

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تسریع در تعیین تکلیف پروانه های ورود موقت منقضی شده
شماره: 165952/93/73/392 تاریخ: 09/09/1393
گمرک……
باسلام و احترام–با عنایت به دستور اخیر ریاست محترم کل در خصوص تعیین تکلیف پروانه های ورود موقت منقضی شده، خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت ظرف 48 ساعت کاری نسبت به اعلام آمار پروانه های ورود موقت، اعم از خودرو و سایر کالاهای ورود موقت شده که مهلت پروانه آنها منقضی شده و تعهدات آن ایفاد نشده را به شرح جدول زیر اقدام و از نتیجه این مرکز را مظلع نمایند.
نوع کالا صاحب کالا شماره کوتاژ تاریخ سررسید نوع تضمین چگونگی اقدام
بدیهی است عدم ارسال آمار درخواستی از سوی آن گمرک در مهلت تعیین شده به معنی منفی بودن آمار آن گمرک بوده و مسئولیت تأخیر در پاسخ مستقیماً متوجه مدیر محترم آن گمرک خواهد بود.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/27

بخشنامه گمرک ایران در خصوص لغو بخشنامه قبلی در مورد واردات خودروی سواری PORSCHE
شماره: 167368/93/73/393 تاریخ:10/09/1393
گمرک……
باسلام و احترام –پیرو بخشنامه شماره 161084/113/73/391 مورخ 4/9/93 در مورد خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری PORSCHE ضمن لغو بخشنامه فوق الذکر دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی از ترخیص هرگونه خودرو با نشان تجاری مذکور خودداری نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/27

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی مجدد شرکت پتروپل جم جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 174367/93/411 تاریخ:19/09/1393
گمرک……
با سلام و احترام - پیرو بخشنامه ردیف 243 مورخ 9/6/93 موضوع ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت پتروپل جم به پیوست تصویر نامه شماره 3405/93/ص مورخ 7/8/93 معاون برنامه ریزی ،نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی مجدد شرکت مزبور به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام میدارد شرکت مذکور صرفاً مجاز به صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه با استفاده از تسهیلات موصوف می باشد.مقتضی است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/09/27

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی 11 شرکت
شماره: 175226/93/412 تاریخ:23/09/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر اعلام جرمهای اشخاص حقیقی و حقوقی بشرح ذیل ارسال و اعلام میدارد : تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی اشخاص مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
نام شرکت در گمرک شماره نامه
یاقوت سرخ پرند دوغارون 27761/93/689/...../175 سال 93
انبارداری تجاری ریاض شهید رجایی بندر عباس 156709/92/10782/...../165 سال 92
خزر حیران آستارا شهید رجایی بندر عباس 192168/92/....../165 سال 92
عبدالحلیم آخوند نژاد بیرجند 2345/265 سال 93
جاوید تجارت مبتکر میرجاوه – زاهدان 27169/1 سال 93 منضم به نامه های 67430-6741-6740 سال 92
نسیم سبز طبیعت زابل - زاهدان 27169/1 سال 93 منضم به نامه 10404 سال 92
رادماشین سازی خزر زابل - زاهدان 27169/1 سال 93 منضم به نامه 10396/4823/..../180 سال 92
آقای مهران میرزایی راد زابل - زاهدان 27169/1 سال 93
شیمیایی بهشو تهران 22627/91/..../1042 سال 91
تولیدی صنعتی نیما ماشین زابل - زاهدان 27169/1 سال 93 منضم به نامه های 25856-25852-25862-25860
ملک سرور اروند خراسان جنوبی 1922/93/25/004/265 مورخ 27/08/93

حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/09/27

اصلاح بند (د) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
شماره : ۱۰۸۲۵۶/ت۵۰۸۲۹هـ تاریخ : 17/09/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
متن زیر جایگزین بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۷/ت۵۰۳۵۸هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ می‌شود:
« د ـ طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/09/20

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان
شماره : ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ تاریخ : 26/08/1393

معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها (از جمله هزینه‌های تبعی و قیمت تمام‌شده) و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران و کارگروه‌های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود.
تبصره ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر می‌باشد.
2ـ به منظور اجرای سیاست‌های ابلاغی کارگروه موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان و رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه‌ها (حسب تشخیص کارگروه) با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
الف ـ مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان در سطح استان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی به شرح زیر:
۱ـ تفکیک و توسعه (با تأکید براستفاده از ظرفیت موجود) نانواییها در بخش آزادپز در هر استان و شهرستان براساس نوع نان، موقعیت جغرافیایی، شرایط درآمدی هر منطقه و واحدهای تولیدی مستقر.
۲ـ تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش‌های آزاد و یارانه‌ای.
۳ـ تعیین روش‌های نظارت و اطلاع‌رسانی مناسب.
۴ـ نظارت بر عملکرد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تعزیرات حکومتی استان و اتحادیه‌های مرتبط در سطح استان.
ب ـ تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح استان براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی کارگروه یادشده و در سقف افزایش موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه.
تبصره ـ قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان در کارگروه استانی تصویب و با تأیید استاندار اجراء می‌شود.
۳ـ قیمت فروش گندم از اول آذر ماه ۱۳۹۳ برای نانوایی‌های یارانه‌ای درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور از قرار هر کیلوگرم (۶.۶۵۰) ریال تعیین می‌شود و برای سایر متقاضیان گندم، براساس قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود.
۴ـ قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان سی‌درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه‌های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی‌ها نسبت به قیمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد.
۵ ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است به صورت مستمر و برخط (online) بر شبکه توزیع و حمل و نقل گندم و آرد یارانه‌ای و آرد تحویلی به نانوایی‌ها از طریق بهره‌گیری از سامانه‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی متمرکز نظارت کند.
۶ ـ در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه‌حجیم حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیریارانه‌ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها، با هدف رقابت و ارتقای کیفیت، از شمول قیمت‌گذاری مستثنی است.
۷ـ به منظور بهبود کیفیت آرد و نان و بهداشت و امنیت غذایی، اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی جهت اصلاح فرآیند تولید آرد و نان از جمله توسعه واحدهای کوچک پخت ‌نان صنعتی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس‌جمهور تأمین و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.
۸ ـ حسن اجرای این تصویب‌نامه در سطح استان برعهده استانداران است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/09/20

اصلاح بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ در مورد مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها
شماره : ۱۰۱۱۶۲/ت۵۱۲۵۲هـ تاریخ : 03/09/1393
معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳، عبارت «از دهم آذرماه ۱۳۹۳» جایگزین عبارت «از اول آذرماه ۱۳۹۳» می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط ترخیص کالای اشخاص حقوقی و حقیقی
شماره : 101482/93/1 تاریخ : 05/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –حسب مفاد تبصره 3 ماده 58 و ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مواردی که اظهارنامه غیر از صاحب کالا تنظیم و به گمرک ارائه می گردد، شخص یاد شده چنانچه کارمند شخص حقوقی بوده باشد می بایست دارای وکالت نامه رسمی و معرفی نامه بر اساس متنی که گمرک ایران اعلام نموده است (موضوع بخشنامه شماره 92/205299//113/737/73/459 مورخ 12/10/92 مرکز واردات) برای ترخیص کالا بوده و در وکالت نامه رسمس ارائه شده حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که اظهارکننده و ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد نیز به ترتیب فوق می بایست دارای وکالت نامه رسمی باشد.ضمناً با توجه به تبصره 4 ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالایاشخاص حقیقی صرفاً می بایست از طریق خود شخص یا کارگزار گمرکی صورت پذیرد و شخص حقیقی نمی تواند برای ترخیص کالا، نماینده یا کارمند معرفی نماید (موضوع بخشنامه شماره 23936/91/737/73/441 مورخ 19/12/91 مرکز واردات) لازم به ذکر است معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.
با عنایت به مطالب پیش گفت نظر به اینکه مقرر گردیده است کنترل کلیه مراحل موردنظر با لینک سامانه وکالتنامه به سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار و از طریق سیستمی انجام شده و اقدامات و هماهنگی های لازم در این خصوص توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت پذیرفته و در سیستم جامع گمرکی و زیر سیستم اظهار از راه دور اعمال گردیده است.لذا دستور فرمایید نسبت به مورد حسب دستورالعمل صادره دفتر مذکور بر روی بستر اینترنت و در مسیر aplirica.blog.ir اقدام و کنترل های عنوان شده از طریق سامانه صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق به عهده مستقیم مدیران آن گمرک خواهد بود.
مسعود کرباسیان–رئیس کل گمرک ایران

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دقت در ارزیابی مدل های خودرو جهت ترخیص
شماره : 167311/93/16866/113/73/396 تاریخ : 10/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –بنا بر اخبار واصله مشاهده گردیده برخی از افراد سودجو به دلیل ممنوعیت ورود برخی از مدل های خودروها و نزدیکی آن به مدل های قابل ترخیص اقدام به دستکاری مدل خودروهای مذکور همانند بنز سواری مدل E200 به مدل E250 نموده و قصد خروج آن از گمرکات را داشته اند که با هوشیاری پرسنل گمرک موفق به انجام این امر نگردیده اند.لذا به کلیه گمرکات تخصصی ترخیص خودرو تأکید می گردد دقت لازم در ارزیابی مدل های خودرو را مدنظر قرار دهند.ضمناً مجدداً اعلام می گردد واردات خودرو موکول به ارائه ثبت سفارش معتبر و دارا بودن ضوابط فنی خودرو و ابلاغ آن ضوابط از طریق این مرکز و مطابقت کامل خودرویوارداتی از نظر مشخصات (برند، مدل، مدل موتور و....) با ثبت سفارش ارائه شده و ضوابط اعلامی از هر نظر می باشد و در صورت وجود اختلاف مراتب می بایست با این مرکز مکاتبه گردد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای بذر مارچوبه و موز
شماره : 169146/93/73/399 تاریخ : 12/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 48530/210/93 مورخ 5/9/93 دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه های منضم به آن در خصوص شرایط قرنطینه ای بذر مارچوبه و موز به شرح مندرج در نامه های پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعیین گمرک ساوه به عنوان گمرک تخصصی ترخیص کامیون نو
شماره : 169140/93/157322/73/400 تاریخ : 12/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –بدینوسیله گمرک ساوه به عنوان گمرک تخصصی جهت انجام تشریفات ترخیص کامیون صرفاً به صورت نو و کار نکرده تعیین می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تغییر گروه کالایی تعرفه شماره 70109010
شماره : 169468/93/168932/113/73/401 تاریخ : 12/09/1393
گمرک.....
با سلام و احترام –احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه 49360/210/93 مورخ 10/9/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تغییر شرح تعرفه 70109010 در سال 93 از "ظروف دهان گشاد" به "ظروف بسته بندی برای محصولات آرایشی و بهداشتی تا حداکثر 250 سی سی" و تبعاً تغییر گروه کالایی تعرفه فوق الذکر به گروه پنجم کالایی، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص کالاهایی که ذیل تعرفه 70109010 طبقه بندی می گردند با توجه به تغییر شرح تعرفه و قرار گرفتن در اولویت گروه پنجم کالایی بر اساس مفاد نامه مذکور و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام فرمایند.
فرود عسگری–مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تغییر نام شرکت توسعه تجارت سیمرغ به پترو پالایش مهان
شماره : 170538/93/406 تاریخ : 15/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام –پیرو بخشنامه های ردیف 250 مورخ 15/6/93 موضوع معرفی شرکت توسعه تجارت سیمرغ به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد تا تاریخ 11/6/94 و بخشنامه ردیف 232 مورخ 3/6/93 موضوع آخرین فهرست واحدهای تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی گردیده است، به پیوست تصویر نامه های شماره 3675/93/ص مورخ 3/9/93 و 3805/93/ص مورخ 15/9/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اعلام تغییر نام شرکت فوق الذکر از شرکت توسعه تجارت سیمرغ به پترو پالایش مهان ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات لودر چرخ لاستیکی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG
شماره : 170445/93/157273/791/73/403 تاریخ : 15/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 46058/210/93 مورخ 25/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 170340/60 مورخ 10/8/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی لودر چرخ لاستیکی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG به شرح مشخصات مندرج در جدول نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.ضمناً اقدام برای گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اقدام می باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 170340/60 مورخ 10/8/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات ر اهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت حفار ماشین شیراز نماینده رسمی برند LIUGONGکشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 6/8/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروه مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
LIUGONG GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. لودر چرخ لاستیکی LIUGONG CLG835 CUMMINS 6BTAA5.9-C130
LIUGONG CLG842 CUMMINS 6BTAA5.9-C170
مجوز سازمان استاندارد شماره 57636 مورخ 2/8/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000112614 مورخ 29/2/93 تا 29/12/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات کامیونت فاقد اتاق بار قابل ورود با نشان تجاری JAC
شماره: 170435/93/157262/527/73/404 تاریخ: 15/09/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 46079/210/93 مورخ 25/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 174737/60 مورخ 18/8/93 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص ظوابط فنی خودرو کامیونت فاقد اتاق بار قابل ورود با نشان تجاری JAC به شرح مشخصات مندرج در جدول نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.ضمناً اقدام برای گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 174737/60 مورخ 18/8/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آرین دیزل پایا نماینده رسمی برند JAC کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 7/8/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو
(گروه خودرو) مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
JAC ANHUI JINGHUAI AUTOMOBILE CO کامیونت فاقد اتاق بار JAC N721-N82WKLA (M/T) ) CUMMINS ISF3-8S4141
JAC N721-N82WSLA (M/T)
JAC N721S-N56NKLA (M/T) HFC4DA1-2C
T) JAC N721S-N56NSLA (M/T)
JAC N721-N60WKLA (M/T) CUMMINS ISF3-8S4141
JAC N721-N60WSLA (M/T)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 2292 مورخ 2/6/93 و شماره 2985 مورخ 57/93 و شماره 31686 مورخ 20/8/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 41361 مورخ 2/6/93 و شماره 49151 مورخ 20/6/93 و شماره 1796 مورخ 6/5/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 9005157869 مورخ 7/8/93 تا 29/1/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفي پنج شركت جهت استفاده از تسهيلات فرآورده هاي نفتي
شماره: 174319/93/409 تاریخ: 17/09/1393
گمرک……
باسلام و احترام - با توجه به نامه شماره 3653/93/ص- 02/09/93 معاونت برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي پنج شركت بعنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ارسال و اعلام مي دارد: شركتهاي توليدي صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازي شده مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه و شركتهاي بازرگاني با رعايت بخشنامه هاي مربوطه بويژه رديف 27 و رديف 147 سالجاري موضوع لزوم اخذ يك برابر ضمانتنامه بانكي، مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف بمدت يكسال از تاريخ ابلاغ نامه ياد شده مي باشند. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شركتهاي مذكور، موارد را سريعاً به اين دفتر اعلام نمايند.

ردیف نام شرکت نوع فعالیت شماره بهره برداری تاریخ انقضاء
1 توليد وبسته بندي و فرآوري محصولات روغن گهر آبادان تولیدی 14239/107 02/09/94
2 توليدي پارافين آرش مهيا تولیدی 27547/100 02/09/94
3 پيمان روغن تولیدی 48685/127 02/09/94
4 قير اسپادانا بازرگاني ندارد 02/09/94
5 تعاوني توليد كنندگان پارافين ايران بازرگاني ندارد 02/09/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال نظارت وزارت بهداشت در مورد گندم های وارداتی
شماره : 50428/210/93 تاریخ : 15/09/1393
جناب اقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
باسلام و احترام–بازگشت به نامه شماره 160436/93 مورخ 1/9/93 موضوع جهت پرهیز از موازی کاری در کنترل ها و نظارت های فنی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعکس گردیده است.اما به لحاظ حساسیت نوع کالا تا اقدام دستگاه های مسئول در رفع هم پوشانی های مدنظر که خلاف روند تسهیل تجاری است با رعایت ماده یازده آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نسبت به اعمال نظر وزارت مزبور در خصوص گندم های وارداتی موضوع نامه شماره 95385/675 مورخ 20/8/93 اقدام فرمایید.
سید عباس حسینی - مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط حداکثر 3 سال ساخت
شماره : 50941/210/93 تاریخ : 16/09/1393
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها؛
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد
باسلام و احترام –احتراماً به پیوست تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89029/ت51080هـ مورخ 6/8/93 در خصوص واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط حداکثر 3 سال ساخت، ارسال می گردد.لازم به ذکر است صدور مجوز ثبت سفارش کالای فوق الاشاره منوط به دریافت تأییدیه از دفتر امور صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت متبوع خواهد بود.
سید عباس حسینی - مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/09/20

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات انواع روغن های جانشین کره کاکائو و انواع رنگها و طعم دهنده های خوراکی از تاریخ 01/01/94
شماره : 50730/210/93 تاریخ : 16/09/1393
گمرک ایران-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
باسلام و احترام –احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 104744/655 مورخ 9/9/93 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آگاهی می رساند؛در خصوص واردات انواع روغن های جانشین کره کاکائو، انواع رنگ ها از جمله بتا کاروتن، طعم دهنده های خوراکی برای کلیه واردکنندگان از تاریخ 1/1/94 مشمول ثبت منبع و محصول مواد اولیه به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.
سید عباس حسینی - مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح بند (ث) ماده 127 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
شماره : 142285/8726/204/24/333 تاریخ : 04/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –به پیوست تصویر مصوبه 91260/ت50767هـ مورخ 11/8/93 هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح بند (ث) ماده 127 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو های سواری قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI
شماره : 146052/93/142766/791/73/351 تاریخ : 07/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصاویر نامه های شماره 41888/210/93 مورخ 3/8/93 و 156989/60 مورخ 19/7/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی خودرو های سواری قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI به شرح مندرج در جدول نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد.ضمناً اقدام برای گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 156989/60 مورخ 19/7/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آسان موتور نماینده رسمی برند HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 15/7/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو
(گروه خودرو) مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
HYUNDAI HYUNDAI MOTOR COMPANY سواری M1 SANTAFE (STATION WAGON) (A/T) G4KJ(2359CC)
SONATA LF(A/T) G4KJ(2359CC)
G4KE(2359CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 49355 مورخ 20/12/91 و شماره 2701 مورخ 22/6/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 39229 مورخ 28/5/93 و شماره 50962 مورخ 6/7/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000113281 مورخ 19/11/92 تا 29/12/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاحات جدول کتاب مقررات صادرات و واردات برای سال 94
شماره : 153655/93/108/11/72/364 تاریخ : 21/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – نظر به اینکه جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات بعنوان سند ملی مورد مراجعه بازرگانان داخلی و خارجی حائز اهمیت ویژه بوده و مبین سیاست های تجارت خارجی کشور در مجامع بین المللی می باشد لذا ضرورت دارد حتی المقدور از شفافیت کافی برخوردار بوده ، عاری از اشتباهات نوشتاری و موارد ابهامی باشد که ممکن است موجب هرگونه اعمال سلیقه گردد.به همین منظور و در راستای اجرای استاندارد های کنوانسیون کیوتو، تسهیل شرایط تصمیم سازی برای فعالان اقتصادی، امکان وصول صحیح حقوق ورودی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و صاحبان کالا متناسب با سیاست های گمرک جمهوری اسلامی ایران در پیاده سازی سامانه جامع گمرکی و اظهار از راه دور خواهشمند است دستور فرمائید طبق رویه سال گذشته و حداکثر تا پایان آذر ماه نسبت به ارسال نظرات اصلاحی و پیشنهادی آن مجموعه در خصوص موارد ذیل بر اساس جدول سال جاری اقدام نمایند.
1- عدم رعایت ضوابط طبقه بندی H.S در جایگاه ردیف های هشت رقمی
2- اشتباه در شرح کالایی ردیف های هشت رقمی و یا ابهام و عدم شفافیت کافی در شرح
3- مواردی که در تعیین ماهیت آزمایشگاه ها اظهار نظر صریح ننموده و منجر به اعمال سلیقه میگردد
4- پیچیدگی و غامض بودن شرح کالایی ردیف های هشت رقمی که تعابیر مغایر میان گمرک و سازمان های متولی را در پی دارد
5- مواردی که برای یک کالای یکسان آزمایشگاهها نظرات مغایر صادر می نمایند
6- مواردی که ترجمه فارسی متن انگلیسی نسخه 2012 اشتباه می باشد
7- ارائه سایر پیشنهادات اصلاحی غیر از موارد پیش گفته جهت استخراج آمارهای دقیق ، اجرای صحیح کنوانسیونهایی که دولت محترم به عضویت آنها درآمده است، کمک به بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش زمینه های انگیزه قاچاق و تخلفات و ... کاهش بروکراسی های اداری و اختلافات گمرکی،ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای هرچه بهتر سامانه جامع گمرکی و افزایش شفافیت جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات.
خاطر نشان می سازد با توجه به محدودیت زمانی موضوع آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تصویب اصلاحات جدول جهت اجرا از ابتدای سال آتی ، تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان خواهد بود.

عبدالرضا غلامی – مدیر کل دفتر بررسی و تعیین تعرفه

 


بخشنامه 1393/09/13

تصویب نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
شماره :96258/ت50855هـ تاریخ : 25/08/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
باسلام و احترام –هیأت وزیران در جلسه 18/8/93 به پیشنهاد شماره 41591/14287 مورخ 17/4/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1-در اجرای تبصره (2) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی،پس از تأیید اصالت متقاضیان و میزان سهام ملی شده آنان در شرکت مذکور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب رقم آن توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.
2-اختیار هیئت وزیران در تبصره (3) ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی-مصوب 1359-به وزیران عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود.
3-تصمیمات و مصوبات اکثریت وزرای عضو کمیسیون در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.
اسحاق جهانگیری–معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1393/08/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص فهرست های به روز شده در چارچوب تفاهم نامه بین گمرک و سازمان ملی استاندارد
شماره : 157113/93/152210/113/73/370 تاریخ : 26/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - پیرو نامه های شماره 12747/93/26 مورخ 31/1/93 و شماره 91394/93/86827/113/73/219 مورخ 25/5/93 به پیوست تصویر نامه شماره 61643 مورخ 19/8/93 سازمان ملی استاندارد ایران و فهرست های به روز شده در چارچوب تفاهم نامه به شرح ذیل جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد.
1- فهرست 22 واحد تولیدی نمونه کشوری 92-93
2- فهرست شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده
3- فهرست دارندگان گواهینامه ثبت کالا
4- فهرست دارندگان گواهینامه ثبت برند
5- فهرست دارندگان گواهینامه صادرکننده برتر
ضمناً کلیه فهرست های قبلی به ویژه 11 واحد تولیدی ممتاز کشوری کان لم یکن اعلام میگردد و فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات و صادرات کماکان مطابق آخرین فهرست ارسال شده این مرکز و سامانه سازمان ملی استاندارد می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ممنوعیت ترخیص انواع روغن پالم به عنوان مواد اولیه
شماره : 156246/93/148810/113/73/371 تاریخ : 26/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 25503/791/470/73/55 – 18/12/91 و نامه شماره 12747/93/26 – 31/1/93 به پیوست تصویر نامه شماره 6010411/8/93 معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام می گردد از ترخیص انواع روغن پالم به عنوان مواد اولیه به استناد بند 2-2-1 تفاهم نامه فی ما بین گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد خودداری نموده و نسبت به اخذ مجوزهای قانونی قبل از ترخیص با رعایت سایر مقررات اقدام گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعلیق فعالیت شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین
شماره : 158148/93/152629/113/73/374 تاریخ : 27/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 61350-17/8/93 سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام می گردد کلیه فعالیت های شرکت در حوزه های جغرافیایی در بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی به مدت شش ماه از تاریخ 1/9/93 الی 1/3/94 تعلیق می گردد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عدم فعالیت شرکت های بازرسی N.K.K.K و سیپورت کنترولرز
شماره : 158147/93/151894/113/73/379 تاریخ : 27/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 60564-11/8/93 سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عدم فعالیت شرکت های بازرسی N.K.K.K و سیپورت کنترولرز جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اضافه شدن گمرک سمنان به گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو
شماره : 158814/93/150829/702/73/376 تاریخ : 28/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-با توجه به موافقت معاونت محترم امور گمرکی بدین وسیله گمرک استان سمنان به گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو اضافه می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ورود دستگاه چیپ سیل مستعمل
شماره : 159325/93/223566/307/12478/73/375 تاریخ : 28/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-پیرو بخشنامه شماره 214761/93/211640/790/241/73/501 مورخ 5/11/92 به پیوست تصویر نامه شماره 44765/210/92 مورخ 14/11/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر تصمیم نامه وزرای عضو کمیسیون ماده یک آ.ا.ق.م.ص.و.و در خصوص موافقت با ورود چیپ سیل صرفاً به لحاظ مستعمل بودن و بدون در نظر گرفتن شرط نمایندگی مجاز در کشور و قدمت سال ساخت ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی ممنوع می باشد.

فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت ارزش افزوده و عوارض کپسول Milkthistle
شماره: 158819/93/156240/113/73/378 تاریخ : 28/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام -به پیوست تصویر نامه شماره 898/260/ص مورخ 26/8/93 معاونت مالیات ارزش افزوده به انضمام تصویر نامه شماره 88758/665 مورخ 3/8/93 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض کپسول Milkthistle (حاوی عصاره گیاه خار مریم) ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد مندرج در نامه مورد اشاره و پس از تعیین ماهیت کالا با ارائه اسناد معتبر و کسب نظریه آزمایشگاه و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 88758/665 مورخ 3/8/93 وزارت بهداشت به شرح زیر است:
جناب پاقای علیرضا طاری بخش -معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم-با توجه به نامه شماره 40158/م مورخ 27/7/93 در مورد معافیت بر ارزش افزوده محصولات وارداتی شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد به اطلاع می رساند کپسول Milkthistle (حاوی عصاره گیاه خار مریم) ساخت شرکت Nutralub کشور کانادا صراحتاً داروی طبیعی و سنتی محسوب شده و طبق بند 9 ماده 12 مالیات بر ارزش افزوده همانند انواع داروها معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
امیرحسین جمشیدی-مدیر کل نظارت و ارزیابی

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری
شماره : 158764/93/108/217/55 تاریخ : 28/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –با عنایت به جلسه آخرین وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری در روز شنبه مورخ 10/8/93 که با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی مهم ترانزیتی کشور در سالن اجتماعات گمرک ج.ا.ا برگزار گردید، به پیوست تصاویر دو برگ مصوبات جلسه مذکور به همراه دو برگ اسامی حاضرین در جلسه ایفاد می گردد خواهشمند است دستور فرمایید مصوبات مربوطه و موارد ذیل را به واحدهای ذیربط جهت اقدام لازم ابلاغ نمایند:
1-با توجه به بخشنامه های صادره، مجدداً تأکید گردد که از صدور مجوز بارگیری و خروج کامیون های فاقد GPS و پذیرش تأییدیه نماینده شرکت پیمانکار مبنی بر وجود GPS خودداری نموده، درب خروج نیز موظف است رأساً قبل از هدایت وسائط نقلیه عبوری به مرز خروج از نصب و سلامت دستگاه های GPS بر روی وسائط نقلیه مذکور اطمینان حاصل نموده، سپس نسبت به خروج آنها مبادرت نمایند.
در شرایط فورس ماژور و وجود هرگونه مشکل (از جمله کمبود دستگاه GPS) با اعلام کتبی شرکت پیمانکار مبنی بر عدم وجود دستگاه GPS و دستور مستقیم مدیر گمرک ذیربط، صورتجلسه ای جهت موضوع تنظیم و پس از امضاء توسط نمایندگان گمرک، شرکت پیمانکار و شرکت حمل و نقل بین المللی مربوطه، به اظهارنامه و پروانه عبوری الصاق، سپس مجوز بارگیری و خروج کامیون ها به مقصد گمرک خروجی صادر گردد.خروج کامیون بدون دستگاه GPS و یا دستور بالاترین مقام آن گمرک قابل قبول نبوده و با افراد ذیمدخل ططبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
2-با توجه به اینکه مقرر است نصب دستگاه GPS در تمامی گمرکات حداکثر تا مورخ 30/10/93 صورت پذیرد و پس از آن امکان نصبGPS تنها در برخی از گمرکات میسر خواهد بود، لذا حداکثر تمهیدات لازم برای اجرای سامانه GPS توسط گمرکات به عمل آید.
3-با عنایت به بند 3 و 12 مصوبات، لازم است حداکثر اعمال مقررات در برخورد با رانندگان متخلف به عمل آید.
4-با توجه به بند 16 مصوبات جلسه مذکور به منظور وحدت رویه در ارسال و دسترسی واحدهای ذیربط ستادی به آمار یکسان، گمرکات موظفند طبق فرم پیوست آمار مربوطه را هر 15 روز یکبار تهیه، در قالب PDF و FTP و در مسیر Upload/Nezarat Bar Teranzit/GPS بارگذاری نمایند.
5-در صورت عدم حضور نماینده پیمانکار و یا حضور نامنظم وی در گمرکات اجرایی، مراتب جهت هماهنگی لازم به این دفتر اعلام گردد.
6-در صورت مواجه با شرایط خاص و موارد ابهام، بالاترین مقام مسئول در گمرکات اجرایی با اعمال مدیریت اقدام لازم را معمول و یا مراتب را از این دفتر استعلام تا ارائه طریق حاصل گردد.
علیرضا دشتانی - مديركل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ترخیص گندم وارداتی
شماره : 158939/93/156113/733/73/373 تاریخ : 28/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 95385/675 مورخ 20/8/93 اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو مبنی بر رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی جهت ترخیص گندم از تاریخ 1/7/93 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت اخذ مجوز مذکور جهت ترخیص کالای فوق الذکر از تاریخ ابداع با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت 5 فروند کشتی از پرداخت 10% ناوگان خارجی
شماره : 160094/93/137448/158506/113/73/380 تاریخ : 01/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه های شماره 2/75/97398 مورخ 25/8/93 و 2/75/80137 مورخ 9/7/93 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام می دارد کشتی های دراک، جوینده، منادی، وفا3 و سپهر پیام به مشخصات مندرج در نامه های صدرالاشاره جزو ناوگان ملی تلقی شده و حمل محمولات با شناورهای مذکور، مشمول پرداخت 10 درصد ناوگان خارجی نمی گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

تصویب نامه در خصوص شرکت های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی ایران
شماره : 99510/ت49827هـ تاریخ : 01/09/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام –هیأت وزیران در جلسه 14/8/93 به پیشنهاد شماره 170588/60 مورخ 1/8/92 وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ذیل ماده (2) و بند (ب) ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی-مصوب 1387-تصویب کرد:
1-شرکت های ملی فولاد ایران، تهیه و تولید مواد معدنی ایران و منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان شرکت های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی ایران محسوب می شوند.
2-فعالیت شرکت های یاد شده صرفاً برای انجام تمام یا بخشی از وظایف سازمان مزبور مجاز خواهد بود و انجام آن قسمت از وظایف مندرج در اساسنامه آنها که خارج از ترتیبات و مجوزهای مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن باشد با توجه به ماده (92) قانون یاد شده مجاز نخواهد بود.
3-سرمایه گذاری، مشارکت و فعالیت سازمان مزبور و شرکت های عملیاتی وابسته به آن نباید از بیست درصد سهم بازار تجاوز نماید.

اسحاق جهانگیری–معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعمال ساز و کارهای اجرایی و کنترل اظهارنامه های ترخیص شده
شماره : 161252/93/154567/257499/945/113/73/385 تاریخ : 02/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام –پیرو بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 موضوع تکالیف مندرج در قانون بودجه برخی از کالاهای وارداتی در سال 93، با توجه به ضرورت و اهمیت وصول درآمدهای مقرر در قانون بودجه سال جاری و بررسی وصولی هفت ماهه گمرکات اجرایی در این خصوص و در مقایسه با سنوات گذشته، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات جدی نسبت به اعمال ساز و کارهای اجرایی و کنترل اظهارنامه های ترخیص شده بر اساس ماده 135 قانون امور گمرکی مجدداً اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت انعکاس موضوع به دستگاه های نظارتی به این مرکز اعلام نمایند ضمن اینکه گمرکات اجرایی می بایست نسبت به تهیه جدول وصولی های تکلیف شده در فرصت های سه ماهه هر سال اقدام و تا درصورت لزوم نسبت به ارسال آن به این مرکز اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است حسن اجرای بخشنامه مورد نظر به عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

تصویب نامه در خصوص پیگیری تقسیم کار و پایش اجرای ماده (18) قانون برنامه پنجم توسعه
شماره : 100032/ت47130هـ تاریخ : 02/09/1393
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
باسلام و احترام –هیأت وزیران در جلسه 28/8/93 به پیشنهاد شماره 50062/11 مورخ 16/11/92 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان مأموریت داده می شود تا تقسیم کار و پایش اجرای ماده (18) قانون برنامه پنجم توسعه را با در نظر گرفتن مسئولیت های قانونی سایر دستگاه های اجرایی ذیربط و هماهنگی با آنها، در مدت باقی مانده از اجرای قانون یاد شده، پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری–معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام از گمرکات در مورد آمار نوشابه های گازدار قندی و کود شیمیایی وارداتی
شماره : 162116/93/1646042/136604/1581397/113/73/384 تاریخ : 03/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –پیرو بخشنامه های شماره 139579/93 مورخ 29/7/93 و 79462/93/74381/113/73 مورخ 4/5/93 موضوع تکمیل جدول و آمار نوشابه های گازدار قندی و کود شیمیایی وارداتی، خواهشمند است دستور فرمایید بررسی و گمرکات اجرایی که تاکنون نسبت به تهیه آمار و فهرست موردنظر اقدامی به عمل نیاورده اند، در اسرع وقت نسبت به تکمیل جدول موردنظر اقدام و مراتب را به صورت تفکیکی و در جداول جداگانه جهت بهره برداری به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری - مديركل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تسریع در پاسخگويي به استعلامات دفاتر ستادي
شماره : 163352/93/388 تاریخ : 05/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - با عنايت به آنكه حمايت از صادركنندگان و رسيدگي به مسائل ومشكلات آنها از اصلي ترين سياستهاي دولت محترم و گمرك جمهوري اسلامي ايران ميباشد و عليرغم تاكيدات قبلي مبني برلزوم پاسخگويي سريع به استعلامات دفاتر ستادي خصوصا دفترصادرات وارسال اسناد درخواستي وبررسي رديفهاي مرزي خروج پروانه هاي صادراتي ، ليكن بر اساس سوابق و مكاتبات ، متاسفانه تاكنون تغيير رويه درجهت ارسال به موقع اسناد و رديفهاي مرزي خروجي داده نشده و اين امر باعث تاخير در رسيدگي به پرونده هاي استرداد حقوق ورودي موضوع مواد 66تا70 ق.ا.گ وهمچنين تاخير در رسيدگي به تسويه پروانه هاي ورود موقت براي پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ. مي گردد كه تبعات آن ايجاد مشكلات براي صادركنندگان ، مكاتبات زائد ميان گمركات اجرايي و دفتر صادرات، مطول شدن زمان رسيدگي ميباشد.لذا مقتضي است با توجه به اهميت موضوع مراتب به كليه همكاران ابلاغ و در اسرع وقت اقدامات لازم در خصوص مكاتبات بلاپاسخ قبلي معمول وترتيبي اتخاذگردد كه در موارد آتي استعلامات دراسرع وقت وبصورت كامل پاسخ داده شود. بديهي است مسوليت هر گونه تاخير در پاسخ به استعلامات مستقيما بر عهده گمركات اجرايي مربوطه خواهد بود.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استاندارد سازي محصول توليدي( تينر روغني TS100 و هيدرو كربن سبك حاصل از بلندينگ TS200) شركت توان شيمي توس پويا
شماره : 168939/93/398 تاریخ : 11/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 232 سال جاري موضوع اعلام آخرين فهرست 93 واحد توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازي (كد گذاري)شده است. به پيوست تصويرنامه شماره 3674/93/ص مورخ 03/09/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص استاندارد سازي محصول تينر روغني TS100(كد استاندارد 210801) و هيدرو كربن سبك حاصل از بلندينگ TS200 (كد استاندارد 210602) مربوط به شركت توان شيمي توس پويا (تهران ) ارسال و اعلام ميدارد شركت مزبور مجاز مي باشد صرفا محصولات استاندارد سازي شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايد.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/09/13

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ممنوعیت صادرات انواع چوب
شماره : 168592/93/397 تاریخ : 11/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه شماره 138079/93/324- 28/7/93 موضوع لزوم اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي براي صادرات چوب به پيوست تصوير نامه شماره 975/500/93- 26/8/93 قائم مقام محترم وزير در امور بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي همراه با تصوير نامه شماره 49363/210/93- 10/9/93 دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال و ضمن لغو بخشنامه پيروي مذكور بدينوسيله اعلام مي دارد با رعايت مفاد ماده 11 مكرر آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، صادرات انواع چوب (از جمله چوب صنوبر) تا اطلاع ثانوي ممنوع مي باشد.بديهي است ممنوعيت هيزم و زغال چوب ذيل تعرفه هاي 4402 و4401 نيز همچنان به قوت خود باقي است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مديركل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون کشنده C&C سال 2014 ساخت چین
شماره : 142285/8726/204/24/333 تاریخ : 04/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 550 مورخ 22/7/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميون كشنده C&C سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت آريا ديزل به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميونهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
FOB Shanghai
)RMB( ENGINE DESCRIPTOIN MODEL DESCRIPTION
378628 YC6K1248-40
480HP C&C Y120(AT(
TRUCK(4×2)(EURO IV(
366400 YC6K1248-40
480HP C&C Y120(MT(
TRUCK(4×2)(EURO IV(

خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش تراكتور باغي كشاورزي يورو پارس سال 2014
شماره : 149558/6134/205/24/356 تاریخ : 18/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - براساس مفاد صورتجلسه شماره 125 مورخ 4/8/93 كميته ارزش اين دفتر ارزش يك مدل تراكتور باغي كشاورزي يورو پارس سال 2014ساخت چين به نمايندگي شركت تراكتورسازي عمران سيرجان به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري تراكتور وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
Price(USD)FOB DESCRIPTION MODEL
4650 20HP,4WD EUROPARS20
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش دو مدل سواري MITSUBISHI سال 2015
شماره : 157699/8211/206/24/368 تاریخ : 27/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 552 مورخ 20/8/93كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواريهاي MITSUBISHI سال 2015ساخت ژاپن به نمايندگي شركت آرين موتور پويا به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .
C+F BANDAR ABBAS(USD( MODEL DESCRIPTION
10300 MITSUBISHI MIRAGE 1.2L A/T
25000 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L A/T
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي HYUNDAI سال 2015
شماره : 160841/4177/205/24/382 تاریخ : 02/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 552 مورخ 20/8/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست دو برگ پرايس ليست انواع ماشين آلات راهسازي HYUNDAI سال 2015 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت پاسارگاد ماشين پرشيا جنوب و آسان راه البرز ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده و با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواريهاي FIAT سال 2014
شماره : 160826/9307/205/24/381 تاریخ : 02/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 551 مورخ 29/7/93كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواريهاي FIAT سال 2014ساخت ايتاليا به نمايندگي شركت خودروسازي لوتوس به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .
C+F bandar
abbas FRIGHT
EURO FOB ITALY
)EURO( MODEL DESCRIPTION
11900 830 11070 FIAT500 0.9 TWINAIR 85HP
11630 830 10800 FIAT500 1.2 8V 69HP
13930 830 13100 FIAT 500L 0.9 TWINAIR 105HP
13530 830 12700 FIAT 500L 1.4 16V 95HP
13115 830 12285 FIAT FIORINO (QUBO) 1.4 16V 100HP
14870 830 14040 FIAT NEW DOBLO 1.4 T-JET 120HP
14750 830 13920 FIAT NEW DOBLO 1.4 16V 95HP
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعليق فعاليت شركت بازرسي بهستون صنعت نوين
شماره : 161685/93/152758/71/383 تاریخ : 02/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - به پيوست تصويرنامه شماره 61350مورخ 17/8/93دفتر محترم اريابي كيفيت كالاهاي صادراتي ووارداتي سازمان ملي استاندارد ايران موضوع تعليق فعاليت شركت بازرسي بهستون صنعت نوين ارسال واعلام مي دارد:
دامنه فعاليت شركت يادشده درزمينه بازرسي كالاهاي صادراتي ازتاريخ 1/9/93لغايت 1/3/94به علت عدم رعايت ضوابط بازرسي تعليق مي گردد.
خواهشمنداست دستورفرماييدمراتب رامطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51مورخ 28/11/85به كليه گمركات اجرايي وواحدهاي تابعه نيزابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمررامعمول نمايند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعطيلي گمرك اينچه برون از تاریخ 10/09/93 لغايت 12/09/93
شماره : 162209/93/386 تاریخ : 03/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - به پيوست تصوير نامه شماره 25170/3/93/125 مورخ 2/9/93 اداره كل گمركات استان گلستان ارسال مي گردد. با عنايت به تعطيلي گمرك اينچه برون از روز دوشنبه مورخ 10/9/93 لغايت 12/9/93 بر اساس مصوبه جلسه 577 شوراي عالي امنيت ملي و نامه وزارت كشور مندرج در نامه صدرالاشاره دستور فرماييد به منظور جلوگيري از معطلي محموله هاي صادراتي به نحو مقتضي به كليه صادركنندگان اطلاع رساني گردد تا از ارسال هر گونه كالاي صادراتي به مقصد ياد شده از تاريخ 5/9/93 لغايت 13/9/93 خودداري نمايند.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 به كليه گمركات اجرايي و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر را معمول نمايند.
حسن عليدوستي - مديركل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ورود اطلاعات كليه اظهارنامه هاي وارداتي در سيستم متمركز ارزش
شماره : 157723/1/24/369 تاریخ : 27/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - با عنايت به اينكه ايندفتر نسبت به تهيه فايل ارزش كالاهاي وارداتي بصورت ماهانه اقدام و آنها را در پورتال گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد و از طرفي حسب تاكيد مقام محترم رياست كل در جلسه مورخ 17/8/93 شوراي معاونين ، ورود اطلاعات كليه اظهارنامه هاي وارداتي در سيستم متمركز ارزش به منظور بررسي و ثبت سوابق الزامي مي باشد، خواهشمند است به مسئولين ذيربط دستور فرمائيد نسبت به ورود اطلاعات كليه اظهارنامه هاي وارداتي اقدام و پس از تائيد توسط كارشناس سرويس ارزيابي نسبت به ارسال آن در سيستم متمركز ارزش، اقدامات لازم معمول دارند، بديهي است ترخيص كليه كالاهاي وارداتي اظهار شده به گمرك منوط به ورود و ثبت اطلاعات ارزش در سيستم متمركز ارزش خواهد بود.
مسئوليت حسن اجراي اين دستور العمل بعهده مدير محترم آن گمرك مي باشد.
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص نمونه فرم گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس كالا و بورس انرژی
شماره : 158193/1/93/372 تاریخ : 01/09/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 149 مورخ 16/4/89 موضوع نمونه فرم گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس كالاي ايران و بخشنامه رديف 121مورخ 19/3/93 درخصوص مواد اوليه (محموله هاي نفتي ) عرضه شده در رينگ داخلي بورس ، بپيوست تصوير نامه شماره 44799/210/93 مورخ 19/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به همراه دو نمونه فرم گواهي معاملات رينگ داخلي بورس كالا و بورس انرژي منقوش به مهر و نمونه امضاء تائيد شده جهت اقدام با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه واحدهاي و گمركات تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات
________________________________________
*بخشنامه ردیف 121 در مجموعه هفتگی شماره 965 درج شده است.
**متن نامه شماره 44799/210/93 مورخ 19/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است :
جناب آقای علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات ایران
سلام علیکم – احتراماً بازگشت به نامه شماره 123435/93 مورخ 6/7/93 در خصوص نمونه فرم گواهی معاملات رینگ داخلی بورس کالا و بورس انرژی بدین وسیله دوبرگ فرم گواهی معاملات رینگ داخلی بورس کالا و بورس انرژی که منقوش به مهر و نمونه امضاء تأیید شده می باشد به پیوست جهت بهره برداری لازم ارسال میگردد.
سید عباس حسینی – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/09/06

بخشنامه گمرک ایران در خصوص احیای کمیته ماده 19 برای خروج موقت ماشين آلات وتجهيزات پروژه هاي فني و مهندسي برون مرزي
شماره : 158145/93/387 تاریخ : 03/09/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - پيرومفاد قسمت هـ بخشنامه رديف 238مورخ 21/5/92موضوع انجام تشريفات خروج موقت به پيوست تصويرتصويب نامه شماره 91260/ت 50767مورخ 11/8/93هيأت محترم وزيران ارسال واعلام ميدارد:
با عنايت به مفادمصوبه مذكور بند ث ماده 127 آ.ا.ق.ا.گ ،موضوع تصويب نامه شماره 262758مورخ 29/11/91اصلاح وخروج ماشين آلات وتجهيزات مورد نياز براي اجراي پروژه هاي فني ومهندسي برون مرزي پس ازتأييد دبيرخانه كميته ماده 19 آ.ا.حمايت ازصادركنندگان خدمات فني ومهندسي (مستقردرسازمان توسعه تجارت ايران ) وبااخذ تعهد كتبي مديرعامل شركت متقاضي توسط گمرك ايران صورت مي گيرد.
لازم به ذكراست مهلت پروانه هاي صادرات موقت اين بخش، بر اساس اعلام ازسوي كميته ماده 19 ودر صورت عدم اعلام برمبناي تاريخ مندرج در قرارداد مجري پروژه با طرف خارجي تعيين گردد. تمديد پروانه هاي موصوف در صورت ارائه درخواست كتبي قبل از اتمام مهلت ، با رعايت كليه مقررات مربوطه تا سقف يكسال پس از تاريخ اشاره شده (در مقاطع شش ماهه) ودر صورت ارايه تقاضا پس از منقضي شدن مهلت با اخذ جريمه موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون امور گمركي ( در صورتيكه مقررات قاچاق موضوع ماده قانوني اخير الذكر در خصوص آن اعمال نگرديده باشد ) تفويض ميگردد. ليكن تمديد بيش از اين مدت منوط به اخذ موافقت كميته مذكور و ابلاغ از سوي اين دفتر خواهد بود.(ضمنأ كليه مجوزهاي صادره تاتاريخ ابلاغ اين بخشنامه مطابق شيوه قبلي صورت ميگيرد) .
خواهشمنداست دستورفرماييد ضمن اقدام لازم مراتب رابه كليه واحدها وگمركات تابعه نيز ابلاغ نموده وبرحسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان KIAMOTORS
شماره : 141972/93/135321/93/702/73/334 تاریخ : 04/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام -به پیوست تصویر نامه شماره 39527/210/93 مورخ 20/7/93 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 130549/60 مورخ 15/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری KIAMOTORS جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.ضمناً ابلاغ مراتب به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگري - مدير كل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 130549/60 مورخ 15/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اطلس خودرو نماینده رسمی برندKIAکشور کره جنوبی در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 10/6/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو
(گروه خودرو) مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
KIA KIA MOTORS سواری CARENZ(STATION)(A/T) G4NC(1999CC)
SPORTAGE(A/T) G4KE(2359CC)
OPTIMA TF(SEDAN)(A/T)
SORENTO(A/T) استیشن G4KJ(2359CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 2292 مورخ 2/6/93 و شماره 1782 مورخ 4/5/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 24667 مورخ 11/4/93 و شماره 33779 مورخ 6/5/93 و شماره 40917 مورخ 3/6/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000110600 مورخ 12/9/92 تا 13/9/93 معتبر است

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص واردات روغن نباتی با تعرفه های اشاره شده، فقط با معرفی نامه انجمن صنایع روغن نباتی ایران
شماره : 142359/93/137708/113/73/335 تاریخ : 04/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام –پیرو بخشنامه 121501/93/85042/113/73 مورخ 2/7/93 به پیوست تصویر نامه شماره 40515/210/93 مورخ 26/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ضمائم ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید فقط در خصوص روغن نباتی وارده قابل طبقه بندی در تعرفه های مندرج در جدول ذیل نامه فوق الذکر با رعایت بخشنامه پیروی این مرکز و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام فرمایند.ضمناً روغن های شورتینک و جانشین کره کاکائو جزء تعهدات انجمن صنایع روغن نباتی ایران نمی باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکزواردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 40515/210/93 مورخ 26/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های:
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد
سلام علیکم- احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 2016/93 مورخ 23/7/93 انجمن صنایع روغن نباتی ایران به اطلاع می رساند تعرفه های ذیل فقط با صدور معرفی نامه از انجمن قابل اقدام است.
15071000 15111000 15119010 15121100 15122100
15132991 15132911 15141100 15152100 15119040
لازم به توضیح است روغن های شورتینک و جانشین کره کاکائو جزء تعهدات انجمن مذکور نمی باشد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص امکان پذیرش مجوزهای صادره از وزارت جهاد کشاورزی صرفاً با امضاء مجاز و ثبت در سامانه
شماره : 143881/93/130391/360/73/340 تاریخ : 05/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 7190/500/93 مورخ 14/7/93 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تمرکز و انجام کلیه امور مربوط به بازرگانی (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید دقت گردد مجوزهای صادره از وزارت جهاد کشاورزی صرفاً با امضاء مجاز بوده و از طریق سامانه ثبت مجوزها به آن گمرک ابلاغ گردیده باشد و از پذیرش مجوزهای موردی ارائه شده بدون امضاء مجاز و خارج از سامانه خودداری نمایند.
فرود عسگری - مديركل مرکزواردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات بلدوزر چرخ زنجیری قابل ورود با نشان تجاری DRESSTA
شماره : 145801/93/142724/791/73/343 تاریخ : 07/08/1393
گمرک....
با سلام و احترام-به پیوست تصاویر نامه های شماره 41850/210/93 مورخ 3/8/93 و 156990/60 مورخ 19/7/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص بلدوزر چرخ زنجیری قابل ورود با نشان تجاری DRESSTA به شرح مندرج در جدول نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال می گردد.ضمناً اقدام برای گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری–مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 156990/60 مورخ 19/7/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکتحفار ماشین شیراز نماینده رسمی برند DRESSTAکشور لهستان در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 15/7/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
DRESSTA LIUGONG DRESSTS MACHINERY CO بلدوزر چرخ زنجیری TD25M EX CUMMINS QSX15

مجوز سازمان استاندارد شماره 51889 مورخ 8/7/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000801636 مورخ 18/6/93 تا 16/2/94 معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استاندارد سازي محصول توليدي هيدرو كربن سبك شركت پالايشگاه زاگرس آبادان
شماره :150620/93/357 تاریخ : 14/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 232 سال جاري موضوع اعلام آخرين فهرست 93 واحد توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازي (كد گذاري)شده است. به پيوست تصويرنامه شماره 3384/93/ص مورخ 09/07/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص استاندارد سازي محصول هيدرو كربن سبك حاصل از برش هيدرو كربن واحد 400 آبادان (كد استاندارد 711101) و هيدرو كربن سبك حاصل از برش هيدرو كربن واحد 400 آبادان (كد استاندارد 711102)مربوط به شركت پالايشگاه زاگرس آباده ، ارسال و اعلام ميدارد شركت مزبور مجاز مي باشد صرفا محصولات استاندارد سازي شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايد.
حسن عليدوستي - مديركل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص پذيرش فاكتور فروش اسلك واكس صادره از شركت تعاوني توليدكنندگان پارافين
شماره :150734/93/358 تاریخ : 14/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - بپيوست تصوير نامه شماره 3406/93/ص مورخ 7/8/93 ستاد مركزي مبارزه با قاجاق كالا و ارز در خصوص پذيرش فاكتور فروش اسلك واكس صادره از شركت تعاوني توليدكنندگان پارافين (بعنوان اسناد منشا)به واحدهاي توليدي پارافين و فوتس اويل (عضو تعاوني مربوطه ) ارسال و اعلام ميدارد:
1- شركت تعاوني توليدكنندگان پارافين پس از خريداري محموله اسلك واكس از چهار شركت توليدي روغن تصفيه اول (شامل: شركتهاي نفت ايرانول ، بهران، سپاهان و پارس) مجاز مي باشد بدون واسطه محموله مزبور را بعنوان مواد اوليه مورد مصرف به واحدهاي توليدي پارافين و فوتس اويل (عضو تعاوني مذكور) كه داراي كارت عضويت ومعرفي شده از سوي شركت تعاوني فوق الذكرمي باشند بفروش برساند.
2- واحدهاي توليدي مورد اشاره كه اسلك واكس مورد نياز خود را از طريق تعاوني مزبور تهيه مي نمايند در زمان اظهار محموله صادراتي خود ملزم به ارائه اصل فاكتور خريد اسلك واكس بعنوان اسناد منشا از تعاوني مربوطه و نيز اصل فاكتور خريد اوليه اسلاك وكس(صادره از چها رشركت توليدي روغن صدرالذكر بنام شركت تعاوني توليدكنندگان پارافين) به گمرك ذيربط مي باشند.
3- ضروريست پس از اخذ اصل فاكتور اوليه خريد اسلاك وكس (صادره ازچهار شركت معرفي شده و بنام شركت تعاوني توليدكنندگان پارافين(بعنوان خريدار) و ممهور نمودن اصل فاكتور به مهر كسر ميزان استفاده شد (به ميزان فاكتور صادره از شركت تعاوني ) در روي متن آن ، ضمن تحويل اصل فاكتور اوليه به ذينفع تصويري از آن بهمراه اصل فاكتور محموله خريداري شده از شركت تعاوني مربوطه را ضميمه اظهارنامه صادراتي نگهداري و با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به انجام تشريفات صدور اقدام لازم معمول نمايند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص واردات کانتینر یخچال دار
شماره: 148029/93/147460/113/73/354 تاریخ : 14/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام–به پیوست تصویر نامه شماره 43001/210/93 مورخ 7/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و مصوبه 89029/ت51080هـ مورخ 6/8/93 هیأت محترم وزیران در خصوص واردات کانتینر یخچال دار همراه کشنده کفی ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت شرایط ذیل نسبت به ترخیص کالای مذکور اقدام فرمایند.
1-قدمت سال ساخت حداکثر سه سال به نسبت یک واحد خرید از تولید کنندگان داخلی در واحد خرید ارجی با ارز متقاضی با رعایت سایر مقررات مجاز است.
2-گواهی تأیید خرید از تولیدکنندگان داخلی برای ثبت سفارش و ورود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می گردد.
3-واردات کالای موصوف به صورت نو و صرفاً با ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) مجاز بوده و رعایت ضوابط فنی جهت واردات کشنده الزامی است.
بدیهی است با توجه به مفاد مصوبه، ارائه ثبت سفارش در زمان ترخیص به مفهوم ارائه گواهی مربوطه (صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت) در زمان اخذ ثبت سفارش می باشد.
ضمناً ترخیص کالای مذکور با رعایت شرایط فوق الذکر و سایر مقررات مربوطه صرفاً از گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو امکان پذیر است و ارسال بخشنامه به سایر گمرکات صرفاً جهت آگاهی می باشد.
فرود عسگری - مديركل مرکزواردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 43001/210/93 مورخ 7/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
گمرک ایران- دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم-احتراماً به پیوست تصویر مصوبه شماره 89029/ت51080هـ مورخ 6/8/93 هیأت محترم وزیران در خصوص واردات کانتینر یخچال دار به شرح مندرج در مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی–مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
** متن مصوبه شماره 89029/ت51080هـ مورخ 6/8/93 هیأت محترم وزیران به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 26/6/1393 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت، به نسبت یک واحد خرید از طریق تولیدکنندگان داخلی و دو واحد خرید خارجی با ارز متقاضی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
2- گواهی تأیید خرید از تولیدکنندگان داخلی برای ثبت سفارش و ورود توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می شود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص مسائل مربوط به تضامين بيمه اي صادره توسط شركت بيمه معلم براي ترخيص كالاهاي ورود موقت
شماره :152739/93/360 تاریخ : 17/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام -با عنايت به جلسات برگزار شده در خصوص مسائل مربوط به تضامين بيمه اي صادره توسط شركت بيمه معلم براي ترخيص كالاهاي ورودموقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. وبند د ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ. وتصميمات متخذه ،خواهشمنداست دستور فرماييد با توجه به عدم تمديد قرارداد منعقده بين گمرك ج.ا.ا. وشركت بيمه معلم در رويه ورود موقت براي پردازش از پذيرش بيمه نامه هاي جديد صادره توسط شركت مزبور جهت تر خيص كالاهاي موضوع مواد اشاره شده خودداري فرمايند . ضمنا در خصوص تمديد تضامين بيمه اي ماخوذه بابت ترخيص پروانه هاي ورودموقت گذشته پس از موافقت دفتر صادرات بصورت مورد به مورد وابلاغ مراتب ،تضامين مزبور تا سررسيد تعيين شده قابل تمديد از سوي شركت بيمه معلم با رعايت ساير مقررات وتشريفات خواهد بود.
محمدرضا نادري- معاون فني وامورگمركي

 


بخشنامه 1393/08/22

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح ردیف 19 فهرست عوارض صادراتی پوست بزی به میزان 50 درصد
شماره : 45076/210/93 تاریخ : 20/08/1393
جناب آقای علیدوستی-مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
با سلام و احترام –احتراماً پیرو بخشنامه شماره 42034/210/93 مورخ 3/8/1393 در خصوص فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره 89842 مورخ 29/7/1393 شورای اقتصاد، به پیوست تصویر مصوبه شماره 95832 مورخ 11/8/1393 شورای مذکور مبنی بر اصلاح عوارض صادراتی تعیین شده برای ردیف (19) پوست بزی به میزان (50%) ارسال می گردد.خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.
سید عباس حسینی - مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/08/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون های DONGFENG سال 2014
شماره : 132713/5879/204/24/312 تاریخ : 02/08/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 9/7/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنايع و معادن به پيوست يك برگ پرايس انواع كاميون و كاميونهاي DONGFENG چين سال2014 ساخت چين به نمايندگي شركت كاريزان خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميونهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/08/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دقت در ترخیص لنت ترمزهای وارداتی
شماره : 143882/93/67851/73/339 تاریخ : 05/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - با توجه به اعتراض برخي شركتهاي توليد لنت ترمز در داخل مبني بر كم اظهاري در ارزش و تعيين رديف تعرفه متفاوت جهت لنت ترمزهاي وارداتي (موضوع فصول 68 و 87 جداول منضم به مقررات صادرات و واردات)، خواهشمند است دستور فرمائيد مسئولين ذيربط در تشخيص و تعيين ارزش و رديف تعرفه كالاي مذكور دقت لازم معمول دارند.
فرود عسگري - مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

 


بخشنامه 1393/08/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص مقررات واردات گندم
شماره : 144108/93/139939/113/73/341 تاریخ : 06/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - به پيوست تصوير نامه 40924/210/93 مورخ 28/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به همراه تصوير نامه 40474 مورخ 2/6/93 سازمان استاندارد ايران در خصوص مقررات فني واردات گندم ارسال و خواهشمند است دستور فرمائيد در اين خصوص بر اساس مفاد نامه فوق الذكر و رعايت كامل ساير مقررات اقدام لازم صورت پذيرد.

علي معقولي - معاون مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

 


بخشنامه 1393/08/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص حذف عوارض صادراتي دام زنده سبك تحت رديف تعرفه 0104
شماره : 146136/93/349 تاریخ : 07/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه شماره 289 مورخ 8/7/93موضوع حذف عوارض صادراتي دام زنده سبك تحت رديف تعرفه 0104 از تاريخ 1/6/93 به پيوست تصوير مصوبه شماره 89825 مورخ 29/7/93 معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت بهره برداري لازم ارسال مي گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد وفق دستورالعمل شماره 322795/4822/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات
________________________________________
*بخشنامه ردیف 289 مورخ 08/07/93 در مجموعه هفتگی شماره 980 آمده است.
** متن مصوبه مورخ 29/7/93 معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به شرح زیر است :
وزارت جهاد کشاورزی
وزرای عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 20/6/1393 هیأت وزیران درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص معافیت دام زنده (گوسفند و بز) از عوارض صادراتی را مورد بررسی قرار داد.با توجه به بروز خشکسالی های اخیر در کشور و عدم کشش تقاضا در بازار داخلی و لزوم حمایت از صنعت دامپروری پس از بحث و بررسی معافیت عوارض صادراتی دام زنده(گوسفند و بز) را از تاریخ 1/6/1393 مورد تأیید قرار داد.
محمدباقر نوبخت - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری

 


بخشنامه 1393/08/15

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کانتینر یخچال دار
شماره : 43001/210/93 تاریخ : 07/08/1393
گمرک ایران- دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم- احتراماً به پیوست تصویر مصوبه شماره 89029/ت51080هـ مورخ 6/8/93 هیأت محترم وزیران در خصوص واردات کانتینر یخچال دار به شرح مندرج در مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی–مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
*متن مصوبه مورخ 6/8/93 هیأت محترم وزیران به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 26/6/1393 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت، به نسبت یک واحد خرید از طریق تولیدکنندگان داخلی و دو واحد خرید خارجی با ارز متقاضی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
2- گواهی تأیید خرید از تولیدکنندگان داخلی برای ثبت سفارش و ورود توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می شود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور

 


بخشنامه 1393/08/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی
شماره :147678/93/353 تاریخ : 10/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 84-30/2/93 و بخشنامه هاي پيروي درخصوص اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت و ممنوعيت هاي صادراتي ، به پيوست تصوير نامه شماره 42034/210/93- 3/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات همراه با تصوير مصوبه شماره 89843- 29/7/93 شوراي اقتصاد در موردتغييرات فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتي ارسال و اعلام ميدارد.
1- اقلامي كه قبلا صادرات آن مشمول اخذ مجوز و يا ممنوعيت بوده و طي بخشنامه هاي مربوطه جهت اجراابلاغ گرديده است همچنان بقوت خود باقي مي باشد
2- اجراي تغييرات اخذ عوارض مربوط به اقلام (موضوع ليست پيوست) كه بر اساس تصميم شوراي اقتصاد مشمول كاهش و يا حذف عوارض قبلي گرديده از تاريخ صدور نامه صدرالذكر(3/8/93) مي باشد و در ساير موارد تاريخ وصول عوارض تعيين شده بر اساس تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه سه ماه پس از تاريخ ياد شده مي باشد
3- با عنايت به مفاد مصوبه مورخ 6/10/89 صادرات شمش حاصل از قراضه فلزات مشمول عوارض صادراتي به ميزان 70درصد مي باشد.
4- با توجه به رديف 3 جدول ضميمه، عوارض صادرات قراضه فلزات به ميزان 80درصد تعيين گرديده است.
بديهي است صادرات كالاهاي فهرست پيوست كه قبلا ممنوع بوده و در اين بخشنامه مشمول عوارض شده است با پرداخت عوارض مربوطه امكانپذير مي باشد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات
________________________________________
*بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/02/93 در مجموعه هفتگی شماره 961 درج گردیده است.
** متن نامه مورخ 3/8/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است :
گمرک ایران-دفتر صادرات
با سلام و احترام- به پیوست تصویر مصوبه شماره 89843 مورخ 29/7/93 شورای اقتصاد در خصوص فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی ارسال می گردد.خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای اخذ عوارض صادراتی اقلامی که بر اساس تصمیم شورای مذکور مشمول کاهش و یا حذف عوارض قبلی آنها بوده است از تاریخ صدور نامه و در سایر موارد، تاریخ وصول عوارض یاد شده بر اساس تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
سید عباس حسینی–مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
*متن مصوبه 89843 مورخ 29/7/93 شورای اقتصاد به شرح زیر است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 7/7/93 درخواست های شماره 246412/60 مورخ 17/11/92 و شماره 266909/60 مورخ 12/12/92 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین عوارض صادراتی مواد خام را به استناد تبصره (3) بند "ب" ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.

ردیف شرح کالا نرخ مصوب ردیف شرح کالا نرخ مصوب
1 شمش فولاد صفر درصد 15 سولفور مولیبدن 25 درصد
2 شمش آلومینیوم عدم نیاز به عوارض 16 سولفات سدیم صفر درصد
3 قراضه فلزات 80 درصد 17 صرفاً اخال مصنوعات پلیمری از PET 15 درصد
4 مفتول مسی صفر درصد 18 صرفاً اخال کاغذ 100 درصد
5 مس کاتد صفر درصد 19 پوست بزی 5 درصد
6 سنگ آهن به هم فشرده (گندله) 15 درصد 20 سالامبور بزی 30 درصد
7 اکسیدها و هیدراکسیدهای آهن 5 درصد 21 وت بلو بزی 50 درصد
8 سنگ آهن خام صفر درصد 22 پوست خام گاوی 50 درصد
9 کنسانتره سنگ آهن 15 درصد 23 پوست خام گوسفندی 50 درصد
10 کنسانتره سرب صفر درصد 24 وت بلوی گاوی 30 درصد
11 کنسانتره روی صفر درصد 25 سالامبور گوسفندی صفر درصد
12 شمش سرب صفر درصد 26 وت بلوی گوسفندی 5 درصد
13 شمش روی صفر درصد 27 کرک خام 30 درصد
تبصره: منابع حاصل از بندهای (19 تا 27)این جدول متناسب در چارچوب ضوابط قانونی صرف توسعه بخش های مذکور شود.
14 قراضه و ضایعات باطری خودرو 80 درصد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری - محمدباقر نوبخت

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش دو مدل خودروی سواری رنو سال 2015
شماره: 132760/7490/206/24/314 تاریخ: 20/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 9/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت،معدن و تجارت ارزش سواری های رنو scala و fluence 1600 سی سی سال 2015 ساخت ترکیه و کره به نمایندگی نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C&F (EURO) Freight (EURO) FOB (EURO) Enginsize Origin country model name
11800 695 11105 1600cc South korea AT fluence
11600 695 10905 1600cc Turkey Hatch back AT scala
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی CHANGLIN سال 2014
شماره: 132739/8086/205/24/313 تاریخ: 20/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 9/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی CHANGLIN سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت سنگین ماشین ایستا ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری–مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سه مدل ماشین آلات راهسازی ZOOMLION سال 2014
شماره: 133722/8944/202/24/317 تاریخ : 22/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 543 -24/4/93 و 546-4/6/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش چند مدل ماشین آلات راهسازی ZOOMLION سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آسان خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (EURO) MODEL DESCRIPTION
145000 BULDOZER ZD320-3
114340 EXCAVATOR ZE360E
73000 EXCAVATOR ZE230E
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروی سواری MG3 1500سی سی سال 2014
شماره: 136032/9376/206/24/320 تاریخ : 26/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 550 مورخ 22/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری MG3 1500سی سی سال 2014ساخت چین به نمایندگی شرکت صنایع مدیا موتورز کیش به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C&F BANDAR ABBAS (USD) FREIGHT (USD) FOB CHINA (USD) MODEL DESCRIPTION
8200 420 7780 MG3 1.5L A/T
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش دو مدل خودروی سواری CHANGANG چین سال 2014
شماره: 138963/9343/205/24/325 تاریخ : 29/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 550 مورخ 22/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواری CHANGANG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواریهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB Shanghai (USD) MODEL DESCRIPTION
9586 CS35 SC7164BB5-E31A A/T - luxury
9158 EADO SC7169CB5-C42A A/T - luxury
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش دو مدل خودروی سواری Mitsubishi سال 2014
شماره: 138983/8211/206/24/326 تاریخ : 29/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 550 مورخ 22/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری Mitsubishi مدلهای mirage و outlander سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی آرین موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C&F Bandar Abbas (USD) MODEL DESCRIPTION
10080 Mitsubishi mirage 1.2L A/T
24800 Mitsubishi outlander 2.4L A/T
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی DEGONG کشور چین سال 2014
شماره: 138988/4594/205/24/327 تاریخ : 29/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 550 مورخ 22/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع ماشین آلات راهسازی DEGONG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت ماشین سازی فاروب زمان به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB China (USD) MODEL DESCRIPTION WHEEL LOADER
25800 DG750
39200 DG926
53800 DG938
82600 DG956
86900 DG958
91098 DG966
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروی سواری ALFAROMEO سال 2015
شماره: 142120/8855/206/24/331 تاریخ : 04/08/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 551 مورخ 29/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری AlfaRomeo Giulietta مدل 2015 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت آلفا موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
C&F (EURO) FREIGHT (EURO) FOB ITALIA (EURO) MODEL DESCRIPTION
15855 700 15155 AlfaRomeo Giulietta 1.4L 170HP A/T
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروی سواری Brilliance مدل V5 سال 2014
شماره: 142233/9201/206/24/323 تاریخ : 04/08/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 551 مورخ 29/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری Brilliance مدل V5 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB Dalian China (USD) MODEL DESCRIPTION
12980 Brilliance V5 1.6L A/T Exellent
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی در خصوص شرکت افرا شیمی یزد
شماره :144105/93/338 تاریخ : 05/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 407 مورخ 6/9/92 موضوع معرفي شركت افرا شيمي يزد جهت استفاده از تسهيلات صادرات فرآورده هاي نفتي پيش بيني شده در دستورالعمل اصلاحي ستاد بپيوست تصوير شماره 1921/93/23/525/004/265 مورخ 26/07/93 اداره كل گمركات خراسان جنوبي (گمرك بيرجند) در خصوص تخلف صادراتي شركت مذكور ارسال و اعلام ميدارد تا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي شركت مذكور صرفا پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانتنامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت گاز امكانپذير مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفي نه شركت جهت استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي
شماره :139718/93/329 تاریخ : 04/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - با توجه به نامه شماره 3221/93/ص- 23/07/93 معاونت برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي نه شركت بعنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ارسال و اعلام مي دارد: شركتهاي توليدي صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازي شده مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه و شركتهاي بازرگاني با رعايت بخشنامه هاي مربوطه بويژه رديف 27 و رديف 147 سالجاري موضوع لزوم اخذ يك برابر ضمانتنامه بانكي، مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف بمدت يكسال از تاريخ ابلاغ نامه ياد شده مي باشند. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شركتهاي مذكور، موارد را سريعاً به اين دفتر اعلام نمايند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت شماره پروانه بهره برداری تاریخ انقضاء
1 زنيط توليدي 1373320 23/07/94
2 تعاوني چند منظوره عام نويد نور توليدي 7710 23/07/94
3 ميعان انرژي رازي توليدي 10136 23/07/94
4 رنگ رزين الوان توليدي 35768 23/07/94
5 پتروشيمي اصفهان توليدي 1310876 23/07/94
6 بهروان شيمي راد توليدي 32606 23/07/94
7 توليدي روان ساز آرين جم توليدي 6023 23/07/94
8 درخشان شيمي همدان بازرگانی ندارد 23/07/94
9 توليدي تكتاز شيمي صنعت توليدي 27699 23/07/94
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفي شركت توليدي ستاره لاهيج جهت استفاده از تسهيلات صدور فرآورده هاي نفتي
شماره :141498/93/330 تاریخ : 04/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 329 مورخ 30/7/93به پيوست تصوير نامه شماره 3221/93/ص -23/07/93 معاونت برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي شركت توليدي و صنعتي ستاره لاهيج بعنوان شركت مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ارسال و اعلام مي دارد شركت توليدي مذكور از تاريخ ابلاغ نامه مذكور به مدت يكسال، در زمينه صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتي مطابق پروانه بهره برداري شركت به شماره 24/2674 مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف تا تاريخ 23/07/94 مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استاندارد سازي محصول توليدي(هيدرو كربن سبك حاصل از بلندينگ) شركت ساينا شيمي بهشت
شماره :142540/93/337 تاریخ : 05/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 232 سال جاري موضوع اعلام آخرين فهرست 93 واحد توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازي (كد گذاري)شده است. به پيوست تصويرنامه شماره 3301/93/ص مورخ 30/07/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص استاندارد سازي محصول هيدرو كربن سبك حاصل از بلندينگ (c) كد استاندارد (251601) و هيدرو كربن سبك حاصل از بلندينگ (d) كد استاندارد (251602) مربوط به شركت ساينا شيمي بهشت ارسال و اعلام ميدارد شركت مزبور مجاز مي باشد صرفا محصولات استاندارد سازي شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايد.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص صادرات چوب به استثنای هیزم و زغال چوب
شماره :138079/93/324 تاریخ : 28/07/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 559 مورخ 21/12/92 ، به پيوست تصوير نامه شماره 32720/210/93 مورخ 16/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام مي دارد صادرات چوب (به استثناي هيزم و زغال چوب موضوع رديف 17 بخشنامه فوق الاشاره)، صرفا با ارائه مجوز از وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت ساير مقررات بلامانع است. ضمنا تاكيد مي گردد صادرات هيزم و زغال چوب (موضوع رديف تعرفه هاي 4401-4402) طبق بخشنامه اخير الذكر همچنان ممنوع مي باشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دقت در کنترل مندرجات خانه های 042 و 049 اظهارنامه گمرکی
شماره: 132410/93/113/73/315 تاریخ: 19/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –نظر به تأکیدات مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بهره گیری فعالانه و حداکثری از سامانه جامع امور گمرکی و تجهیز 63 گمرک به این سامانه، بدین وسیله اعلام می دارد با توجه به اینکه باکس های 042 و 049 توسط اظهارکننده تکمیل و به صورت سیستمی کنترل نمی گردد لذا مقتضی است همکاران ذیمدخل در امر واردات کالا خصوصاً کارشناسان سرویس ارزیابی دقت لازم و کافی به منظور کنترل مندرجات خانه های 42 و 49 فرم اظهارنامه مبذول فرمایند.بدیهی است نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام مسئول آن گمرک خواهد بود.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام مدت زمان تردد خودروهای ورود موقت از کشور امارات
شماره:132707/757/202/73/318 تاریخ : 20/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام –پیرو بند یک بخشنامه شماره 123167/68149/757/202/73/127 مورخ 1/6/88 مدت تردد خودروهای ورود موقت (به صورت کارنه دو پاساژ یا پروانه سبز گمرکی) از کشور امارات صرفاً یک ماه اعلام می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل ماده 78 قانون امور گمرکی و مفاد ماده 142 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات اقدام نمایند.
لازم به توضیح است بخشنامه فوق برای گمرکات مجاز به رویه ورود موقت خودرو جهت اقدام و جهت سایر گمرکات به منظور اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام کلیه کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد کشور شده اند
شماره: 135105/93/130897/77955/113/73/319 تاریخ: 23/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه های شماره 676/52200 مورخ 30/4/93 و 997/52200 مورخ 7/7/93 حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید ظرف مدت 5 روز از تاریخ صدور این بخشنامه، فهرست کلیه کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد کشور شده و به استناد بخشنامه 33747/91/230 مورخ 19/7/91 با اخذ تعهد از آن گمرک و گمرکات تابعه ترخیص گردیده است را در قالب جدول ذیل به این مرکز ارسال نمایند.شایان ذکر است عدم ارسال فهرست مورد اشاره به منزله عدم ترخیص کالای ترخیص شده با اخذ تعهد از آن گمرک می باشد.
مشخصات صاحب کالا کوتاژ و تاریخ اظهارنامه تاریخ ترخیص کالا نوع کالا ارزش کالا تعرفه شماره تعهد
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام در مورد کلیه اطلاعات مربوط به پروانه های ورود موقت و مرجوعی اعلام وصول نشده که از تضامین بیمه ای استفاده کرده اند
شماره: 137577/93/121326/113/73/322 تاریخ: 27/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه های شماره 121326/93 مورخ 1/7/93 و 122287/93 مورخ 20/7/93 و 126592/93 مورخ 9/7/93 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید ظرف مدت 4 روز پس از صدور این بخشنامه، فهرست کلیه اطلاعات مربوط به پروانه های ورود موقت و مرجوعی موضوع مواد 50 و 51 و 52 قانون امور گمرکی اعلام وصول نشده، که از تضامین بیمه ای شرکت های بیمه استفاده نموده اند را با مشخصات کامل به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع ارسال نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دریافت وجوهات مأخوذه حاصل از افزایش 20 درصدی نوشابه گازدار قندی وارداتی
شماره:139597/93/328 تاریخ: 29/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام -به پیوست تصویر نامه شماره 1054/52200 مورخ 26/7/93 سرپرست محترم گروه حسابرسی گمرک ایران دیوان محاسبات موضوع 20% قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی بر اساس ردیف درآمدی شماره 160123 قانون بودجه ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به ارسال وجوهات مأخوذه در این خصوص بر اساس جدول ذیل از طریق دورنگار اقدام لازم معمول نمایند.
نوشابه های گازدار قندی وارداتی
ردیف تعداد مبلغ مبلغ قابل وصول مبلغ وصول شده

فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/08/08

تصویب نامه در خصوص لغو تصویب نامه شماره 165504/ت45527ك مورخ 29/8/1389
شماره :80910/ت50966هـ تاریخ : 16/07/1393
وزارت صنعت ، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد شماره 111519/60 مورخ 19/5/1393 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
تصویب نامه شماره 165504/ت45527ك مورخ 29/8/1389 لغو می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص لغو عوارض صادراتی سنگ آهن بهم فشرده(گندله) و کنسانتره سنگ آهن
شماره :142362/93/336 تاریخ : 05/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام- پيرومفادبخشنامه رديف 224مورخ 27/5/93(مبني براعلام برقراري عوارض صادراتي براي اقلام مندرج دررديف هاي 1و10جدول شماره 2منضم به بخشنامه رديف 301مورخ 1/7/92 براي سنگ آهن بهم فشرده (گندله ) مشمول تعرفه 26011200وكنسانتره سنگ آهن تحت كدتعرفه 26011190به ميزان 30درصد) به پيوست تصويرتصويب نامه شماره 80910/ت50966 مورخ 16/7/93هيئت محترم وزيران ارسال واعلام ميدارد:
باعنايت به مفاد تصويب نامه مذكور مبني برلغومصوبه شماره 165504/ت45527ك مورخ 29/8/89كميسيون موضوع اصل 138قانون اساسي لذا عوارض صادراتي براي كنسانتره سنگ آهن تحت كدتعرفه 26011190 و سنگ آهن بهم فشرده (گندله ) مشمول تعرفه 26011200 مندرج دربندهاي 2و3مصوبه يادشده لغو مي گردد.لازم به ذكراست عوارض صادراتي سنگهاي خام وكارنشده بصورت بلوك يا اسلب مشمول رديف تعرفه هاي مندرج دربند 1مصوبه فوق الذكر قبلأ به استنادمصوبه شماره 55911/45527مورخ 23/3/91شوراي اقتصاد طي مفاد بخشنامه رديف 89مورخ 3/4/91 لغو شده است .
خواهشمنداست دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تأکید چند نکته در رابطه با دستورالعمل مشترک معاونت توسعه مدیریت و معاونت حقوقی
شماره :145168/93/342 تاریخ : 06/08/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه هاي 242739/92/113/14/71/532 مورخ 11/12/92 و2861/93/113/14/71/6مورخ 17/1/93ودستورالعمل مشترك معاونت توسعه مديريت ومنابع ومعاونت محترم حقوقي ونظارت به شماره 47044/507/1140/109/54/25 مورخ 20/3/93 ودستورالعمل شماره 112714/109/7 مورخ 22/6/93 مقام محترم رياست كل وضمن تاكيد براجراي دستورالعمل هاي اخير موارد ذيل مجددا يادآوري مي گردد:
1- به جهت حفظ حقوق دولت وجلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي لازم است گمركات اجرايي درصورت عدم وصول مبالغ تضامين بيمه اي ماخوذه وعدم ايفاي تعهدات ازسوي صاحبان كالا، راس مهلت هاي مقرر براي پروانه هاي ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ وبند( د ) ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ . وماده 20 قانون تسهيل نوسازي صنايع نسبت به اعمال ماده 7 و8 ق.ا.گ وهمچنين پيگيري وصول تضامين در اسرع وقت ماخوذه اقدام نمايند.
2- تغيير نوع تضامين ازضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي به تضمين بيمه اي براي ترخيص كالاهاي موضوع مواد قانوني مورد اشاره در بند (1 ) يا جهت تمديد پروانه هاي ورود موقت مربوطه ، بدون موافقت قبلي ازسوي معاون فني وامور گمركي وابلاغ مراتب از سوي دفتر صادرات امكانپذير نمي باشد.
3- با عنايت به آنكه قرارداد منعقده بين گمرك ج.ا.ا و شركت بيمه معلم براي صدور بيمه نامه هاي جديد تمديد نگرديده لازم است دراسرع وقت ضمن بررسي دفاتر وپرونده هاي موضوع مطالبات گمرك از شركت مذكور، اطلاعات مربوطه استخراج وضمن پيگيري موضوع ازطريق مكاتبه با شركت بيمه معلم ،مراتب طي رونوشتي به حوزه معاونت توسعه مديريت ومنابع وحوزه معاونت فني وامور گمركي جهت آگاهي ارسال گردد. ضمنا باتوجه به آنكه بررسي پرونده هاي موضوع قرارداد با شركت مزبور دردست رسيدگي مي باشد تسريع درارسال اطلاعات درخواستي وپس از هماهنگي واحدهاي فني وامور گمركي واداري مالي آن گمرك ضروري مي باشد.
4- تمديد تاريخ سررسيد بيمه نامه ها خصوصا دررويه ورود موقت براي پردازش پس از موافقت با تمديد پروانه وبارعايت دستورالعملها وضوابط ابلاغي براي هرفقره پروانه ورود موقت امكانپذير مي باشد .ضمنا مهلت اوليه تضامين توديعي توسط صاحبان كالاباستناد ماده 82 آ.ا. ق.ا.گ. يكسال مي باشدمگردر موارد استثناء كه موضوع توسط دفتر صادرات اعلام خواهد شد.
5- با توجه به آنكه بررسي پرونده هاي ورود موقت در كميته هاي مركزي وفرعي وهمچنين انجام تشريفات گمركي مستند به اطلاعات مندرج در سامانه ماده 7 ق.ا.گ. صورت مي پذيرد لازم است گمركات اجرايي نسبت به اجراي ماده 7 مربوط به پروانه هاي ورودموقت كه تعهدات آنها در مهلت مقرر انجام نشده وهمچنين پيگيري وصول مبالغ تضامين بيمه اي اقدام نمايند بديهي است مسئوليت هاي ناشي از تاخير در اقدام موارد مزبور مستقيما برعهده مديران گمركات خواهد بود.
محمدرضا نادري - معاون فني وامورگمركي

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لغو عوارض صادراتی دام زنده سبک به میزان 60درصد
شماره: 42662/210/93 تاریخ : 06/08/1393
گمرک ایران-دفتر صادرات
با سلام و احترام- احتراماً به پیوست تصویر مصوبه شماره 89825 مورخ 29/7/93 شورای اقتصاد مبنی بر لغو عوارض صادراتی دام زنده سبک به میزان 60% (موضوع مصوبه شماره 51355/47923 مورخ 17/3/91 هیأت وزیران) از تاریخ 1/6/1393 ارسال می گردد.خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/08/08

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی
شماره : 42034/210/93 تاریخ : 03/08/1393
گمرک ایران-دفتر صادرات
با سلام و احترام- به پیوست تصویر مصوبه شماره 89843 مورخ 29/7/93 شورای اقتصاد در خصوص فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی ارسال می گردد.خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای اخذ عوارض صادراتی اقلامی که بر اساس تصمیم شورای مذکور مشمول کاهش و یا حذف عوارض قبلی آنها بوده است از تاریخ صدور نامه و در سایر موارد، تاریخ وصول عوارض یاد شده بر اساس تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
سید عباس حسینی–مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
*متن مصوبه 89843 مورخ 29/7/93 شورای اقتصاد به شرح زیر است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 7/7/93 درخواست های شماره 246412/60 مورخ 17/11/92 و شماره 266909/60 مورخ 12/12/92 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین عوارض صادراتی مواد خام را به استناد تبصره (3) بند "ب" ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.
ردیف شرح کالا نرخ مصوب ردیف شرح کالا نرخ مصوب
1 شمش فولاد صفر درصد 15 سولفور مولیبدن 25 درصد
2 شمش آلومینیوم عدم نیاز به عوارض 16 سولفات سدیم صفر درصد
3 قراضه فلزات 80 درصد 17 صرفاً اخال مصنوعات پلیمری از PET 15 درصد
4 مفتول مسی صفر درصد 18 صرفاً اخال کاغذ 100 درصد
5 مس کاتد صفر درصد 19 پوست بزی 5 درصد
6 سنگ آهن به هم فشرده (گندله) 15 درصد 20 سالامبور بزی 30 درصد
7 اکسیدها و هیدراکسیدهای آهن 5 درصد 21 وت بلو بزی 50 درصد
8 سنگ آهن خام صفر درصد 22 پوست خام گاوی 50 درصد
9 کنسانتره سنگ آهن 15 درصد 23 پوست خام گوسفندی 50 درصد
10 کنسانتره سرب صفر درصد 24 وت بلوی گاوی 30 درصد
11 کنسانتره روی صفر درصد 25 سالامبور گوسفندی صفر درصد
12 شمش سرب صفر درصد 26 وت بلوی گوسفندی 5 درصد
13 شمش روی صفر درصد 27 کرک خام 30 درصد
تبصره: منابع حاصل از بندهای (19 تا 27)این جدول متناسب در چارچوب ضوابط قانونی صرف توسعه بخش های مذکور شود.
14 قراضه و ضایعات باطری خودرو 80 درصد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری - محمدباقر نوبخت

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش لودر و دامپتراک LIUGONG سال 2014
شماره: 102213/5200/205/24/241 تاریخ: 08/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 21/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت،معدن و تجارت به پیوست ارزش چند مدل لودر و دامپتراک LIUGONG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی حفار ماشین شیراز به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
CONFIGURATION CFR PRICE(USD) SEA FREIGHT FOB PRICE(USD) OPERATION WEIGHT(KG) MODEL PRODUCT
WD12.375 204800 6300 198500 22000 YT3621 Mining Dump Track
Cummins ISME 385 204800 6300 201100 22000 YT3623
Cummins M11-C380 204800 6300 201100 22000 YT3623
Weichai engine/Liugong transmission&Axle/Normal cab/AC/Double joysticks,Mechanical control/1.7 cbm GP Buckets/17.5-25 Bias tire 51200 2000 49200 10300 CLG836 WHEEL LOADER
GCIC engine/Liugong Axel/Liugong Transmission/3Cbm Weiding tooth Bucket /23.5-25 inner tube tyre 79200 2000 77200 16800 CLG856-1
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اتمام مهلت معافیت سود بازرگانی جهت واردات چای خارجی
شماره: 115408/93/269 تاریخ: 24/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 111789/104082/113/282/73/176 مورخ 2/6/1390 پیرامون معافیت سود بازرگانی واردات چای خارجی در قبال خرید چای خشک تولید داخل،با عنایت به سپری شدن مهلت اعطای معافیت از محل بند (10) تصویب نامه شماره 98613/ت45716هـ مورخ 12/5/1390 (که مطابق بند 10 مصوبه مزبور معافیت واردات چای تا پایان تیر ماه 1392 اعتبار داشته و مهلت مزبور متعاقباً به موجب تصویب نامه شماره 120353/ت45716هـ مورخ 27/6/1392 تا پایان دی ماه سال 1392 تمدید گردیده و معتبر بوده است) و با توجه به مکاتبه صورت پذیرفته با معاونت وزارت جهاد کشاورزی ، خواهشمند است دستور فرمائید از این تاریخ به بعد از اعطای معافیت و پذیرش معافیت های صادره توسط معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از محل تصویب نامه مزبور یا تصویب نامه های شماره 2400/ت49035هـ مورخ 11/1/1392 و 59207/ت49035هـ مورخ 12/3/1392 تا اطلاع ثانوی اکیداً خودداری نمایند.
ضمناً از این تاریخ به بعد هرگونه مجوز معافیت واردات چای خارجی صادره توسط معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تا اطلاع ثانوی صرفاً از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرک اجرایی مربوطه ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا نادری – معاون فنی و امور گمرکی

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح مدل یک نوع کامیون کشنده شرکت سایپا دیزل جهت تمدید اعتبار ساخت داخل
شماره: 126158/93/120167/791/73/292 تاریخ: 08/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 118820/93/111147/791/73/277 مورخ 30/6/93 موضوع تمدید اعتبار ساخت داخل کامیونت و کامیونهای کشنده شرکت سایپا دیزل به پیوست تصویر نامه شماره 35233/210/93 مورخ 30/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 135996/60 مورخ 22/6/93 صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص اصلاح ردیف دوم نامه شماره 127422/60 مورخ 10/6/93 دفتر مذکور از (کامیون کشنده DONG FENG مدل (2*4) (T375) 999-4180 EQ به میزان 16%) به ( کامیون کشنده DONG FENG مدل (2*4) (T375) 999-4180 DFL به میزان 16%) ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی با نشان RHINOCEROS-KADEKOR شرکت اهورا صنعت
شماره: 126519/93/124212/113/73/293 تاریخ : 09/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 36371/210/93 مورخ 5/7/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 143510/60 مورخ 30/6/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی ماشین آلات راهسازی با نشان تجاریRHINOCEROS-KADEKOR شرکت اهورا صنعت ماشین ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق ان با مشخصات خودروی وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 143510/60 مورخ 30/6/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- بااحترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اهورا صنعت ماشین نماینده رسمی برند KADEKOR RHINOCEROS کشور چین در ایران ، ارسال میگردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 25/6/93کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
KADEKOR RHINOCEROS- Shandong Kadekor Power Machine Co., Ltd بیل مکانیکی چرخ لاستیکی RHINOCEROS XN65-4L XINCHAI A498 BZO
بیل مکانیکی چرخ زنجیری RHINOCEROS X8 XINCHAI A498 BZG
RHINOCEROS XN75-9 YANMAR TNV94L

مجوز سازمان استاندارد شماره 41293 مورخ 4/6/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000748162 مورخ 22/4/93 تا 9/12/97 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص بلامانع بودن ترخیص خودروهای وانت تویوتا دو کابین
شماره:126515/93/123233/702/73/294 تاریخ: 09/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –پیرو بخشنامه شماره 38086/93/31998/702/73 مورخ 4/3/93 به پیوست تصویر نامه شماره 36260/210/93 مورخ 5/7/93 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر بلامانع بودن ترخیص خودروهای وانت تویوتا دو کابین علیرغم مغایرت نوع گیربکس خودروی وارده با مجوز ثبت سفارش صادره جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گرد.ضمناً اعلام مراتب به گمرکات غیرتخصصی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*بخشنامه مورخ 4/3/93 در مجموعه هفتگی شماره 963 آمده است.
**متن نامه شماره 36260/210/93 مورخ 5/7/93 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
سلام علیکم- بازگشت به نامه شماره 120969/93/120749/702/73 مورخ 1/7/93 موضوع نامه شماره 15252/32/93/1/185 مورخ 31/6/93 گمرک شهید باهنر بندر عباس در خصوص مغایرت نوع گیربکس خودرو وارده با مجوز ثبت سفارش شماره 17597607 به نام شرکت حرا گستر تنیده به اطلاع می رساند، از آنجایی که در نامه شماره 90987 مورخ 11/12/92 سازمان ملی استاندارد و اصلاحیه آن به شماره 12649 مورخ 28/2/93 (تصویر پیوست) اشاره به نوع گیربکس نگردیده است، لذا ترخیص خودروی موصوف صرف نظر از نوع گیربکس، با رعایت ضوابط اعلام شده و سایر مقررات ملحوظ منعی نخواهد داشت.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح اشتباه تایپی در تصویب نامه شماره 45798/ت50005هـ
شماره: 126624/93/109458/113/73/295 تاریخ: 09/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام –پیرو بخشنامه شماره 78607/93/78489/113/73/184 مورخ 1/5/93 و 91397/93/87531/113/73/218 مورخ 25/5/93، به پیوست تصویر نامه شماره 62662/50005 مورخ 4/6/93 در خصوص اصلاح ردیف (3) مصوبه شماره 45798/ت50005هـ مورخ 25/4/93 هیأت محترم وزیران از 370 به 270 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعطیلی بندر ابونصر فراهی افغانستان (در مرز ماهیرود) به مدت 4 روز
شماره: 128252/93/299 تاریخ: 12/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام -به پیوست تصویر نامه شماره 10626/1/265 مورخ 9/7/93 گمرک خراسان جنوبی در خصوص تعطیلی گمرک بندر ابونصر فراهی افغانستان (در مرز ماهیرود) از روز شنبه مورخ 12/7/93 لغایت سه شنبه 15/7/93 ارسال و اعلام می دارد به منظور پیشگیری و جلوگیری از تجمع و توقف کامیون های حامل محموله های صادراتی در مرز ماهیرود از ارسال محصولات صادراتی در طول ایام فوق الذکر به گمرک ماهیرود خودداری نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/01

اصلاح بند (ج) تصویب نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393
شماره :79481/50924 تاریخ : 14/07/1393
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه در بند (ج) تصویب نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393 عبارت «معاملات کوچک» به اشتباه «معاملات متوسط» تحریر گردیده است ، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت – محسن حاجی میرزایی

 


بخشنامه 1393/08/01

اصلاح ماده (2) دستورالعمل اجرایی ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
شماره :79096/ت50711هـ تاریخ : 14/07/1393
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد شماره 68103/60 مورخ 19/3/1393وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عبارت «و متقابلاً دارایی های مذکور به قیمت دفتری در دفاتر شرکت مادر تخصصی مربوط در حساب دارایی ها ثبت و معادل مبالغ مربوط سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی یاد شده اضافه می شود.» از انتهای ماده (2) دستورالعمل اجرایی ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 171017/ت48166هـ مورخ 13/11/1392 حذف می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/08/01

اصلاح تصویب نامه شماره 80821/ت46689هـ مورخ 18/4/1390
شماره :79095/ت50865هـ تاریخ : 14/07/1393
بنیاد شهید و امور ایثارگران – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد شماره 628/820/400 مورخ 27/3/1393 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 – در تصویب نامه شماره 80821/ت46689هـ مورخ 18/4/1390 ،عبارت «هشت هزارو چهارصد و پنجاه و یک »، به عبارت «نه هزار و دویست» اصلاح می شود.
2 – رعایت تصویب نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392 موضوع ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی سی و لزوم رعایت ساخت خودرو همزمان با سال ورود خودرو در این خصوص الزامی می باشد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح فهرست ملی ارقام گیاهی مجاز
شماره: 127896/93/121928/740/73/303 تاریخ : 12/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 35535/210/93 مورخ 31/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر نامه شماره 536/500/93 مورخ 22/6/93 وزارت جهاد کشاورزی به همراه تصویر نامه شماره 700/8469 مورخ 29/5/93 معاونت زراعت وزارت مذکور در خصوص فهرست ملی ارقام گیاهی مجاز به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری–مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 536/500/93 مورخ 22/6/93 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس افخمی راد
معاون محترم توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی خارجی و رییس کل سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
سلام علیکم-احتراماً پیرو نامه شماره 367-321/500/93 مورخ 15/5/93 در خصوص فهرست ملی ارقام گیاهی مجاز مبنی بر شرایط عمومی ورودانواع بذر و اقدام های تکثیری زراعی، باغی، مرتعی، دارویی و زینتی، به پیوست تصویر نامه معاونت زراعت به شماره 700/8469 مورخ 29/5/93 ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید موارد اصلاحی اعلامی در فهرست مذکور اعمال و نتیجه اقدامات را به این حوزه منعکس نمایند.
حسن یونس سینکی - قائم مقام وزیر در امور بازرگانی

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استانداردسازی محصولات 5 شرکت تولیدی فرآورده های نفتی
شماره: 133315/93/316 تاریخ : 20/07/1393
گمرک.....
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 232 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 93 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کدگذاری) شده است.به پیوست تصویر نامه های شماره 3010/93/ص مورخ 8/7/93 و 3043/93/صمورخ 9/7/93 و 3042/93/ص مورخ 9/7/93 و 3041/93/ص مورخ 9/7/93 و 3044/93/ص مورخ 9/7/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص استاندارسازی محصولات شرکت های تولیدی به شرح جدول ذیل ارسال و اعلام می دارد شرکت های مزبور مجاز می باشدصرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت سایر مقررا و ضوابط مربوطه صادر نمایند.
ردیف واحد تولیدی عنوان محصول تأیید شده کد استاندارد فرآورده
1 پارافین مزینی فوتس اویل 2631601
2 کیمیا شرق طلوع فوتس اویل 2631601
3 صنایع شیمیایی الوان عرشیا تینر فوری 231701
4 نوآوران جنوب آلفا هیدروکربن سبک حاصل از برش هیدروکربن واحد 400 آبادان 611101
5 الوان صادق طوس تینر فوری 20004 TAL
تینر فوری 10001 TAL
تینر فوری 10000 TAL
تینر فوری 20003 TAL
تینر فوری 1009 TAL 511710
511711
511712
511713
511814
حسن علیدوستی–مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/08/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مستعمل بدون رعایت قانون واردات خودرو
شماره : 137313/93/67/80/113/73/321 تاریخ : 27/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 23162/210/93 مورخ 1/5/93 سازمتن توسعه تجارت منضم به نامه های شماره 1703/93 مورخ 31/4/93 و 1574/93 مورخ 1/5/93 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم مشمولیت قانون خودرو بر ماشین آلات راهسازی و معدنی مستعمل و موافقت کلی سازمان مزبور در این خصوص جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.بدیهی است اخذ سایر مجوزهای مربوطه به قوت خود باقیست، ضمناً ابلاغ مراتب به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری–مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي SUNWARD چين سال
2014
شماره 263/24/204/9126/114039: تاریخ : 23/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام -در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 547 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع ماشين آلات راهسازي SUNWARD سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت چين ران ماشين به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري انواع ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .

Unit price / FOB
China (RMB) model Brand Name of Commodity
560438 SWE210 Sunward Excavator
598563 SWE230LC
897920 SWE360LC
1177300 SWE470
133285 SWL2810 Sunward Skid steer loader
149875 SWL3210
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استاندارد سازي محصول توليدي فوتس اويل شركت آرش مهيا
شماره:131573/93/311 تاریخ : 15/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 232 سال جاري موضوع اعلام آخرين فهرست 93واحد توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازي (كد گذاري)شده است. به پيوست تصويرنامه شماره 3009/93/ص مورخ 08/07/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص استاندارد سازي محصول فوتس اويل (كد استاندارد 2631601 ) مربوط به شركت توليدي آرش مهيا ارسال و اعلام ميدارد شركت مزبور مجاز مي باشد صرفا محصولات استاندارد سازي شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده را با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايد.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استانداردسازی محصول تولیدی هیدروکربن سبک شرکت نوآوران جنوب آلفا
شماره:130314/93/307 تاریخ : 15/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 232 سال جاري موضوع اعلام آخرين فهرست 93 واحد توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازي (كد گذاري)شده است. به پيوست تصويرنامه شماره 3041/93/ص مورخ 09/07/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص استاندارد سازي محصول هيدرو كربن سبك حاصل از برش هيدرو كربن واحد 400 آبادان (كد استاندارد 611101) مربوط به شركت نوآوران جنوب آلفا ارسال و اعلام ميدارد شركت مزبور مجاز مي باشد صرفا محصولات استاندارد سازي شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايد.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش دو مدل ليفتراك LIUGONG چين سال 2014
شماره 302/24/205/5200/128791: تاریخ : 14/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام -براساس مفاد صورتجلسه شماره 123 مورخ 9/6/93 كميته ارزش دو مدل ليفتراك LIUGONG سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت حفار ماشين شيراز به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ليفتراكهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .
Configuration CFR Price
(USD) Sea Freight(USD) FOB price(USD) Load weight (kg) model Product

ISUZU 6BG1/2 stage 4m mast /Cascade
Tyre/precleaner/Electronic gear shift/enhanced load backrest/alarm light 33900 2000 31900 7000 CLG2070H FORKLIFT
Cummins/4m/sideshifting fork positioner/2440mm fork/air conditioner/fire extinguisher 105000 5000 100000 16000 CLG2160H
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش بيل مكانيكي KADEKOR مدل X8چيني سال 2014
شماره 300/24/205/9166/128756 : تاریخ : 14/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام -در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 548 مورخ 1/7/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش بيل مكانيكي KADEKOR مدلX8 سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشين به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري بيل مكانيكي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .
C+F BANDAR ABBAS(USD) MODEL DESCRIPTION
46800 WHEEL-CROWLER
EXCAVATOR X8
XINCHAI ENCINEMODEL
48KW OPERATING WEGHT:7200 KG
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ميني لودر ARACO چين سال 2014
شماره:128777/7016/204/24/301 تاریخ : 14/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 548 مورخ 1/7/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش ميني لودر ARACO سال 2014ساخت چين به نمايندگي آران پارت آسيا به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ميني لودر وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
FOB CHINA (EURO) Specification MODEL نام دستگاه
€15700
Options:A/C €500
Closed Cabin €500 perkins 404D-22 35.7KW/,Open
cabin, without A/C ARACO 650S
Skid steer Loade ميني لودر
€17100
Options: Deutz
Engine 60kw €3000
High Flow €700
A/C €500
Closed Cabin 500 € perkins 804D-33 47KW/ Mitsubihi S4S Engine47KW,Open cabin, without A/C ARACO 750S
Skid steer Loader ميني لودر
€21450
Options:
Mitsubihi engine S4S-DT 62KW €3000
High Flow €1000 Deutz Engine 60kw,Enclosed
cabin, with A/C ARACO 850S
Skid steer Loader ميني لودر
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي fotonlovol سال 2014
شماره 305/24/9126/130324: تاریخ : 15/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام -در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 547 مورخ 25/6/93كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش ماشين آلات راهسازي fotonlovol سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت چين ران ماشين به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
Main specification Unit Price(USD)
FOB Qingdao model Product
Operating weight: 16700KG Bucket capacity:3.0m Engine power:162KW
Weichai WD10G220E21 Engine , ZF gearbox , 72416 FL958G
Wheel
loader
Operating weight: 16540KG Bucket capacity:3.0m3 Engine power:162KW
Weichai WD10G220E23 Engine , Hangzhou gearbox 71624 FL956F
Operating weight:10310KG Bucket capacity:1.8m3 Engine power:92KW
Weichai WP6G125E22Engine, Hangzhou Gearbox 42098 FL936F
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواري ALFAROMEO سال 2014
شماره 304/24/206/8855/129069: تاریخ : 14/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام -در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 548 مورخ 1/7/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري آلفارومئو مدل جوليتا سال 2014 ساخت ايتاليا به نمايندگي آلفاموتور به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .
C+F BANDAR ABBAS (EURO) Freight
(EURO) Price
(FOB)(Euro) Model
DESCRIPTION
15100 490 14610 ALFA
GiuliETTA
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری SUBARO
شماره: 131279/93/137127/702/73/308 تاریخ: 19/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 36867/210/93 مورخ 8/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات و یک برگ نامه منضم به آن در خصوص ضوابط فنی خودرو سواری قابل ورود با نشان جاری SUBARO به شرح پیوست ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی وارده با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 142892/60 مورخ 30/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت سیف خودرو نماینده رسمی برند SUBARO کشور ژاپن در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 25/6/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو(گروه خودرو) مدل خودرو(نوع گیربکس) نوع مدل موتور(حجم موتور)
SUBARO FUJI HEAVY INDUSTRIE SLTD سواری (M1) FORSETER(STATION WAGON)(A/T) FB25(2498CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 2290 مورخ 2/6/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 44008 مورخ 12/6/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000533869 مورخ 21/10/92 تا 29/12/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام IPI خودروی سواری MVM315new شرکت مدیران
شماره: 131294/93/310 تاریخ: 19/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 38295/210/93 مورخ 14/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 147702/60 مورخ 6/7/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه و ضمائم آن در خصوص محاسبه درصد ارزش ساخت داخل (ipi) مربوط به خودرو سواری (mvm315new) sq7150a137f به میزان (17%) هفده درصد به نام شرکت خودرو سازی مدیران به شناسه ملی 106330049197 و زمان اعتبار پایان سال 93 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد طبق دفترچه های ipi مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار IPI اتوبوس MANRO7 تولید شرکت یاوران خودرو شرق
شماره: 131274/93/125520/791/73/309 تاریخ: 19/07/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - به پیوست تصاویر نامه های شماره 36583/210/93 و 144508/60 مورخ 1/7/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل اتوبوس بین شهری مدل MANRO7 تولیدی شرکت یاوران خودرو شرق به میزان 47% تا پایان سال جاری جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/24

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ پرايس ليست سواريهاي BENZ مدل 2015
شماره 306/24/4885/130335: تاریخ : 15/07/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 9/7/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست 4 برگ پرايس ليست انواع سواريهاي BENZ مدل 2015 ساخت آلمان به نمايندگي شركت ستاره ايران به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي بنز وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
خداكرم اسكندري - مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/24

اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
شماره :77256/ت50478هـ تاریخ : 08/07/1393
وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت ،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (5) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی –مصوب 1391- تصویب کرد :
در تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 181557/ت49292هـ مورخ 6/12/1392 عبارت «در مورد شرکت های دولتی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران » جایگزین عبارت «در مورد شرکت های دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران)» میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/24

تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیر تجاری
شماره :77242/ت51083هـ تاریخ : 08/07/1393
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 6/7/1393 به پیشنهاد شماره 137289/60 مورخ 23/6/1393 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن –مصوب 1393- تصویب کرد :
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی شرکت پویان صنعت خمین
شماره: 118528/93/273 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1201/92/2704/258/28/175 مورخ 20/1/93، گمرک دوغارون در خصوص تخلف صادراتی شرکت مذکور ارسال و اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان سه برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی شرکت پویان صنعت خمین
شماره: 118528/93/273 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1201/92/2704/258/28/175 مورخ 20/1/93، گمرک دوغارون در خصوص تخلف صادراتی شرکت مذکور ارسال و اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان سه برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل محصولات شرکت پارس خودرو
شماره: 118745/93/116345/113/73/276 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام-پیرو بخشنامه شماره 252836/92 مورخ 24/12/92 به پیوست تصویر نامه شماره 34021/210/93 مورخ 23/6/93 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، منضم به نامه شماره 128889/60 مورخ 12/6/93 مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه، در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل محصولات شرکت پارس خودرو به شرح جدول مندرج در نامه فوق الاشاره، تا پایان سال 93 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

*متن نامه شماره 128889/60 مورخ 12/6/93 دفتر صنایع خودرو به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام-احتراماً به پیوست روگرفت نامه شماره 1393/243055 مورخ 2/6/93 شرکت پارس خودرو (دارای شناسه صنعتی شماره 1005015-117) ارسال و به اطلاع می رساند، اعتبار گواهی میزان ساخت داخل خودروهای به شرح جدول ذیل تا پایان سال جاری (1393) تمدید می گردد:
نام محصول میزان ساخت پیرو نامه شماره تاریخ
مگان 2000 اتوماتیک 16% 108384/60 29/12/1393
مگان 1600 16% 180770/60 29/12/1393
تیانا MID 16% 140516/60 29/12/1393
تیانا HIGH 16% 140516/60 29/12/1393
قشقایی 2WD 16% 42826/60 29/12/1393
قشقایی 4WD 16% 42826/60 29/12/1393
پیکاپ دو کابین 16% 108387/60 29/12/1393
پیکاپ ریچ 15% 216616/60 29/12/1393

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروی سواری BESTURN مدل B50F سال 2014
شماره: 118971/9351/204/24/278 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 547 مورخ 25/6/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری چینی مارک BESTURN مدل B50F سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه بهمن موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

(FOB)RMB MODEL DESCRIPTION
72000 BESTURN B50F 1/8L
خداکرم اسکندری – مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL
شماره: 120362/93/119960/702/73/283 تاریخ : 31/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 35334/210/93 مورخ 30/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 109047/60 مورخ 15/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص ضوابط فنی خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی وارده با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات________________________________________
**متن نامه شماره 109047/60 مورخ 15/5 93 دفتر صنایع خودرو ونیرو محرکه به شرح زیر می باشد :
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- بااحترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توان خودرو جی نماینده رسمی برندOPEL کشور آلمان در ایران ، ارسال میگردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 14/5/93کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده
نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
OPEL ADAM OPEL AG سواری(M1) ASTRA
(HATCHBACK)
(A/T)(M/T) A16LET(1598CC)
ASTRA
(SEDAN)
(A/T)(M/T) A14NET(1344CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 985/93 مورخ 20/3/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 32755 مورخ 6/5/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000793600 مورخ 2/2/93 تا 29/12/93 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعمال مقررات و ضوابط جهت واردات انواع بذر و اندامهای تکثیری
شماره: 120365/93/113638/740/73/284 تاریخ : 31/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 27804/210/93 مورخ 26/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 367-331/500/93 مورخ 15/5/93 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی- قرنطینه ای کالاهای مندرج در فهرست ضمیمه و لوح فشرده در هر مرحله از فرآیند واردات و ترخیص جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات________________________________________
*متن نامه شماره 367-331/500/93 مورخ 15/5/93 وزارت جهاد کشاورزی به شرح ذیل می باشد:
جناب اقای مهندس افخمی راد – معاون محترم توسعه روابط اقتصادی،بازرگانی خارجی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت،معدن و تجارت
سلام علیکم – احتراماً به پیوست شرایط عمومی ورود انواع بذر و اندامهای تکثیری زراعی-باغی،مرتعی،دارویی،زینتی و غیره به همراه یک حلقه لوح فشرده حاوی فهرست ملی ارقام گیاهی مجاز ایفاد میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید به منظور روان سازی و کاهش مراحل اداری در روند واردات مدارک و اطلاعات موصوف به نحو مقتضی مورد توجه واقع و از این پس به عنوان ضوابط ورود کالاها و اقدام مذکور به کشور منظور و نتیجه اقدامات معموله را به این حوزه منعکس نمایند.
بدیهی است سازمان حفظ نباتات و مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال ،کماکان در خصوص اعمال مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی-قرنطینه ای کالاهای مندرج در هر مرحله از فرآیند واردات و ترخیص مسئولیت خواهد داشت.
حسن یونس سینکی – قائم مقام وزیر در امور بازرگانی

 


بخشنامه 1393/07/17

*متن نامه شماره 2991/93/ص مورخ 06/07/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي به شرح ذیل است :
جناب آقای علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
با سلام – احتراماً پیرو نامه شماره 2546/93ص مورخ 29/5/93 موضوع اعلام فهرست شرکت های تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی استاندارد سازی شده به آگاهی می رساند ،حسب گزارش سازمان ملی استاندارد اظهار و صادرات محصول تولیدی شرکت نفت سپاهان بر اساس جدول ذیل مجاز می باشد.بدیهی است فهرست تکمیلی واحد های تولیدی که محصولات آنها مطابق رویه اجرایی ابلاغی شماره 1646/92ص مورخ 5/3/92 استاندارد سازی(کدگذاری) شده است متعاقباً ارسال میشود.
ردیف واحد تولیدی عنوان محصول تأیید شده کد استاندارد فرآورده
94 شرکت نفت سپاهان 1- اسلاك وكس
2- فورفورال اكستراكت 3111801
3112102
قاسم خورشیدی – مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استاندارد سازي دو محصول "اسلاك وكس" و "فورفورال اكستراكت" شركت نفت سپاهان
شماره: 127054/93/297 تاریخ : 07/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 232 سال جاري موضوع اعلام آخرين فهرست 93واحد توليدي فرآورده ها و مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازي (كد گذاري)شده است. به پيوست تصويرنامه شماره 2991/93/ص مورخ 06/07/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص استاندارد سازي محصول اسلاك وكس (كد استاندارد 3111801 ) و فورفورال اكستراكت (كد استاندارد 3112102) مربوط به شركت نفت سپاهان ارسال و اعلام ميدارد شركت مزبور مجاز مي باشد صرفا محصولات استاندارد سازي شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده را با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايد.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح مبلغ عوارض صادراتي وت بلو گاوي
شماره: 125514/93/291 تاریخ : 08/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام - پيرو بند 6 بخشنامه 78779/93/185 مورخ 4/5/93 موضوع عوارض صادراتي وت بلو گاوي اعلام ميدارد با عنايت اينكه در نامه شماره 22144/210/93 مورخ 25/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت (پيوستي بخشنامه مزبور)مبلغ تعيين شده را به ازاي هركيلو گرم اشتباها 4200 ريال اعلام نموده است لذا به استناد مصوبه شماره 105022/44929 مورخ 12/5/89 وزاري محترم عضو كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي ق.م.ص.وو، عوارض صادراتي وت بلو گاوي به ازاي هركيلو گرم مبلغ 42000(چهل و دو هزار ريال ) اعلام ميگردد . خواهشمند است دستور فرمائيد با قيد فوريت نسبت به اصلاح مبلغ تعيين شده از 4200 ريال به 42000(چهل و دو هزار ريال) اقدام و قبل از انقضاي مهلت قانوني 6 ماهه اقدامات قانوني لازم جهت مطالبه عوارض مذكور صورت پذيرد.
حسن عليدوستي - مديركل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/17

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی
شماره:72331/ت50924هـ تاریخ : 26/06/1393
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند :
نصاب معاملات موضوع ماده (22) قانون مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 15909/ت48217ک مورخ 31/1/1392 به شرح زیر تعیین میشود:
الف- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1393 کمتر از مبلغ یکصدوپنجاه میلیون (000/000/150) ریال باشد.
ب- معاملات متوسط:معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از10برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.
ج- معاملات عمده : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات متوسط باشد.
این تصویب نامه در تاریخ 24/6/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/17

تصویب نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (2500) سی سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد
شماره:70441/ت51040هـ تاریخ : 23/06/1393
وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی
وزارت ورزش و جوانان – وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی – بنیاد شهید و امور ایثارگران
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد شماره 129700/60 مورخ 12/6/1393 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- خودروهای سواری با حجم موتور بالای (2500) سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
2- ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل تصویب نامه های شماره 204408/ت41717هـ مورخ 7/11/1387،شماره 204419/ت41829هـ مورخ 7/11/1387 و شماره 85711/ت48176هـ مورخ 11/4/1392 و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (2500)سی سی و پایینتر مجاز است.
3- تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/17

بخشنامه گمرک ایران در خصوص لغو ممنوعيت صادرات انواع كيوي توليد داخل باكمينه زير2/6 بريكس
شماره: 125936/93/290 تاریخ : 08/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام - پيروبخشنامه رديف 285مورخ 1/7/93موضوع ممنوعيت صادرات انواع كيوي توليد داخل باكمينه زير2/6 بريكس به پيوست تصوير نامه شماره 37083/210/93مورخ 7/7/93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال واعلام مي دارد:حسب توضيحات مندرج در نامه يادشده ، مفادبخشنامه فوق الذكر لغو مي گردد.
شايسته است دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي- مدير كل دفترصادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 37083/210/93 مورخ 7/7/93 دفترمقررات صادرات و واردات به شرح ذیل است :
جناب آقای علیدوستی – مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
با سلام – پیرو رونوشت نامه شماره 33081/210/93 مورخ 18/6/1393 در خصوص صادرات میوه کیوی با حداقل بریکس 2/6 و ضمن ارسال تصویر درخواست شماره 9372 مورخ 6/7/1393 شرکت آریو آرتیمان نوین به همراه ضمائم آن به اطلاع میرساند،ارسال تصویر نامه فوق الذکر به آن دفتر به جهت اطلاع از انعکاس موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران بوده ولذا از نظر این دفتر تا زمان وصول پاسخ از سوی سازمان یاد شده صادرات کالای مذکور می بایست طبق روال قبل با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
سید عباس حسینی – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/10

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تأکید بر نصب صحیح پلمپ بر روی دریچه های تانکرهای حامل مواد نفتی صادراتی
شماره: 114597/93/268 تاریخ : 24/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام –پیرو بخشنامه ردیف 10 مورخ 24/1/92 موضوع دقت در نصب پلمپ بر دریچه های بالای محفظه تانکرهای حامل فرآورده های نفتی صادراتی، با توجه به گزارشات واصله مبنی بر عدم دقت در بری گمرکات مبدأ صدور در نصب پلمپ بر روی دریچه های ورودی و خروجی بالای محفظه تانکرهای مذکور که قابلیت اضافه نمودن فرآورده های مزبور را داشته و زمینه برای تخلف و اضافه نمودن مواد سوتی یارانه ای در طول مسیر را فراهم می نماید.لذا مجدداً تأکید می گردد به منظور اطمینان از الصاق صحیح پلمپ بر روی دریچه های مورد اشاره به طوری که امکان دخل و تصرف در آنها امکان پذیر نباشد ضروریست مدیریت محترم آن گمرک نسبت به معرفی احدی از افراد معتمد با نظارت مسئول سرویس ارزیابی جهت انجام تشریفات پلمپ اقدام و بر حسن اجرای امور محوله نیز نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/10

بخشنامه گمرک ایران در خصوص روند صدور ثبت سفارش واردات روغن نباتی
شماره: 121501/93/85042/113/73/286 تاریخ : 02/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 16440 مورخ 20/2/93 دبیرخانه هدفمند سازی یارانه ها-معاون اجرایی ریاست جمهوری و نامه 25473/210/93 مورخ 14/5/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ضمائم ارسال و در اجرای مفاد نامه فوق الذکر دبیرخانه هدفمند سازی یارانه ها خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات در خصوص محموله های روغن نباتی وارداتی توسط بخش خصوصی دقت و کنترل لازم جهت سپردن تعهد محضری تحویل کالا توسط وارد کننده به انجمن صنفی روغن نباتی در زمان ثبت سفارش صورت پذیرفته و چنانچه محموله های ترخیص نشده از تاریخ نامه مذکور موجود می باشد که نسبت به سپردن تعهد در زمان ثبت سفارش اقدام نگردیده انجام تشریفات ترخیص این محموله ها را نیز منوط به ارائه تعهد تحویل کالا (موضوع بند 1) نامه صدرالاشاره فرمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 25473/210/93 مورخ 14/5/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه-گمرک یران
سلام علیکم- عطف به نامه شماره 71039/93/58485/113/73 مورخ 23/4/93 به پیوست تصویر نامه شماره 5808/020 مورخ 3/3/93 جناب آقای مهندس سینکی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در خصوص روند صدور ثبت سفارش واردات روغن خام جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/10

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل دو مدل خودروی سواری VOLEEX C30 تا پایان سال 1393
شماره: 122666/93/120144/791/73/287 تاریخ : 05/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام –پیرو نامه شماره 27948/93 مورخ 20/2/93 در خصوص اعتبار میزان ساخت داخل خودروهای VOLEEX C30 به پیوست تصویر نامه شماره 35136/210/93 مورخ 30/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 140309/60 مورخ 26/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید گواهی میزان ساخت خودروی سواری فوق الذکر در دو مدل ELITE و LUXURY (دنده اتوماتیک و دنده معمولی) تولیدی شرکت خودرو سازان راین به شماره شناسه 10102426556 به میزان شانزده درصد تا پایان سال جاری (1393) جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/10

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروی سواری سوزوکی گرند ویتارا تا پایان سال 1393
شماره: 122713/93/121917/113/73/288 تاریخ : 05/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 35633/210/93 مورخ 31/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 142439/60 مورخ 30/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل (IPI) سواری کار سوزوکی گرند ویتارا تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان به شرح جدول مندرج در نامه فوق الذکر تا پایان سال جاری جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری - مدير كل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 142439/60 مورخ 30/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام- احتراماً به پیوست روگرفت نامه شماره 93400151 مورخ 10/6/1393 شرکت ایران خودرو خراسان (دارای شناسه صنعتی شماره 11901002899) ارسال، به اطلاع می رساند اعتبار گواهی میزان ساخت داخل خودروی به شرح جدول ذیل تا پایان سال جاری (1393) تمدید می گردد.
نام محصول میزان ساخت پیرو نامه شماره تاریخ
سواری کار سوزوکی گرند ویتارا 16% 261389/60 05/12/1392

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/10

بخشنامه گمرک ایران در خصوص لغو عوارض صادراتی دام زنده سبک
شماره: 125828/93/289 تاریخ : 08/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام-پیرو بخشنامه شماره 272 مورخ 26/6/93 موضوع لزوم اخذ عوارض صادراتی از دام زنده سبک تحت ردیف تعرفه 0104 به میزان شصت درصد، اعلام می دارد طبق مصوبه شورای اقتصاد که متعاقباً ارسال می گردد از تاریخ 1/6/93 عوارض مربوطه لغو می گردد، لذا لازم است گمرکات اجرایی با رعایت سایر مقررات و تشریفات از جمله ضوابط دامی و قرنطینه ای نسبت به صدور محموله های موصوف در اسرع وقت اقدام نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستورالعمل شماره 322795/4822/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

محمدرضا نادری–معاون فنی و امور گمرکی

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دفترچه کارنه دوپاساژ به شماره سریال Ded0121253
شماره: 106755/93/106633/93/757/73/248 تاریخ : 12/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 8202/3/111 مورخ 11/6/93 کانون جهانگردی و اتوموبیل رانی ج.ا.ا در خصوص مفقود شدن دفترچه کارنه دوپاساژ Ded0121253 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مدنظر همکاران محترم قرار گیرد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل هشت مدل از خودروهای شرکت بهمن موتور تا پایان 1393
شماره: 104862/93/102879/73/246 تاریخ : 10/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – پیرو نامه های شماره 24882 مورخ 11/2/90، 140470 مورخ 13/7/90، 204433 مورخ 12/10/90، 167848 مورخ 11/9/91، 27499 مورخ 20/2/93، 130996 مورخ 17/7/91 و 193290 مورخ 3/10/92 به پیوست تصویر نامه شماره 124958/60-8/6/93 اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل هشت نوع از خودروهای شرکت بهمن موتور به کد شناسه ملی 10102384652 تا پایان سال 1393 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی شرکت پویان صنعت خمین
شماره : 118528/93/273 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - بپيوست تصوير نامه شماره 1201/92/2704/258/28/175 مورخ 20/01/93 ، گمرك دوغارون در خصوص تخلف صادراتي شركت مذكور ارسال و اعلام ميدارد تا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي شركت مذكور صرفا پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانتنامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت گاز امكانپذير مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.
عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی XIAMEN سال 2014
شماره: 101386/4941/205/24/238 تاریخ : 05/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 546 مورخ 4/6/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی XIAMEN سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت صدف ماشین ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری-سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات کامیون C&C
شماره: 112287/93/106052/702/113/73/265 تاریخ : 19/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 31038/210/93 مورخ 10/6/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 119362/60 مورخ 29/5/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص کامیون کشنده با نشان تجاری C&C به نام شرکت آریا دیزل موتور ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 119362/60 مورخ 29/5/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آریا دیزل موتور نماینده رسمی برند C&C Trucks کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 27/5/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو/گروه خودرو مدل ماشین نوع مدل موتور
C&C C&C INTERNATIONAL CO کشنده N3 C&C
Y120(A/T)(M/T) YC6K1248-40

مجوز سازمان محیط زیست شماره 1868 مورخ 12/5/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 33694 مورخ 5/5/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000725779 مورخ 19/5/93 تا 9/3/95 معتبر است.
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل سه مدل کامیون شرکت زامیاد تا پایان سال 93
شماره: 114050/93/110122/73/266 تاریخ : 23/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 5036/93/141/791/73 مورخ 20/1/93 به پیوست نامه شماره 32048/210/93 مورخ 12/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 123012/60 مورخ 4/6/93 اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر تا پایان سال 93 ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد طبق دفترچه های IPI مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات
*متن نامه شماره 123012/60 مورخ 4/6/93 اداره کل صنایع خودرو به شرح زیر می باشد:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم- پیرو نامه شماره 267565/60 مورخ 13/12/92 و بنا به درخواست شماره 9395-1393 مورخ 3/6/93 شرکت زامیاد در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل، بدین وسیله به اطلاع می رساند، تمدید اعتبار ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد دارای شناسه صنعتی 1026474-117 مطابق جدول زیر تا پایان سال 1393 مورد تأیید می باشد.
ردیف نام محصول میزان ساخت داخل (درصد)
1 کامیون ایویکو مدل AT720T42TH هجده درصد 18%
2 کامیون ایویکو EURO CARGO مدل MLL180E28 4*2 شانزده درصد 16%
3 کامیون ایویکو EURO CARGO مدل MLC170E24H هجده درصد 18%
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص میزان درصد ارزش ساخت داخل دو مدل وانت شرکت زامیاد
شماره: 114694/93/106056/73/267 تاریخ : 24/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 31033/210/93 مورخ 10/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 120277/60 مورخ 1/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه و ضمائم آن در خصوص محاسبه درصد ارزش ساخت داخل (IPI) وانت دیزل (ABS) Z28ND به میزان (59%) پنجاه و نه درصد و وانت دوگانه سوز مدل (شوکاLX) Z24LX به میزان (69%) شصت و نه درصد به نام شرکت زامیاد به شناسه ملی 10100370594 و زمان اعتبار تا پایان سال 93 ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد طبق دفترچه های IPI مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 120277/60 مورخ 1/6/93 دفتر صنایع خودرو به شرح زیر می باشد:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- احتراماً به پیوست نامه 8790-1393 مورخ 26/5/93 شرکت زامیاد منضم به نامه های 271696/60 مورخ 18/12/92 و نیز 267565/60 مورخ 13/12/92 این دفتر در خصوص محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل وانت های ذیل، محصول تولیدی شرکت فوق با شناسه صنعتی 1026474-117 ارسال می گردد.با عنایت به اینکه تغییری در درصد تعیین شده تا کنون ایجاد نگردیده، بدین وسیله اعتبار مذکور تا پایان سال جاری تمدید می گردد.
1-وانت دیزل (ABS) Z28ND (59%)
2-وانت دوگانه سوز مدل (شوکاLX) Z24LX (69%)
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اخذ گواهی مبدأ ممهور شده توسط سفارت جهموری اسلامی ایران در ترکیه در زمان اعمال ترجیحات تعرفه ای
شماره: 104858/93/73/247 تاریخ : 10/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 85622/93/56536/113/73/203 مورخ 15/5/92 و بخشنامه شماره 98627/93/231 مورخ 3/6/93 موضوع تعرفه ترجیحی کالاهای وارداتی از کشور ترکیه خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه های مورد اشاره فوق در زمان اعمال ترجیحات تعرفه ای در خصوص محصولات با مبدأ کشور مزبور ضمن رعایت قواعد مبدأ نسبت به اخذ گواهی مبدأ ممهور شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه اقدام نمایند.اضافه می نماید در زمان اعطای تعرفه ترجیحی رعایت کامل مفاد ماده 151 قانون امور گمرکی مورد تأکید می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل هفت مدل کامیونت و کامیون های کشنده شرکت سایپا دیزل تا پایان 1393
شماره : 118820/93/111147/791/73/277 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام– به پیوست تصویر نامه شماره 32770/210/93 مورخ 17/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 127422/60 مورخ 10/6/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل کامیونت و کامیون های کشنده شرکت سایپا دیزل تا پایان سال 1393 موضوع هفت فقره بخشنامه ابلاغی به شماره های:

1- 139288/92/133037/702/73 مورخ 20/7/1392.
2- 169050/92/163825/702/7303/09/1392 مورخ 3/9/1392.
3- 217397/213541/702/73 مورخ 8/11/1392.
4- 217404/92/113527/702/73 مورخ 8/11/1392.
5- 222390/208194/702/73 مورخ 14/11/1392.
6- 55342/93/54467/791/113/73 مورخ 1/4/1393.
7- 61045/57665/702/18988/73 مورخ 7/4/1391.
جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.ضمناً درصد ساخت داخل موضوع بخشنامه شماره 61045/57665/702/18988/73 مورخ 7/4/1391 از هیجده درصد ساخت داخل، طی ردیف 1 نامه شماره 127422/60 به پانزده درصد کاهش یافته است.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 127422/60 مورخ 10/6/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای سید عباس حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم- پیرو نامه های شماره 251024/60 مورخ 23/11/92 و 236568/60 مورخ 6/11/92 این دفتر و بنا به درخواست شماره 5247/104-1 مورخ 27/5/93 شرکت سایپا دیزل (دارنده شناسه کاربری شماره 179900594416) به اطلاع می رساند اعتبار گواهی میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت مذکور به شرح زیر تا پایان سال 1393 مورد تأیید می باشد.
1-کامیون کشنده DONG FENG مدل (4*6)(375T) 999-3A4251EQ به میزان %15 پانزده درصد.
2-کامیون کشنده DONG FENG مدل (2*4)(375T) 999-4180EQ به میزان %16 شانزده درصد.
3- کامیون کمپرسی DONG FENG مدل (4*6)(375D) 999-3251DFL به میزان %16 شانزده درصد.
4- کامیون کشنده DONG FENG مدل کاوه (4*6)(420KT) به میزان %23 بیست و سه درصد.
5- کامیون کشنده DONG FENG مدل کاوه (2*4)(420KT) به میزان %22 بیست و دو درصد.
6-کامیونت FOTON مدل 5/6 تن (FB-DJEA10697BJ) به میزان %15 پانزده درصد.
7-کامیونت FOTON مدل 5/8 تن (1F-CPEA10617BJ) به میزان %16 شانزده درصد.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص حذف ماشین آلات نامبرده از فهرست مشمول استاندارد اجباری برای واردات در سال 93
شماره : 118229/93/100266/791/73/275 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - به پيوست تصوير نامه شماره 29352/210/93 مورخ 3/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره 38043 مورخ 22/5/93 سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص حذف ماشین های مستعمل راهسازی، معدنی، ساختمانی، کشاورزی و جرثقیل های متحرک از فهرست تعرفه های مشمول استاندارد اجباری برای واردات در سال 93 جهت اطلاع و اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 38043 مورخ 22/5/93 سازمان ملی استاندارد به شرح زیر است:
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم- احتراماً بازگشت به استعلامات اخیر صورت گرفته آن سازمان محترم در خصوص امکان اظهار نظر این سازمان در خصوص ماشین آلات مستعمل، به استحضار می رساند با توجه به اینکه امکان شناخت رفتار کالاهای مستعمل در طول دوره مصرف قابل تشخیص نبوده و با ذکر این نکته که الزامات استانداردهای مربوطه، معطوف به شرایط کالا قبل از بهره برداری (به صورت نو) می باشد.لذا امکان اظهارنظر فنی در خصوص این کالاها برای این سازمان مقدور نبوده و به همین سبب موضوع کنترل و نظارت بر واردات ماشین های مستعمل راهسازی، معدنی، ساختمانی، کشاورزی و جرثقیل های متحرک از فهرست تعرفه های مشمول استانداردهای اجباری برای واردات در سال 93 حذف گردیده است.مراتب جهت استحضار ایفاد می گردد.
پیمان پیرایش-مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح اشتباه تایپی در تصویب نامه شماره 45798/ت50005هـ
شماره : 118228/93/113645/113/73/274 تاریخ : 30/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام– پیرو بخشنامه شماره 78607/93/78489/113/73/184 مورخ 1/5/93 به پیوست تصویر نامه شماره 33336/210/93 مورخ 19/6/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره 62662/50005 مورخ 4/6/93 در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 45798/ت50005هـ مورخ 25/4/93 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری–مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*مصوبه شماره 62662/50005 مورخ 4/6/93 هیأت دولت به شرح زیر می باشد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت راه و شهرسازی
نظر به اینکه در ردیف (3) جدول مندرج در تصویب نامه شماره 45798/ت50005هـ مورخ 25/4/1393، رقم (270) به اشتباه (370) تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
محسن حاجی میرزایی-دبیر هیأت دولت

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص برقرار بودن عوارض صادراتی 60% برای انواع گوسفند و بز زنده
شماره : 117163/93/116990/71/272 تاریخ : 26/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام –پیرو مفاد بخشنامه ردیف 223 مورخ 27/5/93 موضوع صادرات انواع دام زنده سبک تحت ردیف تعرفه 104، به پیوست تصویر جوابیه استعلام شماره 34544/210/93 مورخ 25/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد:
با عنایت به مفاد نامه مذکور مبنی بر عدم وصول مصوبه ای دال بر لغو مصوبه شماره 51355/47923 مورخ 17/3/91 شورای محترم اقتصاد، لذا عوارض صادراتی به میزان شصت درصد ارزش برای انواع گوسفند و بز زنده مندرج در بخشنامه ردیف 162 مورخ 24/5/91 کماکان برقرار می باشد.لازمست پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه ردیف 223 مورخ 27/5/93 چنانچه تاکنون برای محمولات صادراتی فوق الذکر (انواع گوسفند و بز زنده) عوارض صادراتی یاد شده اخذ نشده باشد قید فوریت نسبت به صدور مطالبه نامه بابت عوارض مذکور اقدام لازم معمول گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 34544/210/93 مورخ 25/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
جناب آقای علیدوستی-مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
سلام علیکم- بازگشت به نامه شماره 15370/1/93 مورخ 24/6/1393 در خصوص عوارض صادراتی دام زنده سبک موضوع مصوبه شماره 51355/47923 مورخ 17/3/1391 شورای اقتصاد به اطلاع می رساند، همان طور که در بند 2 نامه شماره 6652/210/93 مورخ 14/2/93 این دفتر اشاره گردیده است عوارض صادراتی کلیه اقلامی که بر اساس مصوبات نافذ دولت مشمول اخذ عوارض بوده اند تا زمانی که لغو آنها اعلام نشده باشد، لازم الاجرا هستند.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص واردات اقلام ردیف تعرفه های مورد اشاره بدون مجوز وزارت نفتتا اطلاع ثانوی
شماره: 112288/93/10929/113/720/73/264 تاریخ : 19/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – پیرو بخشنامه 208358/113/730/73/315-5/8/86 این مرکز و ضمن ارسال تصویر رونوشت نامه 32350/210/93 مورخ 15/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و با عنایت به نامه 270885-12/6/93 معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، بدین وسیله اعلام می دارد واردات اقلام ردیف تعرفه های 2709 و 2710 و 2711 و 2712 و 2713 فصل 27 کتاب مقررات صادرات و واردات تا اطلاع ثانوی بدون نیاز به مجوز وزارت نفت بلامانع است.لذا خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل سایر مقررات مربوطه در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ورود برخی کالاهای گروه دهم در داخل سایر کالاهای وارده با حقوق ورودی کمتر
شماره: 115424/93/82777/113/73/270 تاریخ : 25/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام –به پیوست تصویر نامه شماره 2324/93/ص مورخ 11/5/93 معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ورود برخی از کالاهای مشمول اولویت دهم از قبیل: کیف، کفش و البسه در جوف سایر کالاهای وارده با حقوق ورودی کمتر در کانتینرها و کامیون های حمل بار ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید در ارزیابی و کنترل کانتینرها و کامیون های حامل بار دقت بیشتری مبذول فرمایند.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی
شماره: 120299/93/117040/702/73/282تاریخ : 31/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام – با توجه به نامه شماره 34529/210/93 مورخ 25/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ مورخ 23/6/93 هیأت محترم وزیران بابت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای 2500 سی سی به هیچ عنوان قابل ترخیص از گمرکات اجرایی نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را داشته و در صورت پایان مهلت قانونی نگهداری کالا در انبار و متروکه شدن، قابلیت فروش و عرضه به بازار داخلی را ندارند، لذا گمرکات اجرایی می بایست در هنگام تهیه و ارسال اظهارنامه متروکه بر روی اظهارنامه مربوطه عبارت "خودروهای موصوف به استناد تصویب نامه شماره 70441/ت51040هـ مورخ 23/6/93 قابل عرضه به بازار نمی باشد" را درج نمایند.
2-ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های شماره 204408/ت41717هـ مورخ 7/11/87 مربوط به خودروهای وارداتی توسط جانبازان و شماره 204419/ت41829هـ مورخ 7/11/87 و مربوط به خودروهای وارداتی توسط معلولین و شماره 85711/ت48176هـ مورخ 11/4/92 مربوط به خودروهای وارداتی توسط ورزشکاران برتر کشور و سایر تصویب نامه های مشابه صرفاً با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز می باشد.
3-خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز به تردد بوده و واردات آنها به قلمرو گمرکی با رعایت کامل قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.ضمن اینکه از ورود موقت اینگونه خودروها به قلمرو گمرکی به هر عنوان جداً خودداری گردد.لازم است گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در خصوص اجرای مفاد این بند هماهنگی لازم با سازمان عامل آن منطقه به عمل آورد.
4-در خصوص ترخیص و انجام تشریفات امور گمرکی خودروهای بالای 2500 سی سی حتی در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر نیز می بایست در هر مورد با هماهنگی این مرکز اقدام لازم صورت پذیرد.
فرود عسگری - مدير كل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صادرات انواع کیوی
شماره :120616/93/285تاریخ : 02/07/1393
گمرک……
باسلام و احترام -به پيوست تصويررونوشت نامه شماره 32081/210/93مورخ 93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويرنامه شماره 530/500/93مورخ 21/5/93قائم مقام محترم وزيرجهادكشاورزي دراموربازرگاني ارسال واعلام مي دارد:ازتاريخ ابلاغ اين بخشنامه؛ صادرات انواع كيوي توليد داخل باكمينه زير2/6 بريكس ممنوع مي باشد.خواهشمنداست به هنگام پذيرش اظهارنامه صادراتي براي كالاي مذكور ضمن اخذ نظريه اداره استاندارد محل درصورتيكه حداقل بريكس كيوي اظهاري 2/6باشد بارعايت سايرمقررات اقدام لازم معمول گردد.
شايسته است دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
عليدوستي - مدير كل دفترصادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 530/500/93مورخ 21/5/93 قائم مقام محترم وزير جهاد كشاورزي درامور بازرگاني به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس افخمی راد – معاون محترم توسعه روابط اقتصادی،بازرگانی خارجی و رئیس سازمان توسعه وزارت صنعت،معدن و تجارت
سلام علیکم –احتراماً با توجه به اطلاع واصله اخیراً تسریع در برداشت زود هنگام محصول کیوی به منظور صادرات رونق گرفته ،در این حالت مواد جامد محلول (عمدتاً قند) محصول درحد پایینتر از استاندارد بوده که این امر باعث کاهش کیفیت کالای موصوف و طبیعتاً بازارهای هدف صادراتی این کالا را مخدوش و تحت تأثیر قرار خواهد داد.
لذا به منظور ارائه با حداکثر کیفیت کالای موصوف در بازار های جهانی و حفظ برند محصول ایرانی،ضروری است طبق بند (6) استاندارد شماره (4-68) صادرات با حداقل بریکس 2/6 مجاز گردد.
بدیهی است باكمينه زير2/6 بريكس صدور کالای مذکور از نظر این وزارت ممنوع میباشد.خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم معمول و از نتیجه این حوزه را مطلع فرمائید.
حسن یونس سینکی –قائم مقام وزیر امور بازرگانی

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی شرکت توسعه تجارت سیمرغ جهت استفاده از تسهیلات مقرر در تشریفات صدور مواد نفتی
شماره : 107697/93/250 تاریخ : 01/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2732/93/ص-11/6/93 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکت توسعه تجارت سیمرغ به عنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد شرکت تولیدی مذکور از تاریخ ابلاغ نامه مذکور به مدت یک سال، در زمینه صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی مطابق پروانه بهره برداری شرکت به شماره 17015/123 مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف تا تاریخ 11/6/94 می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 4 شرکت جهت استفاده از تسهیلات فرآورده های نفتی
شماره : 112273/93/259 تاریخ : 19/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - به پيوست تصوير نامه شماره 2771/93/ص- 18/6/93 معاونت برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي چهار شركت بعنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ارسال و اعلام مي دارد: شركتهاي توليدي صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازي شده مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه و شركتهاي بازرگاني با رعايت بخشنامه هاي مربوطه بويژه رديف 27 و رديف 147 سالجاري موضوع لزوم اخذ يك برابر ضمانتنامه بانكي، مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف بمدت يكسال از تاريخ ابلاغ نامه ياد شده مي باشند. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شركتهاي مذكور، موارد را سريعاً به اين دفتر اعلام نمايند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت شماره پروانه بهره برداری تاریخ انقضاء
1 دانتکس تولیدی 46961/127 18/06/94
2 روغن موتور قم تولیدی 6952 18/06/94
3 پارس بازرگان بازرگانی ندارد 18/06/94
4 پرسال بازرگانی ندارد 18/06/94
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص صادرات کودهای آلی (ورمی کمپوست)
شماره : 110257/93/107014/71/256 تاریخ : 17/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 231/111/9001 مورخ 12/6/93 معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای و ارتباطات) در خصوص رأی شماره 9209970909000 شعبه 2 دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده اتهامی آقای امیر شریفی مدیرعامل شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان در رابطه با نحوه اقدام برای تشریفات صادرات برای انواع کودهای آلی (ورمی کمپوست) تا اطلاع ثانوی جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 231/111/9001 مورخ 12/6/93 دادگستری به شرح زیر است:
رییس کل محترم گمرک ایران
با سلام و احترام- با توجه به اینکه به موجب رأی شماره 9209970909000684 شعبه دوم دیوان محترم عالی کشور پرونده موسوم به ورمی کمپوست اتهامی امیر شریفی مدیرعامل شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان به دادسرای تهران احاله و به دادسرای ناحیه 31 تهران ارجاع شده است.در این پرونده متهم موصوف با همکاری تعدادی از اعضاء خانواده اش به جهت اخذ وجوه از مردم و با وعده های سودهای کلان در بازه زمانی دو و چند ماهه، اقدام به راه اندازی کارگاه های تولید کود آلی در سراسر کشور نموده و با امیدوار کردن آنان به امور واهی و از راه تقلب در نحوه تولید و طراحی سبدهای حاوی کرم و بستر که این شیوه در هیچ جای دنیا مرسوم نبوده و تنها از سوی متهمان پرونده و با هدف کلاهبرداری از مردم طراحی شده است، مبالغی را از دهها هزار نفر شاکی از سراسر کشور دریافت و متواری می گردند که با تلاش مراجع قضایی و انتظامی دستگیر شده اند.
در جریان فعالیت متهمان پرونده کودهایی نیز در کارگاه های سراسر کشور تولید شده است که تنها می توان از محل فروش آنها وجوه مالباختگان را پرداخت و با توجه به اینکه این کودها در دست نمایندگان، نگهدارنده ها و پشتیبانان در سراسر کشور پراکنده و نظر به اینکه برخی از افراد سودجو اقدام به خریداری کود از افراد مشروحه بالا نموده و اقدام به صادرات آن تحت عنوان کودهای حیوانی و یا سایر انواع کود می نمایند.تا کنون جز مجوزهای در حال پیگیری از طرف این مرجع به قائم مقامی از مالباختگان مجوزی از سوی وزارت کشاورزی و گمرک جهت صادرات کود ورمی (کود آلی) صادر نشده است.
بنابراین هرگونه صادرات این نوع کود تحت هر عنوان خیانت در امانت محسوب و می بایست از صادرات آن جلوگیری و مراتب به این دادسرا اعلام شود.بدیهی است در صورت اثبات اینکه کودهای مورد درخواست صادرات به شرکت مذکور تعلق ندارد این مرجع مراتب را به گمرک اعلام خواهد کرد.
با توجه به مراتب بالا ضروری است مراتب ممنوعیت صادرات جز با اعلام به این مرجع به قید فوریت به گمرکات کشور اعلام تا با دقت نسبت به بررسی محموله های صادراتی کود اقدام و از صدور کود آلی (ورمی کمپوست) جلوگیری نمایند.
جواد گودرزی-معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص بلامانع بودن صدور روغن نباتی خوراکی به شماره ردیف تعرفه های اعلامی
شماره : 112682/93/261 تاریخ : 22/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - ييرو بخشنامه رديف 59 مورخ 17/2/93 اين دفتر در خصوص ممنوعيت صادرات روغن خوراكي بپيوست تصوير نامه شماره 33002/210/93 مورخ 17/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام مي دارد: صادرات روغن نباتي خوراكي به شماره رديف هاي تعرفه(1507،1508،1511،1512،1513،1514،15151100،15151900،15152100،15152900) از تاريخ صدور اين بخشنامه با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه بلا مانع ميباشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20/11/85 به كليه گمركات
و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات
*متن نامه شماره 33002/210/93 مورخ 17/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
گمرک ایران – دفتر صادرات
سلام علیکم-احتراماً پیرو بخشنامه شماره 6907/210/93 مورخ 15/2/93 بدین وسیله به اطلاع می رساند،صادرات روغن نباتی خوراکی به شماره ردیف های تعرفه (1507،1508،1511،1512،1513،1514،1515100،15151900،15152100،15152900)از تاریخ صدور این بخشنامه با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع می باشد.عوارض موضوع این کالا نیز پس از وصول مصوبه مربوطه ابلاغ میگردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط صدور گریس
شماره : 110245/93/257 تاریخ : 17/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - ضمن لغو مفاد بخشنامه شماره 139764/91/245 مورخ 29/7/91 بپيوست تصوير نامه شماره 2449/93/ص مورخ 21/5/93ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص انجام تشريفات صدور محموله هاي صادراتي گريس صرفا در گمركات تخصصي صدور فرآورده هاي نفتي موضوع ماده 14 دستورالعمل اصلاحي پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي( بخشنامه رديف 77 مورخ 30/3/88) و گمركات داخلي( موضوع بخشنامه رديف 122 مورخ 29/3/89) ارسال و اعلام ميدارد:
1- با توجه به اينكه صادرات گريس مشمول ضوابط استاندارد اجباري مي باشد ضمن تاكيد بر اجراي مفاد بخشنامه رديف 506 مورخ 27/12/86 ، مجددا اعلام ميدارد صادرات اين كالا از كشور بايد به صورت بسته بندي آكبند با علامت و مشخصات كالاي مندرج در پروانه كاربرد علامت استاندارد ملي شركت توليد كننده ( حداكثر در بشكه هاي 220 ليتري ممهور به مهر استاندارد ملي ايران ) انجام گيردو ارسال آن بصورت فله و در ظروف مستعمل و غير آكبند مجاز نمي باشد .
2- در صورتيكه محموله مزبور توسط (اشخاص حقيقي و حقوقي) غير از توليد كننده در آن گمرك اظهار گردد صادر كننده موظف است نسبت به ارائه اصل فاكتور خريد معتبر و فرمولاسيون و آناليزمربوطه از واحد توليدي، تصوير پروانه بهره برداري واحد توليد كننده محصول صادراتي ، گواهي كاربرد علامت استاندارد ملي ( ممهور به مهر واحد توليدي ) را به گمرك ارائه نمايند.
3- در صورتيكه توليد كننده راسا اقدام به صادرات نمايدعلاوه بر آناليز و فرمولاسيون محصول صادراتي نسبت به ارايه گواهي كاربرد علامت استاندارد ملي و پروانه بهره برداري معتبر مربوطه اقدام نمايند.
4- پس از انجام تشريفات صدور مطابق دستورالعمل اصلاحي ستاد و ارسال نمونه به آزمايشگاههاي معتبر معرفي شده مطابق بند 3 ماده 18 دستورالعمل ستاد پس از نمونه برداري از كالا و اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم وجود مواد يارانه اي بيش از حد مجاز در محموله از صادركننده اجازه صدور كالا صادر و متعاقبا نسبت به استعلام نظريه آزمايشگاه و كارگروه فني استاندارد اقدام نمايند.
5- در خصوص صادرات محموله گريس درخواست ارزيابي در محل و حمل يكسره قابل پذيرش نمي باشد ودر زمان ارزيابي لازم است از عدم جاسازي گازوئيل دركالاي اظهاري اطمينان حاصل شود.
6- حمل اينگونه محموله ها صرفا در كاميونهاي واجد شرايط پلمپ صورت پذيرد.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عوارض صادراتی کاه و پوست غلات و وت بلوی گاوی
شماره : 112694/93/262 تاریخ : 22/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 185- 4/5/93 موضوع محدوديت هاي اعلام شده اقلام مشمول ضمن ارسال تصوير نامه شماره 31099/210/93- 10/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات بدينوسيله اعلام مي دارد: صادرات كاه و پوست غلات مندرج در رديف 3 جدول اقلام مشمول عوارض صادراتي منضم به نامه شماره 22144/210/93- 25/4/93 دفتر نامبرده (تصوير پيوست)، به موجب مصوبه شماره 92309/ت39716ك- 7/6/87 هيأت وزيران، تحت رديف 12130000 تعرفه نيزمشمول پرداخت عوارض صادراتي به ميزان 4000 ريال به ازاي هر كيلوگرم مي باشد. لازم به ذكر است ساير موارد مندرج در بخشنامه مذكور از جمله رديف 1214 تعرفه تصريح شده در جدول مذكور به قوت خود باقي است. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم، مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي امر نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 31099/210/93 مورخ 10/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
جناب آقای علیدوستی – مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
سلام علیکم-بازگشت به نامه شماره 94706/93/24811/71 مورخ 28/5/93 در خصوص ردیف 3 جدول اقلام مشمول عوارض صادراتی و پیرو نامه شماره 22144/210/93 مورخ 25/4/93 به اطلاع میرساند ، همانطور که در ردیف 3 جدول پیوست نامه اخیر الذکر درج گردیده است،صادرات کاه و پوست غلات(ردیف تعرفه 12130000)به موجب مصوبه شماره 92309/ت39716 مورخ 7/6/1387 هیأت وزیران مشمول پرداخت عوارض صادراتی به میزان 4000 ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد.

سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
**متن نامه شماره 22144/210/93 مورخ 25/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
جناب آقای علیدوستی – مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
با سلام -بازگشت به نامه شماره 66705/93 مورخ 17/4/93 در خصوص عوارض صادرات وت بلوی گاوی به اطلاع میرساند، در حال حاضر صادرات کالای مذکور به استناد مصوبه شماره 105022/44929 مورخ 12/5/1389 وزرای محترم عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی ق.م.ص.و دارای 4200 ریال عوارض صادراتی به ازای هر کیلوگرم می باشد.ضمناً آخرین فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی جهت بهره برداری مقتضی به پیوست ارسال میگردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
________________________________________
***جدول عوارض صادراتی به شرح زیر است:
فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی
ردیف نام کالا میزان عوارض(ریال) مستند ملاحظات
1 عوارض صادرات حبوبات به استثنای نخود به میزان 30 درصد قیمت پایه صادراتی مصوبه شماره 83806/ت36013هـ مورخ 15/7/1385 عوارض صادراتی نخود بر اساس مصوبه شماره 217087/ت1867هـ مورخ 21/11/1387 هیأت وزیران از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور لغو گردیده است.
2 ذرت دامی ، سورگوم دانه 3000(هر کیلوگرم) مصوبه شماره 92309/ت39716
مورخ 7/6/1387 صدور ذرت دامی طی بخشنامه شماره 1906/210/93 مورخ 23/1/1393 و به استناد اختیارات ناشی از قانون تمرکز از سوی جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده است.
3 جو،گندم دامی،کاه و پوست غلات 10011010،10030000،12140000 4000 (هر کیلوگرم) مصوبه شماره 92309/ت39716
مورخ 7/6/1387 صدور جو و گندم طی بخشنامه شماره 51876/210/93 مورخ 14/12/1392،1393 و به استناد اختیارات ناشی از قانون تمرکز از سوی جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده است.
4 ردیف1214،یونجه ،محصولات علوفه ای 4000 (هر کیلوگرم) مصوبه شماره 92309/ت39716
مورخ 7/6/1387
5 سبوس و اخال از ذرت و گندم و سایر غلات و نباتات 23021000،23022000،23023000 3000(هر کیلوگرم) مصوبه شماره 92309/ت39716
مورخ 7/6/1387
6 ردیف های اخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله شامل : 2303،230400،23050000،2306 3000(هر کیلوگرم) مصوبه شماره 92309/ت39716
مورخ 7/6/1387 صدور کنجاله سویا طی بخشنامه شماره 6907/210/93 مورخ 15/02/1393 ممنوع اعلام شده است.
7 گندم سیاه،ارزن،سایر غلات 4000 (هر کیلوگرم) مصوبه شماره 92309/ت39716
مورخ 7/6/1387
8 وت بلوی گاوی 42 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم مصوبه شماره 105022/44929 مورخ 12/5/1389 هیأت وزیران
9 آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات و به استثناء شمش چدن و شمشم حاصل از قراضه فلزات سرب و روی به میزان 70 درصد قیمت پایه صادراتی مصوبه شماره 223189/ت45984هـ مورخ 6/10/1389 1-شمش چدن طی مصوبه شماره 241007/ت45873ک مورخ 25/10/1389 از تاریخ 1/10/1388 مشمول عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره 97378/ت40439ک مورخ 16/6/1387 نمیشود
2-شمش حاصل از قراضه فلزات سرب و روی طی مصوبه شماره 250232/47718 مورخ 20/12/1390 هیأت وزیران از تاریخ 20/12/1390 مشمول عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره 223189/ت45984هـ مورخ 6/10/89 نمیشود.
10 کاغذ باطله(اخال کاغذ)مشمول ردیفهای تعرفه 47062000 و تعرفه 4707 به میزان 30 درصد قیمت پایه صادراتی مصوبه شماره 245366/ت46033ک مورخ 17/11/1389
دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص میزان تضمین برای کالاهای ورود موقت پردازشی
شماره :112592/93/260 تاریخ : 22/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - باعنايت به استعلامات كتبي وتلفني تعدادي ازگمركات اجرائي مبني بر نحوه وصول تضمين بابت كالاهاي ورود موقت براي پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ وبند (د) ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ( باتوجه به مفاد ماده 20 قانون تنظيم بخشي ازمقررات تسهيل نوسازي صنايع وبند 3 بخشنامه شماره 296 مورخ 27/6/92 مقام محترم رياست كل درخصوص اخذ حقوق گمركي ودوبرابر سود بازرگاني وساير عوارض ومالياتها براي كالاهاي مشمول اولويت دهم) اعلام مي دارد با عنايت به گزارش موضوع خدمت معاون محترم فني وامور گمركي وتصميم متخذه ، اخذ تضمين بابت ترخيص كالاهاي ورود موقت موضوع مواد مورد اشاره و مشمول اولويت دهم براساس ماده 20 قانون نوسازي صنايع مي بايستي به ميزان دوبرابر حقوق ورودي وبراساس حقوق گمركي ودوبرابر سودبازرگاني متعلقه صورت پذيرد. بديهي است اخذ تضمين معادل مبلغ ماليات برارزش افزوده وساير مبالغ متعلقه براساس نوع تضمين مشخص شده درمجوز ورود موقت ضروري مي باشد .ضمنا مفاد اين بخشنامه وفق دستورالعمل شماره 32795/83/4/51 مورخ 28/11/85 به كليه گمركات واحد تابعه نيز ابلاغ وبرحسن اجراي امر نظارت مستمر بعمل آورند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی چهار شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره : 106954/93/249 تاریخ : 12/06/1393
گمرک……
باسلام و احترام - بپيوست تصوير نامه شماره 2650/93/ص مورخ 04/06/93 معاون برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي شركتهاي مزبور به عنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در دستورالعمل فوق معرفي و اعلام مي دارد شركتهاي توليدي صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازي شده مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه و شركتهاي بازرگاني با رعايت بخشنامه هاي مربوطه علي الخصوص رديف 27 و رديف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ يك برابر ضمانتنامه بانكي مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف ميباشند. شايسته است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
رديف نام شركت نوع فعاليت تاريخ انقضاء
1 روغن موتور آريان اطلس تولیدی 04/06/94
2 اكسير پويان تولیدی 04/06/94
3 نفت پارس تولیدی 04/06/94
4 پارس راين بازرگانی 04/06/94
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام اسامی ده فروند کشتی معاف از پرداخت عوارض 10% کرایه حمل
شماره : 108992/93/99963/105641/113/73/251 تاریخ : 27/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 3/75/64815 مورخ 9/6/93 و 2/75/61701 مورخ 2/6/93 و 2/75/35693 مورخ 1/4/93 و 2/75/12042 مورخ 7/2/93 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام میدارد بر اساس نامه های فوق کشتی های مورد اشاره در جدول ذیل جزء ناوگان ملی تلقی شده و محمولات حمل شده با آنها مشمول پرداخت عوارض ده درصد کرایه حمل ناوگان خارجی نمیگردد.خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمایند.

نام کشتی شماره ثبت محل ثبت کشتی
تارک 1 1178 انزلی
ایران سیر 1 32001 نوشهر
پاتریس 982 انزلی
جهان 1 - -
مزدا 755 خرمشهر
هدیه 1217 بوشهر
نیک بین 1219 بوشهر
دهر14 1225 بندر عباس
کشتی رابین 1213 خرمشهر
یدک کش رضوان 1 1210 خرمشهر
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری DOOSAN
شماره:83845/93/80870/113/73/197 تاریخ: 13/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 23771/210/93 مو.رخ 5/5/93 اداره کل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 100575/60 مورخ 1/5/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری DOOSAN به شرح مندرج درنامه فوق الاشاره ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از اخذ ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات از جمله آیین نامه ضوابط فنی خودرو اقدامات لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه جدول شماره 100575/60 مورخ 1/5/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست رو گرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت نصر ماشین نماینده رسمی برند DOOSAN کشور کره جنوبی در ایران ارسال میگردد. با توجه به صورتجلسه مورخ 31/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام میگردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین آلات مدل ماشین آلات نوع مدل موتور
DOOSAN DOOSAN INFRACORE CO بیل مکانیکی چرخ زنجیری DOOSAN DX225LCA DOOSAN DB58TIS
DOOSAN DX340LCA DOOSAN DB52TIS
DOOSAN DX520LCA
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی DOOSAN SOLAR780W-V DOOSAN DB58TIS
لودر چرخ لاستیکی DOOSAN DL420A DOOSAN DB52TIS

مجوز سازمان استاندارد شماره 19974 مورخ 24/4/92 و شماره 31408 مورخ 30/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000112180 مورخ 23/10/92 تا 29/12/93 معتبر است
امیر حسین قناتی- مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری FIAT
شماره : 93923/93/69906/702/73/225 تاریخ : 27/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه شماره 20420/210/93 مورخ 18/4/93 اداره کل صادرات و وارداتبه انضمام تصویر نامه شماره 89427/60 مورخ 17/4/93 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه موضوع خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری FIAT به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودروی وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*‌متن نامه جدول شماره 89427/60 مورخ 17/4/1393 دفتر صنایع به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- بااحترام پیرو نامه شماره 69679/60 مورخ 20/3/93 و با توجه به نامه شماره 26837 مورخ 16/4/93 سازمان ملی استاندارد به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توسعه بین المللی لوتوس نماینده رسمیFIAT کشور ایتالیا در ایران ، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
FIAT FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A N2 DUCATO L1H1 T9AE048ID203 MULTUET(120HP)
DUCATO L2H2
DUCATO L3H2
M2 DUCATO L4H2

مجوز سازمان محیط زیست شماره 19816 مورخ 17/6/92 و شماره 15437 مورخ 15/4/90
مجوز سازمان استاندارد شماره 26837 مورخ 16/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000796513 مورخ 13/2/93 تا 29/12/93 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام اسامی سه شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره :0 9527/93/226 تاریخ : 28/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – با عنایت به نامه های شماره 2514/93/ص مورخ 26/05/93 معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد، لیست شرکت های مندرج در جدول ذیل به عنوان شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل فوق معرفی و اعلام می دارد شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استانداردسازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه و شرکت های بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147 سال 92 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانت نامه بانکی مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشند.شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 پترو آذر آسیا تولیدی 26/05/94
2 روزبهان تولیدی 26/05/94
3 پاک اویل زنجان تولیدی 26/05/94

حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اضافه شدن گمرک کرمانشاه به فهرست گمرکات صادرکننده محموله های نفتی
شماره : 93725/93/222 تاریخ : 27/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2382/93 مورخ 15/5/93 معاون محترم برنامه ریزی نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام میدارد گمرک کرمانشاه به فهرست گمرکات اجرایی مجاز مشمول بند 2 ذیل ماده 18 دستور العمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و با لحاظ نامه های شماره 4847/92/ص – 17/12/92 ستاد افزوده میشود.لازم به ذکر است هرگونه اظهار و صدور محموله های نفتی از طریق گمرک کرمانشاه در صورت فراهم بودن امکانات و شرایط لازم و حضور نمایندگان حراست گمرک و سازمان استاندارد و رعایت مفاد دستور العمل موصوف و سایر قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون FAW سال 2014
شماره : 100251/8648/204/24/234 تاریخ : 04/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون FAW مدل CA3250 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (RMB) (CHASIS) MODEL DESCRIPTION
341000 TRUCK FAWJ6 CA3250 (6×4) WITHOUT HYDRAULIC SYSTEM AND DUMP420HP
خداکرم اسکندری-سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون FAW سال 2014
شماره : 100251/8648/204/24/234 تاریخ : 04/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون FAW مدل CA3250 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (RMB) (CHASIS) MODEL DESCRIPTION
341000 TRUCK FAWJ6 CA3250 (6×4) WITHOUT HYDRAULIC SYSTEM AND DUMP420HP
خداکرم اسکندری-سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری KADEAOR-RHINOCEROS
شماره:109117/93/106053/73/197 تاریخ: 16/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 31035/210/93 مو.رخ 10/6/93 اداره کل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 119360/60 مورخ 29/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی ماشین های راهسازی قابل ورود با نشان تجاری KADEAOR-RHINOCEROS به شرح مندرج درنامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات خودروی وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه جدول شماره 119360/60 مورخ 29/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست رو گرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اهورا صنعت ماشین نماینده رسمی برند KADEAOR-RHINOCEROS کشور چین در ایران ارسال میگردد. با توجه به صورتجلسه مورخ 27/5/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام میگردد.


نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین آلات مدل ماشین آلات نوع مدل موتور
KADEAOR-RHINOCEROS (NHANDONG KADEAOR POWER MACHINE COXSHANDONG RHINOCEROD ENGINEERING MACHINERY) بکهو لودر Xnwz74180 Cummins B3.3

مجوز سازمان استاندارد شماره 95528 مورخ 27/12/92 و شماره 30406 مورخ 24/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000748164 مورخ 22/4/93 تا 09/12/97 معتبر است
امیر حسین قناتی- مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید میزان اعتبار ساخت داخل تولیدات شرکت ارس خودرو دیزل تا پایان سال 93
شماره : 109337/93/106065/73/253 تاریخ : 16/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 55133/93/20559/702/19709/73 مورخ 1/4/93 به پیوست تصویر نامه شماره 30977/210/93 مورخ 9/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 121135/60-2/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص تمدید میزان اعتبار ساخت داخل تولیدات شرکت ارس خودرو دیزل تا پایان سال جاری ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد طبق دفترچه های IPI مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل دفتر واردات
*متن نامه شماره 121135/60 مورخ 2/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام و احترام- پیرو نامه شماره 37035/60 مورخ 7/2/93 این دفتر و بنا به درخواست شماره 528/93 مورخ 29/5/93 شرکت ارس خودرو دیزل (دارای شناسه ملی 5059760911) به اطلاع می رساند اعتبار میزان ساخت داخل محصولات زیر تولیدی شرکت مذکور تا پایان سال 1393 به شرح ذیل مورد تأیید می باشد:
1-کامیون کشنده مدل (2*4) M2640T به میزان %15 پانزده درصد
2-کامیون مدل (4*8) M3840 به میزان %15 پانزده درصد
3-کامیون باری مدل 1939C به میزان %38 سی و هشت درصد
4-کامیون کمپرسی مدل 1939D به میزان %40 چهل درصد
5-کامیون کمپرسی آمیکو مدل (4*6) M2631 LTI به میزان %38 سی و هشت درصد
6-کامیونت آمیکو 5S ، M4 به میزان %30 سی درصد
7- کامیونت آمیکو 5D ، M4 به میزان %30 سی درصد
8-کامیونت آمیکو (3*4) m6 به میزان %28 بیست و هشت درصد
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری DAF
شماره : 110166/93/255 تاریخ : 17/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 43633/210/92 مورخ 18/11/1392 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 236578/60 مورخ 6/12/1392 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه که در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری DAF ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایید.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
* متن نامه شماره 236578/60 مورخ 6/12/1392 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت فاروب زمان نماینده رسمی برند DAF کشور هلند در ایران، ارسال می گردد.با توجه به بند 7 صورتجلسه شماره 236014/60 مورخ 6/11/92 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع خودرو مدل خودرو نوع مدل موتور
DAF GENIUS MARKETING B V هلند کامیون (M/T) DAF (TRUCK)CF 85-TDN3 PACCAR (MX340U1)
کشنده (M/T) DAF (TRUCK)XF 105-TDN3 PACCAR (MX340U1)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 39292 مورخ 22/10/92
مجوز سازمان استاندارد شماره 77345 مورخ 25/10/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000773255 مورخ 3/10/92
ضمناً با توجه به نامه شماره 31585/210/92 مورخ 29/8/92 آن سازمان به پیوست پرایس لیست کامیون و کشنده مورد اشاره در جدول، جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ممنوعیت واردات شمش فولادی و میلگرد کلاف با استفاده از ارز مبادله ای
شماره : 109394/93/104860/86166/113/73/254 تاریخ : 17/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 25508/210/93 مورخ 14/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات در خصوص ممنوعیت اختصاص ارز مبادله ای به هر میزان جهت واردات شمش فولادی و میلگرد کلاف تحت تعرفه های جدول ذیل نامه صدرالذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات ارسال و اعلام می دارد تعرفه های موصوف به هیچ عنوان قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را نداشته و ثبت سفارش آنها نیز صرفاً از محل ارز متقاضی امکان پذیر است.ضمناً بر اساس نامه شماره 30567/210/93 مورخ 8/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات (تصویر پیوست) کلیه ثبت سفارشات قبلی که موفق به دریافت گواهی تخصیص ارز از سیستم بانکی کشور نشده اند، مشمول واردات از محل ارز متقاضی خواهند بود.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 30567/210/93 مورخ 8/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
سلام علیکم-بازگشت به نامه شماره 92351/93/86166/113/73 مورخ 26/5/93 در خصوص دستورالعمل شماره 25508/210/93 مورخ 14/5/93 مبنی بر ثبت سفارش شمش و مقاطع فولادی مشمول فصول 72 و 73 به اطلاع می رساند، کلیه ثبت سفارشات قبلی که موفق به دریافت گواهی تخصیص ارز از سیستم بانکی کشور نشده اند، مشمول واردات از محل ارز متقاضی خواهند بود.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

اصلاح بند(2)ماده(11) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 63607/ت50857ﻫ تاریخ : 05/06/1393
وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد شماره 70597/60 مورخ 21/3/1393 وزارت صنعت معدن و تجارت وبه استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات –مصوب 1372- تصویب کرد :
در بند (2)ماده (11) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه 37502/ت27484ﻫ مورخ 19/8/1381 عبارت«و یا حواله ارزی» پس از عبارت«اعتبار اسنادی گشایش شده» اضافه میشود.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری OPEL سال 2014
شماره : 92333/9202/206/24/220 تاریخ: 26/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس انواع سواريهاي opel سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت توان خودرو جي ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواریهای mvm سال 2014
شماره : 94163/7197/206/24/221 تاریخ: 28/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 22/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواري هاي MVM سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت مديران خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
The CBU price for car models in iraninan market are as following:
CBU price (USD) Commercial Name in Iranian market CAR MODEL
12800 33 NEW X T11FL+MT
14000 CVT 33 NEW X T11FL+CVT
10600 MVM550 A21FLC+MT
11600 MVM550 CVT A21FLC+CVT
8000 NEW MVM 315H J15FL
8100 NEW MVM 315 A13FL
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش تراکتورهای supower چین سال 2014
شماره : 90962/9306/205/24/214 تاریخ: 22/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - براساس مفاد صورتجلسه كميته ارزش به شماره 121 مورخ 22/5/93 ارزش دو مدل تراكتور supower سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت هپكو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري تراكتورهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
2014 PRICE LIST OF YTO TRACTORS
FOB MAIN SEA PORT CHINA
RMB/UNIT ITEM
Shipping condition With Cab,AC
Nude,2units/40HQ /8175674 1340YTO-X
Nude,bulk ship 343000 1604YTO-
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفي شركت مهتاب موتور گرگان جهت استفاده از تسهيلات صدور فرآورده هاي نفتي
شماره : 102864/93/242 تاریخ : 09/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه شماره 59174/93/147- 7/4/93 به پيوست تصوير نامه شماره 1866/93/ص- 2/4/93 معاونت برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي شركت مهتاب موتور گرگان بعنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ارسال و اعلام مي دارد، شركت توليدي مذكور مجاز به صدور محصولات استاندارد سازي مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه با استفاده از تسهيلات موصوف تا تاريخ 02/04/94 مي باشد. شايسته است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدورفرآورده هاي نفتي توسط شركت پترو پل جم
شماره : 103661/93/243 تاریخ : 09/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 209- 19/5/93 موضوع معرفي شركت پترو پل جم جهت استفاده از تسهيلات صادرات فرآورده هاي نفتي با عنايت به وصول نامه شماره 95165/224/109/6- 28/5/93 مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته بدينوسيله اعلام مي دارد از تاريخ صدور اين نامه تا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/92 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي شركت موصوف با رعايت دستورالعمل اصلاحي پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي صرفاً پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانت نامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت و گاز امكان پذير مي باشد خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید میزان ساخت داخل ماشین آلات راهسازی شرکت هپکو
شماره :84779/93/81538/113/73/199 تاریخ : 14/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 23768/210/93 مورخ 5/5/93 و شماره 1841/210/92 مورخ 26/3/92 به پیوست تصویر نامه شماره 100504/60 مورخ 1/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید میزان ساخت داخل ماشین آلات راهسازی تولیدی شرکت هپکو به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با میزان اعتبار«تا اطلاع ثانوی» جهت اقدام با رعایت ضوابط و مقررات ارسال میگردد.ضمناً اقدام صرفاً برای گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 100504/60 مورخ 1/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم – احتراماً پیرو نامه های شماره 75677/60 و 75675/60 و 75676/60 مورخ 21/3/93 مبنی بر اعلام میزان ساخت داخل دستگاه بیل هیدرولیکی و گریدر و لودر مدل HEC200,HG180D,HWL65 تولید شرکت هپکو به اطلاع میرساند اعتبار مجوز صادره تا اطلاع ثانوی تمدید میگردد.سایر مفاد نامه های فوق الذکر همچنان معتبر میباشد.
امیر حسین قناتی – مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام آخرين فهرست 93 واحد توليدي فرآورده هاو مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها استاندارد سازي گرديده است
شماره : 99169/93/747/859/71/232 تاریخ : 03/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 128مورخ24/3/93، به پيوست تصويرنامه شماره 2546/93/ص مورخ 29/05/93 معاونت محترم برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به انضمام آخرين فهرست 93 واحد توليدي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل پيشگيري از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي استاندارد سازي ( كدگذاري )شده است ارسال و اعلام ميدارد: شركتهاي توليدي كه نام آنها در فهرست پيوستي درج گرديده است مجاز مي باشند صرفامحصولات استاندارد سازي (كدگذاري ) شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستاد و ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمايند.
لازم به ذكر ميباشد:
1- به منظور نگهداري سقف ظرفيت ساليانه شركت پترو سبز طوبي ( موضوع رديف35 ضميمه پيوست) آن شركت صرفا مجاز به صدور محموله صادراتي توليدي مندرج در پروانه بهره برداري خود ( هيدروكربن سنگين از ضايعات لاستيك فرسوده) به ميزان ظرفيت ساليانه (720) هفتصدو بيست تن، از گمرك ماهيرود مي باشد.
2- اعلام فهرست شركتهاي فوق الذكر صرفادر خصوص اعلام استاندارد سازي محموله هاي توليدي مندرج در پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي مي باشد وارتباطي با استفاده شركتهاي خوشنام از تسهيلات موضوع ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ندارد ودر خصوص موضوع مي بايستي مطابق ضوابط مربوطه اقدام گردد.
مقتضي است دستور فرماييد مراتب را به واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دقت و احراز اصالت در مورد واردات خودروهای سواری هیبریدی
شماره :98211/93/85774/702/73/228 تاریخ : 02/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 107854/60 مورخ 14/5/93 مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص خودروهای سواری هیبریدی و لزوم رعایت ضوابط فنی خودروهای مورد نظر به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و ورود خودروهای غیر هیبریدی با مشخصات مشابه و سود بازرگانی صفر درصد جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.ضمناً ابلاغ مراتب به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام آمار کامیونهای کارکرده وارداتی
شماره :98209/93/93285/702/73/227 تاریخ : 02/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 51793/92/17595/702/73/110 مورخ 22/3/92 موضوع کامیونهای کارکرده وارداتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی از محل بند (ه) ماده 163 برنامه پنجساله به پیوست تصویر نامه شماره 27532/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس جدول ذیل نسبت به ارسال آمار کامیونهای ترخیص شده به استناد ماده 163 مورد اشاره در سالهای 92و93 با ذکر شماره مجوز این مرکز به تفکیک اقدام لازم معمول نمایند
کامیون های وارداتی از محل ماده 163 برنامه پنجساله پنجم توسعه
سال مربوطه شماره کوتاژ اظهارنامه نوع کامیون تعداد به دستگاه شرکت حمل و نقل بین المللی ردیف

فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 27532/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
گمرک ایران – مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام – به استناد ماده(4)و (5) مصوبه شماره 302282/47286/هـ مورخ 13/10/90 هیأت محترم وزیران موضوع بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه خواهشمند است دستور فرمائید از محل مصوبه مذکور چنانچه تسهیلات مقرره در قانون آیین نامه مزبور بهره مند گردیده اند را به این دفتر اعلام نمایند.
سید عباس حسینی – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تأكيد پيگيري اعلام وصول و خروج از مرز كالاي صادراتي
شماره : 99383/233 تاریخ : 02/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام- پيرو بخشنامه هاي شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 1/2/89 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ22/6/89 و53664/92/115 مورخ 26/3/92 موضوع تاكيد پيگيري اعلام وصول وخروج از مرز كالاي صادراتي ،كليه گمركات مبدا صادرات لازم است ظرف مدت يك هفته مراتب خروج كليه كالاي صادراتي (اعم از صدور قطعي ،صادرات از محل ورود موقت ويا ورود قطعي)مربوط به سال هاي 91 و92 را بررسي وچنانجه اعلام خروج كالاي موضوع اظهار نامه هاي مورد اشاره در سامانه واردات در مقابل صادرات ثبت نگرديده است ضمن پيگيري مجدد تاحصول نتيجه مراتب را با رعايت قيد فوريت با ذكر كليه مشخصات و شماره كوتاژو مكاتبات مربوطه به اين دفتر ارسال فرمايند .
مجددا تاكيد مينمايد پيگيري اعلام وصول وخروج كالا ( پيگيري علت عدم خروج كالا وثبت در سامانه ظرف مهلت قانوني) از وظايف گمرك مبدا ومقصد بطور توامان بوده ومسئوليت هرگونه سوء استفاده از پروانه صادراتي كه محموله آن خارج نشده باشد بر عهده ناظرويا مديرگمرك مبدا ميباشد.
خواهشمنداست دستورفرماييد ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به كليه گمركات تابعه وواحدهاي تحت امر ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ایراد تحریری مربوط به ردیف تعرفه 32071020 مربوط به رنگ های چینی و سرامیک و...
شماره : 98167/93/93362/78609/113/73/230 تاریخ : 02/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 78609/93/78485/113/73/183 مورخ 1/5/93 موضوع ایراد تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93، به پیوست تصویر نامه شماره 27386/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات د رمورد مأخذ 4% ردیف تعرفه 32071020 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول نمایند.ضمناً تاریخ اجرای موارد فوق الذکر و نامه پیروی به استناد نامه شماره 28938/21/93 مورخ 1/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات، از ابتدای سال جاری (1393) می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 27386/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم-بازگشت به نامه شماره 78971/93/78485/113/73 مورخ 4/5/93 در خصوص ایراد تحریری ردیف تعرفه 32071020 مربوط به رنگ های چینی و سرامیک و ... به استحضار می رساند ردیف تعرفه فوق الذکر در کتاب سال 92 مذکور بوده و به اشتباه در کتاب سال 1393 حذف گردیده است.بنابراین حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن بالطبع مطابق کتاب سال 1392، %4 صحیح می باشد.مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص سود بازرگانی جو
شماره : 99470/93/98365/113/73/236 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 28726/210/93 مورخ 29/5/93 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر مصوبه شماره 57356/ت50965 هـ مورخ 25/5/93 هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می دارد سود بازرگانی جوموضوع ردیف تعرفه (1003) از تاریخ 1/2/93 لغایت 30/7/93 صفر درصد تعیین گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدامات لازم را معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

اصلاح تبصره(2)ماده(5) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
شماره : 59622/ت50909ﻫ تاریخ : 29/05/1393
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 47249/23484 مورخ 4/5/1393 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
در تبصره(2)ماده(5) تصویب نامه شماره 26731/ت50411ک مورخ 11/3/1393 موضوع آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی،عبارت«اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و» قبل از واژه «ابلاغ» اضافه میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام آمار مربوط به کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکات
شماره : 101340/93/127125/710/73/240 تاریخ : 05/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 127125/92/710/73/308 مورخ 3/7/92 خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت و به قید فوریت ظرف مهلت 3 روز از دریافت این نامه نسبت به ارسال آمار مربوط به کالاهایی که از تسهیلات بخشنامه فوق الذکر در آن گمرک بهره مند گردیده اند به تفکیک موارد عمل شده به این مرکز اقدام لازم معمول نمایند.ضمناً این مرکز روز سه شنبه مورخه 11/3/93 گزارش دریافتی را به استحضار ریاست محترم کل می رساند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات بذر 4 نوع گیاه از کشورهای ترکیه و هلند
شماره : 103765/93/101642/740/73/245 تاریخ : 09/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 29770/210/93-4/6/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 178/500/93 مورخ 16/4/93 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاهان مورد اشاره به شرح نامه مذکور از کشورهای ترکیه و هلند جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات
*متن نامه شماره 178/500/93 مورخ 16/4/93 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم- احتراماً تصویر نامه سازمان حفظ نباتات به شماره 730/6545 مورخ 27/3/93 در خصوص شرایط قرنطینه ای بذر گیاهان ماداگاسکار، گیاه زینتی پیچ سیاه چشم، بذر گل آهار خزنده از کشور هلند و نیز فلفل سبز از کشور ترکیه، ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید موارد یادداشت و اقدام مقتضی معمول نمایند.
اسماعیل عباسپور-مدیر کل دفتر توسعه تجارت کشاورزی

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ معافیت گمرکی اجزا و قطعات مورد نیاز ماشین آلات خطوط تولید
شماره : 103766/93/88197/113/774/73/244 تاریخ : 09/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 53851 مورخ 18/5/93 معاونت حقوق رئیس جمهور منضم به تصویر صورتجلسه مورخ 14/5/93 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید احکام معافیت حقوق ورودی قطعات و تجهیزات خط تولید که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (یا سازمان های استانی) در قالب بند (غ) ماده 119ق.ا.گ صادر می گردد بررسی و در صورت ارائه ثبت سفارش کلی (ماشین آلات خط تولید) و عدم صدور پروانه بهره برداری و عدم راه اندازی واحد تولیدی مربوطه (دارا بودن پروانه تأسیس) نسبت به پذیرش معافیت ارائه شده با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.بدیهی است قطعات و تجهیزات مذکور بایستی مرتبط، متناسب و قابل تعریف با ماشین آلات و خطوط تولید شرکت تولیدی وارد کننده باشد.لازم به ذکر است پذیرش احکام معافیت اجزا و قطعات و تجهیزات جهت شرکت ها و واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری می باشد، در قالب بند (غ) ماده 119ق.ا.گ فاقد وجاهت قانونی می باشد.در صورت هرگونه ابهام هماهنگی لازم با مرکز واردات صورت پذیرد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص قوائد ترجیحات تعرفه ای کالاهای وارداتی از ترکیه
شماره : 98627/93/231 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 85622/93/56536/113/73/203 مورخ 15/5/93 موضوع تعرفه ترجیحی کالاهای وارداتی از کشور ترکیه مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-بر اساس نامه شماره 21032/210/93 مورخ 1/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ اجرای تصویب نامه از تاریخ ابلاغ مصوبه (18/3/93) می باشد.
2-مبنای محاسبه مأخذ ورودی کالاهای مورد اشاره بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول مربوطه زمان ترخیص می باشد، ضمناً در خصوص کالاهای دارای اولویت دهم مبنای محاسبه پس از دو برابر نمودن سود بازرگانی می باشد.
3-اعمال تعرفه ترجیحی صرفاً از سود بازرگانی بوده و لازم است همکاران محترم به این موضوع توجه نمایند.
4-در خصوص اعمال تعرفه ترجیحی یا تخفیف مناطق آزاد، ابتدا نسبت به محاسبه و اعمال تعرفه ترجیحی مورد نظر اقدام و سپس نسبت به اعمال معافیت منطقه مربوطه اقدام گردد، در صورتی که کالای وارده دارای تخفیفات مناطق محروم نیز می باشد (موضوع مصوبه شماره 85793/44492-22/4/89) ابتدا سهم مناطق محروم و سپس تخفیف تعرفه ترجیحی و متعاقباً معافیت منطقه آزاد اعمال گردد.بدیهی است در صورت واردات کالا از طریق تعاونی مرزنشینان نیز اعمال تعرفه ترجیحی به شرح فوق قابل اعمال است.
5-در خصوص کالاهای مشمول زیرنویس نیز ابتدا سود بازرگانی مربوطه بر اساس حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول مشخص و سپس نسبت به اعمال تخفیف اقدام لازم معمول گردد.به عنوان مثال:

لاستیک ردیف 20 کالاهای مشمول:
مأخذ × ارزش گمرکی کالا : حقوق ورودی
(مأخذ مندرج در جداول کتاب مقررات) %15 × X (ارزش گمرکی کالا)= 170 (زیرنویس)
(ارزش گمرکی کالا) = 113/333 X = (17000/1)/(15/100) = 1700000/15 ارزش
حقوق گمرکی 533/4 = (مأخذ حقوق گمرکی) %4 × 333/113 (ارزش کالا)
سود بازرگانی 12466 = 533 (حقوق گمرکی)/4-17000 (زیرنویس حداقل حقوق ورودی ریالی)
سود بازرگانی تخفیف داده شده 8726= (مأخذ تخفیف تعرفه ترجیحی) 30% × 12466 (سود بازرگانی کالا)
(حقوق ورودی برای هر یک کیلو لاستیک) 13259=(حقوق گمرکی) 4533+8726 (سود بازرگانی تخفیف داده شده)
حقوق ورودی کل کالا (لاستیک) = وزن کالا×13259 (حقوق ورودی برای هر یک کیلو لاستیک)
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص امکان ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ از کلیه گمرکات کشور
شماره : 99473/93/525/133/73/235 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 225759/92/113/642/73/514 مورخ 19/11/92 و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (2) و (39) قانون امور گمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به ترانزیت محصولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را به دنبال داشته است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی کالاهای موصوف با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نسبت به ترخیص اقلام یاد شده خواهند بود.
2-رعایت اجرای دقیق مفاد بخشنامه های شماره 38952/525/133/73/115 مورخ 14/8/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/7/77 و 260918/525/385/73/322 مورخ 18/11/88 و 343276/525/385/73/483 مورخ 15/12/85 و 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/87 (تصاویر پیوست) در خصوص کالای لوازم خانگی از سوی آن گمرک مورد تأکید می باشد.
3-رعایت و اجرای دقیق بخشنامه شماره 343276/525/385/73/483 مورخ 15/12/85 در خصوص کالای پارچه از سوی آن گمرک مورد تأکید می باشد.
4-رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات سال 1393 در خصوص پارچه از سوی آن گمرک الزامی می باشد.
5-رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز استاندارد و درج شماره سریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از سوی آن گمرک الزامی می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه وصول مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی مشمول معافیت حقوق ورودی
شماره : 98656/93/198210/113/73/239 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 748/266/ص-27/9/92 اداره کل نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی مشمول ارسال و تأکید گردد با توجه به مفاد 20 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می نماید گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض مورد اشاره را قبل از ترخیص از کلیه واردکنندگان کالاهای مشمول وصول و در پروانه های گمرکی درج نمایند.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطمینان از وصول مبالغ موضوع مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه قبل از ترخیص کالا اقدام و در صورت عدم اخذ مبالغ متعلقه و کشف در زمان بازبینی، ضمن اعلام مراتب به معاونت مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بر اساس مفاد بخشنامه شماره 123402/92/97865/113/778/73/302 مورخ 31/6/92 این مرکز و بر اساس ماده 135 قانون امور گمرکی، ضمن صدور مطالبه نامه کسر دریافتی نسبت به وصول مبالغ مزبور پیگیری لازم معمول نمایند.ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 135 قانون امور گمرکی و با عنایت به قوانین موصوف و با توجه به عدم وجود مرور زمان در مطالبه مالیات و عوارض مزبور (به استناد نامه مورد اشاره) لذا مالیات ارزش افزوده و عوارض کلیه کالاهای وارداتی مشمول مرور زمان نمی گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص جلوگیری از خروج تانکرهای حامل محوله های نفتی از مرزهای باشماق،تمرچین و پرویزخان
شماره :85828/93/204 تاریخ : 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 2/1857/73/7 مورخ 13/5/93 معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور ارسال و اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی امکان خروج تانکرهای حامل محموله های نفتی از مرزهای خروج باشماق،تمرچین و پرویزخان میسر نمیباشد.خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیونهای CAMC چین سال 2014
شماره :89635/8351/204/24/211 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای CAMC سال 2014 ساخت چین به نمايندگي شركت صنایع خودرو کویر به شرح جدول زیر ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري کامیونهای وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بيمه انجام گيرد.
UNIT PRICE (USD) DESCRIPTION MODEL TYPE
54000 EURI :IV
ENGINE: CUMMINS ISME4
420 GEARBOX :ZF16S221 WITH RETARDER TRACTIVE 4×2
60000 EURI : IV
ENGINE: CUMMINS ISME4
420 GEARBOX :ZF16S221 WITH RETARDER TRACTIVE 6×2
63000 EURI : IV
ENGINE: CUMMINS ISME4
385 GEARBOX :ZF16S221 WITH RETARDER DUMPER 6×2
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون کشنده SCANIA سال 2014
شماره :89649/6429/204/24/212 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده SCANIA سال 2014 ساخت سوئد به نمايندگي شركت ماموت به شرح جدول زیر ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري کامیون وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بيمه انجام گيرد.
FOB (EURO)
with option MODEL DESCRIPTION
62400 P400LA4×2 HNA HIGHLINE

خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی KADEKORچین سال 2014
شماره : 89679/9166/205/24/213 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی مارک KADEKOR سال 2014 ساخت چین به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشین به ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشین آلات راهسازی وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون کشنده بنز AXOR سال 2014
شماره :98606/9268/204/24/229 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 21/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده بنز AXOR مدل 1843 سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت ایران خودرو دیزل به شرح جدول زیر ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري کامیون کشنده وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بيمه انجام گيرد.

MODEL DESCRIPTION FOB (EURO)
MERCEDES BENZ TRUK AXOR 1843(4×2) 69900
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 3 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فراورده های نفتی
شماره : 95270/226 تاریخ : 29/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - با عنايت به نامه هاي شماره 2514/93/ص مورخ 26/05/93 معاون پيشگيري و هماهنگي سازمانها و استانها ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراي بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ، ليست شركتهاي مندرج در جدول ذيل به عنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در دستورالعمل فوق معرفي و اعلام مي دارد شركتهاي توليدي صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازي شده مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه و شركتهاي بازرگاني با رعايت بخشنامه هاي مربوطه علي الخصوص رديف 27 و رديف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ يك برابر ضمانتنامه بانكي مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف ميباشند. شايسته است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 پترو آذر آسيا تولیدی 26/05/94
2 روزبهان تولیدی 26/05/94
3 پاك اويل تولیدی 26/05/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور دام زنده سبك
شماره :93281/93/93063/71/223 تاریخ : 27/05/1393
گمرک.......
باسلام و احترام- پيرومفادبند 1بخشنامه رديف 59مورخ 17/2/93به پيوست تصويرنامه شماره 27421/210/93مورخ 25/5/93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويرنامه شماره 410/500/93مورخ 21/5/93قائم مقام محترم وزيرجهادكشاورزي دراموربازرگاني ارسال واعلام مي دارد:
صادرات دام زنده سبك تحت رديف تعرفه 0104صرفأ بااخذمجوزبهداشتي ازسازمان دامپزشكي كشور وبارعايت سايرمقررات آزاد مي باشد . خواهشمنداست دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات
*بخشنامه ردیف 59 مورخ 17/2/93 در مجموعه شماره 960 درج شده است.
**متن نامه شماره 27421/210/93 مورخ 25/5/93 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:
احتراماً پیرو بخشنامه شماره 6907/210/93 مورخ 15/2/93 بدینوسیله به اطلاع میرساند به استناد نامه شماره 410/500/93 مورخ 21/5/93 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی(تصویر پیوست)صادرات دام زنده سبک (ردیف تعرفه 0104) از تاریخ نامه مذکور صرفاً با اخذ مجوز بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور و با رعایت سایر مقررات آزاد می باشد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی جو
شماره : 57356/ت50965ﻫ تاریخ : 18/05/1393
وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه 19/5/1393 به پیشنهاد شماره 13713/20 مورخ 19/5/1393 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
سود بازرگانی جو موضوع ردیف تعرفه (1003) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از تاریخ 1/2/1393 لغایت 30/7/1393 صفردرصد تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص آیین نامه جدید قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی
شماره :92589/681/114/119/54 تاریخ : 26/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با عنایت به تصویب ‹آیین نامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی› توسط شورای عالی بیمه مرکزی و بر اساس تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بدین وسیله تأکید میگردد از تاریخ 1/7/93 صرفاً بیمه نامه معتبر و قابل پذیرش خواهد بود که بر اساس مفاد قرارداد موصوف (تصویر متن پیوست) صادر گردد و چنانچه هر از شرایط بیمه ، شرکتهای حمل و نقل بین المللی و تشکلهای اقتصادی تا تاریخ تعیین شده اقدام به انعقاد قرارداد بر اساس ضوابط جدید تعیین شده ننمایند ،گمرک از پذیرش بن بیمه در رویه عبور خارجی معذور خواهد بود و می بایست از سایر تضامین تعریف شده در قانون (ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی ) جهت عبور خارجی کالا استفاده نمایند.
علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص لزوم ثبت کلیه اطلاعات تعهدات مالی در سامانه های اعلامی
شماره: 69861/93/2/10 تاریخ: 21/04/1393
گمرک……
با سلام – با عنایت به تأکید ریاست کل مبنی بر لزوم ثبت کلیه اطلاعات تعهدات مالی در سامانه های تحت وب ضمانت نامه های بانکی، سپرده،تعهد ذیحسابی و تضامین بیمه مستقر در سیستم وب بنیاد ضمانتنامه های بانکی ،مقتضی است دستور فرمائید حداکثر تا تاریخ 15/5/93 نسبت به بروز رسانی سیستم اقدام لازم به عمل آورند.بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور ،دریافت آمار و اطلاعات مورد نیاز صزفاَ از طریق سامانه های موصوف صورت پذیرفته و مسئولیت حسن اجرای مفاد این نامه به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی آن گمرک خواهد بود.
مسعود کمالوند – معاون توسعه مدیریت و منابع

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش كاميونهاي CAMC چين سال 2014
شماره: 89635/8351/204/24/211 تاریخ: 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام-در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميونهاي CAMC سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت صنايع خودرو كوير به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميونهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
UNIT PRICE(USD) DESCRIPTION MODEL TYPE
54000 EURI: IV
Engine Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder TRACTIVE 4×2
60000 EURI: IV
Engine Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder TRACTIVE 6×4
63000 EURI: IV
Engine Cummins ISME4
385 Gearbox : ZF16S221 with retarder DUMPER 6×4
خداكرم اسكندري-سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 3 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره:88123/93/71/209 تاریخ: 19/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام –پیرو بخشنامه ردیف 156 مورخ 21/4/93 موضوع نه شرکت جهت استفاده از تسهیلات صادرات فرآورده های نفتی با توجه به نامه شماره 2377/93/ص مورخ 15/5/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین وسیله اعلام میدارد شرکتهای تولیدی ذیل با رعایت تاریخ های مندرج جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشند..شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 پتروپل جم تولیدی 18/4/94
2 هما شیمی قزوین تولیدی 18/4/94
3 عقاب گریس تولیدی 18/4/94

حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LONKING
شماره:88712/93/83507/93/702/113/73/210 تاریخ: 20/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 24647/210/93 مو.رخ 12/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 101806/60 مورخ 4/5/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LONKING ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات راه سازی LONKING و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص لغو بخشنامه قبلی در رابطه با قابل ورود بودن خودرو با نشان تجاری HIGER
شماره : 91241/93/88309/702/73/217 تاریخ : 22/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 74273/93/65451/702/73/168 مورخ 29/4/93 به پیوست تصویر نامه شماره 25902/210/93 مورخ 18/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می گردد.خواهشمند است با توجه به مفاد نامه فوق الاشاره و عدم تمدید مجوز استاندارد در خصوص خودروی ون HIGER دستور فرمایید مفاد بخشنامه فوق الاشاره را کم لن یکن تلقی فرمایید.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول (هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ) تولیدی شرکت صدر شیمی گستران
شماره: 81466/93/196 تاریخ: 06/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کد گذاری) شده است به پیوست تصویر نامه شماره 2148/93/ص مورخ 24/4/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اضافه نمودن سه قلم محصول هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ با مشخصات 105D و 106D و 108D (با کد استاندارد 351606 و 351607 و 351608) به محصولات شرکت صدر شیمی گستران (موضوع ردیف 26 لیست منضم به بخشنامه پیروی) ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشدصرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.
حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول تولیدی (هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ) شرکت نخل مطهر قشم
شماره: 86243/93/71/207 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کدگذاری) شده است.به پیوست تصویر نامه شماره 2366/93/ص مورخ 14/5/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص استاندارد سازی محصول هیدروکربن سنگین حاصل بلندینگ (کد استاندارد 763501) مربوط به شرکت نخل مطهر قشم ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشد صرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.
حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات 4 قلم محصولات گیاهی
شماره: 78798/93/76393/740/73/187 تاریخ: 04/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 22392/210/93 مورخ 29/4/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 730/6545 مورخ 27/3/93 سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص شرایط قرنطینه ای گیاهی به شرح مندرج در نامه اخیرالذکر با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 730/6545 مورخ 27/3/93 سازمان حفظ نباتات کشور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بخشنده-معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم-احتراماً با عنایت به درخواست های واصله در خصوص واردات:
1-بذر نخل ماداگاسکار از کشور هلند
2-بذر گیاه زینتی پیچ سیاه چشم از کشور هلند
3-بذر فلفل سبز از کشور ترکیه
4-بذر گل آهار خزنده از کشور هلند
و با توجه به تحلیل خطر انجام شده، به استحضار می رساند مطابق شرایط قرنطینه گیاهی تنظیم شده واردات محصول فوق از کشور مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار گرفته و انجام واردات آن منوط به رعایت کامل شرایط قرنطینه ای اعلامی که به پیوست این نامه ممهور به مهر سازمان است و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی-رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تجویز خروج وسایل نقلیه دارای پروانه خروج موقت توسط راننده ای غیر از مالک اصلی
شماره : 90868/93/66489/71/215 تاریخ : 22/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با عنایت به وصول مکاتبات متعدد از سوی گمرکات اجرایی در خصوص بند 4 قسمت ب بخشنامه ردیف 238 سال 92 معاونت محترم فنی و امور گمرکی موضوع ابهام در درج یا عدم درج نام راننده در متن پروانه های صادره خروج موقت (به ویژه کامیون های حامل اقلام صادراتی دارای پروانه خروج موقت) به پیوست تصویر صورتجلسه برگزار شده در مورخ 29/4/93 (مندرج در فایل ضمیمه) جهت بهره برداری ارسال و اعلام می دارد:
حسب تصمیمات جلسه مذکور مقرر گردید در مواردی که مالک اصلی وسائط نقلیه دارای پروانه خروج موقت رأساً جهت خروج به گمرک مرزی مراجعت ننماید پس از ارائه وکالت نامه محضری معتبر برای راننده جدید به گمرک مربوطه ضمن درج نام راننده یاد شده و شماره وکالت نامه در ظهر پروانه موصوف با رعایت سایر مقررات اقدام گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

تصویب نامه هیأت دولت در خصوص تجویز واردات ماشین آلات مستعمل غیر اسقاطی راهسازی و معدنی
شماره: 45798/ت 50005هـ تاریخ: 25/04/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ،معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 204265/60 مورخ 18/9/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشانهای تجاری معتبر جهانی که پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام میشود،به شرح جدول زیر و صرفاً تا پایان سال 1394 با ارز متقاضی ،به صورتی که حداکثر ده سال از ساخت آنها نگذشته باشدو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ردیف شماره تعرفه شرح
1 84303120 ماشین آلات حفاری
2 84295229 بیل مکانیکی با قدرت اسب بخار بالای 220
3 84295129 لودر با قدرت بالاتر از 370 اسب بخار
4 84291129 بلدوزر با قدرت بالای 330 اسب بخار
5 87041090 دامپتراک با ظرفیت حمل بالای 35 تن
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مستعمل قابل ورود موضوع مصوبه هیأت دولت
شماره:91397/93/87531/113/73/218 تاریخ: 25/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره 78607/93/78489/113/73/184 مورخ 1/5/93 به پیوست تصویر نامه شماره 25664/210/93 مورخ 15/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اعلام نشان تجاری ماشین آلات معدنی و راهسازی مستعمل قابل ورود از محل مصوبه شماره 45798/ت50005ﻫ مورخ 25/4/93 هیئت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره و رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.ضمناً تأکید میگردد اعتبار اجرای مصوبه مذکور تا پایان سال 94 میباشد.
فرود عسگری - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید مدت انبارداری کالاهای وارداتی
شماره : 91387/93/73/216 تاریخ : 25/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 127125/92/710/73/308-3/7/92 با عنایت به مصوبه مربوطه خواهشمند است دستور فرمایید در صورت ارائه درخواست کتبی نسبت به تمدید مهلت نگهداری کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی و نیز سازمان ها و شرکت های دولتی علاوه بر مهلت های قانونی مقرر در ماده 24 قانون امور گمرکی تا سه ماه دیگر (مجموعاً 8 ماه از تاریخ صدور قبض انبار) رأساً اقدام فرمایند.ضمناً مراتب فوق صرفاً تا پایان سال 1393 معتبر بوده و گزارش عملکرد این مصوبه بایستی در مقاطع سه ماه (بدون تأخیر) تهیه و به این مرکز ارسال گردد.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عوارض صادراتی سنگ آهن
شماره: 94023/93/89310/71/224 تاریخ: 27/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو مفاد بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/2/93 (مبنی بر اعلام ظوابط و مقررات ممنوعیت‏،محدودیت و اقلام عوارضی صادراتی) به پیوست تصویر جوابیه استعلام شماره 26172/210/93 مورخ 18/5/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد :
با عنایت به مفاد نامه مذکور مبنی بر عدم وصول مصوبه ای دال بر لغو مصوبه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/89 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی اذا عوارض صادراتی مندرج در ردیف های 1 و 10 جدول شماره 2 منضم به بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/92 برای سنگ آهن بهم فشرده (گندله) مشمول تعرفه 26011200 و کنسانتره سنگ آهن تحت کد تعرفه 26011190 به میزان 30 درصد کماکان برقرار می باشد.لازم است پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/2/93 تا کنون چنانچه برای محمولات صادراتی تحت کد تعرفه های فوق الذکر عوارض صادراتی یاد شده اخذ نشده باشد قید فوریت نسبت صدور مطالبه نامه بابت عوارض مذکور اقدام لازم معمول گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص فهرست طبقه بندی شرکت های حمل و نقل بین المللی در راستای پرونده های متشکله در مراجع ذیصلاح(مرداد و شهریور ماه 93)
شماره: 83219/93/758/22/55/231 تاریخ: 12/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای ماده 10 قانون امور گمرکی و مواد 109، تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره 133173/758/22/55/133 مورخ 10/7/92 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به شرکت های مختلف، جهت انجام تشریفات ترانزیت محمولات شرکت های حمل و نقل بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضایی می باشند، به شرح ذیل اقدام شود:
الف)با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در دو بخش جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط اعلام می گردد.شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل و نقل بین المللی در آن گمرک دارای تخلف، اعم از پرونده قضایی و یا ردیف بلاتکلیف سنواتی بوده و نام آنان در این فهرست اعلام نگردیده مقتضی است، به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد.
ب)فهرست شرکت های حمل و نقل بین المللی که بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز به فعالیت در امر ترانزیت و کارنه تیر نمی باشند (موضوع نامه 103561/92 مورخ 2/6/92 در سامانه فعالیت شرکت های حمل و نقل به آدرس اینترنتی و اینترانتی http:\\transport.irica.gov.ir و یا http:\\81.12.59.145 قابل دسترسی بوده و نام آنها به صورت غیر فعال یا معلق درج شده است.گمرکات باید قبل از پذیرش اظهارنامه نام شرکت را در سیستم مذکور بررسی و در صورت مجاز به فعالیت بودن، با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ج)در اجرای بخشنامه شماره 53710/21/726/904/55/59 مورخ 26/3/92 دفتر نظارت بر ترانزیت، ضروری است گمرکات مبدأ و مقصد نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف ردیف های مرزی خالی و تسویه نشده در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند.
د)این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل های قبلی بوده و از تاریخ 1/3/93 لغایت پایان شهریور ماه 1393 معتبر می باشد.بدیهی است تا صدور بخشنامه جدید مفاد این بخشنامه نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
1-فهرست شرکت هایی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت آنها منوط به اخذ حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا به صورت ضمانت نامه بانکی با سپرده نقدی می باشد.ضمناً هرگونه فعالیت این شرکت ها (اعم از کریری و کارنه تیر) با هماهنگی این دفتر مجاز می باشد.
الف آرین ترابر-آهو پاراه-ابر ترابر طوس- ایران هجرت-ایمان بار-امتداد زنجیره پایدار-اختر بار تبریز-ایستاتیس رانان
ب بار فرابری گسیل-بردبار ترابر-باغ ابریشم اصفهان
پ پیشگامان جاده دریا-پارسیان پیک-پیشرو ترابر-توناس
ت تهران کاروان-تریوه-تندرو بار-تش آوا
ج جاده ابریشم خلیج فارس-جهان مهر ترابر-جاده رانان مرند-جامع کاروان-جهان کارگو(گذر دیلم سابق)
ح حاوی بار تهران
د دنیاران طوس
ر ره گستر خراسان-راهداران تهران-راهیان طور-رهبار-رهپاد عصر جدید-راه پیشه طوس
ز زورق دریا
س سریران ترابر-سهند ترابر
ش شایسته سیر
ط طلایه داران میر سعید
ف فارسان ترابر
ک کران متحد
گ گذر دیلم(جهان کارگو)-گسیل ترابر
م میثاق ظفر تبریز-ماد ترابر ایرانیان
ن نگار ترابر زرین
و والا راه ترابر-واگن کار
ه هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر
2-شرکت های حمل و نقل بین المللی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت اداری مالی (ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی معادل حقوق ورودی کالا) امکان پذیر می باشد.

الف اوشن واید-ایران اروپا-آریان پویا-آزاد بار آرمان-آسا-الماس بران شرق-اتحاد نیکو بندر-امید بار بندر-ایران کانتینر-اسرع ترابر-آبرون بار-آریا ترابر ایرانیان-ایران ویچ-افشان ترابر با ناوا
ب باربان پارس-باریاب-بزرگ امید-باررسان-بارجو-بهفرد ترابر-بنادر کشتیرانی هرمزگان-بیداران شب-بتابار بین الملل-بی تا ترابر
پ پاریز بار-پرتو گذر بندر-پگاه بار خوزستان-پرشیا رعد-پرتو ترابر-پاسارگاد-پاک رهپویان-پیک راهیان خراسان-پروا ترابر ماکو-پیلپاراه-پرندکالای تهران-پرشیا راد
ت ترناس-تندر تیر-تیر گستر-تاید واتر خاورمیانه-تابان ترابر-توسعه ریحان-تهران تیر-تهران- توسن کالا
ج جمهوری اسلامی-جواهر نگار طوس
چ چاوش جام
خ خدمات دریایی و کشتیرانی-خدمات بار فرابری گسیل-خط آبی شرق
د دنبال راه-دلتا ترابر-دالاهو ترابر شایان(انوشه سپهر سابق)-دریای متحد-درفش راه
ر راه دور-رابط- راه طولانی-راهگان ترابر-رامون راه
ز زرین رکاب-زمرد
س سندباد تیر-سفیر پیشرو آرمان-سازمان تعاون صنعت نفت-سارا بار- سبز آرنگ مهر-ساربان گستر سبلان-سعادت بندر
ش شباهنگ ترابر-شقایق ترابر پیروز-شکیبا شبدیز(مینا ترابر قدیم)-شهریار
ط طلایه داران غدیر زنگان
ع عرشیا بار
ف فخر پویا-فرنوش ترابر-فاخر ترابر تبریز
ک کویر رانان طوس-کولاک راه اندیشه- کشتیرانی دریای خزر-کشتیرانی والفجر-کوله بار
گ گلریز
م ماهور ترابر-مارال ترابر پیشرو-ماد ترابر-مهندسی تأسیسات ایران-متین رو
ن نیرا- نوند
و والا راه تهران-وزین ترابر
ه هادی بازرگان-همدان تیر-هلمند ترابر-هژیر راه
ی یگان ترابر
*لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخه 9/7/92 دفتر نظارت بر ترانزیت و با توجه به ارائه اسناد مثبته از سوی شرکت و یا پرداخت حقوق ورودی (به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی) همچنین تودیع وثیقه و احکام صادره از سوی مراجع محترم قضایی ذیربط، شرکت های حمل و نقل بین المللی ذیل مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود و موظفند نسبت به تعیین تکلیف نهایی ردیف های مرزی (قضایی) خود اقدام نمایند، لذا مقتضی است به نمایندگان شرکت ابلاغ تا موضوع به شرکت جهت پیگیری اعلام گردد.بدیهی است در خصوص انجام تشریفات ترانزیت کالای مربوط به آن شرکت با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی قابل تجدید نظر خواهد بود.


الف آذر دریا بار-آبانراه طوس (راغ ترابر سابق)-آذرپاد خراسان-آرنگ نگین-ارج ترابر نوین-ارس کیهان-آزاد سیر شرق-آذرگون- الیت آریا جم-ارزش بار-افتخار ترابر-آروان تردد-آذر مترو پاسارگاد-آسمان ترابر ایرانیان-آتشپا-آهوپای طوس-آرمین-آتیه
ب بادپا اردبیل-بانی راه طوس- بهران کالا-بهامین ترابر-برید بار-بهار افشان طوس
پ پادینا-پارس گیتا- پایاب بار-پرند ترابر-پژوهش-پرستو ترابر
ت تیر تاش راه-تیز گامان جهان-تیهو ترابر-تابنده-ترابری بین المللی تهران(تی بی تی)-ترابری ایران فن(تراف)-ترنم تبریز-تک سیر
ج جهان سیر ترابر-جهان گردان خراسان-جهان مورا
چ چالاک بار-چکاوک سبز
خ خروش رعد-خاورمیانه-خدمات بار فرابری پارسیان-خزر ترابر
د دریا داران طوس (خادم ترابر شرق سابق)-دریادلان والا- دلیران ترابر طوس
ر روا-راه کمند (نایب ترابر طوس سابق)-راشا ترابر-راهپویان دنیز (سروش بار پگاه سابق)-رعد ایران-رهاد ترابر-راتوک-رهروان آسیا
س سپید کارگو-سپنتا بار پارس-سروش ترابر-سپهر گستر سهند-سیراف پارت-سورنا ترابر شرق-ساحل ترابر طوس-سپهر ران ترابر-سیس ترابر-سهی مشهد-سحر- سورن ترابر-سامان راه پهاوران-سینا ترابر-سه زاد
ش شاهین ترابر ماکو (شاهین ترابر کیوان سابق)-شهاب سهند
ص صحرا ترابر-صبا ترابر راه
ف فرنود ترابر
ق قلعه بار تبریز
ک کاروان ریل ترابر-کاسپین-کاروان بدخشان-کارانه بار-کالچار-کیان ترابر-کاروان کار
گ گسترش
م میلاد-مهدی خرم ترابر (کالا ایپورد سابق)-ملک ترابر
ن نیکان ترابر-نامداران ترابر-نیل آسا ترابر-نوا ترابر-نیک رکاب-نیکو آوران
و وفا راه
ه هویار ترابر-هرمز بار-هودج ترابر
ی یدک رود-یاور پرشیا-یکتا ترابر آسان
علیرضا دشتانی-مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1393/07/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری
شماره : 91394/93/86827/113/73/219 تاریخ : 25/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 58431/93/52428/113/73/146 مورخ 7/4/93 به پیوست تصویر نامه شماره 33293 مورخ 5/5/93 سازمان ملی استاندارد ایران و آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*بخشنامه ردیف 146 مورخ 7/4/93 در مجموعه هفتگی شماره 967 درج شده است.
**متن نامه شماره 33293 مورخ 5/5/93 سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:
جناب آقای فرود عسگری – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام – احتراماً پیرو نامه شماره 21326 مورخ 27/3/93 این دفتر،به پیوست لوحه فشرده حاوی فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری در دو فرمت PDF و اکسل جهت بهره برداری و هرگونه اقدام ایفاد میگردد.
همایون نکونام- مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری MG
شماره: 85543/93/81974/702/113/73/206 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه شماره 24155/210/93 مورخ 5/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 100675/60 مورخ 1/5/93 دفتر ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص خودروی سواری با نشان تجاری MG ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودرو وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*‌متن نامه جدول شماره 100675/60 مورخ 1/5/1393 دفتر صنایع به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- بااحترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکتصنایع مدیا موتورز کیش نماینده رسمی برند MG کشور چین در ایران، ارسال میگردد. با توجه به صورتجلسه مورخ 31/4/1393 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
MG SIAC MOTOR CORPORATION LIMITED سواری (1 M) MG3(SZP7)(HATCHBACH)(A/T) 15R4U(1498CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 1188 مورخ 2/4/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 31660 مورخ 30/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000798959 مورخ 11/2/93 تا 12/2/94 معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNY
شماره:85544/93/81952/791/73/205 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 24234/210/93 مو.رخ 6/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 101803/60 مورخ 4/5/93 اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SUNY ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه جدول شماره 101803/60 مورخ 4/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام ضمن ارسال تصویر گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت بهنام صنعت پایا نماینده رسمی برند SUNY کشور چین در ایران، و با توجه به صورتجلسه مورخ 31/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو و مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) صورت پذیرد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
SUNY SUNY HEAVY MACHINERY CO بیل مکانیکی چرخ زنجیری SUNY SY235C ISUZU CC-6BG7TRP
SUNY SY210C CUMMINS 2BTA5 9-C200
SUNY SY335C ISUZUAA-6HK2XQP
SUNY SY215C MITSUBISHI 2D32-TLU2F
SUNY SY265C MITSUBISHI 6D32-TLU2G
SUNY SY365C ISUZUAA-6HK2XQP
غلطک SUNY SSR240 DEUTEZ BF2M1013LC
SUNY SSR100 DEUTEZ BF6M1013LC
گریدر SUNY SHG190
غلطک SUNY SSR180


مجوز سازمان استاندارد شماره 95528 مورخ 27/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000652771 مورخ 26/12/92 تا 14/6/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي KADEKOR سال 2014
شماره : 89679/9166/205/24/213 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس ليست انواع ماشين آلات راهسازي مارك KADEKOR سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشين ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی ون قابل ورود با نشان تجاری DONGFENG
شماره: 84438/93/74370/113/73/201 تاریخ: 13/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه شماره 21553/210/93 مورخ 24/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویرنامه شماره 92758/60 مورخ 22/4/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص “ون” قابل ورود با نشان تجاری DONGFENG بشرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودرو وارده با رعایت کامل مقررات از جمله آیین نامه ضوابط فنی خودرو اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*‌متن نامه جدول شماره 92758/60 مورخ 22/4/1393 دفتر صنایع به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- بااحترام با توجه به تمدید گواهی فعالیت نمایندگی شرکت بنیان گسترش صنعت کاسپین خودرو به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت مذکور نماینده رسمی برند DONGFENG کشور چین در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌


نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
DONGFENG DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO ون (2 M) MPV-LZ6510AQASQ(M/T) 4G69S4M(2378CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 32515 مورخ 16/8/91
مجوز سازمان استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000098816 مورخ 8/4/93 تا 29/11/97 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي KADEKOR سال 2014
شماره : 89679/9166/205/24/213 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس ليست انواع ماشين آلات راهسازي مارك KADEKOR سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشين ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون SCANIA سال 2014
شماره : 89649/6429/204/24/212 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كشنده SCANIA مدل P400LA سال 2014 ساخت سوئد به نمايندگي شركت ماموت به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميون وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .FOB (EURO)
With option MDEL / DESCRIPTION
62400 P400LA4×2 HNA HIGHLINE
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص حذف شرکت ارس پترلیوم منطقه آزاد ارس از فهرست شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی
شماره : 80776/93/190 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 156 مورخ 21/4/93 موضوع اعلام خوشنامی شرکت ارس پترلیوم منطقه آزاد ارس بپیوست تصویر نامه شماره 2265/93/ص مورخ1/5/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام میدارد شرکت مزبور از فهرست شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی موضوع بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد حذف و خروج محمولات بعدی شرکت فوق الذکر صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ آخرین فهرست آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی
شماره : 80522/93/193 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 420 مورخ 20/9/92 موضوع اعلام فهرست آزمایشگه های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد جهت تعیین ماهیت فراورده های نفتی بپیوست تصویر نامه شماره 2173/93/ص مورخ 25/4/93 معاونت برنامه ریزی نظارت و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام دو برگ شامل معرفی سه آزمایشگاه مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران جهت انجام آزمایش نمونه های فرآورده های نفتی صادراتی در استانهای خراسان جنوبی و قزوین ارسال میگردد.خواهشمند است در خصوص آیتم ها و مشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده های نفتی از آزمایشگاه های مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه های ردیف 185 مورخ 13/6/90 با رعایت مقررات و ظوابط مربوطه از جمله دستور العمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند.ضمناً مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاههای مزبور جهت ارسال نمونه فرآورده های مشتقات مایع نفت و گاز از زمان صدور این بخشنامه سه ماه می باشد.مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به کلیه گمرکات واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________*متن نامه شماره 2173/93/ص مورخ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است:
جناب آقای علیدوستی – مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
سلام علیکم – با احترام با عنایت به نامه شماره 1571/93/م مورخ 19/3/93 و 1586/93/م/مورخ 7/3/93 (تصویر پیوست) سازمان ملی استاندارد بدین وسیله آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده ذیل عنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی(در استان مربوطه) به مدت سه ماه معرفی میگردد.بدیهی است تمدید این مجوز منوط به ارزیابی فنی و کیفی بر اساس رویه اجرایی تأیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار نفتی خواهد بود.
ردیف نام آزمایشگاه همکار استان محل فعالیت
1 فرشته ایرانیان خراسان جنوبی
2 سامان بخش کویر
3 پیرایه زیست قزوین قزوین
قاسم خورشیدی – مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 5 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فراورده های نفتی
شماره : 80501/93/192 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – بپیوست تصویرنامه شماره 2276/93/ص مورخ 04/05/93 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مندرج در جدول ذیل بعنوان شرکتهای مجاز به استفاده ازتسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام میدارد. شرکتهای تولیدی مذکورصرفا مجاز به صدور محصولات استانداردسازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه با استفاده از تسهیلات موصوف میباشند. شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 بهنام صادقی خوشدل تولیدی 04/05/94
2 سیرجان گستر تولیدی 04/05/94
3 رغن موتور ایران تولیدی 04/05/94
4 تجهیز نیروی زنگان تولیدی 04/05/94
5 بهروان لرستان تولیدی 04/05/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص وجوه تمایز چرخهای دوزندگی خانگی و صنعتی
شماره : 81272/93/108/11/72/194 تاریخ : 06/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – احتراماً پیرو بخشنامه شماره 37856/108/6/72/55 مورخ 21/3/83 و با در نظر گرفتن معیارهای مندرج در یادداشتهای توضیحی ردیف 8451 تعرفه و بررسی های بعمل آمده وجوه تمایز چرخهای دوزندگی خانگی و صنعتی جهت اقدام به شرح ذیل به آگاهی میرسد:
1- چرخهای خیاطی صنعتی فقط به صورت تک کاره و برای یک دوخت خاص (راسته دوزی یا زیگزاگ دوزی یا جادکمه دوزی و ...)طراحی و ساخته شده است در صورتی که چرخهای خیاطی خانگی به دلیل دارا بودن بادمکهای متفاوت قابلیت چندین نوع طرح دوخت را دارا می باشد.
2- تعداد دوخت تمامی چرخ خیاطی صنعتی از 1500 دوخت در دقیقه بیشتر بوده و گاهاً تا 5000 دوخت در دقیقه نیز میرسد در صورتی که معمولاً تعداد دوخت چرخهای صنعتی خانگی کمتر از 1000 دوخت در دقیقه می باشد.
3- بدنه و کفی چرخ خیاطی صنعتی جهت کاهش ارتعاش و صدای چرخ خیاطی معمولاَ از جنس چدن است و در قسمت داخلی این چرخها از محور ها و قطعات فولادی و چرخ دنده های و چرخ دنده های چدنی یا فولادی و زنجیر فولادی جهت انتقال حرکتها استفاده شده است.در نتیجه وزن آنها سنگین بوده و معمولاً از 40 کیلوگرم کمتر نمی باشند.در صورتی که وزن چرخهای خیاطی خانگی به دلیل تزریق بدنه آنها با استفاده از ریخته گری آلومینیم و استفاده از قطعات پلاستیکی زیر 15 کیلوگرم بوده و قابل حمل و نقل آسان میباشد.
4- در چرخهای صنعتی از انواع الکتروموتورهای کلاچ دار(clutch motor) با حداقل توان مصرفی 370 وات یا سرو موتورهای AC(servomotor) با حداقل توان مصرفی 450 وات استفاده شده و وزن آنها زیاد بوده وبه دلیل بزرگ بودن این موتورها امکان اینکه موتور داخل بدنه جاسازی شود وجود ندارد.در صورتی که چرخهای خانگی از موتورهای یونیورسال استفاده میشود که این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار کوچک هستند و در داخل بدنه چرخ خیاطی یا در برخی بر روی بدنه توسط براکت نگهدارنده نصب میشوند.
5- چرخهای خیاطی صنعتی به دلیل دور بالای چرخ خیاطی نیاز به روغن کاری قطعات مختلف دارند بنابراین کلیه چرخهای خیاطی صنعتی دارای مخزن و سیستم پمپاژ روغن می باشند.در صورتی که چرخ خیاطی خانگی به دلیل دور پایین نیازی به مخزن و سیستم پمپاژ روغن ندارد.
6- در کلیه چرخهای صنعتی ساق سوزن دوخت گرد می باشد که با پیچ مغزی سر آلنی بر روی میل سوزن نصب میگردد.در صورتی که کلیه چرخهای خیاطی خانگی از سوزن که یک طرف ساق آن تخت می باشد استفاده می شود.
7- به دلیل اینکه چرخهای خیاطی صنعتی فقط برای یک دوخت خاص طراحی و ساخته شده اند لذا فاقد برچسب یا چاپ راهنمای طرح دوخت بر روی بدنه می باشند.در صورتی که چرخهای خیاطی خانگی به دلیل اینکه قابلیت هجرای چندین نوع طرح دوخت را دارا می باشند راهنمای طرح های دوخت بصورت برچسب بر روی بدنه چسبانده شده یا بصورت چاپ بروی بدنه یا چاپ بر روی گردونه انتخاب دوخت نشان داده میشود.
ضمناً جهت مزید اطلاع از سایر تفاوتها مراتب به انضمام یک لوح فشرده جهت بهره برداری ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید طبق معیارهای پیشگفت و رعایت کامل قوانین و مقررات اقدام لازم معمول و در صورت وجود هرگونه ابهام مراتب را همراه با مستندات و کاتالوگ مربوطه به این دفتر ارسال نمایند.مسئولیت حسن اجرای بخشنامه به عهده مدیریت آن گمرک می باشد.
عبد الرضا غلامی- مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط صادرات عایق رطوبتی
شماره : 80524/93/191 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بند 2 بخشنامه ردیف 116 مورخ 18/3/93 موضوع شرایط صادرات عایق رطوبتی (ایزوگام و ...) تحت ردیف تعرفه شماره 68071010 بپیوست تصویر نامه شماره 23026/210/93 مورخ 31/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد شرکتهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه پیروی اقدام به خرید قیر از رینگ صادراتی بورس کالا به منظور تولید و صادرات عایق رطوبتی تحت ردیف تعرفه مزبور نموده اند تا پایان مهرماه سال جاری مجاز به صادرات محموله تولیدی خود مطابق بند 3 بخشنامه ردیف 419 مورخ 18/9/92 می باشند.خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به انجام تشریفات صدور اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام مطالبات از شرکتهای بیمه ای
شماره: 87007/93/63838/113/73/208 تاریخ: 18/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه 63838/688/1140/109/54 مورخ 14/4/93 معاونت محترم حقوقی و نظارت بر ترانزیت مبنی بر درخواست اعلام رقم نهایی مطالبات گمرک از کلیه شرکت های بیمه ای بدهکار به تفکیک رویه گمرکی و نام شرکتهای بیمه ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت اطلاعات درخواستی به ترتیب گفته شده در نامه فوق الذکر تهیه و به معاونت مذکور ارسال فرمایند.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/29

مصوبه هیأت دولت در خصوص ترجیحات تعرفه ای بین ایران و ترکیه
شماره:28641/ت50290 ﻫ تاریخ: 18/03/1393
وزارت صنعت –معدن و تجارت –وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 28/2/93 به پیشنهاد شماره 255016/60 مورخ 28/11/92 وزارت صنعت-معدن و تجارت و به استناد بند (د)ماده (1) قانون امور گمرکی-مصوب 1390-تصویب کرد:
فهرست کالاهای مبادلات تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه متضمن میزان ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای اعطایی به طرفین به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست ترجیحات تعرفه ای بین ایران و ترکیه
شماره:85622/93/56536/113/73/203 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 16148/210/93 مو.رخ 1/4/93 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به مصوبه شماره 28641/ت50290ﻫ مورخ 18/3/93 هیأت محترم دولت و فهرست ترجیحات تعرفه ای کالاهای مشمول مبادلات تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (فهرست در 18 برگ) ممهور به مهر هیأت محترم دولت جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.لازم به ذکر است استفاده از تعرفه ترجیحی کالاهایی که در جدول ارسالی دارای محدودیت ورود از نظر حجم و وزن می باشد صرفاَ پس از صدور مجوز از طریق این مرکز قابل اعمال خواهد بود.ضمناَ استفاده از تسهیلات تعرفه ترجیحی منوط به رعایت قواعد مبدأ و صرفاَ جهت کالاهی ساخت کشور ترکیه می باشد.خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمائید.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص انعکاس اقدامات انجام شده گمرکات در رابطه با تفاهم نامه بین گمرک ایران و استاندارد
شماره : 84502/93/73462/113/73/200 تاریخ : 13/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2811 مورخ 18/4/93 دفتر ارزیابی کیفیت کالای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال میگردد.خواهشمند است به قید فوریت اقدامات انجام گرفته در خصوص بندهای2-2-1 و 2-1-2 تفاهم نامه فی ما بین گمرک و استاندارد را به این مرکز ارسال نمایید.
فرود عسگری - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 28111 مورخ 18/4/93 سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:
جناب آقای فرود عسگری – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم –احتراما خواهشمند است دستور فرمائید پیرو مصوبات جلسه کارگروه مشترک و مکاتبات قبلی گمرکات اجرایی کشور بخصوص استانهای فعالی مانند هرمزگان-خوزستان-تهران گزارش عملکرد ماهانه خود را در چارچوب تمامی بندهای تفاهم نامه فی ما بین در جدوال تنظیم شده ارسالی به ادارات کل استاندارد مراکز استانی ارائه نمایند.بدیهی است این دفتر پس از جمع آوری اطلاعات جداول مذکور از مراکز استانها گزارش کامل اجرای تفاهم نامه را با تأیید ریاست محترم سازمان به معاون محترم اجرایی رئیس جمهور ارسال می نماید.
گزارشات واصله از ادارات کل استاندارد استانها از ابتدای اردیبهشت ماه تا کنون به شرح زیر می باشد:
- ارائه یک گزارش در خصوص اجرای بند 2-2-1(واردات مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد) از استان آذرباییجان شرقی
- ارائه دو گزارش در خصوص اجرای بند 2-1-2 تفاهم نامه (صادرات وحصولات واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد) از استانهای خراسان جنوبی سمنان و قم
- عدم ارائه گزارش گمرکات اجرایی استانهای تهران-یزد-همدان-کردستان-مازندران-گلستان-آذرباییجان غربی و کرمان به ادارات کل استانی این سازمان
همایون نکونام- مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول شرکت توسعه تجارت سیمرغ
شماره : 77411/93/178 تاریخ: 31/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کد گذاری) شده است.به پیوست تصویر نامه شماره 2187/93/ص مورخ 29/04/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص استاندارد سازی محصول هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ (کد استاندارد 231601) مربوط به شرکت توسعه تجارت سیمرغ ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشد صرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مصوبه لغو مصوبه قبلی در رابطه با مرزنشینان
شماره : 80484/93/73779/113/73 تاریخ : 05/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- پیرو نامه شماره 945854/91/86195/103/2640/73 مورخ 23/5/91 به پیوست تصویر مصوبه شماره 43211/ت50456هـ مورخ 21/4/93 هیأت محترم وزیران مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 89852/ت45059هـ مورخ 8/5/91 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات و عدم ترخیص کالا از محل مصوبه فوق الاشاره ارسال می گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________

*متن مصوبه شماره 43211/ت50456هـ مورخ 21/4/93 به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت محترم وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد شماره 4669/92/ص مورخ 28/11/1392 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب نامه شماره 89852/تت45059هـ مورخ 8/5/1391 لغو می شود.
اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور
**متن مصوبه شماره 89852/ت45059هـ مورخ 8/5/91 به شرح زیر می باشد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1391 بنا به پیشنهاد شماره 1382/91/ص مورخ 1/3/1391 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 116689/ت45059هـ مورخ 8/6/1390 به شرح زیر اصلاح می شود:
1-متن زیر جایگزین بند (1) تصویب نامه یاد شده و تبصره های (1) و (2) آن می شود:
"سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هر ماه، یک بار تا سقف بیست میلیون (000,000,20) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه های رسمی نمایند.
تبصره 1-روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره2-تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) صد در صد (%100) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (%50) پس از انجام تشریفات گمرکی و قانونی می باشد."
2-بند (3) تصویب نامه مذکور لغو می گردد.
3-متن زیر به عنوان بند (5) به تصویب نامه یاد شده الحاق می گردد.
"5-سازمان های ارائه دهنده گواهی های قانونی (استاندارد، بهداشت و قرنطینه) موظفند نسبت به استقرار نماینده در بازارچه های مورد نظر اقدام لازم را به عمل آورند."
محمدرضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری FIAT
شماره : 74831/93/68504/702/73/175 تاریخ : 29/04/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 20012/210/93 مورخ 17/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 82318/60 مورخ 8/4/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری FIAT به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده از هر حیث و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________

*متن نامه جدول شماره 82318/60 مورخ 8/4/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:


جناب آقای حسینی
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-احتراماً به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توسعه بین المللی لوتوس نماینده رسمی برند FIAT کشور ایتالیا در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (گروه خودرو) مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
FIAT FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A سواری M1 FIAT 500L (HATCHBACK)(M/T) FIAT 0.9 TWIN AIR TURBO 105HP (875CC)
FIAT 1.4 16V FIRE 95HP (1368CC)
FIAT FIORINO (STATION)(M/T) 1.48V (1368CC)
FIAT 500 (HATCHBACK)M/T) FIAT 0.9 TWIN AIR TURBO 85HP (875CC)
FIAT 1.4L 16V (1368CC)
1.28V (1242CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 44511 مورخ 23/11/93 (مثبوت به شماره 61134/60 مورخ 10/3/93)
مجوز سازمان استاندارد شماره 23195 مورخ 3/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000796513 مورخ 12/2/93 تا 29/12/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/06/22

تصویب نامه در خصوص ابلاغ مشخصات خودروهای سبک و سنگین قابل ورود در سال 93
شماره : 76747/93/75410/702/73/177 تاریخ : 31/04/1393
گمرک........
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 22155/210/93 مورخ 25/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 86402/60 مورخ 14/4/93 و شماره 69679/60 مورخ 20/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه موضوع خودروهای مجاز وارداتی در سال 93 بر اساس مشخصات مندرج در نامه های مورد اشاره ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*نامه شماره 86402/60 مورخ 14/4/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی- مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
با سلام-احتراماً عطف به صورتجلسه مورخ 2/4/93 در خصوص اصلاح فهرست خودروهای سنگین و نیمه سنگین موجود در سایت ثبتارش، به پیوست فهرست مورد تأیید کمیته فنی واردات جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ اصلاحیه مشخصات خودروی سواری هایلوکس
شماره : 79831/93/76363/702/73/189 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 38086/93/31998/702/73/89 مورخ 4/3/93 به پیوست تصویر نامه شماره 22499/210/93 مورخ 29/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع خودروی سواری دوکابین هایلوکس با حجم موتور 2700 سی سی ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه موصوف و بخشنامه های پیروی و پس از ارائه ثبت سفارش و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف صرفاً جهت گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*بخشنامه مورخ 4/3/93 در مجموعه هفتگی شماره 963 درج شده است.
**متن نامه شماره 22499/210/93 مورخ 29/4/93 دفتر مقررات به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
سلام علیکم – بازگشت به نامه شماره 73659/93/72129/31988/702/73 مورخ 25/4/93 در خصوص نامه شماره 889/210/93 مورخ 27/2/93 مبنی بر چگونگی اعلام ظوابط فنی خودرو دو کابین هایلوکس با حجم موتور 2700 سی سی به اطلاع می رساند ، از آنجایی که در نامه شماره 90987 مورخ 11/12/92 سازمان ملی استاندارد،اشاره ای به نوع دنده نشده است،لذا ترخیص خودروی فوق با سیستم دنده اتوماتیک (A/T) با رعایت سایر ضوابط مقررات ملحوظ ،منعی نخواهد داشت.

سید عباس حسینی – مدیر کل دفتر صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عوارض کود شیمیایی وارداتی
شماره : 79462/93/74381/113/73/188 تاریخ : 04/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 این مرکز بابت تکالیف مندرج در قانون بودجه ، خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس ردیف درآمد عمومی به شماره 160146 موضوع بند الف تبصره هشت قانون قانون بودجه سال جاری نسبت به اعلام میزان دریافتی 20 ریال عوارض کود شیمیایی وارداتی به کشور بشرخ جدول ذیل در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
مبلغ دریافتی از بابت عوارض هر کیلو کود شیمیایی وارداتی
ردیف میزان کود شیمیایی وارداتی به کیلو مبلغ عوارض مبلغ قابل وصول مبلغ وصول شده مطالبه نامه کسر دریافتی احتمالی
20 ریال
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام نظر گمرکات اجرایی در رابطه با اظهار نامه های ارزی مسافران
شماره:78716/93/7822/113/73/195 تاریخ :04/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با توجه به اینکه مقرر گردیده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نظارت بر ورود و خروج ارز همراه مسافرین و ساماندهی روند تکمیل اظهار نامه های ارزی در مرزهای خروجی کشور اعم از زمینی و هوایی اقدام بایسته نمایند.خواهشمند است دستور فرمائید نقطه نظرات و مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با اظهار نامه های ارزی را در اسرع وقت و جهت طرح در کارگروه مربوطه به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مصوبه واردات ماشین آلات مستعمل
شماره :78607/93/78489/113/73/184 تاریخ : 01/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 230/210/93 مورخ 31/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر تصویب نامه شماره 45798/ت500054هـ مورخ 25/4/93 هیأت محترم وزیران موضوع واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی مستعمل غیر اسقاطی و با نشان معتبر جهانی ابلاغی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با ارز متقاضی و تا پایان سال 1394 و تحت ردیف تعرفه مورد اشاره و با قدمت حداکثر 10 سال ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق کامل آن با ماشین آلات راهسازی وارداتی از هر حیث ،با فهرست پیوست و با اخذ مجوزهای قانون و مقرراتی از جمله استاندارد و محیط زیست و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف صرفاً جهت گمرکات اختصاصی ترخیص ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن تصویب نامه به شرح زیر است :
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ،معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 204265/60 مورخ 18/9/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشانهای تجاری معتبر جهانی که پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام میشود،به شرح جدول زیر و صرفاً تا پایان سال 1394 با ارز متقاضی ،به صورتی که حداکثر ده سال از ساخت آنها نگذشته باشدو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ردیف شماره تعرفه شرح
1 84303120 ماشین آلات حفاری
2 84295229 بیل مکانیکی با قدرت اسب بخار بالای 220
3 84295129 لودر با قدرت بالاتر از 370 اسب بخار
4 84291129 بلدوزر با قدرت بالای 330 اسب بخار
5 87041090 دامپتراک با ظرفیت حمل بالای 35 تن
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عوارض سیگارهای وارداتی

شماره :78650/93/67265/113/73/186 تاریخ : 01/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – در اجرای حکم ردیف درآمدی های شماره 160144 و 160117 قانون بودجه سال جاری موضوع بند (2-ب) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 خواهشمند است دستور فرمائید هر سه ماه یک بار آمار مربوط به سیگارهای وارداتی را به شرح جدول ذیل و جهت ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین دیوان محاسبات (نماینده مستقر در گمرک ایران) به این مرکز اعلام نمایند.بدیهی است دقت در تهیه و ارسال گزارش فوق الذکر و در زمان مقرر مورد تأکید می باشد.
مبلغ دریافتی از بابت عوارض سیگارهای وارداتی هر نخ 20 ریال
ردیف تعداد نخ سیگارهای وارداتی مبلغ تعرفه هر نخ سیگار وارداتی مبلغ قابل وصول مبلغ وصول شده کسر دریافتی احتمالی صادره
20 ریال

مبلغ دریافتی از بابت 20% عوارض سیگارهای وارداتی از محل ردیف درآمدی شماره 160117
ردیف ارزش گمرکی کالا عوارض 20% مبلغ قابل وصول مبلغ وصول شده مبلغ کسر دریافتی احتمالی بابت 20% عوارض
20 ریال
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت اسپری دهانی از مالیات بر ارزش افزوده
شماره : 76738/93/7068/113/73/176 تاریخ : 31/04/1393
گمرک.......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 376/260/ص مورخ 16/4/93 معاونت مالیات ارزش افزوده موضوع معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض اسپری دهانی APIPRODENT ارسال و اعلام می دارد با توجه به اینکه صرفاً اسپری دهانی مورد اشاره به عنوان اقلام دارویی تلقی گردیده، مشمول معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است که این معافیت به طور عام شامل کلیه اسپری های دهانی نخواهد شد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تردد کامیون های خارجی
شماره : 79829/93/66512/66476/113/73 تاریخ : 05/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه های شماره 46004/93 مورخ 18/3/93 و 53986/92 مورخ 26/3/92 و در اجرای مصوبه شماره 17721/ت36992هـ مورخ 26/2/86 هیأت محترم وزیران و نیز مواد 95 الی 97 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، خواهشمند است دستور فرمایید تغییرات و اصلاحات ذیل را در بخشنامه های پیروی انجام و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، اقدامات لازم را در زمینه تردد کامیون های خارجی برای مقاصد تجاری اعمال نمایند.
1-کامیون های خارجی که به منظور بارگیری کالاهای صادراتی و یا به قصد حمل کالاهای ترانزیت خارجی از کشور، به قلمرو گمرکی وارد می شوند مشمول اخذ مجوز و صدور پروانه ورود موقت می باشند.
2-کامیون های خارجی عبوری خالی، کامیون های حامل بار ترانزیت خارجی که به منظور عبور از کشور از یک گمرک مرزی وارد و از گمرک مرزی دیگر خارج می گردندو نیز کامیون های خارجی که به صحابت کارنه تیر به قلمرو گمرکی وارد می شوند مشمول دستورالعمل های دفتر نظارت بر ترانزیت و رعایت سایر مقررات مربوطه می باشند.
2-کامیون های خارجی حامل کالای عبور خارجی که محموله خود را در بین راه ترانشیپ می نمایند و یا مقصد آنها جهت تخلیه محموله مناطق ویژه و آزاد می باشد و نیز کامیون های خارجی حامل کالاهای ترانزیت داخلی که به صورت موردی، برای مدت زمان محدود و جهت تخلیه کالا در گمرکات داخلی و یا انبارهای اختصاصی به کشور وارد و سپس بلافاصله مراجعت می نمایند با موافقت مدیریت محترم گمرک ورودی مشمول این دستورالعمل می باشند ولیکن در زمان صدور پروانه ورود موقت، نیازی به ارائه مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نیز رعایت سقف 60 دستگاه نمی باشد.
4-شرکت های حمل و نقل بین المللی متقاضی ورود موقت، ابتداء درخواست مکتوب، مجوز دفتر ترانزیت پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان را به گمرک ورودی ارائه و کارشناسان ذیربط پس از بررسی های لازم موضوع را به مدیریت و یا معاونت محترم آن گمرک گزارش و سپس بسته به نیاز متقاضی، مجوز ورود موقت حداکثر تا تعداد شصت دستگاه کامیون جهت تردد در یک استان صادر می گردد.شایان ذکر است استان هایی که در آنها بیشتر از یک گمرک از گمرکات صدرالاشاره وجود دارد کنترل سقف تعدادی به هنگام صدور مجوز ورود موقت الزامی می باشد.
5-پروانه ورود موقت بر مبنای مجوز ورود موقت صادره معتبر و با رعایت مهلت مندرج در مجوز سازمان راهداری و به صورت حداکثر شش ماهه صادر می گردد و تا سقف یک سال نیز توسط آن گمرک قابل تمدید می باشد.ضمناً تمدید بیشتر از یک سال پروانه های ورود موقت، مستلزم ارائه مجوز این مرکز و همچنین پروانه هایی که از تاریخ صدور آنها بیشتر از دو سال می گذرد قابل تمدید نمی باشند.
6-داشتن دو پروانه ورود موقت برای یک کامیون به طور همزمان مجاز نمی باشد.لذا در زمان صدور مجوز ورود موقت کنترل های لازم و نیز دستورالعمل های دفتر نظارت بر ترانزیت الزامی خواهد بود.
7-اتوبوس و سواری های موضوع ماده 95 الی 97 قانون امور گمرکی، ظروف و تکیه گاه های چند بار مصرف، بونکرهای بدون کشنده و کانتینرهای خالی موضوع بند چ ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از شمول این دستورالعمل خارج و صدور مجوز ورود موقت آنها بر عهده این مرکز می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ایرادات تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات 93
شماره : 78609/93/78485/113/73/83 تاریخ : 01/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 23115/210/93 مورخ 1/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به همراه تصویر نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/93 دبیر محترم هیأت دولت موضوع ایراد تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات 1393 به شرح مندرج در جداول پیوست ممهور به مهر هیأت محترم وزیران ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاحات تحریری در صفحات 146-150-232-273-274-365-495-543-561 کتاب مقررات سال جاری و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 23115/210/93 مورخ 1/5 93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
به پیوست تصویر نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/1393 دبیر محترم هیأت دولت پیرامون ایراد تحریری در صفحات (146)، (150)، (232)، (273)، (274)، (365)، (495)، (543)، (561) جداول پیوست موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 192451/ت50391هـ مورخ 28/12/1392 ارسال می گردد.خواهشمند است مراتب را به شرح جدول پیوست نامه فوق الذکر ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به گمرکات اجرایی ابلاغ فرمایید.

سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات**متن نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/93 دبیر محترم هیأت دولت به شرح زیر می باشد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی
نظر به ایراد تحریری در صفحات (146)، (150)، (232)، (273)، (274)، (365)، (495)، (543)، (561) جداول پیوست موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 192451/ت50391هـ مورخ 28/12/1392، مراتب به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت اصلاح اعلام می گردد.
محسن حاجی میرزایی-دبیر هیأت دولت
***متن جدول پیوست نامه دبیر هیأت دولت به شرح زیر است:

ردیف شماره تعرفه شرح کالا مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملاحظات
فعلی اصلاحی
1 20071010 -پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری هموژنیزه (آناناس،موز،انبه،پشن فروت و لیچی و تمبر هندی) - اصلاح شرح کالا و اضافه شدن عبارت "تمبر هندی"
2 21069080 -مکمل غذایی 26 12 تأمین نیاز داخل
3 فصل 55 بند 2-پارچه های لایی و لایی مویی و پارچه هایی که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشد در هریک از فصول جداول مقررات صادرات و واردات که طبقه بندی گردد مشمول پرداخت حقوق ورودی ریالی نمی باشد. - اضافه نمودن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت
4 29181090 -سایر 40 12 تأمین نیاز داخل
5 29189090 -سایر 40 8 اصلاح کد تعرفه که به اشتباه 29181010 تایپ شده است و اصلاح حقوق ورودی
6 84295111 -نو 22 15 تأمین نیاز داخل
7 32071020 -رنگ های چینی و سرامیکی رولعابی (750 -850 درجه سانتیگراد) یا داخل لعابی (1280-1180 درجه سانتی گراد) - درج ردیف تعرفه و اصلاح حرف (و) به (یا) در شرح ردیف تعرفه
8 84714110 -ماشین خودکار داده پردازی شخصی (pc) به صورت کامل 26 55 حمایت از تولید داخل
9 76061210 -ورق کامپوزیتی آلومینیوم ممزوج 12 26 اصلاح حقوق ورودی به جهت همسان سازی با ردیف تعرفه (76061110)
10 29161010 -انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان 22 6 تأمین نیاز داخل
11 29162020 -انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان 22 15 تأمین نیاز داخل
12 29169010 -انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان 22 6 تأمین نیاز داخل

 


بخشنامه 1393/06/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ارزش کالاهای صادراتی
شماره : 84173/207/1/24/198 تاریخ : 13/05/1393
با سلام و احترام - به منظور تسهيل و روانسازي در امرصادرات و به استناد ماده 16 قانون امور گمركي و همچنين تبصره( 2 )ماده 22 آئين نامه اجرايي آن، خواهشمند است دستور فرمائيد ارزش اظهاري صادركنندگان مندرج در اظهارنامه هاي صادراتي را با رعايت مقررات مورد پذيرش قرار دهند، ضمناً ارزش پايه هاي صادراتي آن دسته از كالا هاي صدوري مشمول استفاده از تسهيلات : از قبيل جوايز صادراتي و ساير امتيازات ، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و اقلام بكار رفته در توليد كالاي صادراتي و يا مستند به تسويه پروانه ورود موقت قرار مي گيرند و كالاهاي مشمول عوارض صادراتي و همچنين كالاهاي صادراتي كه در توليد آنها از مواد و اقلام يارانه استفاده شده باشد از اين امر مستثني بوده در اين صورت ارزشگذاري وفق ضوابط مندرج در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن انجام مي پذيرد.لازم به ذكر است ارزشهاي پايه صادراتي ،كه با هماهنگي سازمانهاي ذيربط و همچنين اتحاديه ها، انجمن ها، تشكل ها در كارگروه تعيين ارزش كالاهاي صادراتي مصوب شده است به منظور دستيابي و راهنمايي گمركات در پورتال گ.ج.ا.ا موجود ميباشد.
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری OPEL سال 2014
شماره : 92333/9202/206/24/220 تاریخ: 26/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس انواع سواريهاي opel سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت توان خودرو جي ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواریهای mvm سال 2014
شماره : 94163/7197/206/24/221 تاریخ: 28/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 22/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواري هاي MVM سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت مديران خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
The CBU price for car models in iraninan market are as following:
CBU price (USD) Commercial Name in Iranian market CAR MODEL
12800 33 NEW X T11FL+MT
14000 CVT 33 NEW X T11FL+CVT
10600 MVM550 A21FLC+MT
11600 MVM550 CVT A21FLC+CVT
8000 NEW MVM 315H J15FL
8100 NEW MVM 315 A13FL
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش تراکتورهای supower چین سال 2014
شماره : 90962/9306/205/24/214 تاریخ: 22/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - براساس مفاد صورتجلسه كميته ارزش به شماره 121 مورخ 22/5/93 ارزش دو مدل تراكتور supower سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت هپكو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري تراكتورهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
2014 PRICE LIST OF YTO TRACTORS
FOB MAIN SEA PORT CHINA
RMB/UNIT ITEM
Shipping condition With Cab,AC
Nude,2units/40HQ /8175674 1340YTO-X
Nude,bulk ship 343000 1604YTO-
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفي شركت مهتاب موتور گرگان جهت استفاده از تسهيلات صدور فرآورده هاي نفتي
شماره : 102864/93/242 تاریخ : 09/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه شماره 59174/93/147- 7/4/93 به پيوست تصوير نامه شماره 1866/93/ص- 2/4/93 معاونت برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفي شركت مهتاب موتور گرگان بعنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ارسال و اعلام مي دارد، شركت توليدي مذكور مجاز به صدور محصولات استاندارد سازي مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه با استفاده از تسهيلات موصوف تا تاريخ 02/04/94 مي باشد. شايسته است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدورفرآورده هاي نفتي توسط شركت پترو پل جم
شماره : 103661/93/243 تاریخ : 09/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 209- 19/5/93 موضوع معرفي شركت پترو پل جم جهت استفاده از تسهيلات صادرات فرآورده هاي نفتي با عنايت به وصول نامه شماره 95165/224/109/6- 28/5/93 مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته بدينوسيله اعلام مي دارد از تاريخ صدور اين نامه تا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/92 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي شركت موصوف با رعايت دستورالعمل اصلاحي پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي صرفاً پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانت نامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت و گاز امكان پذير مي باشد خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید میزان ساخت داخل ماشین آلات راهسازی شرکت هپکو
شماره :84779/93/81538/113/73/199 تاریخ : 14/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 23768/210/93 مورخ 5/5/93 و شماره 1841/210/92 مورخ 26/3/92 به پیوست تصویر نامه شماره 100504/60 مورخ 1/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید میزان ساخت داخل ماشین آلات راهسازی تولیدی شرکت هپکو به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با میزان اعتبار«تا اطلاع ثانوی» جهت اقدام با رعایت ضوابط و مقررات ارسال میگردد.ضمناً اقدام صرفاً برای گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 100504/60 مورخ 1/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم – احتراماً پیرو نامه های شماره 75677/60 و 75675/60 و 75676/60 مورخ 21/3/93 مبنی بر اعلام میزان ساخت داخل دستگاه بیل هیدرولیکی و گریدر و لودر مدل HEC200,HG180D,HWL65 تولید شرکت هپکو به اطلاع میرساند اعتبار مجوز صادره تا اطلاع ثانوی تمدید میگردد.سایر مفاد نامه های فوق الذکر همچنان معتبر میباشد.
امیر حسین قناتی – مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام آخرين فهرست 93 واحد توليدي فرآورده هاو مشتقات نفتي كه محصولات توليدي آنها استاندارد سازي گرديده است
شماره : 99169/93/747/859/71/232 تاریخ : 03/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام - پيرو بخشنامه رديف 128مورخ24/3/93، به پيوست تصويرنامه شماره 2546/93/ص مورخ 29/05/93 معاونت محترم برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به انضمام آخرين فهرست 93 واحد توليدي كه محصولات توليدي آنها در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل پيشگيري از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي استاندارد سازي ( كدگذاري )شده است ارسال و اعلام ميدارد: شركتهاي توليدي كه نام آنها در فهرست پيوستي درج گرديده است مجاز مي باشند صرفامحصولات استاندارد سازي (كدگذاري ) شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستاد و ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمايند.
لازم به ذكر ميباشد:
1- به منظور نگهداري سقف ظرفيت ساليانه شركت پترو سبز طوبي ( موضوع رديف35 ضميمه پيوست) آن شركت صرفا مجاز به صدور محموله صادراتي توليدي مندرج در پروانه بهره برداري خود ( هيدروكربن سنگين از ضايعات لاستيك فرسوده) به ميزان ظرفيت ساليانه (720) هفتصدو بيست تن، از گمرك ماهيرود مي باشد.
2- اعلام فهرست شركتهاي فوق الذكر صرفادر خصوص اعلام استاندارد سازي محموله هاي توليدي مندرج در پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي مي باشد وارتباطي با استفاده شركتهاي خوشنام از تسهيلات موضوع ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ندارد ودر خصوص موضوع مي بايستي مطابق ضوابط مربوطه اقدام گردد.
مقتضي است دستور فرماييد مراتب را به واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دقت و احراز اصالت در مورد واردات خودروهای سواری هیبریدی
شماره :98211/93/85774/702/73/228 تاریخ : 02/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 107854/60 مورخ 14/5/93 مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص خودروهای سواری هیبریدی و لزوم رعایت ضوابط فنی خودروهای مورد نظر به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و ورود خودروهای غیر هیبریدی با مشخصات مشابه و سود بازرگانی صفر درصد جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.ضمناً ابلاغ مراتب به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام آمار کامیونهای کارکرده وارداتی
شماره :98209/93/93285/702/73/227 تاریخ : 02/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 51793/92/17595/702/73/110 مورخ 22/3/92 موضوع کامیونهای کارکرده وارداتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی از محل بند (ه) ماده 163 برنامه پنجساله به پیوست تصویر نامه شماره 27532/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس جدول ذیل نسبت به ارسال آمار کامیونهای ترخیص شده به استناد ماده 163 مورد اشاره در سالهای 92و93 با ذکر شماره مجوز این مرکز به تفکیک اقدام لازم معمول نمایند
کامیون های وارداتی از محل ماده 163 برنامه پنجساله پنجم توسعه
سال مربوطه شماره کوتاژ اظهارنامه نوع کامیون تعداد به دستگاه شرکت حمل و نقل بین المللی ردیف

فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 27532/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
گمرک ایران – مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام – به استناد ماده(4)و (5) مصوبه شماره 302282/47286/هـ مورخ 13/10/90 هیأت محترم وزیران موضوع بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه خواهشمند است دستور فرمائید از محل مصوبه مذکور چنانچه تسهیلات مقرره در قانون آیین نامه مزبور بهره مند گردیده اند را به این دفتر اعلام نمایند.
سید عباس حسینی – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تأكيد پيگيري اعلام وصول و خروج از مرز كالاي صادراتي
شماره : 99383/233 تاریخ : 02/06/1393
گمرک.......
باسلام و احترام- پيرو بخشنامه هاي شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 1/2/89 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ22/6/89 و53664/92/115 مورخ 26/3/92 موضوع تاكيد پيگيري اعلام وصول وخروج از مرز كالاي صادراتي ،كليه گمركات مبدا صادرات لازم است ظرف مدت يك هفته مراتب خروج كليه كالاي صادراتي (اعم از صدور قطعي ،صادرات از محل ورود موقت ويا ورود قطعي)مربوط به سال هاي 91 و92 را بررسي وچنانجه اعلام خروج كالاي موضوع اظهار نامه هاي مورد اشاره در سامانه واردات در مقابل صادرات ثبت نگرديده است ضمن پيگيري مجدد تاحصول نتيجه مراتب را با رعايت قيد فوريت با ذكر كليه مشخصات و شماره كوتاژو مكاتبات مربوطه به اين دفتر ارسال فرمايند .
مجددا تاكيد مينمايد پيگيري اعلام وصول وخروج كالا ( پيگيري علت عدم خروج كالا وثبت در سامانه ظرف مهلت قانوني) از وظايف گمرك مبدا ومقصد بطور توامان بوده ومسئوليت هرگونه سوء استفاده از پروانه صادراتي كه محموله آن خارج نشده باشد بر عهده ناظرويا مديرگمرك مبدا ميباشد.
خواهشمنداست دستورفرماييد ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به كليه گمركات تابعه وواحدهاي تحت امر ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.
حسن عليدوستي - مدير كل دفترصادرات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ایراد تحریری مربوط به ردیف تعرفه 32071020 مربوط به رنگ های چینی و سرامیک و...
شماره : 98167/93/93362/78609/113/73/230 تاریخ : 02/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 78609/93/78485/113/73/183 مورخ 1/5/93 موضوع ایراد تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93، به پیوست تصویر نامه شماره 27386/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات د رمورد مأخذ 4% ردیف تعرفه 32071020 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول نمایند.ضمناً تاریخ اجرای موارد فوق الذکر و نامه پیروی به استناد نامه شماره 28938/21/93 مورخ 1/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات، از ابتدای سال جاری (1393) می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 27386/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم-بازگشت به نامه شماره 78971/93/78485/113/73 مورخ 4/5/93 در خصوص ایراد تحریری ردیف تعرفه 32071020 مربوط به رنگ های چینی و سرامیک و ... به استحضار می رساند ردیف تعرفه فوق الذکر در کتاب سال 92 مذکور بوده و به اشتباه در کتاب سال 1393 حذف گردیده است.بنابراین حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن بالطبع مطابق کتاب سال 1392، %4 صحیح می باشد.مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ایراد تحریری مربوط به ردیف تعرفه 32071020 مربوط به رنگ های چینی و سرامیک و...
شماره : 98167/93/93362/78609/113/73/230 تاریخ : 02/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 78609/93/78485/113/73/183 مورخ 1/5/93 موضوع ایراد تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93، به پیوست تصویر نامه شماره 27386/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات د رمورد مأخذ 4% ردیف تعرفه 32071020 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول نمایند.ضمناً تاریخ اجرای موارد فوق الذکر و نامه پیروی به استناد نامه شماره 28938/21/93 مورخ 1/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات، از ابتدای سال جاری (1393) می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 27386/210/93 مورخ 25/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری-مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم-بازگشت به نامه شماره 78971/93/78485/113/73 مورخ 4/5/93 در خصوص ایراد تحریری ردیف تعرفه 32071020 مربوط به رنگ های چینی و سرامیک و ... به استحضار می رساند ردیف تعرفه فوق الذکر در کتاب سال 92 مذکور بوده و به اشتباه در کتاب سال 1393 حذف گردیده است.بنابراین حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن بالطبع مطابق کتاب سال 1392، %4 صحیح می باشد.مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص سود بازرگانی جو
شماره : 99470/93/98365/113/73/236 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 28726/210/93 مورخ 29/5/93 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر مصوبه شماره 57356/ت50965 هـ مورخ 25/5/93 هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می دارد سود بازرگانی جوموضوع ردیف تعرفه (1003) از تاریخ 1/2/93 لغایت 30/7/93 صفر درصد تعیین گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدامات لازم را معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/15

اصلاح تبصره(2)ماده(5) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
شماره : 59622/ت50909ﻫ تاریخ : 29/05/1393
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 47249/23484 مورخ 4/5/1393 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
در تبصره(2)ماده(5) تصویب نامه شماره 26731/ت50411ک مورخ 11/3/1393 موضوع آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی،عبارت«اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و» قبل از واژه «ابلاغ» اضافه میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام آمار مربوط به کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکات
شماره : 101340/93/127125/710/73/240 تاریخ : 05/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 127125/92/710/73/308 مورخ 3/7/92 خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت و به قید فوریت ظرف مهلت 3 روز از دریافت این نامه نسبت به ارسال آمار مربوط به کالاهایی که از تسهیلات بخشنامه فوق الذکر در آن گمرک بهره مند گردیده اند به تفکیک موارد عمل شده به این مرکز اقدام لازم معمول نمایند.ضمناً این مرکز روز سه شنبه مورخه 11/3/93 گزارش دریافتی را به استحضار ریاست محترم کل می رساند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات بذر 4 نوع گیاه از کشورهای ترکیه و هلند
شماره : 103765/93/101642/740/73/245 تاریخ : 09/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 29770/210/93-4/6/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 178/500/93 مورخ 16/4/93 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاهان مورد اشاره به شرح نامه مذکور از کشورهای ترکیه و هلند جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات
*متن نامه شماره 178/500/93 مورخ 16/4/93 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم- احتراماً تصویر نامه سازمان حفظ نباتات به شماره 730/6545 مورخ 27/3/93 در خصوص شرایط قرنطینه ای بذر گیاهان ماداگاسکار، گیاه زینتی پیچ سیاه چشم، بذر گل آهار خزنده از کشور هلند و نیز فلفل سبز از کشور ترکیه، ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید موارد یادداشت و اقدام مقتضی معمول نمایند.
اسماعیل عباسپور-مدیر کل دفتر توسعه تجارت کشاورزی

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ معافیت گمرکی اجزا و قطعات مورد نیاز ماشین آلات خطوط تولید
شماره : 103766/93/88197/113/774/73/244 تاریخ : 09/06/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 53851 مورخ 18/5/93 معاونت حقوق رئیس جمهور منضم به تصویر صورتجلسه مورخ 14/5/93 ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید احکام معافیت حقوق ورودی قطعات و تجهیزات خط تولید که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (یا سازمان های استانی) در قالب بند (غ) ماده 119ق.ا.گ صادر می گردد بررسی و در صورت ارائه ثبت سفارش کلی (ماشین آلات خط تولید) و عدم صدور پروانه بهره برداری و عدم راه اندازی واحد تولیدی مربوطه (دارا بودن پروانه تأسیس) نسبت به پذیرش معافیت ارائه شده با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.بدیهی است قطعات و تجهیزات مذکور بایستی مرتبط، متناسب و قابل تعریف با ماشین آلات و خطوط تولید شرکت تولیدی وارد کننده باشد.لازم به ذکر است پذیرش احکام معافیت اجزا و قطعات و تجهیزات جهت شرکت ها و واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری می باشد، در قالب بند (غ) ماده 119ق.ا.گ فاقد وجاهت قانونی می باشد.در صورت هرگونه ابهام هماهنگی لازم با مرکز واردات صورت پذیرد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص قوائد ترجیحات تعرفه ای کالاهای وارداتی از ترکیه
شماره : 98627/93/231 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه 85622/93/56536/113/73/203 مورخ 15/5/93 موضوع تعرفه ترجیحی کالاهای وارداتی از کشور ترکیه مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-بر اساس نامه شماره 21032/210/93 مورخ 1/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ اجرای تصویب نامه از تاریخ ابلاغ مصوبه (18/3/93) می باشد.
2-مبنای محاسبه مأخذ ورودی کالاهای مورد اشاره بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول مربوطه زمان ترخیص می باشد، ضمناً در خصوص کالاهای دارای اولویت دهم مبنای محاسبه پس از دو برابر نمودن سود بازرگانی می باشد.
3-اعمال تعرفه ترجیحی صرفاً از سود بازرگانی بوده و لازم است همکاران محترم به این موضوع توجه نمایند.
4-در خصوص اعمال تعرفه ترجیحی یا تخفیف مناطق آزاد، ابتدا نسبت به محاسبه و اعمال تعرفه ترجیحی مورد نظر اقدام و سپس نسبت به اعمال معافیت منطقه مربوطه اقدام گردد، در صورتی که کالای وارده دارای تخفیفات مناطق محروم نیز می باشد (موضوع مصوبه شماره 85793/44492-22/4/89) ابتدا سهم مناطق محروم و سپس تخفیف تعرفه ترجیحی و متعاقباً معافیت منطقه آزاد اعمال گردد.بدیهی است در صورت واردات کالا از طریق تعاونی مرزنشینان نیز اعمال تعرفه ترجیحی به شرح فوق قابل اعمال است.
5-در خصوص کالاهای مشمول زیرنویس نیز ابتدا سود بازرگانی مربوطه بر اساس حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول مشخص و سپس نسبت به اعمال تخفیف اقدام لازم معمول گردد.به عنوان مثال:

لاستیک ردیف 20 کالاهای مشمول:
مأخذ × ارزش گمرکی کالا : حقوق ورودی
(مأخذ مندرج در جداول کتاب مقررات) %15 × X (ارزش گمرکی کالا)= 170 (زیرنویس)
(ارزش گمرکی کالا) = 113/333 X = (17000/1)/(15/100) = 1700000/15 ارزش
حقوق گمرکی 533/4 = (مأخذ حقوق گمرکی) %4 × 333/113 (ارزش کالا)
سود بازرگانی 12466 = 533 (حقوق گمرکی)/4-17000 (زیرنویس حداقل حقوق ورودی ریالی)
سود بازرگانی تخفیف داده شده 8726= (مأخذ تخفیف تعرفه ترجیحی) 30% × 12466 (سود بازرگانی کالا)
(حقوق ورودی برای هر یک کیلو لاستیک) 13259=(حقوق گمرکی) 4533+8726 (سود بازرگانی تخفیف داده شده)
حقوق ورودی کل کالا (لاستیک) = وزن کالا×13259 (حقوق ورودی برای هر یک کیلو لاستیک)
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص امکان ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ از کلیه گمرکات کشور
شماره : 99473/93/525/133/73/235 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 225759/92/113/642/73/514 مورخ 19/11/92 و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (2) و (39) قانون امور گمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به ترانزیت محصولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را به دنبال داشته است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی کالاهای موصوف با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نسبت به ترخیص اقلام یاد شده خواهند بود.
2-رعایت اجرای دقیق مفاد بخشنامه های شماره 38952/525/133/73/115 مورخ 14/8/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/7/77 و 260918/525/385/73/322 مورخ 18/11/88 و 343276/525/385/73/483 مورخ 15/12/85 و 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/87 (تصاویر پیوست) در خصوص کالای لوازم خانگی از سوی آن گمرک مورد تأکید می باشد.
3-رعایت و اجرای دقیق بخشنامه شماره 343276/525/385/73/483 مورخ 15/12/85 در خصوص کالای پارچه از سوی آن گمرک مورد تأکید می باشد.
4-رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات سال 1393 در خصوص پارچه از سوی آن گمرک الزامی می باشد.
5-رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز استاندارد و درج شماره سریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از سوی آن گمرک الزامی می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/15

بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه وصول مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی مشمول معافیت حقوق ورودی
شماره : 98656/93/198210/113/73/239 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 748/266/ص-27/9/92 اداره کل نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی مشمول ارسال و تأکید گردد با توجه به مفاد 20 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می نماید گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض مورد اشاره را قبل از ترخیص از کلیه واردکنندگان کالاهای مشمول وصول و در پروانه های گمرکی درج نمایند.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطمینان از وصول مبالغ موضوع مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه قبل از ترخیص کالا اقدام و در صورت عدم اخذ مبالغ متعلقه و کشف در زمان بازبینی، ضمن اعلام مراتب به معاونت مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بر اساس مفاد بخشنامه شماره 123402/92/97865/113/778/73/302 مورخ 31/6/92 این مرکز و بر اساس ماده 135 قانون امور گمرکی، ضمن صدور مطالبه نامه کسر دریافتی نسبت به وصول مبالغ مزبور پیگیری لازم معمول نمایند.ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 135 قانون امور گمرکی و با عنایت به قوانین موصوف و با توجه به عدم وجود مرور زمان در مطالبه مالیات و عوارض مزبور (به استناد نامه مورد اشاره) لذا مالیات ارزش افزوده و عوارض کلیه کالاهای وارداتی مشمول مرور زمان نمی گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص جلوگیری از خروج تانکرهای حامل محوله های نفتی از مرزهای باشماق،تمرچین و پرویزخان
شماره :85828/93/204 تاریخ : 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 2/1857/73/7 مورخ 13/5/93 معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور ارسال و اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی امکان خروج تانکرهای حامل محموله های نفتی از مرزهای خروج باشماق،تمرچین و پرویزخان میسر نمیباشد.خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیونهای CAMC چین سال 2014
شماره :89635/8351/204/24/211 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای CAMC سال 2014 ساخت چین به نمايندگي شركت صنایع خودرو کویر به شرح جدول زیر ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري کامیونهای وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بيمه انجام گيرد.
UNIT PRICE (USD) DESCRIPTION MODEL TYPE
54000 EURI :IV
ENGINE: CUMMINS ISME4
420 GEARBOX :ZF16S221 WITH RETARDER TRACTIVE 4×2
60000 EURI : IV
ENGINE: CUMMINS ISME4
420 GEARBOX :ZF16S221 WITH RETARDER TRACTIVE 6×2
63000 EURI : IV
ENGINE: CUMMINS ISME4
385 GEARBOX :ZF16S221 WITH RETARDER DUMPER 6×2
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون کشنده SCANIA سال 2014
شماره :89649/6429/204/24/212 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده SCANIA سال 2014 ساخت سوئد به نمايندگي شركت ماموت به شرح جدول زیر ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري کامیون وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بيمه انجام گيرد.
FOB (EURO)
with option MODEL DESCRIPTION
62400 P400LA4×2 HNA HIGHLINE

خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی KADEKORچین سال 2014
شماره : 89679/9166/205/24/213 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی مارک KADEKOR سال 2014 ساخت چین به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشین به ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشین آلات راهسازی وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون کشنده بنز AXOR سال 2014
شماره :98606/9268/204/24/229 تاریخ : 03/06/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 21/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده بنز AXOR مدل 1843 سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت ایران خودرو دیزل به شرح جدول زیر ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري کامیون کشنده وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بيمه انجام گيرد.

MODEL DESCRIPTION FOB (EURO)
MERCEDES BENZ TRUK AXOR 1843(4×2) 69900
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 3 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فراورده های نفتی
شماره : 95270/226 تاریخ : 29/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام - با عنايت به نامه هاي شماره 2514/93/ص مورخ 26/05/93 معاون پيشگيري و هماهنگي سازمانها و استانها ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراي بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد ، ليست شركتهاي مندرج در جدول ذيل به عنوان شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در دستورالعمل فوق معرفي و اعلام مي دارد شركتهاي توليدي صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازي شده مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه و شركتهاي بازرگاني با رعايت بخشنامه هاي مربوطه علي الخصوص رديف 27 و رديف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ يك برابر ضمانتنامه بانكي مجاز به استفاده از تسهيلات موصوف ميباشند. شايسته است دستور فرماييد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 پترو آذر آسيا تولیدی 26/05/94
2 روزبهان تولیدی 26/05/94
3 پاك اويل تولیدی 26/05/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور دام زنده سبك
شماره :93281/93/93063/71/223 تاریخ : 27/05/1393
گمرک.......
باسلام و احترام- پيرومفادبند 1بخشنامه رديف 59مورخ 17/2/93به پيوست تصويرنامه شماره 27421/210/93مورخ 25/5/93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويرنامه شماره 410/500/93مورخ 21/5/93قائم مقام محترم وزيرجهادكشاورزي دراموربازرگاني ارسال واعلام مي دارد:
صادرات دام زنده سبك تحت رديف تعرفه 0104صرفأ بااخذمجوزبهداشتي ازسازمان دامپزشكي كشور وبارعايت سايرمقررات آزاد مي باشد . خواهشمنداست دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات
*بخشنامه ردیف 59 مورخ 17/2/93 در مجموعه شماره 960 درج شده است.
**متن نامه شماره 27421/210/93 مورخ 25/5/93 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:
احتراماً پیرو بخشنامه شماره 6907/210/93 مورخ 15/2/93 بدینوسیله به اطلاع میرساند به استناد نامه شماره 410/500/93 مورخ 21/5/93 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی(تصویر پیوست)صادرات دام زنده سبک (ردیف تعرفه 0104) از تاریخ نامه مذکور صرفاً با اخذ مجوز بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور و با رعایت سایر مقررات آزاد می باشد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/06/08

تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی جو
شماره : 57356/ت50965ﻫ تاریخ : 18/05/1393
وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه 19/5/1393 به پیشنهاد شماره 13713/20 مورخ 19/5/1393 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
سود بازرگانی جو موضوع ردیف تعرفه (1003) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از تاریخ 1/2/1393 لغایت 30/7/1393 صفردرصد تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/06/08

بخشنامه گمرک ایران در خصوص آیین نامه جدید قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی
شماره :92589/681/114/119/54 تاریخ : 26/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با عنایت به تصویب ‹آیین نامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی› توسط شورای عالی بیمه مرکزی و بر اساس تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بدین وسیله تأکید میگردد از تاریخ 1/7/93 صرفاً بیمه نامه معتبر و قابل پذیرش خواهد بود که بر اساس مفاد قرارداد موصوف (تصویر متن پیوست) صادر گردد و چنانچه هر از شرایط بیمه ، شرکتهای حمل و نقل بین المللی و تشکلهای اقتصادی تا تاریخ تعیین شده اقدام به انعقاد قرارداد بر اساس ضوابط جدید تعیین شده ننمایند ،گمرک از پذیرش بن بیمه در رویه عبور خارجی معذور خواهد بود و می بایست از سایر تضامین تعریف شده در قانون (ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی ) جهت عبور خارجی کالا استفاده نمایند.
علی مددی جهرمی – معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص لزوم ثبت کلیه اطلاعات تعهدات مالی در سامانه های اعلامی
شماره: 69861/93/2/10 تاریخ: 21/04/1393
گمرک……
با سلام – با عنایت به تأکید ریاست کل مبنی بر لزوم ثبت کلیه اطلاعات تعهدات مالی در سامانه های تحت وب ضمانت نامه های بانکی، سپرده،تعهد ذیحسابی و تضامین بیمه مستقر در سیستم وب بنیاد ضمانتنامه های بانکی ،مقتضی است دستور فرمائید حداکثر تا تاریخ 15/5/93 نسبت به بروز رسانی سیستم اقدام لازم به عمل آورند.بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور ،دریافت آمار و اطلاعات مورد نیاز صزفاَ از طریق سامانه های موصوف صورت پذیرفته و مسئولیت حسن اجرای مفاد این نامه به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی آن گمرک خواهد بود.
مسعود کمالوند – معاون توسعه مدیریت و منابع

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش كاميونهاي CAMC چين سال 2014
شماره: 89635/8351/204/24/211 تاریخ: 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام-در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميونهاي CAMC سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت صنايع خودرو كوير به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميونهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .
UNIT PRICE(USD) DESCRIPTION MODEL TYPE
54000 EURI: IV
Engine Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder TRACTIVE 4×2
60000 EURI: IV
Engine Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder TRACTIVE 6×4
63000 EURI: IV
Engine Cummins ISME4
385 Gearbox : ZF16S221 with retarder DUMPER 6×4
خداكرم اسكندري-سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 3 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره:88123/93/71/209 تاریخ: 19/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام –پیرو بخشنامه ردیف 156 مورخ 21/4/93 موضوع نه شرکت جهت استفاده از تسهیلات صادرات فرآورده های نفتی با توجه به نامه شماره 2377/93/ص مورخ 15/5/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین وسیله اعلام میدارد شرکتهای تولیدی ذیل با رعایت تاریخ های مندرج جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشند..شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 پتروپل جم تولیدی 18/4/94
2 هما شیمی قزوین تولیدی 18/4/94
3 عقاب گریس تولیدی 18/4/94

حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LONKING
شماره:88712/93/83507/93/702/113/73/210 تاریخ: 20/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 24647/210/93 مو.رخ 12/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 101806/60 مورخ 4/5/93 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LONKING ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات راه سازی LONKING و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص لغو بخشنامه قبلی در رابطه با قابل ورود بودن خودرو با نشان تجاری HIGER
شماره : 91241/93/88309/702/73/217 تاریخ : 22/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 74273/93/65451/702/73/168 مورخ 29/4/93 به پیوست تصویر نامه شماره 25902/210/93 مورخ 18/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می گردد.خواهشمند است با توجه به مفاد نامه فوق الاشاره و عدم تمدید مجوز استاندارد در خصوص خودروی ون HIGER دستور فرمایید مفاد بخشنامه فوق الاشاره را کم لن یکن تلقی فرمایید.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول (هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ) تولیدی شرکت صدر شیمی گستران
شماره: 81466/93/196 تاریخ: 06/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کد گذاری) شده است به پیوست تصویر نامه شماره 2148/93/ص مورخ 24/4/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اضافه نمودن سه قلم محصول هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ با مشخصات 105D و 106D و 108D (با کد استاندارد 351606 و 351607 و 351608) به محصولات شرکت صدر شیمی گستران (موضوع ردیف 26 لیست منضم به بخشنامه پیروی) ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشدصرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.
حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول تولیدی (هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ) شرکت نخل مطهر قشم
شماره: 86243/93/71/207 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کدگذاری) شده است.به پیوست تصویر نامه شماره 2366/93/ص مورخ 14/5/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص استاندارد سازی محصول هیدروکربن سنگین حاصل بلندینگ (کد استاندارد 763501) مربوط به شرکت نخل مطهر قشم ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشد صرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.
حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات 4 قلم محصولات گیاهی
شماره: 78798/93/76393/740/73/187 تاریخ: 04/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 22392/210/93 مورخ 29/4/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 730/6545 مورخ 27/3/93 سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص شرایط قرنطینه ای گیاهی به شرح مندرج در نامه اخیرالذکر با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره 730/6545 مورخ 27/3/93 سازمان حفظ نباتات کشور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بخشنده-معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم-احتراماً با عنایت به درخواست های واصله در خصوص واردات:
1-بذر نخل ماداگاسکار از کشور هلند
2-بذر گیاه زینتی پیچ سیاه چشم از کشور هلند
3-بذر فلفل سبز از کشور ترکیه
4-بذر گل آهار خزنده از کشور هلند
و با توجه به تحلیل خطر انجام شده، به استحضار می رساند مطابق شرایط قرنطینه گیاهی تنظیم شده واردات محصول فوق از کشور مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار گرفته و انجام واردات آن منوط به رعایت کامل شرایط قرنطینه ای اعلامی که به پیوست این نامه ممهور به مهر سازمان است و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی-رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

 


بخشنامه 1392/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تجویز خروج وسایل نقلیه دارای پروانه خروج موقت توسط راننده ای غیر از مالک اصلی
شماره : 90868/93/66489/71/215 تاریخ : 22/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با عنایت به وصول مکاتبات متعدد از سوی گمرکات اجرایی در خصوص بند 4 قسمت ب بخشنامه ردیف 238 سال 92 معاونت محترم فنی و امور گمرکی موضوع ابهام در درج یا عدم درج نام راننده در متن پروانه های صادره خروج موقت (به ویژه کامیون های حامل اقلام صادراتی دارای پروانه خروج موقت) به پیوست تصویر صورتجلسه برگزار شده در مورخ 29/4/93 (مندرج در فایل ضمیمه) جهت بهره برداری ارسال و اعلام می دارد:
حسب تصمیمات جلسه مذکور مقرر گردید در مواردی که مالک اصلی وسائط نقلیه دارای پروانه خروج موقت رأساً جهت خروج به گمرک مرزی مراجعت ننماید پس از ارائه وکالت نامه محضری معتبر برای راننده جدید به گمرک مربوطه ضمن درج نام راننده یاد شده و شماره وکالت نامه در ظهر پروانه موصوف با رعایت سایر مقررات اقدام گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1392/06/01

تصویب نامه هیأت دولت در خصوص تجویز واردات ماشین آلات مستعمل غیر اسقاطی راهسازی و معدنی
شماره: 45798/ت 50005هـ تاریخ: 25/04/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ،معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 204265/60 مورخ 18/9/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشانهای تجاری معتبر جهانی که پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام میشود،به شرح جدول زیر و صرفاً تا پایان سال 1394 با ارز متقاضی ،به صورتی که حداکثر ده سال از ساخت آنها نگذشته باشدو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ردیف شماره تعرفه شرح
1 84303120 ماشین آلات حفاری
2 84295229 بیل مکانیکی با قدرت اسب بخار بالای 220
3 84295129 لودر با قدرت بالاتر از 370 اسب بخار
4 84291129 بلدوزر با قدرت بالای 330 اسب بخار
5 87041090 دامپتراک با ظرفیت حمل بالای 35 تن
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1392/06/01

بخشنامه گمرک ایران درخصوص واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مستعمل قابل ورود موضوع مصوبه هیأت دولت
شماره:91397/93/87531/113/73/218 تاریخ: 25/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره 78607/93/78489/113/73/184 مورخ 1/5/93 به پیوست تصویر نامه شماره 25664/210/93 مورخ 15/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اعلام نشان تجاری ماشین آلات معدنی و راهسازی مستعمل قابل ورود از محل مصوبه شماره 45798/ت50005ﻫ مورخ 25/4/93 هیئت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره و رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.ضمناً تأکید میگردد اعتبار اجرای مصوبه مذکور تا پایان سال 94 میباشد.
فرود عسگری - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1392/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید مدت انبارداری کالاهای وارداتی
شماره : 91387/93/73/216 تاریخ : 25/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 127125/92/710/73/308-3/7/92 با عنایت به مصوبه مربوطه خواهشمند است دستور فرمایید در صورت ارائه درخواست کتبی نسبت به تمدید مهلت نگهداری کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی و نیز سازمان ها و شرکت های دولتی علاوه بر مهلت های قانونی مقرر در ماده 24 قانون امور گمرکی تا سه ماه دیگر (مجموعاً 8 ماه از تاریخ صدور قبض انبار) رأساً اقدام فرمایند.ضمناً مراتب فوق صرفاً تا پایان سال 1393 معتبر بوده و گزارش عملکرد این مصوبه بایستی در مقاطع سه ماه (بدون تأخیر) تهیه و به این مرکز ارسال گردد.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1392/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عوارض صادراتی سنگ آهن
شماره: 94023/93/89310/71/224 تاریخ: 27/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو مفاد بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/2/93 (مبنی بر اعلام ظوابط و مقررات ممنوعیت‏،محدودیت و اقلام عوارضی صادراتی) به پیوست تصویر جوابیه استعلام شماره 26172/210/93 مورخ 18/5/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد :
با عنایت به مفاد نامه مذکور مبنی بر عدم وصول مصوبه ای دال بر لغو مصوبه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/89 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی اذا عوارض صادراتی مندرج در ردیف های 1 و 10 جدول شماره 2 منضم به بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/92 برای سنگ آهن بهم فشرده (گندله) مشمول تعرفه 26011200 و کنسانتره سنگ آهن تحت کد تعرفه 26011190 به میزان 30 درصد کماکان برقرار می باشد.لازم است پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/2/93 تا کنون چنانچه برای محمولات صادراتی تحت کد تعرفه های فوق الذکر عوارض صادراتی یاد شده اخذ نشده باشد قید فوریت نسبت صدور مطالبه نامه بابت عوارض مذکور اقدام لازم معمول گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص فهرست طبقه بندی شرکت های حمل و نقل بین المللی در راستای پرونده های متشکله در مراجع ذیصلاح(مرداد و شهریور ماه 93)
شماره: 83219/93/758/22/55/231 تاریخ: 12/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای ماده 10 قانون امور گمرکی و مواد 109، تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره 133173/758/22/55/133 مورخ 10/7/92 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به شرکت های مختلف، جهت انجام تشریفات ترانزیت محمولات شرکت های حمل و نقل بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضایی می باشند، به شرح ذیل اقدام شود:
الف)با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در دو بخش جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط اعلام می گردد.شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل و نقل بین المللی در آن گمرک دارای تخلف، اعم از پرونده قضایی و یا ردیف بلاتکلیف سنواتی بوده و نام آنان در این فهرست اعلام نگردیده مقتضی است، به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد.
ب)فهرست شرکت های حمل و نقل بین المللی که بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز به فعالیت در امر ترانزیت و کارنه تیر نمی باشند (موضوع نامه 103561/92 مورخ 2/6/92 در سامانه فعالیت شرکت های حمل و نقل به آدرس اینترنتی و اینترانتی http:\transport.irica.gov.ir و یا http:\81.12.59.145 قابل دسترسی بوده و نام آنها به صورت غیر فعال یا معلق درج شده است.گمرکات باید قبل از پذیرش اظهارنامه نام شرکت را در سیستم مذکور بررسی و در صورت مجاز به فعالیت بودن، با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ج)در اجرای بخشنامه شماره 53710/21/726/904/55/59 مورخ 26/3/92 دفتر نظارت بر ترانزیت، ضروری است گمرکات مبدأ و مقصد نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف ردیف های مرزی خالی و تسویه نشده در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند.
د)این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل های قبلی بوده و از تاریخ 1/3/93 لغایت پایان شهریور ماه 1393 معتبر می باشد.بدیهی است تا صدور بخشنامه جدید مفاد این بخشنامه نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
1-فهرست شرکت هایی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت آنها منوط به اخذ حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا به صورت ضمانت نامه بانکی با سپرده نقدی می باشد.ضمناً هرگونه فعالیت این شرکت ها (اعم از کریری و کارنه تیر) با هماهنگی این دفتر مجاز می باشد.
الف آرین ترابر-آهو پاراه-ابر ترابر طوس- ایران هجرت-ایمان بار-امتداد زنجیره پایدار-اختر بار تبریز-ایستاتیس رانان
ب بار فرابری گسیل-بردبار ترابر-باغ ابریشم اصفهان
پ پیشگامان جاده دریا-پارسیان پیک-پیشرو ترابر-توناس
ت تهران کاروان-تریوه-تندرو بار-تش آوا
ج جاده ابریشم خلیج فارس-جهان مهر ترابر-جاده رانان مرند-جامع کاروان-جهان کارگو(گذر دیلم سابق)
ح حاوی بار تهران
د دنیاران طوس
ر ره گستر خراسان-راهداران تهران-راهیان طور-رهبار-رهپاد عصر جدید-راه پیشه طوس
ز زورق دریا
س سریران ترابر-سهند ترابر
ش شایسته سیر
ط طلایه داران میر سعید
ف فارسان ترابر
ک کران متحد
گ گذر دیلم(جهان کارگو)-گسیل ترابر
م میثاق ظفر تبریز-ماد ترابر ایرانیان
ن نگار ترابر زرین
و والا راه ترابر-واگن کار
ه هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر
2-شرکت های حمل و نقل بین المللی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت اداری مالی (ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی معادل حقوق ورودی کالا) امکان پذیر می باشد.

الف اوشن واید-ایران اروپا-آریان پویا-آزاد بار آرمان-آسا-الماس بران شرق-اتحاد نیکو بندر-امید بار بندر-ایران کانتینر-اسرع ترابر-آبرون بار-آریا ترابر ایرانیان-ایران ویچ-افشان ترابر با ناوا
ب باربان پارس-باریاب-بزرگ امید-باررسان-بارجو-بهفرد ترابر-بنادر کشتیرانی هرمزگان-بیداران شب-بتابار بین الملل-بی تا ترابر
پ پاریز بار-پرتو گذر بندر-پگاه بار خوزستان-پرشیا رعد-پرتو ترابر-پاسارگاد-پاک رهپویان-پیک راهیان خراسان-پروا ترابر ماکو-پیلپاراه-پرندکالای تهران-پرشیا راد
ت ترناس-تندر تیر-تیر گستر-تاید واتر خاورمیانه-تابان ترابر-توسعه ریحان-تهران تیر-تهران- توسن کالا
ج جمهوری اسلامی-جواهر نگار طوس
چ چاوش جام
خ خدمات دریایی و کشتیرانی-خدمات بار فرابری گسیل-خط آبی شرق
د دنبال راه-دلتا ترابر-دالاهو ترابر شایان(انوشه سپهر سابق)-دریای متحد-درفش راه
ر راه دور-رابط- راه طولانی-راهگان ترابر-رامون راه
ز زرین رکاب-زمرد
س سندباد تیر-سفیر پیشرو آرمان-سازمان تعاون صنعت نفت-سارا بار- سبز آرنگ مهر-ساربان گستر سبلان-سعادت بندر
ش شباهنگ ترابر-شقایق ترابر پیروز-شکیبا شبدیز(مینا ترابر قدیم)-شهریار
ط طلایه داران غدیر زنگان
ع عرشیا بار
ف فخر پویا-فرنوش ترابر-فاخر ترابر تبریز
ک کویر رانان طوس-کولاک راه اندیشه- کشتیرانی دریای خزر-کشتیرانی والفجر-کوله بار
گ گلریز
م ماهور ترابر-مارال ترابر پیشرو-ماد ترابر-مهندسی تأسیسات ایران-متین رو
ن نیرا- نوند
و والا راه تهران-وزین ترابر
ه هادی بازرگان-همدان تیر-هلمند ترابر-هژیر راه
ی یگان ترابر
*لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخه 9/7/92 دفتر نظارت بر ترانزیت و با توجه به ارائه اسناد مثبته از سوی شرکت و یا پرداخت حقوق ورودی (به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی) همچنین تودیع وثیقه و احکام صادره از سوی مراجع محترم قضایی ذیربط، شرکت های حمل و نقل بین المللی ذیل مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود و موظفند نسبت به تعیین تکلیف نهایی ردیف های مرزی (قضایی) خود اقدام نمایند، لذا مقتضی است به نمایندگان شرکت ابلاغ تا موضوع به شرکت جهت پیگیری اعلام گردد.بدیهی است در خصوص انجام تشریفات ترانزیت کالای مربوط به آن شرکت با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی قابل تجدید نظر خواهد بود.


الف آذر دریا بار-آبانراه طوس (راغ ترابر سابق)-آذرپاد خراسان-آرنگ نگین-ارج ترابر نوین-ارس کیهان-آزاد سیر شرق-آذرگون- الیت آریا جم-ارزش بار-افتخار ترابر-آروان تردد-آذر مترو پاسارگاد-آسمان ترابر ایرانیان-آتشپا-آهوپای طوس-آرمین-آتیه
ب بادپا اردبیل-بانی راه طوس- بهران کالا-بهامین ترابر-برید بار-بهار افشان طوس
پ پادینا-پارس گیتا- پایاب بار-پرند ترابر-پژوهش-پرستو ترابر
ت تیر تاش راه-تیز گامان جهان-تیهو ترابر-تابنده-ترابری بین المللی تهران(تی بی تی)-ترابری ایران فن(تراف)-ترنم تبریز-تک سیر
ج جهان سیر ترابر-جهان گردان خراسان-جهان مورا
چ چالاک بار-چکاوک سبز
خ خروش رعد-خاورمیانه-خدمات بار فرابری پارسیان-خزر ترابر
د دریا داران طوس (خادم ترابر شرق سابق)-دریادلان والا- دلیران ترابر طوس
ر روا-راه کمند (نایب ترابر طوس سابق)-راشا ترابر-راهپویان دنیز (سروش بار پگاه سابق)-رعد ایران-رهاد ترابر-راتوک-رهروان آسیا
س سپید کارگو-سپنتا بار پارس-سروش ترابر-سپهر گستر سهند-سیراف پارت-سورنا ترابر شرق-ساحل ترابر طوس-سپهر ران ترابر-سیس ترابر-سهی مشهد-سحر- سورن ترابر-سامان راه پهاوران-سینا ترابر-سه زاد
ش شاهین ترابر ماکو (شاهین ترابر کیوان سابق)-شهاب سهند
ص صحرا ترابر-صبا ترابر راه
ف فرنود ترابر
ق قلعه بار تبریز
ک کاروان ریل ترابر-کاسپین-کاروان بدخشان-کارانه بار-کالچار-کیان ترابر-کاروان کار
گ گسترش
م میلاد-مهدی خرم ترابر (کالا ایپورد سابق)-ملک ترابر
ن نیکان ترابر-نامداران ترابر-نیل آسا ترابر-نوا ترابر-نیک رکاب-نیکو آوران
و وفا راه
ه هویار ترابر-هرمز بار-هودج ترابر
ی یدک رود-یاور پرشیا-یکتا ترابر آسان
علیرضا دشتانی-مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت

 


بخشنامه 1393/06/01

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری
شماره : 91394/93/86827/113/73/219 تاریخ : 25/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 58431/93/52428/113/73/146 مورخ 7/4/93 به پیوست تصویر نامه شماره 33293 مورخ 5/5/93 سازمان ملی استاندارد ایران و آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*بخشنامه ردیف 146 مورخ 7/4/93 در مجموعه هفتگی شماره 967 درج شده است.
**متن نامه شماره 33293 مورخ 5/5/93 سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:
جناب آقای فرود عسگری – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام – احتراماً پیرو نامه شماره 21326 مورخ 27/3/93 این دفتر،به پیوست لوحه فشرده حاوی فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول استاندارد اجباری در دو فرمت PDF و اکسل جهت بهره برداری و هرگونه اقدام ایفاد میگردد.
همایون نکونام- مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری MG
شماره: 85543/93/81974/702/113/73/206 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه شماره 24155/210/93 مورخ 5/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 100675/60 مورخ 1/5/93 دفتر ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص خودروی سواری با نشان تجاری MG ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودرو وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*‌متن نامه جدول شماره 100675/60 مورخ 1/5/1393 دفتر صنایع به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- بااحترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکتصنایع مدیا موتورز کیش نماینده رسمی برند MG کشور چین در ایران، ارسال میگردد. با توجه به صورتجلسه مورخ 31/4/1393 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
MG SIAC MOTOR CORPORATION LIMITED سواری (1 M) MG3(SZP7)(HATCHBACH)(A/T) 15R4U(1498CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 1188 مورخ 2/4/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 31660 مورخ 30/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000798959 مورخ 11/2/93 تا 12/2/94 معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNY
شماره:85544/93/81952/791/73/205 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 24234/210/93 مو.رخ 6/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 101803/60 مورخ 4/5/93 اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SUNY ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه جدول شماره 101803/60 مورخ 4/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام ضمن ارسال تصویر گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت بهنام صنعت پایا نماینده رسمی برند SUNY کشور چین در ایران، و با توجه به صورتجلسه مورخ 31/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو و مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) صورت پذیرد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
SUNY SUNY HEAVY MACHINERY CO بیل مکانیکی چرخ زنجیری SUNY SY235C ISUZU CC-6BG7TRP
SUNY SY210C CUMMINS 2BTA5 9-C200
SUNY SY335C ISUZUAA-6HK2XQP
SUNY SY215C MITSUBISHI 2D32-TLU2F
SUNY SY265C MITSUBISHI 6D32-TLU2G
SUNY SY365C ISUZUAA-6HK2XQP
غلطک SUNY SSR240 DEUTEZ BF2M1013LC
SUNY SSR100 DEUTEZ BF6M1013LC
گریدر SUNY SHG190
غلطک SUNY SSR180


مجوز سازمان استاندارد شماره 95528 مورخ 27/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000652771 مورخ 26/12/92 تا 14/6/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD
شماره:85460/93/82007/791/73/202 تاریخ: 14/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 24076/210/93 مو.رخ 5/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 101810/60 مورخ 4/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SUNWARD ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه جدول شماره 101810/60 مورخ 4/5/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت چین ران ماشین نماینده رسمی برند SUNWARD کشور چین در ایران، ارسال می گرددبا توجه به صورتجلسه مورخ 31/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو و مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
SUNWARD SUNWARD INTELIGENT EQUIPMENT CO بیل مکانیکی چرخ زنجیری SWT270 EQUIPMENT QSM11
مجوز سازمان استاندارد شماره 23429 مورخ 7/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 2220007937 مورخ 2/2/93 تا 2/2/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروی ون قابل ورود با نشان تجاری DONGFENG
شماره: 84438/93/74370/113/73/201 تاریخ: 13/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه شماره 21553/210/93 مورخ 24/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویرنامه شماره 92758/60 مورخ 22/4/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه در خصوص “ون” قابل ورود با نشان تجاری DONGFENG بشرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودرو وارده با رعایت کامل مقررات از جمله آیین نامه ضوابط فنی خودرو اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*‌متن نامه جدول شماره 92758/60 مورخ 22/4/1393 دفتر صنایع به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی - مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- بااحترام با توجه به تمدید گواهی فعالیت نمایندگی شرکت بنیان گسترش صنعت کاسپین خودرو به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت مذکور نماینده رسمی برند DONGFENG کشور چین در ایران، ارسال میگردد. مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ ت/47722 هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد:‌


نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (‌گروه خودرو) مدل خودرو ( نوع گیربکس) نوع مدل موتور
( حجم موتور)
DONGFENG DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO ون (2 M) MPV-LZ6510AQASQ(M/T) 4G69S4M(2378CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 32515 مورخ 16/8/91
مجوز سازمان استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره222000098816 مورخ 8/4/93 تا 29/11/97 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي KADEKOR سال 2014
شماره : 89679/9166/205/24/213 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام - در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس ليست انواع ماشين آلات راهسازي مارك KADEKOR سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشين ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش کامیون SCANIA سال 2014
شماره : 89649/6429/204/24/212 تاریخ : 21/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كشنده SCANIA مدل P400LA سال 2014 ساخت سوئد به نمايندگي شركت ماموت به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميون وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .FOB (EURO)
With option MDEL / DESCRIPTION
62400 P400LA4×2 HNA HIGHLINE
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص حذف شرکت ارس پترلیوم منطقه آزاد ارس از فهرست شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی
شماره : 80776/93/190 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 156 مورخ 21/4/93 موضوع اعلام خوشنامی شرکت ارس پترلیوم منطقه آزاد ارس بپیوست تصویر نامه شماره 2265/93/ص مورخ1/5/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام میدارد شرکت مزبور از فهرست شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی موضوع بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد حذف و خروج محمولات بعدی شرکت فوق الذکر صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان 3برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ آخرین فهرست آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی
شماره : 80522/93/193 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 420 مورخ 20/9/92 موضوع اعلام فهرست آزمایشگه های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد جهت تعیین ماهیت فراورده های نفتی بپیوست تصویر نامه شماره 2173/93/ص مورخ 25/4/93 معاونت برنامه ریزی نظارت و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام دو برگ شامل معرفی سه آزمایشگاه مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران جهت انجام آزمایش نمونه های فرآورده های نفتی صادراتی در استانهای خراسان جنوبی و قزوین ارسال میگردد.خواهشمند است در خصوص آیتم ها و مشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده های نفتی از آزمایشگاه های مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه های ردیف 185 مورخ 13/6/90 با رعایت مقررات و ظوابط مربوطه از جمله دستور العمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند.ضمناً مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاههای مزبور جهت ارسال نمونه فرآورده های مشتقات مایع نفت و گاز از زمان صدور این بخشنامه سه ماه می باشد.مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به کلیه گمرکات واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________*متن نامه شماره 2173/93/ص مورخ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است:
جناب آقای علیدوستی – مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
سلام علیکم – با احترام با عنایت به نامه شماره 1571/93/م مورخ 19/3/93 و 1586/93/م/مورخ 7/3/93 (تصویر پیوست) سازمان ملی استاندارد بدین وسیله آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده ذیل عنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی(در استان مربوطه) به مدت سه ماه معرفی میگردد.بدیهی است تمدید این مجوز منوط به ارزیابی فنی و کیفی بر اساس رویه اجرایی تأیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار نفتی خواهد بود.
ردیف نام آزمایشگاه همکار استان محل فعالیت
1 فرشته ایرانیان خراسان جنوبی
2 سامان بخش کویر
3 پیرایه زیست قزوین قزوین
قاسم خورشیدی – مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 5 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فراورده های نفتی
شماره : 80501/93/192 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – بپیوست تصویرنامه شماره 2276/93/ص مورخ 04/05/93 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مندرج در جدول ذیل بعنوان شرکتهای مجاز به استفاده ازتسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام میدارد. شرکتهای تولیدی مذکورصرفا مجاز به صدور محصولات استانداردسازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه با استفاده از تسهیلات موصوف میباشند. شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 بهنام صادقی خوشدل تولیدی 04/05/94
2 سیرجان گستر تولیدی 04/05/94
3 رغن موتور ایران تولیدی 04/05/94
4 تجهیز نیروی زنگان تولیدی 04/05/94
5 بهروان لرستان تولیدی 04/05/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص وجوه تمایز چرخهای دوزندگی خانگی و صنعتی
شماره : 81272/93/108/11/72/194 تاریخ : 06/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – احتراماً پیرو بخشنامه شماره 37856/108/6/72/55 مورخ 21/3/83 و با در نظر گرفتن معیارهای مندرج در یادداشتهای توضیحی ردیف 8451 تعرفه و بررسی های بعمل آمده وجوه تمایز چرخهای دوزندگی خانگی و صنعتی جهت اقدام به شرح ذیل به آگاهی میرسد:
1- چرخهای خیاطی صنعتی فقط به صورت تک کاره و برای یک دوخت خاص (راسته دوزی یا زیگزاگ دوزی یا جادکمه دوزی و ...)طراحی و ساخته شده است در صورتی که چرخهای خیاطی خانگی به دلیل دارا بودن بادمکهای متفاوت قابلیت چندین نوع طرح دوخت را دارا می باشد.
2- تعداد دوخت تمامی چرخ خیاطی صنعتی از 1500 دوخت در دقیقه بیشتر بوده و گاهاً تا 5000 دوخت در دقیقه نیز میرسد در صورتی که معمولاً تعداد دوخت چرخهای صنعتی خانگی کمتر از 1000 دوخت در دقیقه می باشد.
3- بدنه و کفی چرخ خیاطی صنعتی جهت کاهش ارتعاش و صدای چرخ خیاطی معمولاَ از جنس چدن است و در قسمت داخلی این چرخها از محور ها و قطعات فولادی و چرخ دنده های و چرخ دنده های چدنی یا فولادی و زنجیر فولادی جهت انتقال حرکتها استفاده شده است.در نتیجه وزن آنها سنگین بوده و معمولاً از 40 کیلوگرم کمتر نمی باشند.در صورتی که وزن چرخهای خیاطی خانگی به دلیل تزریق بدنه آنها با استفاده از ریخته گری آلومینیم و استفاده از قطعات پلاستیکی زیر 15 کیلوگرم بوده و قابل حمل و نقل آسان میباشد.
4- در چرخهای صنعتی از انواع الکتروموتورهای کلاچ دار(clutch motor) با حداقل توان مصرفی 370 وات یا سرو موتورهای AC(servomotor) با حداقل توان مصرفی 450 وات استفاده شده و وزن آنها زیاد بوده وبه دلیل بزرگ بودن این موتورها امکان اینکه موتور داخل بدنه جاسازی شود وجود ندارد.در صورتی که چرخهای خانگی از موتورهای یونیورسال استفاده میشود که این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار کوچک هستند و در داخل بدنه چرخ خیاطی یا در برخی بر روی بدنه توسط براکت نگهدارنده نصب میشوند.
5- چرخهای خیاطی صنعتی به دلیل دور بالای چرخ خیاطی نیاز به روغن کاری قطعات مختلف دارند بنابراین کلیه چرخهای خیاطی صنعتی دارای مخزن و سیستم پمپاژ روغن می باشند.در صورتی که چرخ خیاطی خانگی به دلیل دور پایین نیازی به مخزن و سیستم پمپاژ روغن ندارد.
6- در کلیه چرخهای صنعتی ساق سوزن دوخت گرد می باشد که با پیچ مغزی سر آلنی بر روی میل سوزن نصب میگردد.در صورتی که کلیه چرخهای خیاطی خانگی از سوزن که یک طرف ساق آن تخت می باشد استفاده می شود.
7- به دلیل اینکه چرخهای خیاطی صنعتی فقط برای یک دوخت خاص طراحی و ساخته شده اند لذا فاقد برچسب یا چاپ راهنمای طرح دوخت بر روی بدنه می باشند.در صورتی که چرخهای خیاطی خانگی به دلیل اینکه قابلیت هجرای چندین نوع طرح دوخت را دارا می باشند راهنمای طرح های دوخت بصورت برچسب بر روی بدنه چسبانده شده یا بصورت چاپ بروی بدنه یا چاپ بر روی گردونه انتخاب دوخت نشان داده میشود.
ضمناً جهت مزید اطلاع از سایر تفاوتها مراتب به انضمام یک لوح فشرده جهت بهره برداری ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید طبق معیارهای پیشگفت و رعایت کامل قوانین و مقررات اقدام لازم معمول و در صورت وجود هرگونه ابهام مراتب را همراه با مستندات و کاتالوگ مربوطه به این دفتر ارسال نمایند.مسئولیت حسن اجرای بخشنامه به عهده مدیریت آن گمرک می باشد.
عبد الرضا غلامی- مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط صادرات عایق رطوبتی
شماره : 80524/93/191 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بند 2 بخشنامه ردیف 116 مورخ 18/3/93 موضوع شرایط صادرات عایق رطوبتی (ایزوگام و ...) تحت ردیف تعرفه شماره 68071010 بپیوست تصویر نامه شماره 23026/210/93 مورخ 31/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد شرکتهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه پیروی اقدام به خرید قیر از رینگ صادراتی بورس کالا به منظور تولید و صادرات عایق رطوبتی تحت ردیف تعرفه مزبور نموده اند تا پایان مهرماه سال جاری مجاز به صادرات محموله تولیدی خود مطابق بند 3 بخشنامه ردیف 419 مورخ 18/9/92 می باشند.خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به انجام تشریفات صدور اقدام لازم معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام مطالبات از شرکتهای بیمه ای
شماره: 87007/93/63838/113/73/208 تاریخ: 18/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویرنامه 63838/688/1140/109/54 مورخ 14/4/93 معاونت محترم حقوقی و نظارت بر ترانزیت مبنی بر درخواست اعلام رقم نهایی مطالبات گمرک از کلیه شرکت های بیمه ای بدهکار به تفکیک رویه گمرکی و نام شرکتهای بیمه ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت اطلاعات درخواستی به ترتیب گفته شده در نامه فوق الذکر تهیه و به معاونت مذکور ارسال فرمایند.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/05/25

مصوبه هیأت دولت در خصوص ترجیحات تعرفه ای بین ایران و ترکیه
شماره:28641/ت50290 ﻫ تاریخ: 18/03/1393
وزارت صنعت –معدن و تجارت –وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 28/2/93 به پیشنهاد شماره 255016/60 مورخ 28/11/92 وزارت صنعت-معدن و تجارت و به استناد بند (د)ماده (1) قانون امور گمرکی-مصوب 1390-تصویب کرد:
فهرست کالاهای مبادلات تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه متضمن میزان ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای اعطایی به طرفین به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست ترجیحات تعرفه ای بین ایران و ترکیه
شماره:85622/93/56536/113/73/203 تاریخ: 15/05/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 16148/210/93 مو.رخ 1/4/93 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به مصوبه شماره 28641/ت50290ﻫ مورخ 18/3/93 هیأت محترم دولت و فهرست ترجیحات تعرفه ای کالاهای مشمول مبادلات تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (فهرست در 18 برگ) ممهور به مهر هیأت محترم دولت جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.لازم به ذکر است استفاده از تعرفه ترجیحی کالاهایی که در جدول ارسالی دارای محدودیت ورود از نظر حجم و وزن می باشد صرفاَ پس از صدور مجوز از طریق این مرکز قابل اعمال خواهد بود.ضمناَ استفاده از تسهیلات تعرفه ترجیحی منوط به رعایت قواعد مبدأ و صرفاَ جهت کالاهی ساخت کشور ترکیه می باشد.خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمائید.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/05/25

بخشنامه گمرک ایران در خصوص انعکاس اقدامات انجام شده گمرکات در رابطه با تفاهم نامه بین گمرک ایران و استاندارد
شماره : 84502/93/73462/113/73/200 تاریخ : 13/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 2811 مورخ 18/4/93 دفتر ارزیابی کیفیت کالای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال میگردد.خواهشمند است به قید فوریت اقدامات انجام گرفته در خصوص بندهای2-2-1 و 2-1-2 تفاهم نامه فی ما بین گمرک و استاندارد را به این مرکز ارسال نمایید.
فرود عسگری - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 28111 مورخ 18/4/93 سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:
جناب آقای فرود عسگری – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم –احتراما خواهشمند است دستور فرمائید پیرو مصوبات جلسه کارگروه مشترک و مکاتبات قبلی گمرکات اجرایی کشور بخصوص استانهای فعالی مانند هرمزگان-خوزستان-تهران گزارش عملکرد ماهانه خود را در چارچوب تمامی بندهای تفاهم نامه فی ما بین در جدوال تنظیم شده ارسالی به ادارات کل استاندارد مراکز استانی ارائه نمایند.بدیهی است این دفتر پس از جمع آوری اطلاعات جداول مذکور از مراکز استانها گزارش کامل اجرای تفاهم نامه را با تأیید ریاست محترم سازمان به معاون محترم اجرایی رئیس جمهور ارسال می نماید.
گزارشات واصله از ادارات کل استاندارد استانها از ابتدای اردیبهشت ماه تا کنون به شرح زیر می باشد:
- ارائه یک گزارش در خصوص اجرای بند 2-2-1(واردات مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد) از استان آذرباییجان شرقی
- ارائه دو گزارش در خصوص اجرای بند 2-1-2 تفاهم نامه (صادرات وحصولات واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد) از استانهای خراسان جنوبی سمنان و قم
- عدم ارائه گزارش گمرکات اجرایی استانهای تهران-یزد-همدان-کردستان-مازندران-گلستان-آذرباییجان غربی و کرمان به ادارات کل استانی این سازمان
همایون نکونام- مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول شرکت توسعه تجارت سیمرغ
شماره : 77411/93/178 تاریخ: 31/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کد گذاری) شده است.به پیوست تصویر نامه شماره 2187/93/ص مورخ 29/04/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص استاندارد سازی محصول هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ (کد استاندارد 231601) مربوط به شرکت توسعه تجارت سیمرغ ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشد صرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مصوبه لغو مصوبه قبلی در رابطه با مرزنشینان
شماره : 80484/93/73779/113/73 تاریخ : 05/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- پیرو نامه شماره 945854/91/86195/103/2640/73 مورخ 23/5/91 به پیوست تصویر مصوبه شماره 43211/ت50456هـ مورخ 21/4/93 هیأت محترم وزیران مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 89852/ت45059هـ مورخ 8/5/91 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات و عدم ترخیص کالا از محل مصوبه فوق الاشاره ارسال می گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________

*متن مصوبه شماره 43211/ت50456هـ مورخ 21/4/93 به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت محترم وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد شماره 4669/92/ص مورخ 28/11/1392 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب نامه شماره 89852/تت45059هـ مورخ 8/5/1391 لغو می شود.
اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور
**متن مصوبه شماره 89852/ت45059هـ مورخ 8/5/91 به شرح زیر می باشد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1391 بنا به پیشنهاد شماره 1382/91/ص مورخ 1/3/1391 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 116689/ت45059هـ مورخ 8/6/1390 به شرح زیر اصلاح می شود:
1-متن زیر جایگزین بند (1) تصویب نامه یاد شده و تبصره های (1) و (2) آن می شود:
"سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هر ماه، یک بار تا سقف بیست میلیون (000,000,20) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه های رسمی نمایند.
تبصره 1-روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره2-تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) صد در صد (%100) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (%50) پس از انجام تشریفات گمرکی و قانونی می باشد."
2-بند (3) تصویب نامه مذکور لغو می گردد.
3-متن زیر به عنوان بند (5) به تصویب نامه یاد شده الحاق می گردد.
"5-سازمان های ارائه دهنده گواهی های قانونی (استاندارد، بهداشت و قرنطینه) موظفند نسبت به استقرار نماینده در بازارچه های مورد نظر اقدام لازم را به عمل آورند."
محمدرضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری FIAT
شماره : 74831/93/68504/702/73/175 تاریخ : 29/04/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 20012/210/93 مورخ 17/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 82318/60 مورخ 8/4/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری FIAT به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده از هر حیث و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________

*متن نامه جدول شماره 82318/60 مورخ 8/4/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:


جناب آقای حسینی
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-احتراماً به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توسعه بین المللی لوتوس نماینده رسمی برند FIAT کشور ایتالیا در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو (گروه خودرو) مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
FIAT FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A سواری M1 FIAT 500L (HATCHBACK)(M/T) FIAT 0.9 TWIN AIR TURBO 105HP (875CC)
FIAT 1.4 16V FIRE 95HP (1368CC)
FIAT FIORINO (STATION)(M/T) 1.48V (1368CC)
FIAT 500 (HATCHBACK)M/T) FIAT 0.9 TWIN AIR TURBO 85HP (875CC)
FIAT 1.4L 16V (1368CC)
1.28V (1242CC)

مجوز سازمان محیط زیست شماره 44511 مورخ 23/11/93 (مثبوت به شماره 61134/60 مورخ 10/3/93)
مجوز سازمان استاندارد شماره 23195 مورخ 3/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000796513 مورخ 12/2/93 تا 29/12/93 معتبر است

 


بخشنامه 1393/05/18

تصویب نامه در خصوص ابلاغ مشخصات خودروهای سبک و سنگین قابل ورود در سال 93
شماره : 76747/93/75410/702/73/177 تاریخ : 31/04/1393
گمرک........
با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره 22155/210/93 مورخ 25/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 86402/60 مورخ 14/4/93 و شماره 69679/60 مورخ 20/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه موضوع خودروهای مجاز وارداتی در سال 93 بر اساس مشخصات مندرج در نامه های مورد اشاره ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*نامه شماره 86402/60 مورخ 14/4/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی- مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
با سلام-احتراماً عطف به صورتجلسه مورخ 2/4/93 در خصوص اصلاح فهرست خودروهای سنگین و نیمه سنگین موجود در سایت ثبتارش، به پیوست فهرست مورد تأیید کمیته فنی واردات جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
________________________________________

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ اصلاحیه مشخصات خودروی سواری هایلوکس
شماره : 79831/93/76363/702/73/189 تاریخ : 05/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 38086/93/31998/702/73/89 مورخ 4/3/93 به پیوست تصویر نامه شماره 22499/210/93 مورخ 29/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع خودروی سواری دوکابین هایلوکس با حجم موتور 2700 سی سی ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه موصوف و بخشنامه های پیروی و پس از ارائه ثبت سفارش و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف صرفاً جهت گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*بخشنامه مورخ 4/3/93 در مجموعه هفتگی شماره 963 درج شده است.
**متن نامه شماره 22499/210/93 مورخ 29/4/93 دفتر مقررات به شرح زیر است:
جناب آقای عسگری - مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران
سلام علیکم – بازگشت به نامه شماره 73659/93/72129/31988/702/73 مورخ 25/4/93 در خصوص نامه شماره 889/210/93 مورخ 27/2/93 مبنی بر چگونگی اعلام ظوابط فنی خودرو دو کابین هایلوکس با حجم موتور 2700 سی سی به اطلاع می رساند ، از آنجایی که در نامه شماره 90987 مورخ 11/12/92 سازمان ملی استاندارد،اشاره ای به نوع دنده نشده است،لذا ترخیص خودروی فوق با سیستم دنده اتوماتیک (A/T) با رعایت سایر ضوابط مقررات ملحوظ ،منعی نخواهد داشت.

سید عباس حسینی – مدیر کل دفتر صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عوارض کود شیمیایی وارداتی
شماره : 79462/93/74381/113/73/188 تاریخ : 04/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 این مرکز بابت تکالیف مندرج در قانون بودجه ، خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس ردیف درآمد عمومی به شماره 160146 موضوع بند الف تبصره هشت قانون قانون بودجه سال جاری نسبت به اعلام میزان دریافتی 20 ریال عوارض کود شیمیایی وارداتی به کشور بشرخ جدول ذیل در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
مبلغ دریافتی از بابت عوارض هر کیلو کود شیمیایی وارداتی
ردیف میزان کود شیمیایی وارداتی به کیلو مبلغ عوارض مبلغ قابل وصول مبلغ وصول شده مطالبه نامه کسر دریافتی احتمالی
20 ریال
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام نظر گمرکات اجرایی در رابطه با اظهار نامه های ارزی مسافران
شماره:78716/93/7822/113/73/195 تاریخ :04/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – با توجه به اینکه مقرر گردیده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نظارت بر ورود و خروج ارز همراه مسافرین و ساماندهی روند تکمیل اظهار نامه های ارزی در مرزهای خروجی کشور اعم از زمینی و هوایی اقدام بایسته نمایند.خواهشمند است دستور فرمائید نقطه نظرات و مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با اظهار نامه های ارزی را در اسرع وقت و جهت طرح در کارگروه مربوطه به این مرکز اعلام نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مصوبه واردات ماشین آلات مستعمل
شماره :78607/93/78489/113/73/184 تاریخ : 01/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 230/210/93 مورخ 31/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر تصویب نامه شماره 45798/ت500054هـ مورخ 25/4/93 هیأت محترم وزیران موضوع واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی مستعمل غیر اسقاطی و با نشان معتبر جهانی ابلاغی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با ارز متقاضی و تا پایان سال 1394 و تحت ردیف تعرفه مورد اشاره و با قدمت حداکثر 10 سال ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق کامل آن با ماشین آلات راهسازی وارداتی از هر حیث ،با فهرست پیوست و با اخذ مجوزهای قانون و مقرراتی از جمله استاندارد و محیط زیست و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف صرفاً جهت گمرکات اختصاصی ترخیص ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن تصویب نامه به شرح زیر است :
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ،معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 204265/60 مورخ 18/9/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشانهای تجاری معتبر جهانی که پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام میشود،به شرح جدول زیر و صرفاً تا پایان سال 1394 با ارز متقاضی ،به صورتی که حداکثر ده سال از ساخت آنها نگذشته باشدو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ردیف شماره تعرفه شرح
1 84303120 ماشین آلات حفاری
2 84295229 بیل مکانیکی با قدرت اسب بخار بالای 220
3 84295129 لودر با قدرت بالاتر از 370 اسب بخار
4 84291129 بلدوزر با قدرت بالای 330 اسب بخار
5 87041090 دامپتراک با ظرفیت حمل بالای 35 تن
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عوارض سیگارهای وارداتی

شماره :78650/93/67265/113/73/186 تاریخ : 01/05/1393
گمرک.......
با سلام و احترام – در اجرای حکم ردیف درآمدی های شماره 160144 و 160117 قانون بودجه سال جاری موضوع بند (2-ب) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 خواهشمند است دستور فرمائید هر سه ماه یک بار آمار مربوط به سیگارهای وارداتی را به شرح جدول ذیل و جهت ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین دیوان محاسبات (نماینده مستقر در گمرک ایران) به این مرکز اعلام نمایند.بدیهی است دقت در تهیه و ارسال گزارش فوق الذکر و در زمان مقرر مورد تأکید می باشد.
مبلغ دریافتی از بابت عوارض سیگارهای وارداتی هر نخ 20 ریال
ردیف تعداد نخ سیگارهای وارداتی مبلغ تعرفه هر نخ سیگار وارداتی مبلغ قابل وصول مبلغ وصول شده کسر دریافتی احتمالی صادره
20 ریال

مبلغ دریافتی از بابت 20% عوارض سیگارهای وارداتی از محل ردیف درآمدی شماره 160117
ردیف ارزش گمرکی کالا عوارض 20% مبلغ قابل وصول مبلغ وصول شده مبلغ کسر دریافتی احتمالی بابت 20% عوارض
20 ریال
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت اسپری دهانی از مالیات بر ارزش افزوده
شماره : 76738/93/7068/113/73/176 تاریخ : 31/04/1393
گمرک.......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 376/260/ص مورخ 16/4/93 معاونت مالیات ارزش افزوده موضوع معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض اسپری دهانی APIPRODENT ارسال و اعلام می دارد با توجه به اینکه صرفاً اسپری دهانی مورد اشاره به عنوان اقلام دارویی تلقی گردیده، مشمول معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است که این معافیت به طور عام شامل کلیه اسپری های دهانی نخواهد شد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تردد کامیون های خارجی
شماره : 79829/93/66512/66476/113/73 تاریخ : 05/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه های شماره 46004/93 مورخ 18/3/93 و 53986/92 مورخ 26/3/92 و در اجرای مصوبه شماره 17721/ت36992هـ مورخ 26/2/86 هیأت محترم وزیران و نیز مواد 95 الی 97 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، خواهشمند است دستور فرمایید تغییرات و اصلاحات ذیل را در بخشنامه های پیروی انجام و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، اقدامات لازم را در زمینه تردد کامیون های خارجی برای مقاصد تجاری اعمال نمایند.
1-کامیون های خارجی که به منظور بارگیری کالاهای صادراتی و یا به قصد حمل کالاهای ترانزیت خارجی از کشور، به قلمرو گمرکی وارد می شوند مشمول اخذ مجوز و صدور پروانه ورود موقت می باشند.
2-کامیون های خارجی عبوری خالی، کامیون های حامل بار ترانزیت خارجی که به منظور عبور از کشور از یک گمرک مرزی وارد و از گمرک مرزی دیگر خارج می گردندو نیز کامیون های خارجی که به صحابت کارنه تیر به قلمرو گمرکی وارد می شوند مشمول دستورالعمل های دفتر نظارت بر ترانزیت و رعایت سایر مقررات مربوطه می باشند.
2-کامیون های خارجی حامل کالای عبور خارجی که محموله خود را در بین راه ترانشیپ می نمایند و یا مقصد آنها جهت تخلیه محموله مناطق ویژه و آزاد می باشد و نیز کامیون های خارجی حامل کالاهای ترانزیت داخلی که به صورت موردی، برای مدت زمان محدود و جهت تخلیه کالا در گمرکات داخلی و یا انبارهای اختصاصی به کشور وارد و سپس بلافاصله مراجعت می نمایند با موافقت مدیریت محترم گمرک ورودی مشمول این دستورالعمل می باشند ولیکن در زمان صدور پروانه ورود موقت، نیازی به ارائه مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نیز رعایت سقف 60 دستگاه نمی باشد.
4-شرکت های حمل و نقل بین المللی متقاضی ورود موقت، ابتداء درخواست مکتوب، مجوز دفتر ترانزیت پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان را به گمرک ورودی ارائه و کارشناسان ذیربط پس از بررسی های لازم موضوع را به مدیریت و یا معاونت محترم آن گمرک گزارش و سپس بسته به نیاز متقاضی، مجوز ورود موقت حداکثر تا تعداد شصت دستگاه کامیون جهت تردد در یک استان صادر می گردد.شایان ذکر است استان هایی که در آنها بیشتر از یک گمرک از گمرکات صدرالاشاره وجود دارد کنترل سقف تعدادی به هنگام صدور مجوز ورود موقت الزامی می باشد.
5-پروانه ورود موقت بر مبنای مجوز ورود موقت صادره معتبر و با رعایت مهلت مندرج در مجوز سازمان راهداری و به صورت حداکثر شش ماهه صادر می گردد و تا سقف یک سال نیز توسط آن گمرک قابل تمدید می باشد.ضمناً تمدید بیشتر از یک سال پروانه های ورود موقت، مستلزم ارائه مجوز این مرکز و همچنین پروانه هایی که از تاریخ صدور آنها بیشتر از دو سال می گذرد قابل تمدید نمی باشند.
6-داشتن دو پروانه ورود موقت برای یک کامیون به طور همزمان مجاز نمی باشد.لذا در زمان صدور مجوز ورود موقت کنترل های لازم و نیز دستورالعمل های دفتر نظارت بر ترانزیت الزامی خواهد بود.
7-اتوبوس و سواری های موضوع ماده 95 الی 97 قانون امور گمرکی، ظروف و تکیه گاه های چند بار مصرف، بونکرهای بدون کشنده و کانتینرهای خالی موضوع بند چ ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از شمول این دستورالعمل خارج و صدور مجوز ورود موقت آنها بر عهده این مرکز می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ایرادات تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات 93
شماره : 78609/93/78485/113/73/83 تاریخ : 01/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 23115/210/93 مورخ 1/5/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به همراه تصویر نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/93 دبیر محترم هیأت دولت موضوع ایراد تحریری در جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات 1393 به شرح مندرج در جداول پیوست ممهور به مهر هیأت محترم وزیران ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاحات تحریری در صفحات 146-150-232-273-274-365-495-543-561 کتاب مقررات سال جاری و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________*متن نامه شماره 23115/210/93 مورخ 1/5 93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
به پیوست تصویر نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/1393 دبیر محترم هیأت دولت پیرامون ایراد تحریری در صفحات (146)، (150)، (232)، (273)، (274)، (365)، (495)، (543)، (561) جداول پیوست موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 192451/ت50391هـ مورخ 28/12/1392 ارسال می گردد.خواهشمند است مراتب را به شرح جدول پیوست نامه فوق الذکر ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به گمرکات اجرایی ابلاغ فرمایید.

سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات**متن نامه شماره 47367/50391 مورخ 31/4/93 دبیر محترم هیأت دولت به شرح زیر می باشد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی
نظر به ایراد تحریری در صفحات (146)، (150)، (232)، (273)، (274)، (365)، (495)، (543)، (561) جداول پیوست موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 192451/ت50391هـ مورخ 28/12/1392، مراتب به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت اصلاح اعلام می گردد.
محسن حاجی میرزایی-دبیر هیأت دولت
***متن جدول پیوست نامه دبیر هیأت دولت به شرح زیر است:

ردیف شماره تعرفه شرح کالا مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملاحظات
فعلی اصلاحی
1 20071010 -پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری هموژنیزه (آناناس،موز،انبه،پشن فروت و لیچی و تمبر هندی) - اصلاح شرح کالا و اضافه شدن عبارت "تمبر هندی"
2 21069080 -مکمل غذایی 26 12 تأمین نیاز داخل
3 فصل 55 بند 2-پارچه های لایی و لایی مویی و پارچه هایی که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشد در هریک از فصول جداول مقررات صادرات و واردات که طبقه بندی گردد مشمول پرداخت حقوق ورودی ریالی نمی باشد. - اضافه نمودن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت
4 29181090 -سایر 40 12 تأمین نیاز داخل
5 29189090 -سایر 40 8 اصلاح کد تعرفه که به اشتباه 29181010 تایپ شده است و اصلاح حقوق ورودی
6 84295111 -نو 22 15 تأمین نیاز داخل
7 32071020 -رنگ های چینی و سرامیکی رولعابی (750 -850 درجه سانتیگراد) یا داخل لعابی (1280-1180 درجه سانتی گراد) - درج ردیف تعرفه و اصلاح حرف (و) به (یا) در شرح ردیف تعرفه
8 84714110 -ماشین خودکار داده پردازی شخصی (pc) به صورت کامل 26 55 حمایت از تولید داخل
9 76061210 -ورق کامپوزیتی آلومینیوم ممزوج 12 26 اصلاح حقوق ورودی به جهت همسان سازی با ردیف تعرفه (76061110)
10 29161010 -انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان 22 6 تأمین نیاز داخل
11 29162020 -انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان 22 15 تأمین نیاز داخل
12 29169010 -انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان 22 6 تأمین نیاز داخل

 


بخشنامه 1393/05/18

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ارزش کالاهای صادراتی
شماره : 84173/207/1/24/198 تاریخ : 13/05/1393
با سلام و احترام - به منظور تسهيل و روانسازي در امرصادرات و به استناد ماده 16 قانون امور گمركي و همچنين تبصره( 2 )ماده 22 آئين نامه اجرايي آن، خواهشمند است دستور فرمائيد ارزش اظهاري صادركنندگان مندرج در اظهارنامه هاي صادراتي را با رعايت مقررات مورد پذيرش قرار دهند، ضمناً ارزش پايه هاي صادراتي آن دسته از كالا هاي صدوري مشمول استفاده از تسهيلات : از قبيل جوايز صادراتي و ساير امتيازات ، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و اقلام بكار رفته در توليد كالاي صادراتي و يا مستند به تسويه پروانه ورود موقت قرار مي گيرند و كالاهاي مشمول عوارض صادراتي و همچنين كالاهاي صادراتي كه در توليد آنها از مواد و اقلام يارانه استفاده شده باشد از اين امر مستثني بوده در اين صورت ارزشگذاري وفق ضوابط مندرج در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن انجام مي پذيرد.لازم به ذكر است ارزشهاي پايه صادراتي ،كه با هماهنگي سازمانهاي ذيربط و همچنين اتحاديه ها، انجمن ها، تشكل ها در كارگروه تعيين ارزش كالاهاي صادراتي مصوب شده است به منظور دستيابي و راهنمايي گمركات در پورتال گ.ج.ا.ا موجود ميباشد.
خداكرم اسكندري - سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشین آلات BELAZ سال 2014
شماره : 75238/6855/205/24/162 تاریخ : 29/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 541 مورخ 10/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل ماشین آلات معدن مارک BELAZ سال 2014 ساخت بلاروس به نمایندگی شرکت زاگرس ماشین به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات معدنی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (EURO)
Without option MODEL DESCRIPTION
845000 RECOVERY / TRUCK 74131 CUMMINS KTA50C ENGINE
217500 WATER SPRINKLING 76473 CUMMINS KTA19C ENGINE
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی مارک SDLG سال 2014
شماره : 75254/4092/205/24/163 تاریخ: 29/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 540 مورخ 27/3/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی مارک SDLG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت همیار ماشین آسیا ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش دو مدل کامیون JAC سال 2014
شماره: 75256/8264/205/24/164 تاریخ: 29/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل کامیون jac سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت ماد خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB (USD) MODEL DESCRIPTION
53500 4181 KR1 (4×2)
57000 1215 KR1 (6×4)
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام پرایس لیست مربوط به ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2014شماره : 75267/3874/205/24/165 تاریخ :29/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 539 مورخ 21/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست 5 برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2014 ساخت ترکیه به نمایندگی شرکت سنوپارس ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN سال 2014
شماره : 75276/4229/205/24/166 تاریخ: 29/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 541 مورخ 10/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی CHANGLIN سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت صبا ماشین ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اضافه نمودن محصول تینر فوری به محصولات شرکت الوان صادق طوس
شماره : 75422/93/747/859/71/174 تاریخ : 30/04/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کد گذاری) شده است.به پیوست تصویر نامه شماره 2149/93/ص مورخ 24/04/93 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اضافه نمودن محصول تینر فوری با مشخصات 20001TAL (کد استاندارد 511704) به محصولات شرکت الوان صادق طوس (موضوع ردیف 80 لیست منضم به بخشنامه پیروی) ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشد صرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش سواری رنو فلوئنس دنده معمولی cc 2000 سال 2014
شماره :77877/7490/206/24/179 تاریخ : 01/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری رنو فلوئنس دنده معمولی با حجم موتور cc 2000 سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت نگین خودرو معادل نه هزار یورو (9000) تعیین می گردد..مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی WIRTGEN، VOGELE و HAMM سال 2014
شماره : 77895/5331/205/24/180 تاریخ : 01/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 543 مورخ 24/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی WIRTGEN، VOGELE و HAMM به همراه لیست آبشن های مربوطه سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت ویرتگن قشم ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری BMW سال 2015
شماره : 77903/4372/205/24/181 تاریخ : 01/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 543 مورخ 24/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست خودروهای سواری BMW سال 2015 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت پرشیا خودرو ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.ضمناً برای خودروهای تولیدی در سال 2015 در صورت تغییرات قیمت پس از بررسی در کمیته خودرو مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری TOYATA سال 2015
شماره : 78495/3550/205/24/182 تاریخ : 01/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 543 مورخ 24/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست خودروهای TOYOTA سال ساخت 2014 و مدل 2015 به نمایندگی ایر تویا ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.ضمناً برای خودروهای تولیدی در سال 2015 در صورت وجود تغییرات پس از بررسی در کمیته خودرو مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص لغو عوارض صادراتی زعفران
شماره : 75888/93/57488/71/173 تاریخ : 30/04/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- پیرو مفاد مندرج در بند 9 بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/2/93 (مبنی بر اعلام آخرین ضوابط و مقررات ممنوعیت، محدودیت و اقلام عوارضی صادراتی) به پیوست تصویر نامه شماره 22163/210/93 مورخ 25/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر رأی دادنامه شماره 693 مورخ 9/10/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مصوبه شماره 218586/ت 41977 مورخ 14/12/87 هیأت محترم وزیران و نامه شماره 91808/60 مورخ 21/4/93 معاون امور حقوقی و مجلس ارسال و اعلام می دارد:
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه عوارض صادراتی 5 درصد مندرج در بخشنامه یاد شده برای انواع زعفران با بسته بندی بیش از 30 گرم لغو می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/12

تصویب نامه در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی
شماره : 45798/ت50005هـ تاریخ : 25/04/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ،معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 204265/60 مورخ 18/9/1392 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشانهای تجاری معتبر جهانی که پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام میشود،به شرح جدول زیر و صرفاً تا پایان سال 1394 با ارز متقاضی ،به صورتی که حداکثر ده سال از ساخت آنها نگذشته باشدو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ردیف شماره تعرفه شرح
1 84303120 ماشین آلات حفاری
2 84295229 بیل مکانیکی با قدرت اسب بخار بالای 220
3 84295129 لودر با قدرت بالاتر از 370 اسب بخار
4 84291129 بلدوزر با قدرت بالای 330 اسب بخار
5 87041090 دامپتراک با ظرفیت حمل بالای 35 تن
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/05/12

تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
شماره : 44655/ت50738هـ تاریخ : 24/04/1393
وزارت صنعت،معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 49566/60 مورخ 24/2/1393 وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
الف – به منظور بررسی خط مشی صادرات کشور و ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات،برنامه های جامع و بخشی توسعه صادرات غیر نفتی کشور،شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور و مشخص نمودن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی به صورت برنامه ریزی شده و ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاستهای صادراتی دستگاه های اجرایی و جلوگیری از موازی کاری در حوزه صادرات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط،شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و مرکب از وزیران صنعت،معدن و تجارت ،راه و شهر سازی ، امور اقتصادی و دارایی،جهاد کشامرزی،امور خارجه،ارتباطات و فن آوری اطلاعات،تعاون،کار و رفاه اجتماعی،نیرو نفت،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور،رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران،رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران(دبیر شورا تشکیل میشود.
ب- تصمیمات شورای یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال میشود.
ج- دبیر خانه شورای مذکور در وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص اعلام فهرست گمرکات تخصصی در رویه صادرات
شماره : 72898/93/1015/124/158 تاریخ: 07/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو مفاد بخشنامه ردیف 31 مورخ 7/2/93 مبنی بر تعیین گمرکات تخصصی در رویه صادرات به منظور ارائه تسهیلات و کاهش محدودیت در اظهار کالاهای صادراتی به پیوست فهرست آخرین گمرکات تخصصی بازنگری شده در رویه صادرات جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.
ردیف نوع کالا نام گمرکات مجاز
1 فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز (موضوع دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) جلفا، بازرگان، بندر امام خمینی (ره)، شهید رجایی، دوغارون، باشماق، آستارا، خسروی، آبادان، خرمشهر، مهران، بوشهر، نوردوز، سرخس، میرجاوه، رازی (برای خروج قطار به ترکیه)، زاهدان (برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)، خارک (صرفاً برای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)، سمنان، غرب تهران، اصفهان، اراک، یزد، شیراز، قم، مشهد (صرفاً برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)
2 پیش ساز مواد مخدر غرب تهران، شهید رجایی، بازرگان، فرودگاه امام خمینی (ره)، بوشهر، دوغارون، آبادان، خرمشهر، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، بندر امام خمینی (ره)
3 محصولات دخانی تولید داخل یا مشارکتی بندر شهید رجایی، بندر انزلی، خسروی، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، شیراز
4 فرومولیبدن و فرآورده های آن تبریز، قزوین، غرب تهران، شهید رجایی، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، شیراز، یزد، کرمان، رفسنجان، مشهد
5 طلا، نقره و جواهرات فرودگاه امام (ره)، اصفهان، مشهد، یزد، تبریز
6 زعفران شیراز، غرب تهران، فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، مشهد، یزد، اصفهان، بیرجند، تبریز
7 فرش دستباف فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، سهلان، امانات پستی (منوط به داشتن حداقل دو نفر کارشناس فرش)
8 پوست، چرم و سالامبور غرب تهران، سهلان، مشهد، همدان، تبریز، سمنان، لرستان، آبادان، خرمشهر، زاهدان
9 پسته فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر، سیرجان، رفسنجان، نوشهر، ساوه و کلیه گمرکات صادراتی مراکز استان ها
10 صنایع دستی مینیاتوری، خاتم کاری شده، منبت کاری یا معرق کاری شده، سفال و سرامیک دست ساز فرودگاه امام خمینی (ره)، آبادان، خرمشهر و کلیه گمرکات صادراتی مراکز استان ها
-بدیهی است صادرات کالاهایی که در فهرست ارسالی نامی از آنها برده نشده است از طریق تمتمی گمرکات مجاز در رویه صادرات با رعایت سایر مقررات بلا مانع است.
-در خصوص کالاهایی که صادرات آنها به منظور تعیین ارزش صادراتی، تسویه ورود موقت برای پردازش، استرداد حقوق ورودی و فرآورده های مایع نفتی و .... منوط به مشخص شدن نوع مواد متشکله و تعیین ماهیت می باشد با رعایت کلیه مقررات مربوطه نمونه برداری و اظهارنامه موصوف به همراه نمونه به آزمایشگاه معتبر ارسال و نسبت به اخذ نظریه آزمایشگاه دقت لازم به عمل آید.
شایسته است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تکمیل بخشنامه های قبلی در رابطه با فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و عوارض صادراتی
شماره : 78779/93/185 تاریخ : 04/05/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه های ردیف 84 مورخ 30/2/93 و ردیف 116 مورخ 18/3/93 (تصویر پیوست) موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و عوارض صادراتی، به پیوست تصویر نامه شماره 21816/210/93 مورخ 25/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد:
1-محدودیت های اعلام شده کلیه اقلام پتروشیمی مشمول قسمت الف و صرفاً شمش آلومینیوم در قسمت ب بند 4 نامه پیوستی بخشنامه ردیف 84 و بند 1 بخشنامه ردیف 116 سال جاری از تاریخ صدور نامه پیوستی (25/4/93) رفع گردیده و صدور اقلام مذکور بدون اخذ مجوز با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.
2-صادرات مس کاتد و مفتول مسی مطابق نامه شماره 23394/210/93 مورخ 1/5/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران (تصویر پیوست) منوط به اخذ عوارض صادراتی به ترتیب صد در صد و هشتاد و پنج درصد می باشد.ضمناً محصولات صادراتی شرکت ملی صنایع مس ایران در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول عوارض متعلقه نمی گردد.
3-صادرات کود اوره وفق بخشنامه ردیف 496 مورخ 13/11/92 (تصویر پیوست) کماکان توسط واحدهای تولیدی پتروشیمی با مجوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به صورت ابلاغ مستقیم به گمرکات اجرایی امکان پذیر است.
4-صادرات 8 قلم کودهای شیمیایی مندرج در بخشنامه ردیف 127 مورخ 1/4/89 (تصویر پیوست) مطابق مفاد بخشنامه مذکور منوط به اخذ مجوز از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران می باشد.
5-ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13771/210/93 مورخ 20/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می دارد با عنایت به ردیف 4 لیست پیوستی بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 صادرات شکر (اعم از تصفیه شده یا نشده) بدون اخذ مجوز با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.
6-به پیوست تصویر نامه شماره 22144/210/93 مورخ 25/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توصعه تجارت ارسال و اعلام می دارد به استناد مصوبه شماره 105022/44929 مورخ 12/5/1389 وزرای محترم عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی ق.م.ص و صادرات وت بلو گاوی (با تعرفه های 41041100 و 41041900) به ازای هر کیلوگرم 4200 ریال مشمول عوارض صادراتی می باشد.لذا صادرات کالای موصوف پس از ارزیابی دقیق و استعلام نظر از سازمان دامپزشکی مبنی بر تأیید نوع کالا اقدام گردد.
بدیهی است چنانچه پس از ابلاغ بخشنامه ردیف 84 سال جاری محموله های صادراتی وت بلوی گاوی بدون پرداخت عوارض صادراتی متعلقه صادر گردیده باشد لازم است با رعایت قید فوریت و قبل از انقضاء مهلت قانونی 6 ماهه آنها، اقدامات قانونی لازم جهت مطالبه عوارض مذکور صورت پذیرد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات بیل مکانیکی قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI
شماره : 74270/93/66687/113/73/171 تاریخ: 29/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 19260/210/93 مورخ 15/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 83051/60 مورخ 9/4/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی بیل مکانیکی قابل ورود با برند HYUNDAI جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.لازم به ذکر بخشنامه مربوطه جهت گمرکات غیر تخصصی خودرو صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 83051/60 مورخ 9/4/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوز واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب نماینده رسمی برند HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال می گردد، با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
HYUNDAI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO بیل مکانیکی HYUNDAI R320LC-1 CUMMINS 6C8.3

مجوز سازمان استاندارد شماره 19738 مورخ 21/3/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000592466 مورخ 18/10/92 تا 29/12/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD
شماره : 74876/93/61415/791/73/170 تاریخ: 29/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 17656/210/93 مورخ 8/4/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 81306/60 مورخ 7/4/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه که در خصوص ماشین آلات راهسازی با نشان تجاری SUNWARD ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات ماشین آلات وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایید.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 81306/60 مورخ 7/4/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت چین ران ماشین نماینده رسمی برند SUNWARD کشور چین در ایران، ارسال می گردد، با توجه به صورتجلسه مورخ 3/4/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
SUNWARD SUNWARD INTELIGENT EQUIPMENT CO بیل مکانیکی چرخ زنجیری 210SWE ISUZU AA-6BG1TRP-10
LC130SWE ISUZU CC-6BG1TRP
LC260SWE ISUZU AA-6HK1XQP-13مجوز سازمان استاندارد شماره 22582 مورخ 1/4/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000793708 مورخ 2/2/93 تا 2/2/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو ون قابل ورود با نشان تجاری HIGER
شماره : 74273/93/65451/702/73/168 تاریخ : 29/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 18517/210/93 مورخ 11/4/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 48795/60 مورخ 22/3/93 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه که در خصوص خودرو ون با نشان تجاری HIGER ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودروی وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایید.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 48795/60 مورخ 22/3/93 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آکیادویچ نماینده رسمی برند HIGER کشور چین در ایران، ارسال می گردد، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722 هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده کشور سازنده نوع خودرو
(گروه خودرو) مدل خودرو
(نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
HIGER HIGER BUS COMPANY چین ون (M2) KLQ6548QE4
15SEATS (M/T) (CC2378)N4S49G4

مجوز سازمان محیط زیست شماره 45882 مورخ 29/11/91
مجوز سازمان استاندارد شماره 95061 مورخ 26/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000632657 مورخ 1/2/92 تا 2/3/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری BRILLIANCE
شماره : 74847/93/50928/791/73/169 تاریخ: 29/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 14465/210/93 مورخ 24/3/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 62132/60 مورخ 10/3/93 صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص اتومبیل سواری با نشان تجاری BRILLIANCE ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با مشخصات خودرو وارده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایید.بدیهی است این بخشنامه جهت اقدام گمرکات تخصصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
*متن نامه جدول شماره 62132/60 مورخ 10/3/93 صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام، به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت سایپا نماینده رسمی برند BRILLIANCE کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به بند 2 صورتجلسه شماره 59864/60 مورخ 7/3/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودزو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47732هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع خودرو
(گروه خودرو) مدل خودرو
(نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
BRILLIANCE HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING CO سواری (M1) (A/T)(M/T) 5/6 (CC1590) A92 A4

مجوز سازمان محیط زیست شماره 617 مورخ 27/2/93
مجوز سازمان استاندارد شماره 10240 مورخ 17/2/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000794058 مورخ 3/2/93 تا 3/2/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران درخصوص شرایط واردات ماساژور و دستگاه های مکانوتراپی
شماره: 74277/93/63722/113/73/167 تاریخ: 29/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18170/210/93 مورخ 10/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام تصویر نامه 32177/664-31/3/93 اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص غیر پزشکی بودن کالاهایی به نام ماساژور و عدم نیاز به مجوز اداره مذکور برای ورود و ترخیص آنها و همچنین تأکید بر اخذ مجوز برای ورود و ترخیص دستگاه های مکانو تراپی ذیل تعرفه 9019 کتاب مقررات صادرات و واردات خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص وفق مفاد نامه های فوق الذکر با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.
فرود عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ________________________________________
*متن نامه شماره 32177/664 مورخ 31/3/93 وزارت بهداشت به شرح زیر است:
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم-احتراماً به استحضار می رساند کالاهایی که به عنوان ماساژور شامل انواع صندلی ماساژ، ماساژورهای دستی و موارد مشابه که کاربری پزشکی ندارد و سازنده به عنوان مصرف خانگی عرضه کرده است حسب آیین نامه این اداره کل، وسیله پزشکی محسوب نشده و نیاز به مجوز این اداره کل ندارد.لازم به توضیح است ورود و ترخیص دستگاه های مکانوتراپی موضوع سرفصل 9019 کتاب مقررات صادرات و واردات، کماکان نیازمند مجوز این اداره کل می باشد.
سید حسین صفوی-مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL
شماره : 74267/93/63718/702/73/161 تاریخ :29/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 18256/210/93 مورخ 10/4/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 81291/60 مورخ 7/4/92 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه موضوع خودرو سواری قابل ورود با نشان تجارت OPEL به شرح مندرج در نامه مورد اشاره ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق مشخصات خودرو وارداتی با ثبت سفارش معتبر ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

*متن نامه جدول شماره 81291/60 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر می باشد:
گمرک ایران-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علیکم-با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 81291/60 مورخ 7/4/92 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو های سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEL به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات خودرو کشنده قابل ورود با نشان تجاری SCANIA
شماره : 56706/93/50599/113/73/143 تاریخ: 03/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 14581/210/93 مورخ 24/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره 23-70/60 مورخ 21/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی خودروی کشنده قابل ورود با نشان تجاری SCANIA به شرح مندرج در نامه مذکور جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/05/02

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ شرایط قرنطینه ای واردات چوب،کنجاله سویا،دانه آفتاب گردان،چای قرمز،گندم، جو و ذرت
شماره : 72492/93/65438/740/73/160 تاریخ : 24/04/1393
گمرک .......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 18666/210/93 مورخ 11/4/93 سازمان توسعه تجارت منضم به تصویر نامه های شماره 730/4985-7/3/93 و 730/4425-30/2/93 و 730/4528-3/3/93 و 730/3761-22/2/93 و 730/3552-20/2/93 و 730/3800-24/2/93 سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات محصولات کشاورزی به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
*متن نامه های سازمان حفظ نباتات به ترتیب به شرح زیر می باشد.
1- متن نامه شماره 730/4985 مورخ 7/3/93 به شرح زیر می باشد :
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم- احتراماً با عنایت به امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین این سازمان و سرویس فدرال نظارت بر بهداشت گیاهی و دامی فدراسیون روسیه در خصوص صادرات چوب از روسیه به ایران،شرایط قرنطینه ای واردات چوب از کشور روسیه مورد بازبینی و توافق واقع گردید.لذا ضمن ارسال یک نسخه از شرایط قرنطینه ای جدید برای واردات محصول فوق ،به استحضار میرساند انجام واردات محصول مذکورمنوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطیق با شرایط اعلامی و نیز بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور2- متن نامه شماره 730/4425 مورخ 30/2/93 به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم- احتراماً با توجه به مفاد استاندارد شماره 32 موازین بهداشت گیاهی (32.ISPM) و با عنایت به اقدام حفظ نباتات آرژانتین در راستای استاندارد مذکور مبنی بر معرفی گواهی صادرات محصولات گیاهی فرآوری شده (export certificate for plant processed products) برای محصولات گروه اول (category1) و قرار گیری کنجاله سویا در گروه اول استاندارد مذکور ،به استحضار میرساند واردات کنجاله سویا از کشور آرژانتین با همرا داشتن گواهی فوق از آن کشور (تصویر پیوست) و پس از بازدید و بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده امکان پذیر می باشد.
بدیهی است واردات کنجاله سویا از سایر کشورها کماکان صرفاً با داشتن گواهی بهداشت گیاهی و پس از بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده انجام خواهد شد.
باغستانی میبدی- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
3- متن نامه شماره 730/4528 مورخ 3/3/93 به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم- احتراماً با عنایت به تحلیل خطر (PRA) و بررسی های انجام شده، شرایط قرنطینه ای واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغنکشی و آجیلی مورد بازبینی قرار گرفته است.لذا ضمن ارسال یک نسخه از شرایط قرنطینه ای جدید برای واردات محصول فوق ،به استحضار میرساند انجام واردات محصول مذکور منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و نیز بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
بدیهی است شرایط قرنطینه ای قبلی نیز تا سه ماه از تاریخ این نامه معنبر بوده و پس از آن از درجه اعتبار ساقط است.
باغستانی میبدی- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
4- متن نامه شماره 730/3552 مورخ 20/2/93 به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم- احتراماً با عنایت به درخواست های واصله و بررسی های انجام شده در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات برگ های خرد و خشک و فرآوری شده گیاه رویبوس(چای قرمز) به استحضار میرساند با عنایت به فرآوری انجام شده بر روی محصول مذکور واردات آن در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم بوده و انجام واردات آن منوط به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبدأ و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
5- متن نامه شماره 730/3800 مورخ 24/2/93 به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر بخشنده – معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
سلام علیکم- احتراماً با عنایت به تحلیل خطر (PRA) و بررسی های انجام شده، شرایط قرنطینه ای واردات دانه های خوراکی به شرح ذیل مورد بازبینی قرار گرفته است :
1 – دانه گندم جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) (به استثناء بذر) از کلیه کشورها
2 – دانه جو جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) (به استثناء بذر) از کلیه کشورها
3 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور آفریقای جنوبی
4 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور آمریکا
5 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشورهای آمریکای جنوبی به استثناء آرژانتین
6 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور آرژانتین
7 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور کانادا
8 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور قزاقستان
9 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور گرجستان
10 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور هند
11 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور مجارستان
12 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور اوکراین
13 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور رومانی
14 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور روسیه
15 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور صربستان
16 – دانه ذرت جهت مصارف خوراکی (انسان و دام) و روغنکشی (به استثناء بذر) از کشور پاکستان
17 – دانه ذرت پاپ کرن از کشور اسپانیا
باغستانی میبدی- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

 


بخشنامه 1393/05/02

قانون تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علائم تجاری
شماره :25120/457 تاریخ :16/04/1393
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی – ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/4/1393 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی


شماره : 41407 تاریخ : 23/04/1393
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علائم تجاری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25120/457 مورخ 16/04/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – حسن روحانی
ماده واحده – مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1386 از زمان اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت یکسال تمدید میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/4/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

 


بخشنامه 1393/05/02

قانون اجازه به وزارت صنعت‏-معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
شماره :23260/454 تاریخ : 09/04/1393
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی – ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه به وزارت صنعت – معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار که به عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 27/03/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
________________________________________
شماره 37505 تاریخ : 18/04/1393
وزارت صنعت,معدن و تجارت – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ”قانون اجازه به وزارت صنعت,معدن و تجارت برای انعقاد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار“ که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزاروسیصد ونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 04/04/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 23260/454 مورخ 9/4/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است,به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – حسن روحانی
ماده واحده- به وزارت صنعت ,معدن و تجارت اجازه داده میشود در سال 1393 در سقف بازرسان به کار گرفته شده در سال 1392 با تأمین اعتبار از ردیف 17-550000 قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/4/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 


بخشنامه 1393/05/02

الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره : 42210/ت50544هـ تاریخ : 18/04/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت ،معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت جهاد کشاورزی – گمرک جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیآت وزیران در جلسه 11/04/1393 به پیشنهاد شماره 19076 مورخ 13/02/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- متن زیر به عنوان تبصره به بند (2) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود:
تبصره- مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری ،پنج سال تعیین میگردد.
2- ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحله رسیدگی در گمرک ، از طریق سامانه وزارت صنعت،معدن و تجارت قابل انجام می باشد.
3- در اجرای ماده (12) قانون امور گمرکی ، نمایندگان دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات،واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه ،نمایندگان تام الاختیار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری ایران مستقر و با استفاده از سامانمه الکترونیکی ،مجوزهای مربوطه را صادر نمایند.
4- گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند ظرف یکسال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نمایند.
5- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری فهرست ، نوع،مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط،اقدام نمایند.
6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که صددرصد هم ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند و بانک عامل گشایش کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است ،اقدام نماید.
تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران ،فهرست پرونده های مذکور را بر حسب بانک عامل گشایش کننده اعتبار ،واردکننده و نوع کالا ،ظرف یکماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.
7- متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 29/12/1391 اضافه میشود:
تبصره – مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد.
8- وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که طی سالهای 1393 تا 1396 تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش یابد.
9- به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی،وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی ،ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و تجارت تا پایان سال 1393، ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/04/26

تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان کریم یاوری و علی اصغر یوسفنژاد در هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (1) و (5) ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب1343
شماره : 39316/ت50295ﻫ تاریخ :11/04/1393
وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت تعاون کاره و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور – مصوب 1343- تصویب کرد:
آقایان کریم یاوری و علی اصغر یوسف نژاد به ترتیب به عنوان نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناس مشترک وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (1) و (5) ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور –مصوب1343- تعیین میشوند.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/04/26

تصویب نامه در خصوص اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان
شماره : 39316/ت50295ﻫ تاریخ :14/04/1393
وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 257817/60 مورخ 30/1/1392 وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تصویب کرد:
اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان به شرح جدول زیر از طریق گمرک باجگیران جمعاَ تا سقف ده میلیون دلار در هر سال و به شرط عمل متقابل مجاز می باشد.
ردیف شرح کالا کد کالا(H.S) میزان واردات مجاز سالانه(میلیون دلار)
1 پارچه جین 5211 5/2
2 پارچه نخی 5208 2
3 پارچه متقال(به عرض 90 و 110 سانتی متر) 5208 2
4 روفرشی 6301 5/1
5 روتختی 6301 1
6 پتو مسافرتی 6301 1
جمع 10
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/04/26

قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
شماره : 23264/252 تاریخ :09/04/1393
حجت السلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 251838/48164 مورخ 19/12/1391 در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود‏‏ْ‏َ با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 20/3/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ضوابط صدور فرآورده های نفتی به نام شرکت معیر گستر
شماره :5133/93/133 تاریخ : 26/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 14/92/686/004/265 مورخ 29/2/93، 13/92/687/525/004/265 مورخ 29/2/93 و 15/92/688/525/004/265 مورخ 29/2/93 گمرک بیرجند در خصوص تخلف صادراتی شرکت مذکور ارسال و اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت های مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانت نامه بانکی به میزان سه برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران در خصوص حذف نام شرکت آراء غرب از فهرست شرکت های استاندارد سازی شده و جایگزین نمودن شرکت پترو پرند صبا
شماره: 65947/93/747/859/71/154 تاریخ : 16/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 128 سال 93 موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی (کد گذاری) شده است به پیوست تصویر نامه شماره 1927/93/ص مورخ 8/4/93 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حذف واحد تولیدی آراء غرب (موضوع ردیف 37 لیست منضم به بخشنامه پیروی) و جایگزین نمودن شرکت پترو پرند صبا ارسال و اعلام میدارد: این شرکت صرفاً مجاز می باشد محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان یقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و ضوابط و مقررات مربوطه صادر نماید.شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات مربوط اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/19

بخشنامه گمرک ایران در خصوص احتمال ورود کشنده رنو مدل T460 با الصاق لیبل فلزی و با نام رنو پریمیوم (PREMIUM 460)
شماره : 58877/702/73/152 تاریخ : 15/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 372/د1393 مورخ 7/4/93 شرکت آریا دیزل نماینده رسمی کامیون کشنده رنو در ایران و ضمائم آن مبنی بر احتمال ورود کامیون کشنده رنو مدل (T460) با الصاق لیبل فلزی و با نام رنو پریمیوم (PREMIUM460) جهت اطلاع و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید در صورت مشاهده هرگونه مغایرت خودرو های وارده با ثبت سفارش ارائه شده و ضوابط فنی ابلاغی مراتب را به این مرکز منعکس نمایند.ضمناً ابلاغ مراتب به گمرکات غیر تخصصی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات معدنی قابل ورود با نشان تجاری YUTONG
شماره : 71296/93/65447/791/73/157 تاریخ: 23/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه های شماره 19048/210/93 مورخ 14/4/93 و شماره 83119/60 مورخ 19/4/93 دفتر صنایع خودرو ونیرو محرکه در خصوص ماشین آلات معدنی قابل ورود با نشان تجاری YUTONG به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال می گردد.ضمناً این بخشنامه جهت اقدام گمرکات اختصاصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه جدول شماره 83119/60 مورخ 419/93 دفتر صنایع خودرو ونیرو محرکه به شرح زیر است.
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت حفار ماشین نماینده رسمی برند YUTONG کشور چین در ایران، ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد.
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
YUTONG ZHENGZHOU YUTONG HEAVY INDUSTRIES دامپتراک YUTONG YT 3623 CUMMINS M11-C380

مجوز سازمان استاندارد شماره 94234 مورخ 21/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000799534 مورخ 28/3/93 تا 2/8/97 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو ونیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معرفی (9) شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره : 69768/93/156 تاریخ: 21/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 2060/93/ص مورخ 18/4/93 معاونت محترم برنامه ریزی نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکت های مندرج در جدول ذیل به عنوان شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد شرکت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه و شرکت های بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147 سال جاری موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانت نامه بانکی مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف می باشند.شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 نفت ایرانول تولیدی 18/4/94
2 پالایش قطران ذغال سنگ تولیدی 18/4/94
3 ارس پترولیوم منطقه آزاد ارس تولیدی 18/4/94
4 صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق تولیدی 18/4/94
5 روغن موتور پردیس تولیدی 18/4/94
6 روغن موتور قطران کاوه تولیدی 18/4/94
7 پایه گستر سهند تولیدی 18/4/94
8 پترو سایان ملایر بازرگانی 18/4/94
9 پارس مرمر بازرگانی 18/4/94
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی رفتار با صادرکنندگان مواد نفتی استاندارد سازی شده در صورت کشف مغایرت
شماره : 72599/93/159 تاریخ: 24/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 2062/93 مورخ 8/4/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع لزوم مطابقت پرونده های صادراتی متعلق به شرکت های خوشنام (اعم از بازرگانی و تولیدی) با نتایج استانداردسازی (کدگذاری) در کارگروه فنی تشخیص فرآورده های نفتی ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی و شرکت های فعال ذیربط از تاریخ 1/ /93 در صورتی که در پاسخ نهایی واصله از کارگروه فنی استاندارد مغایرت کالای اظهاری با نتایج استانداردسازی موضوع ماده 12 دستورالعمل اصلاحی ستاد قید گردد جهت ابطال تسهیلات صادراتی (خوشنامی) واحدها و شرکت های موصوف در اسرع وقت تصویری از جوابیه کارگروه به همراه ظهر و متن اظهارنامه صادراتی مربوطه را به این دفتر ارسال نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران در خصوص صادرات شمش فولادی
شماره : 53544/93/136 تاریخ : 28/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – پیرو بند 4 بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/2/93 (موضوع بخشنامه ردیف 499 مورخ 14/11/92 در خصوص صادرات انواع شمش و محصولات فولادی) به پیوست تصویر نامه شماره 15241/210/93 مورخ 26/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به تصویر نامه شماره 72770/60 مورخ 25/3/93 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می دارد:
صادرات شمش فولادی (به جز شمش حاصل از قراضه فلزات موضوع ردیف یازده فهرست کالاهای مشمول پایه صادراتی می باشد) و انواع محصولات فولادی از سوی کلیه فعالان اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی و تجار بدون محدودیت در میزان و نوع محصول تا پایان سال جاری با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بدون اخذ مجوز صادراتی بلامانع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی- مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________
*بخشنامه ردیف 499 در مجموعه هفتگی شماره 949 درج شده است.
**متن نامه شماره 15241/210/93 مورخ 26/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است:
گمرک ایران-دفتر صادرات
سلام علیکم-پیرو بند 8 نامه شماره 8138/210/93 مورخ 21/2/93 در خصوص تمدید آزادسازی صادرات محصولات فولادی به اطلاع می رساند، به استناد نامه شماره 72770/60 مورخ 25/3/93 معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی وزارت متبوع (تصویر پیوست) آزادسازی صادرات شمش و انواع محصولات فولادی موضوع نامه شماره 43965/210/92 مورخ 9/11/92، بدون محدودیت در میزان و نوع محصول توسط کلیه فعالان اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی و تجار تا پایان سال جاری با رعایت سایر مقررات تمدید می گردد.
سید عباس حسینی-مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص پیگیری استعلام فهرست انبارهای اختصاصی
شماره : 66642/93/704/73/155 تاریخ: 16/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 31077/93 مورخ 24/2/93 و با عنایت به تأکید ریاست محترم کل در خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات در جدول پیوست تکمیل و با قید فوریت به این مرکز ارسال گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص لزوم تأیید ارزش قطعی پروانه های صادراتی در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه
شماره: 56371/93/747/582/71/144 تاریخ: 02/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 202 مورخ 29/6/91 موضوع درخواست تأیید ارزش قطعی پروانه های صادراتی بنگاه های متقاضی در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه سال 93 مقتضی است دستور فرمایید پس از اخذ درخواست ذینفع مبنی بر شرکت در فرآیند انتخاب صادر کننده نمونه (استانی و کشوری) و ارائه لیست اظهارنامه های صادراتی مربوطه، در پاسخ به استعلامات انجام شده علاوه بر تأیید اصالت و اعلام ردیف مرز خروج، ارزش قطعی پروانه های صادراتی موصوف را بررسی و نتیجه اقدامات را رأساً با رعایت قید فوریت به دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران ارسال نمایند.
حسن علیدوستی- مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران در خصوص دقت در کنترل اظهارنامه های صادراتی
شماره : 56316/93/254650/71/153 تاریخ :02/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – با عنایت به عدم پرداخت جوایز صادراتی حسب اعلام سازمان توسعه تجارت ایران و درخواست برخی از گمرکات اجرایی مبنی بر حذف لزوم الصاق قبض انبار برای محمولات صادراتی البسه و پوشاک (موضوع مفاد بخشنامه های ردیف 92 سال 87 و ردیف 464 مورخ 21/12/89) بدین وسیله تا زمان برقراری مجدد جوایز صادراتی دستورالعمل های مزبور لغو می گردد.لذا خواهشمند است دستور فرمایید به هنگام ارزیابی کالاهای مذکور و همچنین تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع و ماده 51 ق.ا.گ. و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 ق.ا.گ. موارد ذیل رعایت گردد:
1-هنگام اظهار محمولات صادراتی، الصاق فهرست عدلبندی در صورت تنوع کالا اطلاعات دقیق در خصوص نوع، ارزش، مقدار و عملیات توزین (اعم از وزن خالص و وزن ناخالص) در اظهارنامه قید گردد.
2-ظهرنویسی اظهارنامه ها توسط ارزیاب به صورت دقیق و خوانا صورت گیرد به طوری که با مطالعه ظهرنویسی کالای موضوع اظهارنامه از غیر آن مشخص گردد.
3-در مواردی که کالای صادراتی از محل پروانه های ورود موقت و یا استرداد حقوق ورودی موضوع مواد صدرالاشاره بوده و نیاز به استعلام مشخصات و میزان مواد اولیه مورد مصرف در محصول صادراتی می باشد و امکان ارسال نمونه به آزمایشگاه برای تعیین نوع مواد اولیه در محصول تولیدی و مقدار مصرف آنها وجود دارد نسبت به نمونه برداری کافی اقدام و سپس به آزمایشگاه ارسال گردد.
بدیهی است رعایت سایر مقررات و تشریفات مربوطه ضروری می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 20/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/26

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی انجام تشریفات کالاهای عبور داخلی و خارجی
شماره : 67126/108/217/55 تاریخ: 17/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره 20820/93 مورخ 10/2/93 دفتر نظارت بر ترانزیت و با عنایت به تأکید مقام محترم ریاست کل، نظر به اهمیت کنترل وسایط نقلیه حامل کالاهای عبوری، ضمن الزام بر رعایت دستورالعمل فوق الذکر و شیوه نامه الصاقی در خصوص چگونگی نصب و راه اندازی سیستم GPS، موارد ذیل نیز جهت اجرای دقیق ابلاغ می گردد:
1-خروج کامیون های ایرانی و خارجی حامل کالای عبوری از آن گمرک پس از استقرار شرکت پیمانکار، منوط به تجهیز و راه اندازی دستگاه GPS بر روی کامیون ها بوده و گمرکات موظفند از صدور مجوز بارگیری و تردد کامیون های ایرانی و خارجی حامل کالای عبوری فاقد تجهیزات سیستم GPS خودداری نمایند.
2-کامیون های عبوری که مجهز به سیستم مزبور نیستند در بدو ورود به کشور و یا گمرکات مبدأ باید توسط شرکت های حمل و نقل و شرکت پیمانکار با نظارت گمرک محل، مجهز به GPS گردیده و سپس تشزیفات قانونی صورت گیرد.
3-گمرکات موظفند محل و تجهیزات لازم متناسب با حجم کار، ساعت کاری و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در اختیار شرکت پیمانکار قرار داده و موضوع الزام نصب GPS به نحو مقتضی به اطلاع شرکت های حمل و نقل فعال در آن گمرک برسد.
4-شرکت پیمانکار موظف است علاوه بر نصب و راه اندازی سیستم مزبور بر روی کامیون، آموزش های لازم را در خصوص چگونگی تخلیه داده ها و نحوه استفاده از اطلاعات به همکاران ذیمدخل (واحدهای ذیربط و حراست) به عمل آورد.
5-گمرکات مقصد موظفند در صورتی که گمرک مبدأ / ورودی، کامیونی را بدون نصب GPS به آن گمرک ارسال نموده، مراتب را به گمرک ورودی و دفتر نظارت بر ترانزیت اعلام نمایند.
6-چنانچه در گمرک مقصد بر اساس اطلاعات موجود در GPS، مشخص گردید که شرکت حمل و نقل مرتکب تخلف شده است، بدواً موضوع می بایست به بالاترین مقام آن گمرک گزارش و با نظر ایشان و پس از تنظیم صورتجلسه اقدامات قانونی لازم معمول و مراتب به دفتر نظارت بر ترانزیت نیز اعلام شود.
7-با توجه به اهمیت موضوع، در گمرکاتی که سامانه مذکور تا کنون اجرایی گردیده، می بایست گزارشی جامع از عملکرد را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 63567/93 مورخ 11/4/93 (تصویر پیوست) دفتر نظارت بر ترانزیت و پس از آن کلیه گمرکات مرتبط با موضوع اعلامی، می بایست هر پانزده روز گزارش اقدامات انجام شده را تهیه و به دفتر مذکور، همچنین دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند.
ضمناً متعاقباً برنامه زمانبندی استقرار شرکت پیمانکار در سایر گمرکات کشور نیز از سوی دفتر نظارت بر ترانزیت اعلام می گردد.
در پایان انتظار دارد در این خصوص مدیران محترم گمرکات اجرایی ضمن نظارت بر انجام بهینه امور، در جهت رفع مشکلات احتمالی نیز تلاش لازم را به عمل آورند.
علی مددی جهرمی-معاون حقوقی و نظارت

 


بخشنامه 1393/04/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص تمدید اعتبار درصد ساخت داخل اتوبوس شهری مدل d12c
شماره : 61556/93/51776/702/73/151 تاریخ: 10/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 150248/148329/92/702/73/362-6/8/92 به پیوست تصویر نامه شماره 14768/210/93 مورخ 25/3/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 67940/60 مورخ 19/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید درصد ساخت داخل اتوبوس شهری مدل d12c به نام شرکت شهاب خودرو به میزان 41 درصد صرفاً تا پایان شهریور ماه سال جاری ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا تاریخ یاد شده و با رعایت کامل مقررات و نامه پیروی اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/04/19

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ اصلاحیه ارزش خودروهای سواری GREAT WALL سال 2014
شماره 48298/8970/206/24/127 تاریخ : 21/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 23124/8970/206/24/52-14/2/93 و در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری های GREAT WALL سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت دیار خودرو به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
PRICE FOB (EURO) MODEL DESCRIPTION
6260 GREAT WALL M4 4×2
LUXURY M/T 1500cc
12400 GREAT WALL H6 4×2 ELITE A/T 2378cc
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/04/19

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ارزش ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014
شماره : 47934/4575/205/24/126 تاریخ : 21/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست 1 برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت هماوند چکاد ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری – سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/04/19

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ارزش کامیون های کشنده MAZ سال 2014
شماره : 47920/6804/204/24/125 تاریخ :21/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 کمیته مشترک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش کامیون های کشنده MAZ سال 2014 ساخت بلاروس به نمایندگی شرکت آذهایتکس به شرح جدول زیر ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
PRICE PER UNIT,EURO,FCA MINSK MODEL NO
58000 Fifth-wheel truck MAZ-544018-1320-730(4×2,Euro-3,Mercedes-benz)CBU 1
66000 Fifth-wheel truck MAZ-6430158-1320-712(6×4,Euro-3, Mercedes-benz)CBU 2
38350 Chassis MAZ-437130-350-700(4×2,Euro-3,Deutz)CBU 3
84000 Dump-truck MAZ-6516V8-520-700(8×4,Euro-5,MAN)CBU 4
71750 Chassis MA3-MAH(6×4)632536(CBU) 5
64750 Truck tractor MA3-MAH(4×2)540548(CBU) 6
خداکرم اسکندری-سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/04/19

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ اصلاحیه ارزش خودروهای هیوندای سال 2015
شماره: 47914/4902/206/24/124 تاریخ: 21/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 11172/4902/206/24/21 مورخ 27/1/1393 و در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ ارزش اصلاحیه انواع مدل سواری های HYUNDAI سال 2015 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
CFR BANDAR ABBAS (US$) OCEAN FREIGHT (US$) FOB(US$) MODEL DESCRIPTION
$53,600 $945 $52,655 Centennial 4600cc A/T
$24,715 $875 $23,840 Grandeur 3000cc A/T
$37,090 $905 $36,185 Genesis 3800cc A/T
$21,990 $775 $21,215 Genesis Coupe 3800cc A/T
$20,360 $835 $19,525 Sonata 2400cc A/T
$16,290 $720 $15,570 I30 2000cc A/T
$13,045 $755 $12,290 I20 1600cc A/T
$12,275 $748 $11,527 120 1400cc A/T
$28,210 $1,065 $27,145 Ix55 3800cc A/T
$18,785 $875 $17,910 Ix35 2400cc A/T
$20,460 $1,255 $19,205 HI 2400cc A/T
$13,080 $715 $12,365 Accent 1600cc A/T
$15,977 $780 $15,197 Elantra 1800cc A/T
$23,250 $984 $22,266 Santa Fe 3500cc A/T
$20,500 $984 $19,516 Santa Fe 2400cc A/T
$17,070 $680 $16,390 Veloster 1600cc A/T
$16,567 $680 $15,887 Veloster HATCHBACK 1600cc A/T
$24,280 $825 $23,455 I40 Sedan 2000cc A/T
$25,725 $825 $24,900 I40 Wagon 2000cc A/T

رسول کوهستانی پزوه-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/04/19

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ارزش ماشین آلات راهسازی LIUGONG سال 2014
شماره :47679/5200/205/24/123 تاریخ : 21/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست 5 برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی LIUGONG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت حفار ماشین شیراز ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
خداکرم اسکندری- سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/04/19

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
شماره :37460/ت50690هـ تاریخ : 09/04/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی –گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 4/4/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (146) قانون امور گمرکی – مصوب 1390-تصویب کرد :
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ،موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ29/12/1391به شرح زیر اصلاح میشود.
1-در ماده (203)،عبارت "اشخاص تحت حسابرسی"به عبارت "در ارتباط با موضوع رسیدگی"اصلاح می شود.
2-ماده (205) حذف میشود.
3-ماده (220) و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 220 – گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حسابهای موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-ماریز کند.در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها ، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره1- چنانچه معلوم شود تمام یا قسمتی از وجه سپرده،اضافه دریافت شده است،با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی،قابل استرداد خواهد بود.برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ظوابط صادرات مونواتیلن گلایکول
شماره : 59480/93/148 تاریخ :08/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – پیرو بند یک بخشنامه ردیف 116 مورخ 18/3/93 (موضوع صادرات 8 قلم محصولات پتروشیمی مشمول اخذ مجوز) بپیوست تصویر نامه شماره 16887/210/93 مورخ 4/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به تصویر نامه شماره 79600/60 مورخ 3/4/93 دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد : بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی،کارگروه تنظیم بازار و موافقت قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت ،صادرات و مونواتیلن گیگول MEG با تعرفه 29053100 (موضوع ردیف 4 نامه شماره 10144/210/93 مورخ 31/1/93 پیوست بخشنامه صدرالذکر) از شمول فهرست اقلام مشمول تنظیم بازار خارخ میگردد،لذا صادرات کالای مذکور از تاریخ 3/4/93 با رعایت سایر مقررات و ظوابط مربوطه بدون اخذ مجوز صادراتی بلامانع میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ظوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت وریشه فتحی
شماره :59462/93/149 تاریخ :08/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 10447/93/275/525/38/175 مورخ 08/03/93 ،گمرک دوغارون در خصوص تخلف صادراتی شرکت مذکور ارسال و اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی – مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معرفی 3 شرکت جهت استفاده از تسهیلات صدور فرآورده های نفتی
شماره: 59174/93/147 تاریخ: 07/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 1866/93/ص مورخ 2/4/93 معاونت برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،در خصوص معرفی شرکتهای مزبور به عنوان شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده 18دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی مذکور صرفاً مجاز به صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه با استفاده از تسهیلات موصوف می باشند.شایسته است دستور فرمائید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 بهتاز شیمی تولیدی 2/4/94
2 روغن موتور لوشان تولیدی 2/4/94
3 زرین روغن تولیدی 2/4/94

حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط آقای هادی پایمرد
شماره: 59426/93/150 تاریخ: 07/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 28199/28/165 مورخ 29/2/93 گمرک شهید رجایی بندرعباس به انضمام تصویر اعلام جرم های شماره 194502/92/11583/525/3/165 مورخ 5/12/92 (آن گمرک) و 2216/92/1397/525/180 مورخ

10/6/92 (گمرک زابل) در خصوص تخلف صادراتی نامبرده ارسال و اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شخص مذکور صرفاً پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکان پذیر می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی -مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ فهرست اصلاح شده کالاهای تحت نظارت سازمان ملی استاندارد
شماره: 58431/93/52428/113/73/146 تاریخ: 07/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بند 4-2-4 نامه شماره 22788/93/1131/73/53 مورخ 14/2/93 به پیوست تصویر نامه شماره 21326 مورخ 27/3/93 سازمان ملی استاندارد و آخرین فهرست لیست اصلاح شده کالاهای تحت نظارت سازمان ملی استاندارد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*‌متن نامه شماره 21326 مورخ 27/3/93 سازمان ملی استاندارد به شرح زیر است:
جناب آقای نادری-معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم- احتراماً عطف به نامه شماره 35186/93/113/73 مورخ 30/2/93، لوح فشرده ارسالی حاوی فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری مندرج در جدول سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت.به پیوست لوح فشرده اصلاح شده فهرست کالاهای تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.
شایان ذکر است:
1)ردیف تعرفه های مشمول استاندارد اجباری جا افتاده در ستون مربوطه با ستاره قرمز مشخص شده است.
2)ستاره مربوط به ردیف تعرفه های غیر مشمول استاندارد اجباری از ستون مربوطه حذف گردیده است.
بدیهی است در صورت تغییرات احتمالی در فهرست فوق الذکر در شش ماهه دوم سال جاری مراتب متعاقباً اعلام می گردد.
همایون نکونام-مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص شرایط قرنطینه ای واردات محصولات کشاورزی فریز شده
شماره : 58077/93/42153/113/73/145 تاریخ: 04/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 11365/210/93 مورخ 10/3/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 730/2510 مورخ 8/2/93 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات محصولات کشاورزی فریز شده تحت عنوان IQF ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 730/2510 مورخ 8/2/93 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بخشنده-معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
با سلام- احتراماً با عنایت به بررسی های انجام شده در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات محصولات کشاورزی فریز شده تحت عنوان (Individually Quick Frozen) IQF جهت مصارف خوراکی از تمام کشورها به استحضار می رساند واردات محصولات مذکور، در فهرست کالاهای با ریسک کم بوده و انجام واردات آنها منوط به قید عبارت IQF و دمای انجماد محصول وارداتی و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
باغستانی میبدی –رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

 


بخشنامه 1393/04/12

تصویب نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره : 35411/ت50410ک تاریخ : 03/04/1393
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای یاد شده و به استناد ماده (10) چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند :
متن زیر به عنوان بند (ذ) به ماده (2) آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 16449/ت254ک مورخ 10/2/1373 و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود :
ذ – عوارض خدمات شهری : وجوهی که سازمان جهت ارائه خدمات شهری از مالکان یا بهره برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ میکند.
این تصویب نامه در تاریخ 1/4/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/04/12

تصویب نامه در خصوص الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم
شماره : 35417/ت50089ک تاریخ : 03/04/1393
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد – صنعتی و ویژه
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 9/10/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند :
جزیره هنگام به شرح نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم موضوع تصویب نامه شماره 45399/ت16876ک مورخ 16/5/1375 الحاق میشود.
این تصویب نامه در تاریخ 1/4/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی کاوه
شماره : 35817/93/33458/73 تاریخ :31/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – بازگشت به نامه شماره 2974/1/127 مورخ 10/2/93 و پیرو نامه شماره 166070/91 مورخ 7/9/91 در خصوص عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی کاوه اعلام میدارد حسب موافقت مقام محترم معاونت فنی و امور گمرکی، انجام رویه های ورود قطعی، ورود موقت و مرجوعی به صورت عام توسط گمرک ساوه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از نظر این مرکز بلا مانع می باشد.
فرود عسگری-مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استعلام از مشکلات ترخیص کالاهای ورودی و خروجی از طریق پست
شماره: 35185/93/8/86 تاریخ: 30/02/1393
گمرک……
با سلام و احترام – گمرک ایران در نظر دارد جلسه ای با مسئولین پست جمهوری اسلامی ایران تشکیل و ضمن بررسی مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم در خصوص نحوه ترخیص کالاهای ورودی و خروجی از طریق پست انجام پذیرد.لذا خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات، پیشنهادات و نقطه نظرات آن گمرک را حداکثر ظرف مدت یک هفته به این معاونت اعلام فرمایند.
محمدرضا نادری-معاون فنی و امور گمرکی

 


بخشنامه 1393/04/12

بخشنامه گمرک ایران در خصوص استعلام از آمادگی گمرکات برای استقرار نمایندگان سازمان ملی استاندارد در اماکن گمرکی
شماره :33381/93/8/77 تاریخ : 28/02/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – در اجرای بند 4-1-6 تفاهم نامه سال 1393 فی ما بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد موضوع بخشنامه شماره 12742/93/26 مورخ 31/1/1393 مبنی بر استقرار نمایندگان سازمان ملی استاندارد در گمرکات کشور، لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و چنانچه گمرکات آمادگی لازم به منظور ایجاد فضای کافی جهت استقرار نمایندگان آن سازمان را دارند به قید فوریت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام تا اقدام بعدی معمول گردد.
محمدرضا نادری- معاون فنی و امور گمرکی

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید مدت اعتبار میزان ساخت داخل لیفتراک های ساخت آذر سهند یدک
شماره:56150/93/54759/113/73/141 تاریخ: 02/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره 141740/92-74825/113/73/165/الف مورخ 22/7/92 این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 15844/210/93 مورخ 31/3/93 ادراه کل مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر نامه شماره 76197/60 مورخ 31/3/983 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید مدت اعتبار میزان ساخت داخل دستگاه لیفتراک به ظرفیت 2 تا 5 تن تولیدی شرکت آذر سهند یدک تا پایان سال جاری به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح نامه محصول شرکت سایپا دیزل موضوع بخشنامه قبلی
شماره: 55343/93/54467/791/113/73/140 تاریخ: 01/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 32037/92/30748/791/73/71 مورخ 25/2/92 به پیوست تصویر نامه شماره 15469/210/93 مورخ 27/3/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 72341/60 مورخ 25/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص اصلاح کشنده DONG FENG با مدل (2×4)(T375) 999-4180DFL محصول شرکت سایپا دیزل با درصد ساخت شانزده درصد طبق شرح مندرج در نامه فوق الاشاره جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه________________________________________
*بخشنامه مورخ 25/2/92 در مجموعه هفتگی شماره 913 درج شده است.
**متن نامه شماره 72341/60 مورخ 25/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای سید عباس حسینی
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام و احترام-پیرو نامه شماره 251024/60 مورخ 23/11/92 این دفتر و بنا به درخواست شماره 3001/104 مورخ 23/3/93 شرکت سایپا دیزل (دارنده شناسه صنعتی 179900594416 ) بدین وسیله در ردیف دوم نامه مذکور نام محصول شرکت سایپا دیزل به کامیون کشنده DONG FENG مدل (2×4)(T375) 999-4180DFL به میزان%16 درصد اصلاح می گردد.
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص بلا مانع بودن ورود جرثقیل های مستعمل 25 تن و بالاتر
شماره :55235/93/51774/42135/113/73/139 تاریخ : 01/04/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 46003/93/42135/113/73 مورخ 18/3/93 به پیوست تصویر نامه شماره 14942/210/93 مورخ 25/3/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات ارسال و اعلام می دارد، حسب تصمیم متخذه در جلسه 20/3/93 کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (3) ماده (42) آیین نامه اجرایی مذکور، واردات جرثقیل 25 تن و بالاتر دو کابین و تک کابین با شاسی دو محوره با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مقررات و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع می باشد.بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج می باشد، ضمناً ورود کالای مستعمل که دارای موافقت کلی می باشند صرفاً با ارز متقاضی امکان پذیر است.دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید میزان اعتبار ساخت داخل تولیدات ارس خودرو دیزل
شماره:55133/93/20559/702/19709/73/142 تاریخ: 01/04/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو نامه 218350/216922/702/19709/73 مورخ 16/8/85 و بخشنامه 230018/228406/702/19443/73/416 و 230028/228406/702/19443/73/417 مورخ 2/11/89 به پیوست تصویر نامه شماره 55581/210/93 مورخ 8/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 37035/60 مورخ 7/2/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمدید میزان اعتبار ساخت داخل تولیدات شرکت ارس خودرو دیزل تا پایان شهریور ماه سال جاری ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد طبق دفترچه های IPI مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران درخصوص معافیت کالاهای وارداتی توسط راه آهن ج.ا.ا از عوارض 10%
شماره:53582/93/51144/113/138 تاریخ: 28/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 2/75/31253 مورخ 21/3/93 مدیر کل محترم امور مالی و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارسال و اعلام میدارد کلیه کالاهای وارداتی که توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مبادی اولیه به نقاط داخل کشور حمل میشود از دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی و نیز پرداخت 10% عوارض ناوگان خارجی معاف میباشند.خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمائید.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*‌متن نامه و جدول شماره 2/75/31253 مورخ 21/3/93 وزارت راه به شرح زیر است :
جناب آقای عسگری- مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا
با سلام – احتراماَ بازگشت به نامه شماره 38203/93 مورخ 04/03/1393 به اطلاع میرساند طبق ماده 10 مصوبه یکصد و پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی ترابری کشور (مصوب 29/1/1374) به منظور تشویق صاحبان کالا به استفاده از راه آهن برای حمل کالاهای وارداتی‏‏ کلیه کالاهای وارداتی که توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مبادی اولیه به نقاط داخلی کشور حمل میشوند از دریافت مجوز حمل از وزارت راه و شهرسازی و از پرداخت 10% عوارض قانون مقررات وسائل نقلیه خارجی معاف می باشند.
حمید جوادیان – مدیر کل امور مالی و منابع

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری CHANGLINCHL
شماره:53579/93/42165/702/73/137 تاریخ: 28/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 11380/210/93 مورخ 10/3/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر نامه شماره 60126/60 مورخ 7/3/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی قابل ورود (بلدوزر) با نشان تجاری CHANGLINCHL به شرح مندرج در نامه موصوف ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق مشخصات ماشین آلات راهسازی وارداتی با ثبت سفارش معتبر و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*‌متن نامه و جدول شماره 60126/60 مورخ 7/3/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت سنگین ماشین ایستا نماینده رسمی برند CHANGLINCHL کشور چین در ایران، ارسال می گردد. با توجه به بند 4 صورتجلسه شماره 59864/60 مورخ 7/3/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
CHANGLIN/CHL CHANGLIN COMPANY بلدزر CLD140-3 SHANGHAI SC8D160-9 G2B1
CLT80 LR4A3Z-23YTO


مجوز سازمان استاندارد شماره 9652 مورخ 16/2/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222692586 مورخ 26/4/92 تا 30/4/93 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری TITAN
شماره:52739/93/48268/791/73/135 تاریخ: 25/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 13808/210/93 مورخ 20/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 66784/60 مورخ 18/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاریTITAN ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.ضمناَ این بخشنامه جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*‌متن نامه و جدول شماره 66748/60 مورخ 20/3/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است :
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت صبا ماشین نماینده رسمی TITAN کشور چین در ایران، ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
TITAN CHANGLIN COMPANY گریدر TITAN G705B SHANGHAI C612I
TITAN G675B
لودر چرخ لاستیکی TITAN L380Bمجوز سازمان استاندارد شماره 95528 مورخ 27/12/92
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000109009 مورخ 13/2/93 تا 13/2/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران درخصوص حذف شرط سال ساخت از ماشین آلات کشاورزی قابل ورود مستعمل
شماره : 52670/93/50665/113/73/134 تاریخ: 25/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 412471/93/252996/790/241/73/100 مورخ 11/3/93 به پیوست تصویر نامه شماره 147/210/92 مورخ 16/2/93 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر حذف شرط سال ساخت ماشین آلات خودگردان و تراکتورهای کشاورزی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر شرایط مندرج در بخشنامه فوق الاشاره و رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه


*بخشنامه مورخ 11/3/93 در مجموعه هفتگی شماره 963 درج شده است.
**متن نامه شماره 14797/210/93 مورخ 16/2/93 اداره کل مقررات به شرح زیر است :
گمرک ایران – مرکز امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
با سلام- پیرو بخشنامه شماره 53189/210/92 مورخ 20/12/92 در خصوص موافقت کلی با ورود ماشین آلات خودگردان و ترکتورهای کشاورزی و با عنایت به بند (3) صورتجلسه مورخ 20/3/93 کمیسیون ماده یک به اطلاع میرساند فقط شرط سال ساخت جهت ورود ماشین آلات مذکور در نامه صدرالاشاره حذف میگردد.لازم به ذکر است بقیه موارد کماکان به قوت خود باقی است.خواهشمند است مراتب را یادداشت نمائید.
سید عباس حسینی –مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUN WARD
شماره:50132/93/48260/113/73/131 تاریخ: 25/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه شماره 13765/210/93 مورخ 30/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 64247/60 مورخ 13/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUN WARD جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات
________________________________________*متن نامه جدول شماره 64247/60 مورخ 13/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت چین ران نماینده رسمی SUNWARD کشور چین در ایران، ارسال می گردد.مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
‌SUNWARD ‌SUNWARD INTELIGENT CO بیل مکانیکی چرخ
زنجیری ‌SUNWARD SWE210 ISUZU 6BG7PRP-02
SUNWARD SWE240LC ISUZU 6BG7FRP-02
SUNWARD SWE260LC ISUZU 6HK1XQP
مجوز سازمان استاندارد شماره 15691 مورخ 5/3/94
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000792808 مورخ 2/2/93 تا 2/2/94 معتبر است
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط واردات انواع بذر
شماره :48710/93/24854/113/73/129 تاریخ : 21/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه شماره 6858/210/93 مورخ 15/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویر نامه شماره 253/56/15775 مورخ 27/12/92 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی-وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر چگونگی و شرایط واردات انواع بذور به ویژه سیب زمینی و ضرورت نمونه گیری جهت آزمایش های مربوطه جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ می گردد.
فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات
________________________________________
*متن نامه شماره 253/56/15775 مورخ 27/12/92 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به شرح زیر است:
مدیریت محترم کلیه گمرکات کشور
با سلام و احترام-به استحضار آن مدیریت محترم می رساند به استناد مفاد ماده 11 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مبنی بر ورود انواع بذرو نهال در سطح تجاری پس از کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذر و نهال و مفاد ماده 17 آیین نامه اجرایی آن قانون دال بر موظف بودن صادر کنندگان و وارد کنندگان بذر و نهال در مقیاس تجاری به اخذ مجوز از وزارت متبوع وموکول بودن صدور این مجوزها به اخذ گواهی از این مؤسسه، خواهشمند است به مدیریت های کلیه گمرکات کشور اعلام فرمایند بدون تأیید این مؤسسه از ترخیص انواع بذور خصوصاً سیب زمینی که در این ایام به کشور وارد خواهد گردید و نیاز به نمونه گیری جهت آزمایش های مربوطه دارند، خودداری نمایند.همکاری در رعایت مفاد مواد قانونی مذکور موجب امتنان خواهد بود.
محمد حسن عصاره-رئیس مؤسسه تحقیقات

 


بخشنامه 1393/04/05

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح بخشنامه قبلی در رابطه با کد موتور خودروهای شرکت رامک
شماره : 48345/93/47919/702/73/130 تاریخ :21/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 3697/93/23461/704/73/8 مورخ 19/1/93 به پیوست تصویر نامه شماره 13710/210/93 مورخ 19/3/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 65954/60 مورخ 17/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم مربوطه در خصوص اصلاح کد موتور خودروهای مربوط به شرکت رامک خودرو جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ارزش تراکتورهای ماهیندرا 2014
شماره: 44527/6555/204/24/111 تاریخ: 17/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای تصمیمات متخذه در کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 119 مورخ 10/3/93 ارزش انواع مدل تراکتور MAHINDRA سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت تراکتور سازی داروانا به شرح جدول زیر ارسال میگردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری تراکتورهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
PRICE (FOB SHANGHAI)(EURO) AGRICULTURE TRACTORS
3639 MODEL JM-254
4564 MODEL JM-354
2965 MODEL JM-300D
3645 MODEL JM-304D
7555 MODEL JM-604
9203 MODEL JM-604 WITH A/C CABIN

رسول کوهستانی پزوه -مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

*‌متن نامه و جدول شماره 60118/60 مورخ 7/3/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است :

جناب آقای حسینی-مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت
سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت حفار ماشین نماینده رسمی برند LIUGONG کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به بند 2 صورتجلسه شماره 59864/60 مورخ 7/3/93 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:
نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
LIUGONG GUNAXI LIUGONG MACHINERY CO بیل مکانیکی چرخ زنجیری CLG925D CUMMINS B5090C
CLG950E CUMMINS QSM11

مجوز سازمان استاندارد شماره 10707 مورخ 20/2/93 و شماره 15523 مورخ 4/3/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000112614 مورخ 21/2/93 تا 1/12/93 معتبر است.
امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG
شماره: 43659/93/42167/113/73/109 تاریخ: 13/03/1393
گمرک......
با سلام و احترام- به پیوست تصویر نامه شماره 11393/210/93 مورخ 10/3/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 60118/60 مورخ 7/3/93 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری LIUGONG به شرح مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با ماشین آلات وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.
فرود عسگری -مدیر کل دفتر واردات

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ ارزش لیفتراک های چری 2014
شماره: 36261/9149/202/24/88 تاریخ: 03/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 118 مورخ 21/2/93 کمیته ارزش به پیوست سه برگ پرایس لیست انواع لیفتراک های CHERY سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت کاسپین ماشین ارسال می گردد.مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراک های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه –مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي BOMAG 2014
شماره : 44554/4284/205/24/113 تاریخ :17/03/1393
گمرک....
با سلام و احترام- دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنين صورتجلسه شماره 119 كميته ارزش اين دفتر به پيوست 6 برگ ارزش انواع ماشين آلات راهسازي BOMAG سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت مهندسي فن و توسعه ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
رسول كوهستاني پزوه- مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ كدهاي جديد برخي مدلهاي خودروهاي سواري BMW
شماره : 44333/4177/206/24/110 تاریخ :17/03/1393
گمرک....
با سلام و احترام - به پيوست تصوير نامه ثبتي شماره 43766-13/3/93 شركت پرشيا خودرو در خصوص كد هاي جديد برخي مدلهاي انواع خودروهاي سواري BMW ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمائيد منبعد براي كليه خودروهاي وارداتي مذكور نسبت به كنترل كد مدل با مندرجات نامه ارسالي پيشگفت و با رعايت ساير مقررات اقدام لازم مبذول دارند.
رسول كوهستاني پزوه- مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ميني بوس فيات DUCATO مدل 2014
شماره : 44546/7549/203/24/112 تاریخ :17/03/1393
گمرک....
با سلام و احترام - دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش ميني بوس فيات DUCATO سال 2014 ساخت ايتاليا به نمايندگي شركت خودرو سازي توسعه بين الملل لوتوس به شرح جدول زير ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ميني بوس وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
CFR (EURO) ITEM DESCRIPTION MODEL
21512 2/3 MJTL4H2 ENGINE TYPE FIAFO48ID M/V/S251HH2.120HP-4XH.SPEED LIMITED PERSON 18+1 FIAT DUCATO MINIBUS
رسول كوهستاني پزوه- مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاحيه ارزش خودروهاي سواري GREAT WALL مدلهاي H6 و M4 سال 2014

شماره : 48298/8970/206/24/127 تاریخ :21/03/1393
گمرک....
با سلام و احترام- پيرو بخشنامه شماره 23124/8970/206/24/52 – 14/2/93 و در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواريهاي GREAT WALL سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت ديار خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
PRICE FOB ( EURO) MODEL DESCRIPTION
6260 LUXURY 4×2وGREAT WALL M4
M/T 1500cc
12400 GREAT WALL H6 4×2 ELITE A/T 2378cc
خداكرم اسكندري- سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي NEWHOLLAND سال 2014
شماره : 47934/4575/205/24/126 تاریخ :21/03/1393
گمرک....
با سلام و احترام-دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست 1 برگ پرايس انواع ماشين آلات راهسازي NEWHOLLAND سال 2014 ساخت ايتاليا به نمايندگي شركت هماوند چكاد ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
خداكرم اسكندري- سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام اصلاحيه ارزش خودروهاي HYUNDAI سال 2015
شماره : 47914/4902/206/24/124 تاریخ :21/03/1393
گمرک....
با سلام و احترام- پيرو بخشنامه شماره 11172/4902/206/24/21 مورخ 27/1/1393 ودر اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ
13/3/93 كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن ، تجارت به پيوست يك برگ ارزش اصلاحيه انواع مدل سواريهاي HYUNDAI سال 2015 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت آسان موتور ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
CFR BANDAR )$ABBAS( US OCEAN FREIGHT )$(US )$FOB(US MODEL DESCRIPTION
$53,600 $945 $ 52,655 Centennial 4600cc A/T
$24,715 $875 $23,840 Grandeur 3000cc A/T
$37,090 $905 $36,185 Genesis 3800cc A/T
$21,990 $775 $21,215 Genesis Coupe cc A/T 3800
$ 20,360 $ 835 $ 19,525 Sonata 2400cc A/T
$16,290 $720 $15,570 I30 2000cc A/T
$13,045 $755 $12,290 I201600cc A/T
$12,275 $ 748 $ 11,527 I20 1400cc A/T
$28,210 $1,065 $27,145 Ix55 3800cc A/T
$ 18,785 $ 875 $ 17,910 Ix35 2400cc A/T
$20,460 $1,255 $19,205 1H 2400cc A/T
$ 13,080 $715 $ 12,365 Accent 1600A/T
$ 15,977 $ 780 $ 15,197 Elantra 1800cc A/T
$ 23,250 $ 984 $ 22,266 Santa Fe 3500cc A/T
$ 20,500 $ 984 $19,516 Santa Fe 2400cc A/T
$ 17,070 $ 680 $16,390 Veloster 1600cc A/T
$ 16,567 $ 680 $ 15,887 Veloster HATCHBACK 1600cc A/T
$24,280 $825 $23,455 I40 Sedan 2000cc A/T
$25,725 $825 $24,900 I40 2000Wagon cc A/T
رسول كوهستاني پزوه- مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص چگونگی جلوگیری از صدور مطالبه نامه های کسر دریافتی مشابه و اضافی
شماره: 51181/93/11/102/52/3 تاریخ: 26/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – در اجرای دستور مقام محترم ریاست کل و به منظور جلوگیری از صدور مطالبه نامه های کسر دریافتی مشابه و اضافی و کاهش مطالبات معوق و مکاتبات اداری و افزایش اقبال کارشناسان سرویس ارزیابی و درب خروج،لازم است نسخه ای از مطالبه نامه صادره توسط دوایر بازبینی به سرویس ارزیابی و درب خروج ارسال و سپس جهت تحلیل در کمیته ای متشکل از مدیر گمرک و معاون امور گمرکی و رئیس سرویس ارزیابی ،رئیس درب خروج و رئیس بازبینی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن افزایش دقت کارشناسان مزبور ،از انباشت مطالبات معوق و دوباره کاری جلوگیری بعمل آید.بدیهی است نظارت بر حسن انجام بخشنامه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.
مجتبی شیشه چی ها – مدیر کل بازبینی و حسابرسی

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران درخصوص دریافت مابه التفاوت از محموله های نفتی صادراتی
شماره: 46765/93/747/859/71/121 تاریخ: 19/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 439 مورخ 9/10/92 به پیوست تصویر نامه های شماره 10539/210/93 مورخ 4/3/93 و 36778/210/92 مورخ 27/9/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/92 معاونت محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می دارد:
1-در زمان صدور محموله های نفتی توسط واحدهای تولیدی، در صورتی که مواد اولیه مورد مصرف در محصول نهایی از رینگ داخلی بورس خریداری شده باشد به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 13/9/92 (موضوع نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/92 صدرالذکر) پرداخت مبلغ %5 مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های تولیدی صادراتی فاقد مستند قانونی می باشد.
2-صدور عین محموله های نفتی عرضه شده در رینگ داخلی بورس (مواد اولیه) منوط به پرداخت مابه التفاوت تعیین شده می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات
________________________________________
*متن نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/92 معاونت محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

با سلام و احترام-با عنایت به بند (4) مصوبه شماره 213195/60 مورخ 20/8/91 ستاد تنظیم بازار و مصوبه مورخ 18/7/91 کارگروه اصلی کنترل بازار ابلاغی طی نامه شماره 193105/60 مورخ 26/7/91، ضمن ارسال تصویر صورتجلسه شصت و نهمین کمیته تخصصی کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 13/9/92، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص تصمیمات متخذه برای هریک از موارد مرتبط با آن معاونت/سازمان/انجمن/اتحادیه اقدام لازم معمول و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند.
محسن صالحی نیا-معاون امور صنایع و اقتصادی

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اصلاح بخشنامه قبلی در رابطه با صادرات محصولات پتروشیمی
شماره: 45294/93/116 تاریخ: 18/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – به پیوست تصویر نامه های شماره 10144/210/93 و 3717/210/93 مورخ 31/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام نامه شماره 2219/ع م مورخ 19/12/92 شرکت بورس کالای ایران ارسال و اعلام می

دارد:
1-هشت قلم محصولات پتروشیمی مندرج در نامه صدرالذکر به قسمت الف بند 4 نامه پیوستی بخشنامه شماره 34446/93/29473/71/84 مورخ 30/2/93 (موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز یا عوارض صادراتی) اضافه می گردد.
2-پیرو بند 3 بخشنامه ردیف 419 مورخ 18/9/92 صادرات عایق های رطوبتی (ایزوگام و...) تحت ردیف تعرفه شماره 68071010 منوط به اخذ گواهی رینگ صادراتی بورس کالا می باشد.بدیهی است در زمان اظهار محموله های مزبور پس از اخذ گواهی خرید صادره از رینگ صادراتی بورس از ذینفع و مطابقت نوع محموله اظهاری با مشخصات مندرج در گواهی مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.تأکید می گردد نمونه فرم گواهینامه معاملات رینگ صادراتی بورس کالا که منقوش به امضاء و مهر برجسته (معرفی شده) می باشد.(مطابق فرم پیوست بخشنامه ردیف 149 مورخ 14/6/89) که می بایستی پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری گردد.
شایسته است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
حسن علیدوستی-مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ آخرین فهرست گروه دهم کالایی
شماره: 43141/93/421/3599/113/73/117 تاریخ: 12/03/1393
گمرک……
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه های شماره 105241/92/907/73/262 مورخ 4/6/92، 217955/92/217559/113/73/489 مورخ 8/11/92، 221998/92/113/73/498 مورخ 14/11/92 و 3599/93/946/73/9 مورخ 18/1/93 به پیوست تصویر نامه شماره 9702/210/93 مورخ 11/3/93 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، به انضمام آخرین فهرست گروه دهم کالایی در فایل ضمیمه ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت لازم را معمول نمایند.
فرود عسگری -مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان
شماره :51494/93/3765/159850/113/719/73/132 تاریخ : 26/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – بپیوست تصویر نامه شماره 195602 مورخ 16/9/89 ریاست محترم جمهور با کلیه ضمائم مربوطه ،موضوع ابلاغ "قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" مصوب 5/8/1389 مجلس شورای ،جهت اطلاع از ماده 3 قانون مزبور و تصویر تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91 هیئت محترم وزیران موضوع "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" جهت اطلاع از ماده (21)و(22) آیین نامه مزبور ،ونیز دستوالعمل ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون مزبور به شماره 173295/24 مورخ 21/10/92 در ده ماده و تأیید شده توسط وزراء محترم امور امور اقتصادی و دارایی و علوم ،تحقیقات و فناوری جهت اطلاع ارسال میگردد.شایان ذکر است مجوز استفاده از تسهیلات و معافیت های مندرج در قانون ،آیین نامه و دستور العمل فوق الذکر،پس از صدور مجوز معافیت توسط دبیر خانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،در هر مورد بوسیله این مرکز به گمرک اجرایی مربوطه ابلاغ خواهد شد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 


بخشنامه 1393/03/29

بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعلام فهرست 88 واحد تولیدی فراورده ها و مشتقات نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است
شماره :48746/93/747/859/71/128 تاریخ : 24/03/1393
گمرک .....
با سلام و احترام – پیرو بخشنامه ردیف 554 مورخ 19/12/92 به پیوست تصویر نامه شماره 1666/93/ص مورخ 17/03/93 معاونت محترم برنامه ریزی ،نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوره های نفتی استاندارد سازی(کدگزاری) شده است ارسال و اعلام میدارد:شرکتهای تولیدی که نام آنها در فهرست پیوستی درج گردیده است مجاز می باشند صرفاً محصولات استاندارد سازی(کد گزاری) شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد ضوابط و مقررات مربوطه صادر نمایند.
لازم به ذکر می باشد :
1- به منظور نگهداری سقف ظرفیت سالیانه شرکت پرتو سبز طوبی (موضوع ردیف 35 ضمیمه پیوست)آن شرکت صرفاً مجاز به صدور محموله صادراتی تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری خود (هیدروکربن سنگین از ضایعات لاستیک فرسوده) به میزان ظرفیت سالیانه (720) هفتصد و بیست تن ،از گمرک ماهیرود می باشد.
2- اعلام فهرست شرکت های فوق الذکر صرفاً در خصوص اعلام استاندارد سازی محموله های تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری واحد های تولیدی می باشد وارتباطی به استفاده شرکت های خوشنام از تسهیلات موضوع ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ندارد و در خصوص موضوع می بایستی مطابق ظوابط مربوطه اقدام گردد.
مقتضی است دستور فرمائید مراتب را به واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی- مدیر کل دفتر صادرات

 


بخشنامه 1393/03/29

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
شماره : 26731/ت50411ک تاریخ :11/03/1393
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر تصویب کردند :
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند :
الف - شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی.
ب – منطقه : هر یک از مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شود.
ج – دبیرخانه : دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
د – متقاضی : شخص حقوقی دولتی یا غیر دولتی که ایجاد منطقه را درخواست مینماید.
هـ - طرح توجیهی (مطالعات اولیه) :شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی،تاریخی و فرهنگی به همراه برآوری هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه زمانبندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشور های هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی،اجتماعی و زیست محیطی.
و - طرح جامع : طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ،فرهنگی،آموزشی ،صنعتی،بازرگانی،اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی منطقه ،خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق ،نوسازی ،بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی،تبیین میشود.این طرح در تطبیق با طر های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
ز – زیر ساخت ها : مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل(هوایی،زمینی و دریایی)،انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ح – محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار میگیرد.
ماده 2- فرایند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد :
الف – ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوطه توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب- ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاههای اجرایی تأمین کننده خدمات زیر ساختی و سایر مراجع ذیربط قانونی.
ج- بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه.
د- ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیرشورا.
هـ - طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا.
ماده 3 – همزمان با ارائه پیشنهاد برای بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید،لازم است سازمان مسئوول پیشنهادی،معرفی و در اجرای ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 34186/ت35361ک مورخ 6/3/1386 به صورت رسمی متعهد به موارد زیر شود:
الف – ارائه گزارش توجیهی.
ب – تهیه طرح جامع منطقه ظرف یک سال پس از ابلاغ مصوبه شورا.
ج – ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندی مالی متقاضی (توانایی لازم برای تأمین اعتبار حداقل یک سوم هزینه های ایجاد زیر ساخت) و ارائه سوابق کاری دال بر توانمندی اجرایی و مدیریتی .
د – آماده سازی و ایجاد کامل زیر ساخت ها در بیست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعالیت.
هـ - گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از یک سال توسط سازمان مسئوول و بررسی آن توسط دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار.
و – ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده سازی از آغاز مرحاه حصار (فنس) کشی محدوده تا مرحله نهایی آماده سازی.
ز – ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه.
ح – نطر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه .
ماده 4 – جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اسناد بالادستی و اهداف تأسیس منطقه،شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره1- ارائه اسناد و مستندات از سوی سازمان مسئول غیر دولتی مبتنی بر اثبات مالکیت یا تصرف اراضی محدوده پیشنهادی ،طبق تبصره2 ماده 3 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران،-مصوب1384-ضروری است.
تبصره2 – حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد.
ماده 5 – مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است :
1- نام منطقه و نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره) و نوع و حدود فعالیت مجاز (طبق مفاد تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی).
2 – پذیرش رسمی سازمان مسئول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائه اساسنامه (ترجیحاً بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی ،فنی و تخصصی با ارائه سوابق کاری ،ارائه گردش مالی و مستندات قابل قبول مبنی بر دارا بودن سرمایه ای دست کم معادل یک سوم هزینه های لازم برای ایجاد زیر ساخت ها در محدوده مورد نظر).
3- شبکه های زیر بنایی (موافقت رسمی نهاد ها و سازمان های محلی با تأمین خدمات مورد نیاز منطقه به شرح زیر ) :
الف- موافقت صریح و غیر مشروط شرکت آب و فاضلاب استان یا منطقه ذیربط با تأمین آب.
ب - موافقت صریح و غیر مشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذیربط با تأمین برق.
ج - موافقت صریح و غیر مشروط شرکت مخابرات استان یا منطقه ذیربط با تأمین زیر ساخت های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات.
د - موافقت صریح و غیر مشروط اداره کل راه و شهرسازی استان یا منطقه ذیربط با تأمین زیر ساخت های مواصلاتی (زمینی،دریایی و هوایی) حسب مورد.
هـ - موافقت صریح و غیر مشروط وزارت نفت (واحد تابع) با تأمین انرژی.
4- ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر تملک (یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر برای سازمان مسئول غیر دولتی و موافقت رسمی دستگاه های ذیربط مبنی بر واگذاری اراضی به سازمان

مسئول دولتی.
5 – نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.
6 – موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه.
تبصره1 - چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص،مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد،مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد.چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام ننماید،بررسی درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.
تبصره2 – پس از ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین محدوده،سازمان مسئول و گرایش اقتصادی،متناسب با ایجاد زیر ساخت ،پروانه بهره برداری از سوی دبیر خانه صادر خواهد شد.این تصویب نامه در تاریخ 10/3/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری

 


بخشنامه 1393/03/22

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ دستور العمل کالاهای عبور خارجی و داخلی
شماره: 46454/93/726/1/55/23 تاریخ: 19/03/1393
گمرک……
با سلام - به منظور وحدت عمل در رویه های عبور داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات موضوع بندهای 10 و 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین اهمیت و لزوم دقت در رویه های عبور داخلی و خارجی با عنایت به مواد مرتبط در قانون امور گمرکی، آئین نامه اجرایی آن و با اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر شده، دستورالعمل زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:
1) هرگونه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی در کشور منوط به اخذ مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن توسط گمرک ج.ا.ا بوده و پذیرش تضمین موضوع بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی با رعایت مفاد ماده 109 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی امکان پذیر می باشد. فهرست شرکت های مذکور توسط دفتر نظارت بر ترانزیت اعلام می گردد.
2) کلیه گمرکاتی که به سامانه هوشمند ترانزیت کالا مجهز گردیده اند، موظفند برای اظهار کالاهای عبوری از فرم اظهارنامه SAD و برای عبور از فرم T1 استفاده نمایند. ضمناً گمرکاتی که سامانه هوشمند ترانزیت در آنجا عملیاتی نشده می بایست مراتب وصول کالا را پس از تأیید تصویر فرم T1 به ضمیمه نامه اعلام وصول به گمرک مبدأ ارسال نمایند.
3) با توجه به ماده 101 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای کالاهایی که با بیش از یک وسیله حمل می گردند، به جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی تأکید می گردد از درج مشخصات محموله عبوری و وسیله حمل و شماره پلمب الصاقی در ظهر تصویر پروانه عبور و گواهی آن (موضوع تبصره ذیل ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی)

خودداری گردد (موضوع بخشنامه 135510/92/726/587/55 مورخ 14/7/92).
4) کالاهایی که در گمرکات به عنوان ورود قطعی اظهار و بدلیل عدم ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی، تشریفات ترخیص قطعی آنها صورت نپذیرفته و همچنین کالاهایی که ورود آن به کشور مشمول ممنوعیت یا محدودیت می باشند، لازم است قبل از انتقال به مناطق آزاد یا ویژه، با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه هماهنگی لازم معمول گردد.
تضامین:
الف) عبور داخلی
1) منظور از کالاهای هدف: کالاهای ممنوعه موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 123 قانون امور گمرکی، همچنین پارچه، پوشاک، کیف و کفش، سیگار، لوازم آرایشی، چای، ماشین آلات راهسازی و لوازم یدکی آن، می باشد.
2) به استناد ماده 10 قانون امور گمرکی و نیز ماده 112 آئین نامه اجرایی آن، میزان تضمین جهت عبور داخلی کالاها به شرح ذیل تعیین می گردد:
2-1- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بصورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
2-2- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کلیه کالاهای هدف و مجاز مشروط متعلق به واحدهای تولیدی متناسب با پروانه بهره برداری مرتبط که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض + نصف ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
2-3- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز مشروط متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (به استثناء واحدهای تولیدی) که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض + دو برابر ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
2-4- میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای هدف متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (به استثناء واحدهای تولیدی) که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض + سه برابر ارزش کالا به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
تبصره 1: جهت شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارای سابقه محکومیت قطعی در خصوص قاچاق کالا حسب ماده 109 آ.ا.ق.ا.گ و طبق بند 1 آخرین فهرست طبقه بندی شرکتها که از سوی دفتر نظارت بر ترانزیت به صورت دوره ای اعلام می گردد معادل تضمین مذکور در بند 2-4 اعمال شود.
تبصره 2: پذیرش عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط و مستعمل متعلق به واحدهای تولیدی که مقصد نهایی آنها به غیر از مقصد ذکر شده در بارنامه باشد (در صورت ارائه پروانه بهره برداری معتبر و مرتبط توسط واحد تولیدی) بلامانع و در سایر موارد منوط به اخذ مجوز دفتر نظارت بر ترانزیت خواهد بود.
تبصره 3: اخذ تضمین برای عبور داخلی کالاهای موضوع این بند مانع از اخذ مجوزهای لازم (مجوزهای موردنیاز جهت ترخیص قطعی کالا موضوع ماده 71 آ.ا.ق.ا.گ) نخواهد بود، به استثناء واحدهای تولیدی.
3) گمرک مبدأ موظف است نسخه ای از تصویر ثبت سفارش یا تأئیدیه رایانه ای آن (در گمرکات مجهز به سیستم ثبتارش) و سایر مجوزهای مرتبط (از جمله گواهی های استاندارد، بهداشت، سایر مجوزهای قانونی) را رویت و به اظهارنامه عبور داخلی الصاق نماید. (صرفاً در بنادر کشور)
تبصره 1: اخذ مجوزهای لازم به منظور ترانزیت داخلی کالاهای مرتبط با صنایع هواپیمایی کشوری و دریانوردی به گمرک مقصد محول می گردد و مشمول این بند نمی باشد.
تبصره 2: اخذ مجوزهای لازم به منظور ترانزیت داخلی کالاهای سریع الفساد، کیت های آزمایشگاهی و محلول های شستشوی

آزمایشگاهی به گمرک مقصد محول و مشمول این بند نمی باشد.
تبصره 3: عبور داخلی کلیه کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی پس از اخذ مجوزهای قرنطینه نباتی دامی (در صورت شمول حسب مورد) کافی بوده و چنانچه نیاز